12 Eylül 2016 Pazartesi

2068/PRUSYALI YÜZBAŞIG.VON SCHARNHORST

                TC.                                                    OSMANTÜRKOĞUZ                                                                                                                                                                osmanturkoguz@gmail.com                                                                                                           TV.Çeşmealtı,12 Eylül 2016.

                   PRUSYALIKURMAYYÜZBAŞI,                                                                                    /GENERAL/ GERHARD VON SCHARNHORST./1755-1813/.

Türk ordusunda bir Yüzbaşı Scharnhorst yok mudur?!

Korsikalı Küçük Onbaşı Napoléon Bonapart/1769-1821/Avrupa devletlerini, Prusya, Avusturya ve Çarlık Rusya’yı yendikten sonra, Avrupa haritasını yeniden çizerek, yenik devletlere de yaptırımlar uygulamıştı. Tıpkı, Sevr anlaşmasının Osmanlıya uyguladığı yaptırımlar gibi. Osmanlı Ordusunun mevcudu 50.700 askerden oluşacaktı. Prusya Kırallığının asker mevcudu da 150.000 askerle sınırlandırılmıştı. Kurmay Yüzbaşı Gerhard von Scarnhorst’un Prusya Genelkurmay Başkanlığına sunduğu bir plan hemen uygulamaya konulmuştu.150.000 kişi üç aylık eğitiminden sonra, silahları ile birlikte terhis edilecek, hemen 150.000 kişi silâhaltına alınarak, bunlar da üç aylık eğitimden sonra terhis edilerek bu sistem sürekli işletilecektir. Bu sayede, Prusya çok güçlü bir silahlı kuvvete kavuşturulmuştur. Bismark sınıfı bir savaş gemisine SCHARNHORST adı verilmişti.18 Haziran 1815’te,Belçika’da WATERLO meydan muharebesinde yenmek mümkün olmuştu. AKEPE iktidarının başı, Bay Recep Tayyip Erdoğan Bey, SEVR’İN 168’İNCİ MADDESİNİ UYGULAYARAK TÜM ASKERİ OKULLARIMIZI KAPATMIŞTI. Ulusal Kurtuluş Savaşımızda, Ankara’da cebeci’de çadırlı Karaharpokulu açmıştık.Türk Silahlı Kuvvetleri için,SUBAY VE ASTSUBAY YETİŞTİRME YOLLARINI BULACAK BİR KEMALİST KOMUTANIMIZ YOK MUDUR?!Artık uyanmak zamanı çoktan gelmiştir,İmam YEMİN VE KASEMİNİ UYGULAMAK ÜZEREDİR.

2067/BAYRAK,EGEMENLİĞİN ULUSAL ONURUN SİMGESİDİR.


              TC.                                                                                                                                                                                                    OSMANTÜRKOĞUZ         osmanturkoguz@gmail.com                                                                                           TV.Çeşmealtı,12 12Eylül 2016

                       BAYRAK; EGEMENLİĞİN, BAĞIMSIZLIĞIN

                                               VE

                           BİR ULUSUN ONURUNUN SİMGESİDİR.

İŞGAL EDİLEN BİR ÜLKENİN,ÖNCE BAYRAĞI DİREKTEN İNDİRİLİR VE KULLANIMI DA YASAKLANIR.TÜRKİYE DE 15SENEDİR İŞGAL ALTINDADIR.OSTÜZ.

