29 Aralık 2016 Perşembe

2139-TÜRK ULUSUNU İNKÂR EDEN SOYTARILARA.


  TC.                                                                                                                                                                                                     OSMANTÜRKOĞUZ
osmanturkoguz@gmail.com                                                                                                                                                                                     osmanturkoguz@gmal.com                                                     TV.İZMİR;29 Aralık 2016.

                KULLUĞA VE KÖLELİĞE ÖVGÜ YAĞDIRAN

                 ÜMMET KÖLELERİNE!1997-UYANIŞ GAZETESİ.

        Bilgisayar kullanmadan önce, elimle yazdığım yazılarımı Zonguldak-Uyanış Gazetesinde yayımlatır, çoğaltarak arkadaşlarıma da iletirdim. Böyle bir yazım elime geçti, atmaya kıyamadım, Eklemeli olarak sizlerle paylaşmaya karar verdim. Saygılarımla.

        “EGE Denizindeki KARDAK KAYALIĞI KRİZİNDE,Boşbakanımız Tansu Çiller Hanım tarihi önemi haiz bir değerlendirmede bulunmuştu:!?”Plevne’den sonra en büyük askeri operasyon!?”Dokuz Yiğit SAS KOMANDOSU,bir gece ansızın,Yunan Silahlı Kuvvetlerinin mevzilenmiş olduğu kayalığın bitişiğindeki kayalığa çıkarak mevzilenmiş ve bayrağımızı da ol kayalığa dikmişti…Plevne,Çarlık Rus ordusunun yapmış olduğu bir çevirme operasyonuydu.Abdülhamit’i Sani Salağının saraydan yönettiği,sonu esaretle sonuçlanan bir savunma muharebesiydi.Sayın Dış Bayan,geçen günde,Tarihi bir değerlendirmede bulundular:Türk lirasının iç ve dış değeri sıfırlanmak üzereyken,iç ve dış borç yükü,ülkemizi,halkımızı ve yarınlarımızı zorlarken ve İçişleri bir Bayan Geceyarısı Emniyet Genel Müdürlüğünü basarken,yeni  bir değerlendirmeyle bizleri onurlandırmıştır:”Osmanlının gücü şahlanıyor?!”Buyurdular…”Ula demişim kendi kendime,bu Osmanlının gücü at mıdır ki,arpalayarak durduğu viranelikte şahlana?!Bir dişi kısrak mı gördü ki şahlana?Osmanlı yıkılalı yıllar oldu;niçin Türkün gücünden söz edilmemektedir?Devşirme devri ve saltanat mı başlamıştır?Bu konuda Padişah’ı zülcelalin ferman’ı Hümayunu mu vardır ki Türkün gücü yeniden dışlana ve Çandarlı Kara Halil’in boynu da yeniden vurula?Osmanlı ömrünün hangi döneminde TÜRK olmuştur?Sadece ve sadece 1876 anayasasına Resmi dilin Türkçe olduğunu,Mithat Paşamızın Gayrimüslim hukukçusu yazmış,Mithat Paşa da Taifte Bursalı bir askere boğdurtulmuştur…Osmanlı,Karaman Beyi Mehmet Beyden hiç ders almayarak Arap uşaklığında kalakalmıştır…Birinci Murattan sonraki Osmanlı Padişahlarının anaları;Korsanlardan ve esir satıcılarından satın alınan RUS,RUM,ERMENİ,SIRP,FRANSIZ,YAHUDİ ve diğer Hıristiyan kökenli kadınlardır.Osmanlı yeni bir kudret macunu mu bulmuştur ki,Payitahtta ve de Saray’ı Hümayunda yeniden şahlana…Yoksa,Anadolu Türkünü yeniden kılıçtan geçirerek kuyulara doldurmak için bir Şeyhülislam fetvası ile  hareket edecek bir devşirme ve Dönme Rum ve Arnavut Paşa ile Yeniçeriler mi bulmuştur?!Osmanlı,kazandığı meydan savaşlarında Türk soyunun kemikleri üzerinde yükselmiştir.Osmanlı kendi tarihini mürekkeple,Türkün tarihini de Türkün kanıyla yazmış;Anadolu’da Türk soyunu keserken ve dahi soyarken şahlanmıştır…Ne yazmıştır deri kaplı cönklerine mezalimlere uğrayan Türk halkı:

