6 Şubat 2016 Cumartesi

2071/OKU DA UTAN BAY DAVUDUNOĞLU?


             TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İzmir;06 Şubat 2016.

İNSAN,TÜRKLÜĞÜNDEN UTANMASA,PROFLUĞUNDAN UTANMALIDIR.”KURTULUŞ SAVAŞININ KAZANILMASINDA HİNDİSTAN’DAN GELEN MÜSLÜMAN ASKERLERİNİN ÖNEMİNDEN BAHSETMEKLE,ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE UTANMADAN HAKARET ETMİŞSİNİZ?!HANİ BU ASKERLERİN ÖLÜSÜ VE DİRİSİ?!BUNLAR, KUVVELERİMİZDEN NEDEN  GÖZÜKMEZ EY AHMET EFENDİ?!


·         Kurtuluş Savaşı'nın "son gazisi", emekli Albay Mustafa Şekip Birgöl, 11 Kasım 2008 tarihinde 105 yaşında hayatını kaybetmiştir.[38]

1.   ^ Ayrıntılı bilgi için Türk Kurtuluş Savaşı ve ABD maddesi incelenebilir.

2.   ^ Düzenli ordu kurulduğunda birliklerdeki mevcut subay ve er sayıları:[11]
Batı Cephesi Komutanlığı: 1.728 subay ve 27.571 er
Doğu Cephesi Komutanlığı: 1.425 subay ve 20.181 er
Elcezire (Diyarbakır) Cephesi Komutanlığı: 700 subay ve 6.066 er
3. Kolordu Komutanlığı: 477 subay ve 9.256 er
Adana Havalisi K. Komutanlığı: 360 subay ve 11.212 er
Kastamonu Havalisi Komutanlığı: 143 subay ve 2.527 er
Ankara Komutanlığı: 399 subay ve 4.471 er
--- Toplam: 5.232 subay ve 81.284 er (=86.516 asker)

3.   ^ Büyük Taarruz öncesi Ankara hükümetinin eli altında bulunan 6 milyona yakın halktan 270.000 kadar insan silah altına alınmıştı. Bu nüfustan 23 piyade tümeni, 6 süvari tümeni örgütlenmişti. Ayrıca 3 piyade alayı, 5 zayıf mevcutlu sınır alayı, bir süvari tugayıyla üç süvari alayı hesaba katılırsa 24 piyade ve 7 süvari tümeni eşdeğerinde sayılabilirdi. Doğu Cephesi'ne 2 piyade, 1 süvari tümeni, Erzurum ve Kars müstahkem mevkileri ve 5 sınır alayı (29.514 insan); El-Cezire Cephesi'ne (Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Fırat nehrinin doğusu) 1 piyade tümeni ve 2 süvari alayı (10.447 insan); Merkez Ordusu bölgesine 1 piyade tümeni ile 1 süvari tugayı (10.000 insan); Adana Dolayları Komutanlığı bölgesine 2 tabur (500 insan); Gaziantep bölgesine 1 piyade ve 1 süvari alayı (1000 insan); yurtiçi birlik ve kurumlarına 12.000 insan ve birlik bırakıldıktan sonra Batı Cephesi'ne 18 piyade tümeni ve 5 süvari tümeni (bağımsız tugay ve alaylarla 19 piyade tümeni ve 5,5 süvari tümeni eşdeğerindedir) 207.942 asker getirilmişti.[12]

4.   ^ Savaş meydanında ölenler: 9.167 (662 subay ve 8.505 er)
Yaralanma sonunda hastanede ölenler: 2.474 (75 subay ve 2.399 er)
Hastalıktan hastanede ölenler: 22.690 (147 subay ve 22.543 er)
Askere alma mıntıkalarında ölenler: 2.956 (118 subay ve 2.838 er)
Kıtalarda muhtelif sebepten ölenler: 688 er
--- Toplam: 37.975 ölü
[25]

5.   ^ Yunanistan’ın elinde bulunan Türk harp esirleri konusunda Türk ve Yunan tarafları farklı rakamlar vermişlerdir. Yunan Kızılhaçı Türk esir sayısını 510 subay, 6.012 asker 309 sivil olmak üzere 6.813 olarak verirken, mübadeleye esas olan Türk esir sayısı ise 329 subay, 6.002 asker ve 15.742 sivil esir olarak belirtilmiştir. Fakat başka kaynaklara göre farklı esir sayıları mevcuttur..”

 

Kurtuluş Savaşı Bilançosu(Sayısal Askeri Kayıplarımız:


Kurtuluş Mücadelemizde sanılanın aksine kazandığımız değerlerin yanında verdiğimiz kayıp sayısı azdır.
1919 Mayısında tüm mevcudu 50 bin olan ordumuzun,1922 yazında Büyük Taarruz öncesindeki iaşe mevcudu 580 bini bulmuştur.
Bu sayının 380 bini batı cephesinde idi.fakat muharebeye ancak 110 bin savaşçı dahil olabildi.Geri kalan doğudaki ve diğer yerlerdeki birliklerde güvenlik amaçlı bırakılmış,bazıları da askerlik şubelerinde kalmıştır.Bir kısım askerimiz de geri hizmette kalmıştır.
Dört yıl süren milli mücadelede ordunun insan kayıbı kazanılan zafere ve mevcuduna kıyasla hafiftir.Bütün cepheler dahil,muharebe meydanlarında 9167 kişi(662 subay ve 8505 er)şehit olmuştur.Aldıkları yaradan daha sonra ölenler ise 53 subay ve 1665 er'dir.
Bu kayıpların muharebelere isabet eden miktarı şöyledir:

Doğu cephesinde(ermeni harekatı) 46 şehit 76 yaralı
Batı cephesinde:Gediz Muharebesi 181 şehit 135 yaralı
1. İnönü Savaşı 95 şehit 183 yaralı
2. İnönü Savaşı 1499 şehit 2470 yaralı
Kütahya Eskişehir Muh. 1522 şehit 4714 yaralı
Sakarya Savaşı 3282 şehit 13618 yaralı
Büyük Taarruz 2542 şehit 9977 yaralı
TOPLAM SUBAY VE ER 9167 şehit 31173 yaralı
ÇEŞİTLİ ADİ VE BULAŞICI HASTALIKLARDAN ÖLENLERİN SAYISI MUHAREBELERDE ÖELNLERİN İKİ KATINDAN FAZLADIR...
Bütün kayıp şu durumdadır:
Muharebe meydanlarında ölen 662 subay 8505 er
Yaralanma sonucunda ölen 53 subay 1665 er
Çeşitli Hastalıklardan Hastanelerde ölen 147 subay 22543 er
Asker alma mıntıkalarında ölen 118 subay 2838 er
Kıt'alarda Muhtelif Surette Ölen ---- 688 er.
--------------------------------------------------------------------------
TOPLAM 980 subay 36239 er
Yalnız Subay Kayıbı nın Muharebelere Göre Dağılımı Şu Şekildedir:
Birinci İnönü Muharebesinden önceki devre...... 28şehit 16yaralı 187 esir
Birinci İnönü Savaşı.................................... 8 şehit 19 yaralı 9 esir
İkinci İnönü Savaşı..................................... 91 şehit 181yaralı 54 esir
Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde................ 121 şehit 267 yaralı 54 esir
Sakarya Muharebesinde.............................. 345 şehit 1217 yaralı 49 esir
Büyük Taarruzda....................................... 122 şehit 381 yaralı 7 esir
--------------------------------------------------------------------------
TOPLAM ....................... 715 şehit 2081 yaralı 360 esir
Muharebelerde şehit düşen her 13 ere karşılık bir subay şehit düşmüştür... Bu da bir savaş için Subay kayıbı bakımından büyük bir orandır. Yani subay kaybımız daha az olmalıydı. Sakarya muharebesinde subay kayıbımız daha da artmış ve her 8 ere karşılık 1 subayımız şehit olmuştur...
Bütün harp boyunca gerek muharebelerde gerekse muharebeler dışındaki harekâtta subay ve er olarak yaralananalar 33.685 kişidir. Bunun 33.460'ı ateşli silahlarla 225'i de süngü ile yaralanmıştır.
Harp sonunda malul kalanlar ise 159 u subay ve 1284'ü er olmak 1443 kişiden ibarettir... Mukaddes fetva olayı da Almanya'nın önerisi üzerine devreye sokulmuştur. İngiltere Başbakanı Lloyd George,”Türklere en büyük kazığı Çanakkale'de attık, Üçyüz senede yetiştirdikleri bir nesl yok ettik!”Demişti. Şimdi, verdiğimiz Şehit miktarlarını, onların Aziz hâtıraları için verelim: 1-Adana(842 ), 2-Adıyaman(11),3- Afyon(95),4- Aksaray(285), 5-Amasya(32),--6-Ankara(1772), 7-Antalya(183), 8-Artvin(10), 9-Aydın(1746),-10-Balıkesir(2779),--11- Bartın(254),-12-Bayburt(21),-13-Bilecik(854),-14-Bingöl(8),-15- Bitlis(859), 16-Bolu(1405)-17-Burdur(606)-18-Bursa(3737),- 19- Çankırı(972),-20-Çanakkale(1788),-21-Çorum(1333), 22- Denizli(2195),--23-Diyarbakır(24),--Edirne(858),25-Elazığ(159) 26-Erzurum(109),-27-Eskişehir(843),-28-Gaziantep(502), 29- Giresun(114),--30—Gümüşhane(39),-31—Hatay(283), 32- İçel(1218),-33-Isparta(55)-34-İstanbul(1648),35—İzmir(1720) 36-Kahramanmaraş(213),37-Kars(1),38-Kastamonu(2425), 39- Kayser(771),40-Kırıkkale(2329),41-Kırklareli (366), 42- Kocaeli(583),-43-Konya(2683),-44Kütahya(1487)- 45- Malatya(11),--46-Manisa(2174),--47-Mardin(87),48- Muğla(671),49-Muş(7),-50-Nevşehir(525),-51-Niğde(509),  52-ordu(56),-53-Rize(73),54-Sakarya(526),-55-Samsun(44),  56-Siirt(40),-57-Sivas(25),-58-Tokat(47),-59-Trabzon(155),  60-Tunceli(30),-61-Urfa(383),-62-Uşak8818),-63-Van(36),  6 4 - Yozgat(661),-66-Zonguldak(753). Sözcü Gazetesi,18 Mart 2015.Allahıekber dağlarında, 90.000 askerimiz donarak ölmüştür. Kanalda, Galiçya'da, Irak'ta bir hiç uğruna askerlerimiz ölümlere gönderilmiştir.3 159 200 Şehit ve 130.000 yaralı le Birinci Dünya Savaş kapatılmıştır.”Osman Türkoğuz,Halifelik,s.165.

 

 

  

İzleyiciler

Blog Arşivi