         15 Mayıs 1919,Albay Zafiriu/Zaferidis/’in EVZON/EFSUN/ tümeni, Konak iskelesinden İzmir’e çıkmaktadır. Çevre zevkten dört köşe olmuş, Osmanlı vatandaşı yerli Rumlarla doludur. Vilayet konağında Türk bayrağı dalgalanmaktadır. İzmirli Meyhaneci Yani’nin oğlu, atının üstünde, elinde Yunan bayrağı ile ilerlemektedir, birden bir tabanca patlar,”Anamu!” Diye inleyen Yunan bayraktarı, elindeki bayrakla yere yuvarlanır. Yunan ulusunun egemenlik sembolü ve onuru yerlere serilmiş olur. Tabancasını ateşleyen Kahraman Osman Nevres Bey,/Hasan Tahsin/ iskeleye kaçan Yunanlılarca hemencecik şahit edilir. İzmir Vilayet konağındaki Türk bayrağı indirilerek, Türk Ulusunun onuru ve gururu ile yere serilir.3 sene,3 ay ve Dört gün sonra,09 Eylül 1922 günü, İzmir vilayet konağındaki Yunan bayrağı indirilerek, Üç Türk subayı tarafından,/Süvari Yüzbaşı Şerafettin İzmirlioğlu, Süvari Teğmen Ali Rıza Akıncı, Süvari Teğmen  Kâzım/halkımızın gözyaşları arasında, Türk bayrağı, Türk ulusunun egemenliği ve kanlarıyla koruduğu onuru bayrak direğine çekilir. Vatan hainlerince indirilen Türk bayrağı, Türk ulusunun onuru bedeli ödenerek lâyık olduğu yere çekilmiş olur…

         19 Ekim 2009 senesindeyiz, demokratik usullerle yapılmış olan genel seçimle yine de iş başına gelmiş olan Türk ve Türklük düşmanı bir siyasi parti iktidardadır. Türk bayrağının kullanılması, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının TC. Harfleri de yasaklanır. Türk, Türklük ve ATATÜRK aleyhinde ihanetler Ayyuka çıkmıştır. Manisa’da bir Trafik polisi, aracına Türk bayrağını asan bir Türk vatandaşına ceza kesmiştir. Taksimdeki gezi olayında, Türk bayrağı satan bir fakir vatandaşa Tayyiban polisi etmediğini bırakmamıştır. 19Ekim2009’da,Habur sınır kapımızda bir cümbüş vardır, Yüzbin bölücü Kadın ve Erkek, meydanlarda halay çekmekte, bayrak kabul ettikleri Üç renkli bir bez de rüzgârda dalgalanmaktadır. Silopi’den helikopter ile getirilen Çadır Mahkemesinin Hâkim ve Müddei hususisinde de büyük bir telaş vardır. Alelacele yargılama yapacakları yerin duvarındaki Türk Bayrağını ve Atatürk fotoğrafını yerinden sökerek saklarlar. Aslında indirdikleri şey, Türkiye Cumhuriyetinin Onuru ve Egemenliğidir. Etrafı bayrak olarak dalgalandırılan renkli bezlerle çevrili bir yerde, egemenliği yok edilen bir devletin mahkemesi yargılama yapamaz. Mahkemeler, cinslerine göre, yasa ile kurulmaktadır. Gelen 34 Anarşistin her biri  Yedişer dakikada yargılanacaktır.Tüm Anarşistler,pişmanlık duymadıklarını ve başkanları Abdullah Öcalan’ının emrine uyarak,barışa katkı sağlamak için, Türkiye’ye giriş yaptıklarını söylemişlerdir.Kepazeliğin sonunda da,büyük bir saltanatla Diyarbakır’a yönelmişlerdir.

2066/BAYRAK,EGEMENLİĞİN ULUSAL ONURUN SİMGESİDİR.


              TC.                                                                                                                                                                                                    OSMANTÜRKOĞUZ         osmanturkoguz@gmail.com                                                                                           TV.Çeşmealtı,12 12Eylül 2016

                       BAYRAK; EGEMENLİĞİN, BAĞIMSIZLIĞIN

                                               VE

                           BİR ULUSUN ONURUNUN SİMGESİDİR.

İŞGAL EDİLEN BİR ÜLKENİN,ÖNCE BAYRAĞI DİREKTEN İNDİRİLİR VE KULLANIMI DA YASAKLANIR.TÜRKİYE DE 15SENEDİR İŞGAL ALTINDADIR.OSTÜZ.