        “Eğeri kaltağ Osmanlı,

        Şalvarı şaltağ Osmanlı,

        Ekende yok, biçende yok,

        Yiyen de ortağ Osmanlı…”

        Geliniz ve dahi dilerseniz, bu Osmanlının şahlanışını görelim. Padişahı Ruyu zemin Üçüncü Mehmedin 134 kadından doğurttuğu 134 çocukla şahlanışını görelim. Abdülmecit23 kadın ve 43 çocukla, İkinci Abdülhamit 13 kadın ve 20 çocukla Osmanlıyı şaha kaldırmışlardı. Osmanlı padişahları, öldürdükleri, kardeş, oğul, torun ve babalarının cenazelerini de kaldırmışlardır.

        1-Osmanlı sarayının resmi tarihçisi,Vakanüvis NAİMA,zamanın padişahına sunduğu ünlü tarih kitabında Türkler hakkında:”ETRAKİ Bİ İDRAK=İdrakten,anlayış ve erişme yeteneğinden yoksun,AKILSIZ TÜRK diye yazabilmişti.ETRAK=A.İ.TÜRK—TÜRKLER demektir.

        2-“Hatta bir gün kabalığından dolayı Türk unvanı verilen Vaiz Ahmet…”j.Von Hammer, Osmanlı Tarihi,53’üncü kitap, S.9,Satır:15.

        3-Osmanlı devletinde Yeniçerilerin ve Yeniçeriliğin bozulması üzerine 4’üncü Murat’a verilen raporlardan birinde:       KOÇİ BEY RİSALESİ:”Her zümreye adı geçen tarihten beri,milleti ve mezhebi bilinmeyen Şehir Oğlanları,TÜRK,ÇİNGENE,TATAR,KÜRT,ECNEBİ,LAZ,YÖRÜK,KATIRCI,DEVECİ,HAMAL,AĞDACI,YOLKESEN,YANKESİCİ ve diğer çeşitli kimseler katılıp ocağın düzenini bozdular…”s.43,Zuhuri Danişment çevirisi.

        4-İran tahtını ele geçiren Nadir Şah,Osmanlı Devletine başvurur:”Ben,Kayı aşiretinin yakın akrabası  olan Afşar boyundanım,geliniz anlaşalım…”Osmanlı Şeyhülislamı hemen İslam dini adına Fetvayı yapıştırır:”TÜRK’ÜN KANI,CANI,MALI VE DAHİ AYALI HELALDİR.SAKIN OLA VE DAHİ ANLAŞMAYA VARILMAYA…”

        5-“Türkten Sadrazam yapılmaya.”Ferman.

        6-“Türkten yeniçeri alınmaya.”Ferman.

        7-İkinci Mehmet,72 şiirlik divanının 27 şiirini de oğlanlar için yazmış,”ibretiâlem için KARINDAŞIN,KARINDAŞLARINI  ÖLDÜRMELERİNİ DE FERMAN EYLEMİŞTİR?!”

        8—Karındaşlarını babasını ve akrabalarını öldürten Birinci Selim, defter üzerine de 40.000 Türkü öldürtmüştür. Kalan Türkler de dağlara kaçarak kurtulabilmişlerdi.

        9-Dönme ve Devşirme Veziriazam Murat Paşa, içanadolu’da 100.000 Türkü öldürerek cesetlerini kuyulara doldurmuştu. Bu nedenle de Türk toplumu bu katilin adını,”KUYUCU MURAT PAŞA”’YA çıkarmıştı.

        11-Mısır KÖLEMEN/MEMLUK/Devletinin asıl adı:”ET DEVLET İT TÜRKİYYE,”idi. Birinci Selim, ol devleti de yıkmıştır.

        12—Osmanlı sarayında, padişahlardan gebe kalan Türk soylu Cariyeler ve çocukları öldürülmüş, padişahlardan çocuk doğuran Hıristiyan asıllı Cafcaflı Müslüman adları verilerek halkımız kandırılmıştır: Örnek mi istenmektedir: HÜRREM, SAFİYE, NURBANU, MAHPEYKER, MİHRİMAH, TURHAN SULTAN gibi…

        13-23 karısı ve 43 çocuğu olan İkinci Abdülmecit, o kadar şaha kalkmış ki, DOKUZ YAŞINDA İKİ KIZ ÇOCUĞUNUN IRZINA GEÇEREK OL ZAVALLILARIN ÖLÜMLERİNE SEBEP OLMUŞTU….

        14-643 Kilometre kare vatan toprağımızı kaybeden,Kıbrısı da 98.000 altına İngilizlere satan,Almanların yapmış olduğu demiryollarının sağ ve solundan 20-45 kilometrelik sahalardaki maden,orman,taş çakıl ve kumları kullanma hakkını Almanlara veren,demiryollarının kâr garantisini Osmanlı hazinesinden karşılayan İkinci Abdülhamit’in de 13 karısı ve 20 çocuğu vardı…EK:AKEPE İKTİDARI DA YAPILAN KÖPRÜLERİN KÂR GARANTİSİNİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNESİNDEN KARŞILAMAYI TAHAHHÜT ETMİŞTİR.

        Hürriyet Gazetesinin 14 Nisan 1997 tarihli sayısında, Sayın Murat Bardakçı yazmıştı: Ol yazıyı okumamızda yarar ummaktayım:

                “OSMANLI,”TÜRK’Ü”ANLATIYOR!”

        “Kitâb-u Mesalihi’l Müslimin ve Menâfi’il Müminin”.1640’larda yazılmış, yazarı belli olmayan bir nasihatlar kitabı… Ulemadan,Yeniçerilere,fiyat düzenlemelerinden  sosyal konulara kadar bir çok sahayı ele alan bu eserin 51’inci bölümü,bir yayla Yörüğünün,o zamanın deyimiyle,bir “TÜRK’ÜN” başına gelmesi muhtemel olayları anlatıyor?!”İşte Osmanlının Türk’e bakışı:

        “Türk vardır ki,iskeleden Divan’a gelirken Kırk kişiye sormadan Divan’ı bulamaz.Divan’da istedikleri hükmü(kararı) alırlarsa sevinirler,sora,sora Reisülküttap Hazretlerinin evini ararlar.Eskiden kalma bir geleneğe göre;hükmü isteyen Türk’ün eline parmak kadar bir kâğıt verilir ve;”var şimdi sen bu kâğıdı filan mahallede,falan yazıcıya ver.O,senin hükmünü yazıverir;” denir.Eğer o dertli kişi yayla Yörüklerinden olup,ömründe ne büyük adam ne de büyük şehir görmediyse,günlerce gezer,dolaşır,ama kâtibi bulamaz.Ta ertesi hafta yeniden Divan’a gelir,o emrettikleri kâtibi görür.Kâtibin canı o daracık yerde Türkle beraber oturup,kararı yazmak istemez.”Gel de evimde istediğin gibi yazıvereyim!”Der,başından savar.Türk,yeniden sersemlemiş halde kâtibin evini arar.Hükmünü alsa dahi akçesiz alamaz,çok bela çeker.Ah eder,vah eder,ötede,beride zulme uğrar;hatta sırtındaki elbisesini sattığı bile olur.”Osmanlının girmiş olduğu savaşlarda,düşmanlarını ve dahi ölümü gözü kapalı bulan TÜRK,İstanbul’da devletini ve ol devletin memurlarını bulamazsa,Osmanlı da çağını bulamayarak Mustafa Kemal tarafından yıkılır.Sayın Murat Bardakçı Ramazanda,10 Ramazan 1417’de Yeniçeri yasasının 11 temel maddesini yayımlamıştı.5’inci temel kural aynen şöyle:

        “5-“Yeniçeriliğe, devşirme usulüyle ve yalınız ARNAVUT, BOŞNAK, BULGAR VE ERMENİLERİ almak; esir olanları kabul etmemek ve bunları bir süre Acemioğlanı olarak yetiştirdikten sonra Yeniçeri yapmak…”Ey Türk düşmanı Osmanlı;Türkü asker yapmazsan,topal bir Türk Emiri O TÜRKLERİ arkasına alarak seni kendi ülkende Ankara ovasında haşat eder…Sırp asıllı eşin Despina’yı da önünde şıkıdam,şıkıdam oynatır…Şah İsmail’in kurmuş olduğu Safevi devletinde,Şahın muhafız alayını oluşturan VARSAK TÜRKLERİNİ,Osmanlı Antalya ve güney Toros bölgelerinde keçiye mecbur etmiştir.Osmanlı devletinin muhafız alayları da,ARNAVUT,ARAP,ERMENİ ve diğer unsurlardan oluşmaktaydı.Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı da belirli ölçülere uyan Türk askerlerinden seçilmekteydi…

        15-Osmanlı padişahı 3’üncü Mustafa da—Cihangir—şöyle haykırıyordu:(1717—1758).