         15 Mayıs 1919,Albay Zafiriu/Zaferidis/’in EVZON/EFSUN/ tümeni, Konak iskelesinden İzmir’e çıkmaktadır. Çevre zevkten dört köşe olmuş, Osmanlı vatandaşı yerli Rumlarla doludur. Vilayet konağında Türk bayrağı dalgalanmaktadır. İzmirli Meyhaneci Yani’nin oğlu, atının üstünde, elinde Yunan bayrağı ile ilerlemektedir, birden bir tabanca patlar,”Anamu!” Diye inleyen Yunan bayraktarı, elindeki bayrakla yere yuvarlanır. Yunan ulusunun egemenlik sembolü ve onuru yerlere serilmiş olur. Tabancasını ateşleyen Kahraman Osman Nevres Bey,/Hasan Tahsin/ iskeleye kaçan Yunanlılarca hemencecik şahit edilir. İzmir Vilayet konağındaki Türk bayrağı indirilerek, Türk Ulusunun onuru ve gururu ile yere serilir.3 sene,3 ay ve Dört gün sonra,09 Eylül 1922 günü, İzmir vilayet konağındaki Yunan bayrağı indirilerek, Üç Türk subayı tarafından,/Süvari Yüzbaşı Şerafettin İzmirlioğlu, Süvari Teğmen Ali Rıza Akıncı, Süvari Teğmen  Kâzım/halkımızın gözyaşları arasında, Türk bayrağı, Türk ulusunun egemenliği ve kanlarıyla koruduğu onuru bayrak direğine çekilir. Vatan hainlerince indirilen Türk bayrağı, Türk ulusunun onuru bedeli ödenerek lâyık olduğu yere çekilmiş olur…

         19 Ekim 2009 senesindeyiz, demokratik usullerle yapılmış olan genel seçimle yine de iş başına gelmiş olan Türk ve Türklük düşmanı bir siyasi parti iktidardadır. Türk bayrağının kullanılması, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının TC. Harfleri de yasaklanır. Türk, Türklük ve ATATÜRK aleyhinde ihanetler Ayyuka çıkmıştır. Manisa’da bir Trafik polisi, aracına Türk bayrağını asan bir Türk vatandaşına ceza kesmiştir. Taksimdeki gezi olayında, Türk bayrağı satan bir fakir vatandaşa Tayyiban polisi etmediğini bırakmamıştır. 19Ekim2009’da,Habur sınır kapımızda bir cümbüş vardır, Yüzbin bölücü Kadın ve Erkek, meydanlarda halay çekmekte, bayrak kabul ettikleri Üç renkli bir bez de rüzgârda dalgalanmaktadır. Silopi’den helikopter ile getirilen Çadır Mahkemesinin Hâkim ve Müddei hususisinde de büyük bir telaş vardır. Alelacele yargılama yapacakları yerin duvarındaki Türk Bayrağını ve Atatürk fotoğrafını yerinden sökerek saklarlar. Aslında indirdikleri şey, Türkiye Cumhuriyetinin Onuru ve Egemenliğidir. Etrafı bayrak olarak dalgalandırılan renkli bezlerle çevrili bir yerde, egemenliği yok edilen bir devletin mahkemesi yargılama yapamaz. Mahkemeler, cinslerine göre, yasa ile kurulmaktadır. Gelen 34 Anarşistin her biri  Yedişer dakikada yargılanacaktır.Tüm Anarşistler,pişmanlık duymadıklarını ve başkanları Abdullah Öcalan’ının emrine uyarak,barışa katkı sağlamak için, Türkiye’ye giriş yaptıklarını söylemişlerdir.Kepazeliğin sonunda da,büyük bir saltanatla Diyarbakır’a yönelmişlerdir.

İzleyiciler

Blog Arşivi