                “Yıkılıptur bu cihan sanma ki bizde düzele,

                Devlet’i çarhı deni virdü kamu müptezele.

                Şimdi ebvabı saadedde gezen hep hazele,

                İşimiz kaldı heman merhameti lemyezele.”

        Bousbecgue, Viyana Mektupları, Avusturya İmparatorluğunun İstanbul Büyük Elçisi/1555—1562/:”    TÜRK SINIRINDAN İÇERİİ GİRDİĞİN DE RÜŞVET KESESİNİN AĞZINI KAPATMA!”Kanuninin Damadı Rüstem Paşaya, Elçiliğin bir yıllık giderini rüşvet olarak verdim. O,bu rüşveti faiziyle elçiliğe geri yatırdı…”Diye yazıyor.

        16-Aklı evvel bir Bilgiç Salak;”biz,padişahın ırzına geçmiş bir ümmetiz.Bu nedenle de lanetliyiz?!”Buyurmuştu.Hemen gereğini yaptığımı söyleyebilirim:Genç Osman,Sultan Ahmed’in Mahfiruz Sultan  takma adlı Rum kızı EVDOKSİA’DAN 1604’TE doğan oğludur.13 yaşında,1618 yılında Osmanlı tahtına çıkmış,din elden gidiyor diyenlerin kışkırtmasıyla 1622’de tahttan indirilerek Yedikule zindanına kapatılmış,Yeniçeriler tarafından ırzına geçilerek öldürülmüştür.Yeniçeriler devşirme Hıristiyan çocuklarıdır,onların padişahın ırzına geçmeleriyle,TÜRK ULUSUNUN ne günahı olur?!Bizler şahsen Ümmet değiliz,adına TÜRK ULUSU denilen bir BÜYÜK ULUSUN MENSUPLARIYIZ.Osmanlı İmparatorluğu çökertilirken,TÜRK SOYLULAR DA ASKERE ALINMIŞ  10-15 VE 20’ŞER SENE ASKERLİK YAPTIRTILMIŞTIR.Aslında Osmanlının gizli bir emri de vardır:”Her ne suretle olursa olsun,devlet hizmetine alınmış olan ALEVİLER VE ÇEPNİLER,bir bahane ile görevlerinden alınmalıdır…”Ünlü Mareşal Helmuth Bernhart von Moltke,Türkiye Mektuplarında ,Osmanlının tüm kepazeliklerinden söz etmektedir.Asker toplayabilmek için köylere ve kasabalara baskınlar düzenlendiğini,halkın da dağlara kaçtığını,Zengin aşiret reislerinin de kurtarmalık için tutuklandıklarını yazmaktadır.

        1982 Anayasamızın V VATAN HİZMETİ,Madde72:”VATAN HİZMETİ HER TÜRKÜN HAKKI VE ÖDEVİDİR”.Demesine karşın, Türklüğünü inkâr edenler bu hizmetten de kaçmaktadırlar.1111 sayılı askerlik kanunu ve 211 sayılı Ordu İç Hizmet Yönetmeliği ve sair mevzuat ile bu hizmet TÜRKLER İÇİN KÖKLÜ BİR YAPIYA KAVUŞTURULMUŞTU?!…

        Ertuğrul Beyden sonra,Karakeçili Beyliğinin başına geçecek olan kardeşi Dündar Beyi,yay sopasıyla öldüren Kara Osman,Osman Bey,ya da Konya Selçukluların deyimiyle Osmancık beyliğin başına geçti.Işıklı Taifesinden Moğol asıllı/Alevilerden/Edepli Ali Efendinin/Şeyh Üdebali’nin/kızıyla da evlendi.Büyün DARA’DAN/Herodot Tarihinden/ arakladıkları göbekten çıkarak dünyaya yayılan Çınar ağacı masalına da sahiplendirildiler?!Bu Amca katili Kara Osman,bir baskında esir aldıkları Rum Tekfurunun kızı HOROFİRA’YI Müslüman yaparak NİLÜFER takma adıyla oğlu Şehzade Murat ile evlendirmesine Eşi BALA HATUN itiraz etmişti:       “Bir kötü çığır açtın,bir kötü gidişe ön ayak oldun,bundan böyle senin soyun,sopun ve tüm aşiret halkın senin tutup gösterdiğin bu yolu izleyecektir.Birlik,dirlik kalmayacaktır.Neden dersen kan bozuldu mu töre de bozulur…”Kara Osman,Amca katili,sinirlenerek aksini söyler:”Sen Moğol kızısın,benim aşiret halkım Pers soyundan gelir?!”Deyince de Ondan şu  yanıtı alır:.

        “Şahım,insan anasından milletinin,soy ve sopunun kanını alır da çıkar.Bu kan bozulursa,değişirse,yabancıysa öyle gider artık.kıyamete dek işte  bunu düzeltemezsin.Baka,ben Moğol’um bir Moğol taşıdığı kanın ve evladına verdiği kanın değişip,bozulduğunu istemez.Cengiz Han,tüm uruğuna böyle vasiyet etmiştir.Bu vasiyetin değerini iyi kavrayalım diye de,tüm Moğollara,Türkleri örnek göstermiştir.Cengiz Han demiştir ki;”şayet Türkler,Çinli kadınlarla.Moğol kadınlarla,Tunguz ve Mançu soylu kadınlarla ve daha sonra da Acem,Arap ve Rum kadınlarla evlenip çocuk peydahlamasalardı,şu koca dünyada Türkleri yenecek,ezip geçecek,kurdukları devletleri yıkıp,ortadan kaldırmağa hiçbir devletin gücü yetmezdi.Ben bile hiçbir şey yapamazdım Türklere.Ama,Türkler hep yabancı kadınlar alarak,o kadınlardan kanları bozuk evlatlar peydahlayarak,kendi kanlarını bozdular.Kanlarını bozunca da dirlik ve birlikleri bozuldu;devletleri yıkıldı,Tüm Türkler çiğıl,çiğıl dağılıp,yurtlarından oldular.” Der amma, Osmanoğullarının Yabancı kadınlarla evlenmelerine engel olamaz.”Merhum Ali Kemal Meram, Padişah Anaları, s.14-18.

        Bizanslı Tarihçi Kritovulos,”Tarih’i Sultan Mehmet Han’ı Sani,”adlı bir tarih kitabı yazarak Fatih Sultan Mehmet’e sunmuş, bunu karşılığında da imroz adasına kıral olmuştur. Kritovulos, Kara Osman’ın adıyla anılan Osmanoğullarının Yunanlılaşmış Persler ve Ahemenliler(Acem ve ahenem karışımı)bir soydan geldiğini yazmaktadır. S.G.E. S:17 dipnotu. Bu tespite Osmanoğullarından hiçbir tepki de gelmemiştir.Mustafa Kemal sayesinde Türklük bilincimsimize erdiğimizden beri,Ümmet ve kuru kuruya Arap masalları faslını kapatarak,AKIL,BİLİM VE MANTIK çağına girerek aşağılanmaktan,hor görülmekten,öteki dünyada yaşatılmaktan kurtulduk.Bakınız Cumhurbaşkanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ne diyor: TÜRK ULUSU ÇALIŞKANDIR,TÜRK ULUSU ZEKİDİR.”

                 “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!”

        Biz TÜRKOĞUZLAR; DEVŞİRME VE DÖNME DÖLLERİNDEN  DEĞİLİZ.Osmanlıdan çok önceleri,Çin sınırından Menemen’in HATUNDERE KÖYÜNE GELİP yerleşen KOCA YÖRÜKLERDENİZ.KIL ÇADIRDA OTURUR,AYRAN NİYETİNE RAKI DA İÇERİZ,BİZLERİ İNKÂR EDENLERİN DE ANASINI ÖPERİZ.

 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi