30 Eylül 2011 Cuma

444-ANAYASA ÜZERİNE SERENAT.

                                                                                 

OSMAN TÜRKOĞUZ
Çeşmealtı;30 Eylül 2011.

                        ANAYASA ÜZERİNE SERENAT!
         Dünya üzerindeki anayasalarda, iki tür erklerin kullanılımı vardır:
                   A-Kuvvetler Birliği,
                   B-Kuvvetler Ayrımı.
                   1*Yasama Erki,
                   2*Yargı Erki,
                   3*Yürütme Erki.(Deniz feneri bu erke dâhildir!)
            1921Anayasamız Kuvvetler Birliği ilkesine göre hazırlanmış,Osmanlı Anayasasını yürürlükten kaldırmamıştı--1876 anayasasını ve 1909 ve daha sonraki değişiklillerini ve eklerini--, 1924.1961.1982 Türk Anayasaları Kuvvetler ayrımı ilkesini kabul etmiştir. Bu üç anayasamız da “Kurucu Meclislerce”hazırlanarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu anayasa hazırlama geleneği Fransız İhtilalinin bir eseri olarak benimsenmiştir. VE ANAYASALAR KANLA yazılmaktadır!
   .1982 Anayasamızın tam 110 maddesi değiştirilerek,”İhtilal anayasını değiştirme “masalı ortaya atılmıştır. Hâtâ Amerika’daki bir üniversitenin Türkiye için bir anayasa hazırladığı bile basınımıza yansımıştır.
Anayasalar özel olarak seçilen Kurucu Meclisçe—Assemble Constitüsyonel—hazırlanmaktadır. Çoğunluğu elde eden her siyasi parti'nin anayasa değiştirmeye kalkması, bunun hukukla bir ilgisi olmaması anlamını taşır. Bu, olsa, olsa “Dahili ve Harici Bedhahların” gayretinin eseri olsa gerektir!
Üç kuvvet, ahenkli bir biçimde birbirinin etki alanlarına saygılı olarak ve yasa ile belirlenmiş olan görev alanlarında çalışmaktadır. Bu usul Adaletten Korkanlar partisi tarafından Anayasamızın mevcut hükümlerine karşın tasfiye edilmiştir. Silivri Mahkemeleri için Sayın Başbakan RTE:”Ben, bu davanın Başsavcısıyım!” Diyerek yargı erkini sırtlamıştı. Sonradan çıkartılan hiçbir evrensel hukuk normlarına uymayan yasalarla Yargı Sayın RTE’NİN emir ve sorumluğuna verilmiştir. Türkiye Büyük Milletvekilleri Meclisi de Sayın RTE’NİN emrindedir. Yürütme’de tamamen Sayın RTE demek olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyetinde, Sayın RTE’NİN kişiliğinde tüm Erkler toplanmış olarak GÜÇ BİRLİĞİ ANAYASASI OLUŞMUŞTUR. PS: Daha önceleri de Adolf Hitler’in, Benito Mussolini’nin ve de Jozef Stalin’in şahıslarında Erkler Birliği anayasaları oluşmuştu. Bu liderlerin uyuyan halkları da çok acılar çekmişti. Hatırlatayım dedim de.Maslup Admnan Menderes te,"Ön tedbirler Kanunu "ile,1924 anayasamızın 83'üncü maddesinde düzenlenmiş olan "tabii Hâkim" ilkesine ters bir düzenleme yaptırtmıştı."Anayasayı tebdil ve tağyir" suçundan yargılanmıştı.Onu dahi hatırlatayım dedim de.

443-EŞEKLERİN TAŞIDIĞI EŞEKLİKTİR!ACIRIM.

                                                                                
OSMAN TÜRKOĞUZ
 Çeşmealtı;28 Eylül 2011.
                       
                                   ŞEREFİ OLMAYANLAR ŞEREFSİZLİK DAĞITIR!
                                                           ----------Tarih: 28 Eylül 2011 15:37
Konu: ATATÜRKÇÜ! BİR EMEKLİ SUBAY AVUKAT İLE ÖMER RIZA DOĞRUL!
Kime:
EŞEKLERİN TAŞIDIKLARININ EŞEKLİK OLDUĞUNU BİLENLERE! 
RAHMETLİ VE CENNETMEKÂN BÜYÜK DİN BİLGİNİMİZ ÖMER RIZA DOĞRUL; KAHİREDE BÜYÜMÜŞ, ELEZHER ÜNİVERSİTESİNİ BİTİRMİŞ VE 22 YAŞINDA--1915'TE--İSTANBUL'A GELMİŞ BİR GAZETECİ YAZAR BÜYÜĞÜMÜZDÜR. O’NUN 11 KASIM 1938 GÜNÜ TAN GAZETESİNDE YAYIMLAMIŞ OLDUĞU BİR YAZISINI SUNMUŞTUM :"BÜTÜN DÜNYANIN HİZMET ETTİĞİ BÜYÜK TÜRK!" BU YAZININ ÜÇÜNCÜ PARAGRAFINDA AYNEN ŞU TANIMLAMA VARDIR:""Eseri hepimiz ve bütün millettir. Yeni bir millet yaratıcısı olarak bütün Türk tarihi içinde en yüksek makam; bütün Türk büyükleri arasında en büyük Türk olarak yaşama hakkı ,daima o'na ait olacaktır!"
             BU YAZININ TAMAMI, ORDUDAN İLİŞİĞİ KESİLMİŞ VE HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİRMİŞ HİÇ TANIMADIĞIM BİR ATATÜRKÇÜYE! DE GİTMİŞ. BU BÜYÜK ATATÜRKÇÜ! ÖLMÜŞ BULUNAN RAHMETLİ ÖMER RIZA DOĞRUL YERİNE BANA HAKARET YAZISI YOLLAMIŞ. "YARATMAK" İŞİ İLE "HALKETMEYİ" BİLEMİYEN BU KİMESNEYE ACIDIM. ANAMIN VE BABAMIN YARDIMI İLE TANRIMIZ BENİ HALKETMİŞTİR. AMA BENİ, MORAL DEĞERLERİMİ YARATAN DA MUSTAFA KEMAL OLMUŞTUR. BEN, O’NUN ESERİYİMDİR. 

EŞEĞİ TANRIMIZ HALKETMİŞTİR; EŞEĞİN YARATICISI OLMADIĞINDAN SİTTİN SENEDİR EŞEK, EŞEK OLARAK KALMIŞTIR VE DE, EŞEKLERİN TAŞIDIKLARI BU NEDENLE YÜK DEĞİL EŞEKLİKTİR. 

BOLİVYA’YI VE BOLİVYA ULUSUNUYARATAN DA GENERAL SİMON DE BOLİVAR’DIR. 
MUSA HEYKELİNİ DE MİŞELANGELO YARATMIŞTIR. 

PS: Yoktan hiçbir şey var olamaz! VAR OLAN HİÇBİR ŞEY DE YOKEDİLEMEZ!”lavoisier.

27 Eylül 2011 Salı

442-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLARIMIZ,ATATÜRK'Ü ÖLDÜRMEK.

                                                                              

                        OSMAN TÜRKOĞUZ
                        osmanturkoguz@hotmail.com
                        Çeşmealtı;27 Eylül 2011.

                                   DİYANET İŞLERİ BAŞKANLARIMIZ.
                                                            VE
                            MUSTAFA KEMAL’DEN SONRA                                                                                                             ATATÜRK’ÜN ÖLDÜRÜLMESİ!
            Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanı Cennetmekân Uşaklı Rahmetli Rıfat Börekçi idi. Kur’anı Kerim’in Türkçeleştirilmesini isteyen Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal için:                                                                                                                              ”O dini ve Kur’anı herkesten ve hepimizden iyi bilmektedir. Namaz ayetleri Türkçe okunsun derse de doğru söylemiş olur!”Demiştir. Ankara Müftüsü iken de, parasızlıktan kıvranan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı emrine (1200 ) Lira bağışlamıştır. İstanbul hükümetinin Şeyhülislamı Dürrizade Abdullah’ın Kuvvayı Millicilerin öldürülmelerine dair vermiş olduğu fetvaya karşı fetvayı (153) Müftü ile O hazırlamıştı. Sonraları, Mustafa Kemal’in cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanımız Ordinaryüs Profesör Doktor Mehmet Şerafettin Yaltkaya ve Büyük Bilgin Rahmetli Ahmet Hamdi Akseki gelmiştir. Adnan Menderes Döneminde SaitiNorsi’nin risalelerini basılmasına göz yuman Diyanet İşleri Başkanları da gelmiş ve geçmişlerdir.
            Mustafa Kemal’in cenaze namazı 19 Kasım 1938’de saat 0810’da kılınmıştır.”Allahu Ekber!” yerine “Tanrı Uludur!”;”Selamünaleyküm!” yerine de”Esenlik üzerinize olsun”sözleri kullanılmıştı.
            Son Diyanet İşleri Başkanımız Akademik unvanlı ve Gaziantepli bir kimesnedir. Diyanet İşleri Eski Başkanı Profesör Doktor Sayın Bardakçıoğlu’na çok zıt kutupta birisi olduğu kanısındayım. Son günlerde; dilimize, dinimize, Türklüğümüze ve çağdaşlığımıza düşman birisi için; yani Sait’i Norsi için Âlim sıfatını kullanmaktan çekinmemiştir.”Yazmadan kâtip, okumadan hafız olunmaz”Atasözüne sahip bir ülkede; İkinci Abdülhamit’in akıl hastanesine yatırttığı pejmürde bir adama Bilgin sıfatının verilmesi dinimiz ve çağdaşlığımız adına çok hazin bir olaydır.
            “Kur’anı Kerim Hz. Muhammed’e ne vermişse, Risalei Nur da onu bana vermiştir!”
            “Risalei Nur okunurken, serçeler, arılar, kelebekler, atmosfer ve yıldızlar huşu ile Risalei Nur’u dinlerler!”
            “Ey! Asurluların, Kıldanilerin piştarı Kürtler! Uyanın Hab’ı Gafletten!1400 senedir uyuduğunuz gaflet uykusu sizi boğacaktır!””
            Daha neler ve neler.
             Bu dünyadan bir de Rahmetli Ömer Rıza Doğrul geçmiştir. Ömer Rıza, Burdur’dan Mısır’a göçmüş bir ailenin oğlu olarak 1893 tarihinde doğmuş,1952 tarihinde de Demokrat Parti Konya milletvekili olarak ölmüştür. ElEzher üniversitesini bitirerek 1915 senesinde İstanbul’a gelmiş, Tasviri Efkâr gibi gazetelerin yanısıra Cumhuriyet Gazetesinde de yazılar yazmıştı. Mehmet Akif Ersoy’un kızı Cemile Hanım ile evlenmişti. Tanrı kelimesinin Allah kelimesi yerine kullanılamayacağını savunduğu halde; Türkçeye tercüme ederek açıklamış olduğu Kur’anı Kerim’e “Tanrı Buyruğu” adını vermişti. Rahmetli Ahmet Hamdi Aksekili, bu tercümenin, Lahor’da Ahmediyye=Kadıyani tarikatı başkanı Mevlana Mehmet Ali’nin İngilizceye tercüme ettiği Kur’anın tercümesi olduğunu ileri sürmüştü. Tanrı sözü, Sümercede de Tengürü olarak kullanılmıştı. Allah kelimesi de Güney Arabistan’da Küçük bir Arap aşiretinin putunun adıydı. Allah kelimesinin 17 kökten üretildiği iddia edildiği halde,en gerçekçi anlatım da İbraniceden gelme olanıydı.İLOH-ELOH-İLAH VE ALLAH! Her ne ise; Bu Ömer Rıza Doğrul adlı din bilginimiz, Mustafa Kemal’in ölümü nedeniyle uzunca bir yazı yazarak Tan gazetesinde yayımlatmıştı. Bu yazıyı vermekle, nerelerden nerelere getirildiğimizi göstermek istiyorum. Maslup Adnan Menderes, Saidi Norsi’nin isteği üzerine Türkçe Ezanımızı bugünkü şekline sokturmuş,1957 senesinde de Isparta Mebusu Senirkentli Dr. Tahsin Tola vasıtası ile Risalei Nurları yayımlatarak bugünleri hazırlamış bir Demokrat Partisi şehididir! “Mustafa Coşturoğlu, Toplumsal Şizofreni ve Atatürk Devrimleri Üzerine Baskısı.”                 Ömer Rıza Doğrul,11Kasım 1938,Tan.
                   

25 Eylül 2011 Pazar

441-DÖNMEDEN ÖLENLERİMİZ.19

                                                                                 
            OSMAN TÜRKOĞUZ
                        osmanturkoguz@hotmail.com
                        Çeşmealtı;26 Eylül 2011.

                                               DÖNMEDEN ÖLENLERİMİZ!
                                                             19- VA-NU(Vâla Nurettin).                                                                                                                      Akşam,21 Kasım 1938.
            Mustafa Kemal’imizin ölümü üzerine, Rahmetli Vâla Nurettin’in yayımlamış olduğu bir yazısını ilginç bularak sizlerle paylaşmak istedim.
            “Büyük hâdiseler etrafında her asırda ve her memlekette efsaneler doğmuş ve bunlar tarihe mal olmuştur. Ben de Birinci cumhurreisimizin vefatı münasebetiyle söylenenleri topladım.
            Atatürk’e en son kriz gelmeden biraz evvel husuf (ay tutulması) olması, birçok zihinleri meşgul etti. Hatta bir Mebus edip, buna dair ihtisaslarını yazdı. Ay tutulması ile büyük bir zatın vefatı arasında deruni bir münasebet olduğu, binlerce seneden beri insanların inandığı efsanelerdendir.
           

440-ATATÜR'E DAİR HALKIN HATIRASI.

                                                                                  

                        OSMAN TÜRKOĞUZ
                        osmanturkoguz@hotmail.com
                        Çeşmealtı;25 Eylül 2011.

                                               “ATATÜRK’E DAİR HALKIN HATIRASI”

                                               (VÂ-NÜ) Vâla Nurettin— ,20Kasım1938

                                               “Medeniyet demek, affetme ve hoşgörü demektir!”

                                                                       Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk.
-                                “Kızmak, sinirlenmek ve kin gütmek; peşin hükümlere dayalı duyguların aklın önüne geçmesi ve insanı esir etmesidir!
                                                  Ostüzü.
            Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Fakülteden devre arkadaşım Levazım Astsubay Başçavuş Sayın Mehmet Kahraman’a sormuştum:
            “Sayın Kahraman, Hukuk Fakültesinden de mezun oldunuz; sizde ne değişti?”Hiç düşünmeden ve esas duruşa geçerek:
            Sayın Komutanım, kızmayı unuttum!”Demişti. Ellerine sarılarak yanaklarından öpmüştüm. Kızmayı unutmak!
            Bendeniz de Hukuk Fakültesine devam ederken herkes beni tiye almıştı:
            “Hayrola, teneşirde mi Avukatlık yapacaksın?”Bendeniz şu yanıtı vermiştim:
            Mareşal Gazi Mustafa Kemal’in en büyük devrimlerinden birisi HUKUK Devrimidir. O’NUN açmış olduğu Hukuk Fakültesini bitirmeden O’NUN yanına gitmeye kalkmak ayıp olmaz mı? Sonrası da; bendeniz Emekli bir Jandarma Subayıyım. Vatandaşlarım bana bazı sorular sorsa susayım mı? Beni onlar okuttu da!”Mustafa Kemal’i Türk Ulusuna vermiş olan Ulu Tanrı’ma binlerce hamdüsena, bana sorulan hiçbir sorunun yanıtında ben utanmadım.
            Vâla Nurettin; Nazım Hikmetle İstanbul’dan kaçarak Ankara’ya birlikte giden iki arkadaştılar. Kastamonu Genelevinde de bir eksik kalmış anıları vardır! Sonradan küsüsmüşlerdir.”Benercinin ölümü!”
            Rahmetli Vâ-Nü’nün, 20 Kasım 1938 günü, Akşam gazetesinde yayımlanmış olan bir yazısını iletiyorum.
            Birçok karilerimden--okuyucularımdan--,Atatürk’e dair hatıralarını nakleden mektuplar aldım. Maalesef, hepsini derce (yayınlamaya) imkân bulamıyorum. Zira Türkiye’nin Birinci Cumhurreisi—İkincisi İsmet İnönü gibi ölüverecek-hayatını halkla temas ederek geçirdi. Milyonlarca vatandaşta O’NUN bıraktığı kudsi intibalar vardır.
            Lâkin karilerimin mektuplarını da makessiz(yankısız) bırakmak istemiyorum. İçlerinden birini nakletmekle bir farzı kifayeyi eda edeyim(bir görevi yerine getireyim).
            İmzasını okuyamadığım bir avukat şöyle yazıyor:
            “Atatürk’ten bahsederken DÜŞMANSIZ ADAM demiştiniz. Kendisinin ağzından duyduklarımı bu münasebetle tekrarlayayım:1936 senesinde Ankara’da Himayei Eftalin(Çocuk esirgeme) kostümlü balosu vardı. Ankara Palas’ta, alt salonda, pavyondaydık. Şef’in yemek masasında B.şükrü Saraçoğlu bulunuyordu. Atatürk, herkesin dans etmesini, eğlenmesini istiyorlardı. Bugünkü gibi aklımda! Esasen O’NA dair hangi teferruat hafızada aynen zaptedilmez?) Sırtında koyu kurşuni bir elbise vardı.Elinde düz beyaz keten bir mendil tutuyordu.
            Sonradan yanına, Konya Mebusu General Ali Fuat geldi. Arka tarafta, uzakta bir masada da General Rafet oturuyordu. Önder, birdenbire başını çevirdi. Masasına General Rafet’i çağırdı ve birden, dans neşe içinde, sesi yükseldi. Müzik te durdu.
            Aynen ezberimden söylüyorum; şu sözleri sarf ettiler:
            Medeniyet demek, ativ(affetme) ve müsamaha(hoşgörü) demektir. İptidai (ilkel)kavimlerdir ki, kan davası güderler. Afve, müsamahaya dayanmayan medeniyet ceberruta(zorbalığa) dayanan medeniyettir ki çöker. O;medeniyet değildir. Ve ses yavaşladı ve yine yükseldi:
            “Şiarımız iyi, güzel ve doğrudur. İyi ve güzelsiz, doğru olamaz. Güzel olmayan bir şey, iyi ve doğru olamaz. Daima, her zaman ve her yerde iyi, güzel ve doğru, beraber. Her yerde ve her zaman afiv.”
            Bu kelimeyi (afiv) olarak telâffuz buyurduklarına da dikkat etmiştim.
            “Afiv ve Müsamaha ..Ancak ve ancak milli davalarda,milli kalkınmada,netayici kütleye müessir olan(sonucu kütleyi etkileyen) işlerimizde müsamahanın yeri yoktur.Şahsi kinleri,şahsi husumetleri  körükleyen ve güdenler ancak ve ancak iptidai kavimlerdir.”
            Sonra yanına, Fransız sefiri Ponso’yu çağırdı. Çok sevdiği Ramona’nın çalınmasını ve hepimizin dans etmesini istedi.”
            “Karimin bu mektubu beni çok mütehassıs etti.(duygulandırdı) ve düşündürdü. Kimbilir, daha kaç kişide buna benzer güzel hatıralar vardır. Gerçi hepsinin gazete sütunlarında dercine imkân yoksa da Halkevleri belki bir anket açarak bunları şahitlerle tevsik, hatta tabeder(belgeler hatta basar) ve bütün bunlar,”Halk ve Atatürk” diye zengin bir arşive esas teşkil eder.(20 Kasım 1938).”Atatürk’ten Sonra ATATÜRK”,s.192-193.              Yazı burada sonlanmıştır. Ancak; O iki General hakkında da biraz bilgi vermek durumundayım.
            Ali Fuat Cebesoy; Mustafa Kemal’in Harbiye’den sınıf arkadaşıdır ve Annesi Nazım Hikmet’in Annesi Celile Hanım ile kardeştir. Dört kız kardeş Polonya asıllı bir aileden inmedir. Ali Fuat Paşa’nın babası da Sivas Kongresinde bulunmuş ve ilk ulaştırma bakanımız olan İsmail Fazıl Paşadır. Mandacılıktan yana tavır sergilemiştir. Nazım Hikmet Ran, Türkiye dışına çıktıktan sonra; annesinin ailesinin soyadı olan Varzanski’yi soyadı olarak almıştır. General Ali Fuat Cebesoy;”Sınıf Arkadaşım Mustafa Kemal” adlı bir kitap ta yayımlamıştır. Ankara’daki 20’inci Kolordu komutanı olarak Amasya genelgesini imzalamıştı. Büyük Taarruzdan önce boşalan ordu komutanlığını Garp Cephesi komutanlığında bulunmuş olmak savı ile reddetmişti. Komutanlar bunalımında emekli edilmiştir.
            Rafet(Refet Pele), Mustafa Kemal Paşa ile Amasya kongresinde bulunduğu halde, Amasya Genelgesini imzaya yanaşmamış, imza edenlerin baskıları sonunda belgeyi parafe etmiştir. İçişleri Bakanı olarak, bir süvari alayının başında Konya ve Bozkır ayaklanmalarını bastırmıştır. Üvey kardeşi Padişah yaveridir; bir İngiliz savaş gemisi ile Bandırma’dan İstanbul’a Halifeyi görmeye gitmiş, Konya adlı bir at hediyesi ile Anadolu’ya dönmüştür. Cephe komutanı olarak Kütahya üzerinden Dumlupınar’a başarısız bir taarruzda bulunmuş ve görevden alınarak Güney ve Batı cepheleri tek cephe olarak Garp Cephesi adı ile İsmet Paşa’ya bağlanmıştır. Genelkurmay Başkanı olma önerisini Başkomutan Mustafa Kemal:”Sen, Türk ordusuna Genelkurmay Başkanı olacak başarıyı ihraz etmedin!” Diyerek geri çevirmiştir. Çok zeki bir kişilik sahibidir. Boşalan ordu komutanlığını,”Büyük Taarruzun başarı şansı yok!” Diyerek reddetmiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşında Miralay İsmet Bey’in öne çıkmasını hazmedemeyenlerle, Keçiören’de toplandıkları bağ evine Başkomutan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal’i davet ederek, kişilik haklarına tecavüz eden ve O’NU suçlayan soruları yönelten bu Refet Bey olmuştu.                                             İstanbul üzerinden Trakya’ya gönderilecek 8000 jandarma ile İstanbul’da görevlendirilmişti. Mustafa Kemal için: “Çok Yaman adamdı!” Deyimi onundur.


22 Eylül 2011 Perşembe

439-DÖNEKLERİMİZ VE TÜRK,TÜRKLÜK VE ATATÜRK HAİNLERİMİZ.

                                                                              
OSMAN TÜRKOĞUZ
 Çeşmealtı;23 Eylül 2011.
                                               DÖNEKLERİMİZ!
                                                            VE
                        TÜRK, TÜRKLÜK VE ATATÜRK DÜŞMANLARIMIZ!
                                                           “Evvel onlardandı, şimdi bunlardan,
                                                             Renkten renge giren Bukalemunlardan!”
                                               İlgi: Babasız ve Şekersiz Bırakmak.—Bloğumda—
                 Bizde; Aydın geçinerek her türlü dönekliği, inkârı ve ihaneti yapmaktan da çekinmeyenlere örnekler vermek istiyorum. Bence bu eyyamcılık, bir türlü atamadığımız Şark Kurnazlığının eseridir. Önce; Orhan Seyfi Orhon’dan örnek vermek istiyorum. Bu Dönek Şairimiz, kendisi gibi Şair olan Rahmetli Yusuf Ziya Ortaç’ın da Bacanağıydı.
     14. Mayıs. 1950 tarihinde yapılan genel seçimlerde, C.H.P’Si seçimleri ve 27 senelik iktidarını da kaybetti. Tenkitler ve kötüleme rüzgârları, PEMBE KÖŞK’DEKİ MUHALEFET LİDERİ İSMET İNÖNÜ’YE DOĞRU ESMEYE BAŞLADI.
  Şair Orhan Seyfi Orhon;                                                                                      
 “Bir duman oldu parti, savruldu,
  Ne tavan kaldı bak, ne de dam kaldı;
  Koca şef denilen heyulâdan,
  Bir koca ihtiyar adam kaldı!”
Ayni adam, daha önceleri ne methiyeler düzmüştü: ”.Vakıa bu kolay olmadı. Milli Şefin saçlarındaki ışıklar, ta oradan geliyor. Bunlar, on altıncı yıldönümünü kutladığımız beyazlardır. Biz, onlara, ağaran bir fecir gibi bakıyoruz.” Bu politikacı, daha önce de; Rahmetli İsmet İnönü için ne methiyeler düzmüştü:
“Bir dağ başısın, ak saçın alnında bulutlar,
Çizmenle çizilmiştir, aşılmaz bu hudutlar.
Gökten Ata’nın ruhu eğilmiş, seni kutlar,
Çizmenle çizilmiştir, aşılmaz bu hudutlar.”Ş.S.Aydemir; İkinci adam, C.3, s.489,
O’NUN sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin hudutları aşılmadığı halde; insan şeklinde yaratılmış, ikiyüzlü, riyakâr yaratıkların ruhlarındaki yapmacık sevgi ve saygı aşıldı.
Rahmetli İmran Ökten’in cenaze töreninde öldürmeye kalkışanlara Polatlı Topçu Okulu Komutanı bir Tuğgeneral engel olmadı mıydı?
Bu tip, kişiliksiz ve omurgasız insanlara en güzel yanıtı İngiliz Wellington Dükü vermiştir: Napolyon’u yenen Wellington Dükü; Londra’ya zaferle döndüğünde; kendisini coşkun alkışlarla karşılayan kalabalık insan seline,” SABUN KÖPÜKLERİ”, demişti. Başbakan olduktan sonra, kendisini yuhalayan kalabalıklara da, aynı biçimde ses vermişti: ”SABUN KÖPÜKLERİ!” Maalesef, bizimkiler sabun köpükleri değil, insanlığın yüz karasıdırlar!
İkinci Dünya Savaşından sonra; bir grup Alman bilgini, “Büyük Dünya Olayları”, adında çok kapsamlı bir ansiklopedi yayımladı. İsmet İnönü’nün dış politikası başlığı altındaki bir bölümde; Hipodromda yapılan bir geçit töreninde; yerde Alman tanklarının, onların üstünde de İngiliz uçaklarının fotoğrafları vardı!
1950 genel seçimlerinde ve daha sonraları yapılan seçim propagandalarında; Rahmetli İsmet İnönü’ye yükletilen en hayâsızca saldırılardan birisi de; İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRMEYEREK, HALKIMIZIN ERKEKLİK DUYGUSUNU ZAYIFLATTI!”Töhmeti olmuştur.”
Necib Fazıl Kısakürek te çok ünlü bir şairimizdi. Deniz subayıydı ve 24 yaşında yazmış olduğu “Kaldırımlar” adlı şiiri ile de çok ünlenmişti.”Sokaktayım kimsesiz, bir sokak ortasında/Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum/Yolumun karanlığa saplanan noktasında/Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum!”Dörtlüğü ile başlayan bu şiir Türk şiirinin en görkemli örneklerinden birisi olmuştu. Kumar oynamaya tutkundu.”Namı diğer Parmaksız Salih” adlı romanı da kumar tutkusunu irdelemekteydi.”Büyük Doğu” adlı bir dergi çıkarmış, örtülü ödenekten yararlanmak için Adnan Menderes’e yaklaşmıştı. Adnan Menderes’in ölümü üzerine de”Bir Efenin ölümü” adlı bir şiir yazmıştı. Sonraları tam bir Türk, Türklük ve Atatürk düşmanı Arap hayranı olup çıkmıştı.1968’de başlatılan Atatürk devrimine karşı saldırıların odak noktasında bulunmuştu. İçinde bulunduğu THY uçağının kapısını havada açılması sırasında, ortalığı ayağa kaldırmıştı:”Bu, bana yapılmış olan bir suikast olayıdır!”Diyerek ayılıp, bayılmıştı. ”Bu ülke 500 senedir şehit vermemiştir. Çünkü din uğruna savaşılmamıştır!” Sayıklaması da onundur. Şimdi Onun Mustafa Kemal’in ölümü üzerine yazmış olduğu yazıya bir bakalım.”Atatürk’ten sonra Atatürk”,s.211 ve devamı.26 Kasım 1938.
“Son Onbeş gündür her sabah yatağımdan kalkıp Dolmabahçe sarayını yerinde bulduktan sonra ona varlık ve mana izafe eden(bağlayan) unsurun yok olduğuna inanabilmek, yaman bir idrak işkencesi. Atatürk’ten bir parça halinde kalan birçok şey arasında onun yokluğu, merkezi olmayan bir daire tasviri gibi, içinden çıkılmaz bir muhal (olamazlık) hissi veriyor. Fındığın kabuğunu kırmadan içini yiyen korkunç bir sihirbaz edasile ölüm, Atatürk’ü, hüviyeti etrafındaki büyük zarfa el değdirmeksizin aldı götürdü. Ölüm, her insanda basit bir tezahür farkile aynı marifeti tekrarlamasına rağmen bu son misalde bulduğu müeyyide kudretini, bütün tarih boyunca sık, sık ele geçirebilmiş değildir. Yaratıcının bir defa bile şaşırmamağa memur işçisi, bu misalde kudretinin her zamanki mevzu ile, mevzuunun bu defaki kudretini bir araya getirdi.”
“Mahalleden bir ölü çıktığı zaman o semt ister istemez kendisine bir alâka düştüğünü kabul eder.Ölümün mücerret(soyut) sirayet ve ihtarı küçük bir mesafe yakınlığını bir nevi akrabalık haline getirir.Fakat ne de olsa kimse,ölünün evindekiler kadar davaya muhatap değildir.Ölen ne kadar içtimai ve herkese aid bir hüviyet taşırsa taşısın bu bağ,kan ve his yakınlıkları karşısında sadece yapma bir zihin telaşı uyandırmaktan ötürü bir acı duyurmaz.Bütün dünyada,kralına anası kadar yanacak kimse yoktur..bu zalim ruh kanununa rağmen bu defaki ölüm,vatanın her evinden çıkmış kadar göze büyük göründü.Evimizdeki bir kahve fincanının çatlaması,bize Yedikule surlarının çöküşünden daha tesirli geldiği halde bu defaki ölümü hepimiz,fiili ve Şahsi bir mülkiyet kaybı ifadesiyle duyduk.İçtimai ölüler arasında her evin ölüsü olabilmiş Kahramanlar,tek eldeki parmak sayısından daha  azdır.”
“Hiçbir Türk kendi devlet reisine bütün dünyanın bu türlü bir saygı göstereceğini ümid edemezdi. Osmanlı İmparatorluğu’nun yarı dünyaya sahip olduğu devirlerde bile böyle bir ihtirama hedef olabilmiş hükümdar yoktu. Avrupa’nın bize en yabancı milletlerine kadar heyetlerle, askeri kıtalarla ve en büyük mümessillerle Ankara’ya koşmuş olması gösteriyor ki Garp, Atatürk’ün şahsında Türk ehliyet ve kıymetine artık inanmıştır. Bu inandırışın büyük aksiyonunu yapan milli kahraman’ın ölüsü karşısında da hiçbir protokol kaidesinin almadığı ve hiçbir Garplının bir yabancıya göstermediği bir hürmetle şapkasını çıkarmaktadır. Atatürk’ün gözleriyle görmediği bu manzarayı biz yalınız gözlerimizde bırakmayarak keskin bir delalet halinde şuurumuza sindirmekle mükellefiz: O Türke hem Türkü, hem de Avrupalıyı inandırmıştı”
“Tarihte büyük bedbinlerle büyük nikbinlerden oluşan iki sıra kahraman vardır. herşeyi karanlık gören, aydınlığı aramaya doğru gizli bir cehde, aydınlık gören de öldürücü şartlar karşısında kırılmaz bir mukavemete gebedir. Bence bu fakültelerin ikisi de, dava ve aksiyon doğuracak çapta olmak şartı ile, kurtarıcılara mahsus vasıflardandır. Bedbin kahraman bizi, vücudunu görmediğimiz bir hayata erdirmeğe, nikbin kahraman da vücudunu gördüğümüz ölüm tehlikesinden kaçırmağa memurdur. Atatürk’ün ruhi maktalardan(kesitlerden) en alakalısı, O’NUN yılmaz ve hezimet kabul etmez nikbinliğidir. Atatürk, bu eşsiz nikbinliği, başta ve sonda, biri milletine ve öbürü şahsına ait iki büyük tezahürle vesikalandırdı.  Birinci vesika: Bir millet için esaret ve mahkûmiyet anının bir vakıa halinde teslim edildiği hengâmede bu vakıaya inanmayan tek adam O idi. Bütün dünya ile birlikte milleti de kendi ölümüne inandığı vakit O inanmadı. Bütün dünya ile birlikte milleti de kendi ölümüne inandığı vakit O inanmadı. Bu, Atatürk’ün millet ufkuna doğuşu ile başlayan ilk ve büyük nikbinliğinin tecellisidir.  İkinci vesika: Milli kahraman hasta döşeğinde günden güne fenalaşırken yakınlarından itibaren bütün Türk milletine kadar herkes ağır bir Ümitsizlik içinde boğuluyor, fakat kendisi bir çocuk gibi saffetli, ayağa kalkacağı, otomobiline veya motörüne bineceği dakikayı bekliyor, ölebileceğine bir an bile mümkün gözile bakamıyordu. Bu sonuncu teselli. Atatürk, başlangıçta milletinin, sonunda da kendisinin ölümüne inanmadı. bu iki nikbinlik tecellisinin birinde haklı, ötekinde haksız çıktı. Fakat koca bir millete hayat vesilesi getirmiş bir kahramanın ferdi hayatı olamayacağı için O’NU ikinci tecellide de haksız bulamayacağız.”
“Benim gözümde birbirine bağlı iki işin sahibi olarak iki Atatürk var. Zaman tasnifile bunlardan biri düşmanın denize dökülüşüne, öbürü de bugüne kadar sürer. Biri, ölüm hükmü giydirilmiş bir milleti şahlandırdı. Mucize çapında bir barışla madde ve askerlik planında muzaffer kıldı. Öbürü, bir an evvelki ölüm tehlikesini doğuran sebepler âlemine karşı harekete geçti, fikir ve cemiyet planında yeni bir bünye inşasına girişti. Bu tarife göre birine asker, öbürüne inkılâpçı Atatürk demek hatıra gelecektir. Atatürk’ün iki iş merhalesini temsil eden cepheleri arasında bence, mefkûreci ve hudutsuz şahsiyet asker Atatürk’tedir. Asker sıfatı da O’NU ifadeye kifayetsizdir. Zira bu merhalede askerlik O’NUN sadece aletiydi.Bu merhalede O,en büyük asker olmak kıymetinin çok üstünde bir değer taşıdı.Koca bir milletin diriliş iradesini temsil eden mefkûrevi insan olmak değeri.Bu değerile Atatürk,beşer tarihinde sayısı birkaçı geçmeyen hakiki millet kurtarıcılardan bir tanesidir.Dehasının sırrı da ne askeri,ne içtimai,ne de aklidir.Aksine,laboratuar ilimlerinin çerçeveleyemediği ve aleladelikler serisinin yanaşamadığı bir heyette ve tamamıyla ferdi ve insiyakidir.Zaten kahraman dediğimiz meçhul yaratılış ve bünyenin bütün farikası,bu ferdi ve insiyaki cevherde değil midir? Yoksa herhangi bir ihtilalcı başlangıçta milleti Atatürk gibi ayaklandırabilir, herhangi bir asker kurtuluş mücadelesini Atatürk kadar iyi idare edebilir ve herhangi bir idareci Atatürk’ün kurduğu teşekkülleri kurabilirdi. Fakat kimse, Samsun’a çıkışından, İzmir’e girişine kadar, O’NUN taşıdığı iş kıymet ve imanını taşıyamazdı. Bütün bu melekelerin atalet ve felakete battığı dakikada hepsini birden yerinden fırlatacak bir ruhi adale işidir. Kahraman dediğimiz meçhul yaratılış ve bünyenin herkesten farklı olarak sahip olduğu hususi ve harikulâde unsur da, işte bu ruhi adaledir.”
“İnkılâpçı Atatürk’e bütün talih ve salahiyetine asker Atatürk hazırladı. Garip bir tesadüf cilvesiyle iki Atatürk’ten her biri ayrı isimler taşıyor. Mustafa Kemal ve Atatürk. İnkılâpçı Atatürk. Tanzimat’tan beri Türk cemiyetinin Avrupa medeniyet manzumesine kavuşturulması yolunda girişilen yarım ve kısır teşebbüsleri tam ve yüzde yüz randımanlı hamleler haline getirdi. Türk cemiyetinin, Tanzimat’tan beri alev, alev yanan kafası ve ruhu ile bir türlü kararını bulamadığı, hududunu çizemediği, mevcutlardan neyi verip, neyi veremeyeceğini, neyi alıp neyi alamayacağını kestiremediği medenileşme davasını, bütün Şarkı topyekûn vermek ve yerine bütün Garbı topyekûn almak şeklinde topyekûn halletti. O’NUN bu cüretli iradesinde d,taşıdığı ruhi adalenin bir ihtizazına(titreşimine) şahid oluyoruz. Tanzimat tabii seyrinde devam etseydi belki daha asırlarca, Atatürk’ün vardığı bu telakki ve cesaret merhalesine ulaştıramayacaktı. Filhakika bütün müesseseleriyle Türk cemiyetine aşılanan Garp, Türk toprakları üzerinde ve iktisadi, ilmi, içtimai sahalarda büyük muvaffakiyetlerle yemişini vermeye başladı. Kurtuluş zaferini takibeden merhalede Garp; kanun, şapka, harf, yol, fabrika, banka, mektep, ordu, bütün aletleriyle vatana tatbik edilebilmiştir. Şu kadar ki yalınız müspet bilgiler ve maddi aletler manzumesi telakki eden ve ruhi planda Garbın da bizzat kendi kendisini aradığını bilen bir fikir adamı gözünde bu hareket, kıymet hükmünü sarsan bin bir çetin davaya karşı,nihayet madde çerçevesinde büyük bir ıslahçılık hareketi olmaktan ileriye geçemez.Fikir,ahlak ve sanat cephelerile yepyeni,istiklâlli ve şahsi bir cemiyet binası işile de bir tutulamaz.İkinci merhalenin Atatürk’ü,ıslahçılık tarihimizin en büyük çehresidir.Fakat ilk merhalenin Atatürk’ü,aynı soydan hâdiseler arasında,bütün beşer tarihinin en ulvi ifadesini taşır.”
            “Milli kahraman’ın ölümü önünde duyduğumuz matem hissini, tek bir emniyet duygusile teselliye muktediriz: Teknesinde Atatürk’ü yoğuran soylu Türk milletinin, için,için tekeyyünleri(çoğalmaları) aynı çapta kahramanlara daima gebe kalacağı emniyeti.”(26.11.1938).Bu yazısından sonra;Necip Fazıl Kısakürek,çok aşağılık bir seyir takibetmiştir.Döneklerin Şeyhi sayılabilir.

                                  


Necip Fazıl Kısakürek Gerçeği.
« : Temmuz 05, 2008, 11:49:21 ÖS »
Necip Fazıl,Cumhuriyet döneminde yetişen en büyük Türk düşmanlarından birisidir.

Ne hazindir ki; eğitim seviyesi düşük insanlar bu adamı milliyetçi bir kimse olarak tanırlar.
Türklük ve Atatürk düşmanı, fikrî dönek, kadın bacağına şiirler yazan bir müptezel olan bu şahsın herzelerinden ve saklanan adî kişiliğinden birkaç değerlendirmeyi dikkatinize sunmak isterim...

MÜSLÜMAN (!) NECİP FAZIL HAKKINDA YAZILANLAR
…"
Üstad, yüz tikleri olan, çok sigara içen ve tanımadıklarının yanında az konuşan, at yarışlarına pek meraklı biriydi.
Devlet bankalarının genel müdürleri üzerinde büyük nüfuzu vardı. Örneğin; Ziraat Bankası Genel Müdürü Mithat Dülge'nin odasına kapıyı vurmadan girer ve "Oğlum Mithat. Bana para, sana da bir iki oyunca lazım der" sonra genel müdürün özel çalışma odasına girer ve birkaç saat içinde Ankara Radyosu için nefis iki skeci kaleme alır ve merkez veznesinden gelecek binlikleri beklerdi. Oradan da bahis oynamaya Hipodrom'a. Çoğu kez o morlar orada erir ve üstat hiç üzülmezdi... İçkiye çok düşkündü ve ben o gençlik yıllarında bu ehlî keyif yazarın nasıl olup da din simsarlarının idolü olduğunu anlamaya çalışır dururdum."

 NECİP FAZIL'IN TUTUKLANMA NEDENLERİNDEN BİRKAÇI:
- Türklüğe Hakaret: 9.6.1947 – 5.8.1947 (1 ay, 27 gün)
- Türklüğe Hakaret Davası Bitti, Son Posta, 6 Ağustos 1947
- Türklüğe Hakaret: 21.4.1950 – 15.7.1950 (3 ay, 25 gün)
- Tevkif Müzekkeresi, C. Savcı No: 950 / 5191
- Atatürk'e Hakaret: 15.10.1960
– 18.12.1961 (1 yıl, 65 gün)- 1960 / 3349 numaralı mahkûmlar için müddetnâme''Destân'' adlı şiirinde Cumhuriyet inkılâplarına ve Başbuğ Atatürk'e dolaylı yoldan hakaret vardır.

İşte millî devlet ve lâik rejime muhalefetini ispatlayan bir mısrası...
"Ah küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap; Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılâp!

NECİP FAZIL VE İBDA-C TERÖR ÖRGÜTÜ İLİŞKİLERİ
İBDA-C (İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi)"
İBDA fikriyatı, İslamcı edebiyatçı Necip Fazıl Kısakürek ve onun Şeyhi Seyyid Abdülhakim Arvasi yanlısı akıncı gençler tarafından 15 Kasım 1975 tarihinde, Salih Mirzabeyoğlu öncülüğünde çıkarılan Gölge Dergisi çerçevesinde oluştu.
"Necip Fazıl Kısakürek'in "BÜYÜK DOĞU" fikriyatından etkilenerek ortaya çıktığı iddia edilen, Osmanlı Devleti modelinde federatif yapılı bir İslam Devleti kurulması amacını güden ve bu amaç doğrultusunda silahlı mücadele yöntemini benimseyen terör örgütüdür.
http://www.yesil.org/teror/ibdac.htm

İslami Büyük Doğu, Necip Fazıl Kısakürek'in düşüncelerini yansıtan bir dernektir.
Akıncılar Birliği de 80 öncesinin MSP Gençlik Kolları'nın kurduğu dernektir. Bu iki dernek birleşmiştir, İBDA-C'yi oluşturmuşlardır.
http://arsiv.sabah.com.tr/2003/12/14/yaz33-10-107-20031205.html

 "Necip Fazıl Kısakürek, the IBDA-C's ideologue, published 130 books on Islamic thought, Islamic arts and other issues. His thought continues to influence the IBDA-C."
http://www.intelligence.org.il/Eng/var/yf_12_03.htm

Necip Fazıl Kısakürek için yürüyüş yapan İBDA/C'ciler
http://www.milliyet.com.tr/2006/05/25/son/sontur34.asp

Necip Fazıl "Son Devrin Din Mazlumları" isimli kitabında Dersim İsyanı’nı, Şeyh Said'i, Said'i Kürdî'yi vs. öve, öve bitiremez.
1937'de Tunceli isyanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katliam yapıp bilmem kaç yüz bin Kürt'ün öldürdüğünü iddia eder.

Necip Fazıl, 1946'da İstanbul'da verdiği bir konferansta Atatürk'ü sahte kahraman ilan etmiştir.
Abdullah Öcalan denen insan ziyanı olan aşağılık köpek, Necip Fazıl ile ilgili bir soruya aynen şöyle cevap vermiştir…
"20 yaşlarında ya vardım, ya yoktum. Necip Fazıl Kısakürek'in konferanslarına gider, bayağı da etkilenirdim..."
" (Apo ve PKK adlı kitaptan)

Tayip Erdoğan'ın başdanışmanı olan, Amerikalılara ''bizi delikten aşağı süpürmeyin diyen'' Kürt Cüneyt Zapsu'nun dedesi Abdürrahim Zapsu, Necip Fazıl'ın yazdığı haftalık "Ehli Sünnet" dergisinin yayıncısıdır.

Bu sahtekârın meşhur şiiri "Kadın Bacakları"nı okuyalım da,
nasıl bir Müslüman (!) olduğunu da görelim…

Her ayağın bastığı yerde sanki kalbim var,
Kalbim ki vahşi bir zevk alır ezilişinden.
Ömrümün geçtiği yolda bana sorsalar,
Gidiyorum bir kadın bacağının peşinden.

Bir kadının içinden ağlayışı, gülüşü,
Gözlerinden ziyade bacaklarına yakın,
Bir lisandır onların duruşu, bükülüşü,
Kadınlar! Onlar varken konuşmayınız sakın.

İnce sütunlardaki ilahi güzelliğe,
Bacakların ruhudur şekil veren diyorum.
Bacakları bir kalın örtüde saklı diye,
Mermerde kalbi çarpan Venüs'ü sevmiyorum.
Boynuma doladığın güzel putu görseler,
İnsanlar öğrenirdi neye tapacağını.
Kör olsam da açılır gözüm, ona sürseler,
İsa'nın eli diye, bir kadın bacağını.


Bu şiire göre Necip Fazıl'ın, bir ayak fetişisti olduğu ortaya çıkıyor.
Necip Fazıl, 1934 yılına dek kadınların bacaklarına şiirler yazacak kadar nefis düşkünü bir adamdı. Eğlence ve kadınlar onun hayatının baş unsuruydu. Daha sonra da bu pislik hayatını devam ettirmediğini iddia etse de ''döneklerden, dönenlerden'' hayır gelmez.

Devam edelim… Bu müfteri ayrıca Türkçe düşmanıdır.
Türkçeye ağır hakaretler içeren yazısını aktarıyorum…

- Kısa heceler...
Aşağıdaki cümleyi, ona hususî bir mana biçmeden, onda ayrı bir mana Murad edildiğini hesaba katmadan, sadece Türkçe olarak okuyunuz.
- Ciğerimi delici, yüreğimi yakıcı, kafamı kemirici soru şu ki, gericiliğe mi, ilericiliğe mi,ne tarafa döneceğini bilemeyene,ne diyeceğini,ne edeceğini bulamayana,baba izini görmeyene,anadilini yitirene,yolunu şaşırana,ya kuzu gibi boyuna budalaca acı acı meleyene,ya da kısa heceli ölü kelimeleri dizi, dizi boşuna sıralayana,şu yeni kuşağa ne demeli;acımalı mı,acımamalı mı?

İçinde 50 kelime ve 162 hece bulunan bu cümlede tek bir uzun hece yoktur ve böyle bir lisan yeryüzünde mevcut değildir.
- Bu hâl, tarihin ilk çağlarında, henüz hançeresi gelişmemiş bir millete işarettir.
- Tek heceler...
Dilimiz umumiyetle tek, hiç değilse az heceli kelimelerden örülü:al,kal,çal,dal,ol,sol,dol,yol,ser,ver,ger,yer, ar,ban,kan,san,at,kat,tat,çat, kap,sap, tap,yap,say,yay,kay,cay,sil,bil,ek,çek,şiş,piş,ye,de,filân,falan,sayısıza kadar giden bir dizi...

Askerî kumanda sesine benzeyen ve sonlarına birer "mak" veya "mek" edatı eklenince ancak iki heceli mastarlığa çıkabilen "emr-i hazır”lardan ibaret bu tek veya az heceli kelimeler kalabalığı içinde yabancı dillerden devşirilmiş dolgun heceler de Türk hançeresine uymadığı için bölünmüştür:
Psomi (Rumca ekmek) İpsomi... Fikir-Fikir... Spor-Sipor... Film-Film... Nefs-Nefis... Remz-Remiz... Vesaire...- Başka dillerde tek hecede 4-5 sese kadar çıkabilen (rast, drops) dolgun heceler Türkçede 2-3 sesi aşamaz ve ancak kültürlü insanların hançeresinde yer bulabilir.
- Bir dilde uzun, dolgun ve çok heceli kelimeler, tefekküriyet ve medeniyet işaretidir.
- Türk Milleti'nin, ruhunu dayayacağı üstün bir medeniyet mihrakı buluncaya kadar sürdüğü hayat içinde dili, kısa heceler bahsinde olduğu gibi, konuşmaya ve dolayısıyla düşünmeye vakti olmayan bir topluluğu ifade eder.

- Mücerret mefhum...
Türkçede, kendi öz anlamı olarak tek bir mücerret mefhum yoktur.
 Aşağıdaki, hemen her lisanda mevcut mücerret mefhumların Türkçe karşılığını arayınız:
Zaman, mekân, mesafe, zevk, şevk, mevzuu, merkez, mihrak, gaye, mefkûre, din, Allah; ve namütenahiye kadar sayabiliriz.
Mücerret mefhumların hatta basitlerinden olan bu kelimelerden bir tanesini bile Türkçede bulamazsınız.
"Allah" adının hiçbir lisanda eşi bulunmaz has ve âlem ismi olması bir tarafa, ilâh manasına her dilde mevcut kelime bile Türkçede yoktur. "Tanrı" kelimesi "Tanyeri”nden gelir ve mücerretlikle alâkasız, putperestlikten kalma bir madde ismi olmaktan ileriye geçemez.
"Mevzuu" kelimesine uydurulan "konu" ise "koymak" gibi kaba ve maddî bir fiile dayanır.
 "Vazetmek" fiili "koymak" değildir ve onun üstünde bir manayı (nüans-gamiza) belirticidir.

- Neticede, sade ve mahdut madde isimlerine mahsus, beşerî tefekkür malzemesinden mahrum bir lisan karşısında kalıyoruz. Hatta "dil" bile "lisan" kelimesine uymuyor ve ağızdaki et parçasından ibaret kalıyor.

- Cetlerimiz İslamı kabul edip kâinat çapında bir tefekkür ve tahassüs hazinesini yüklendikleri an, takdir ettiler ki, kumanda seslerinden ibaret tek ve kısa heceli, ahenksiz sadece yalçın madde plânına bağlı, mücerret mefhumdan sıfır derecesinde bir dille ne insan, ne cemiyet, ne de devlet teşkil edilebilir.
Artık Türk, madde fatihliğinden, onunla beraber mana fatihliğine geçmiştir; bunun için de maddî kılıcına eş bir mana kılıcı lâzımdır. Hâlbuki elinde, manevi kılıç adına, çelik değil, bir saman parçası bile yoktur? Ne yapsın?

- Türk, İslamiyeti kabul ettikten sonra düşünmeye başlamıştır. Bu, anlayan ve insafı olan için riyazî bir hakikattir. İşte bu Türk, yani İslamiyet'i kabul ettikten sonra gerçek Türk'ü bulan Türk, ilk iş olarak, kaba müşahhaslardan ileriye geçemeyen dilini zenginleştirmek zaruretini idrak etmiştir.
Bunun için de, Batılının, Yunan ve Lâtin kaynaklarına uzanışı gibi, öz kültür kaynağının iki örnek diline el uzatmış ve Türkçenin çarşafı üzerine Arap ve Fars ağaçlarının meyvelerini silkelemeyi tek yol kabul etmiştir.
Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü, Büyük Doğu Yay.


Bu yazıda Necip Fazıl, Türk diline hakaret ederek, Arap dilini kutsadığı gibi ''Türkler Müslüman olduktan sonra düşünmeye başlamıştır'' diyerek de koskoca İslâm öncesi Türk tarihine ve Türklerine bile sövmüştür.
Sanırım bu kadar bilgi
Necip Fazıl'ın Türk ırkı için ne kadar tehlikeli bir yaratık olduğunu ispata kâfidir.

Necip Fazıl KISAKÜREK denen kişi bugün molla, takunyalı, çarşaflı, şalvarlı, şeriatçı takımına mal olmuş yobazın ve Türk düşmanının biridir.

Necip Fazıl KISAKÜREK, Nazım Hikmet RAN gibi kişiler için "Kendisi, kişiliği işe yaramaz ama şiirleri iyidir!" demek, Ahmet KAYA’ nın bir PKK'lı olduğunu bile, bile "Olsun be, müziği çok güzel!" deyip dinlemek gibi bir şeydir.

Bir şiiri: Destan

Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!
Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:
Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,
Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden,
Çekiyor tebeşirle yekûn hattını afet;
Alevler içinde ev, üst katında ziyafet!

Durum diye bir lâf var, buyrunuz size durum;
Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodurum!
Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey,
Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey;
Utanırdı burnunu göstermekten sütninem,
Kızımın gösterdiği, kefen bezine mahrem.

Ey tepetaklak ehram, başı üstünde bina;
Evde cinayet, tramvay arabasında zina!
Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil;
Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil!
Ve ferman, kumardaki dört kıralın buyruğu;
Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmuğu!

Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama,
Çatla Sodom-Gomore, patla Bizans ve Roma!
Öttür yem borusunu öttür, öttür, borazan!
Bitpazarında sattık, kalkamaz artık kazan!

Allahın on pulunu bekleye dursun on kul;
Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.
Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;
Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!

Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz;
Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz.
Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilâç;
Serbest, verem ve sıtma; mahpus, gümrükte ilâç.

Bülbüllere emir var: Lisan öğren vakvaktan;
Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan!
Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde;
Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde!

Mezarda kan terliyor babamın iskeleti;
Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti?
Ah, küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap;
Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılâp.


1 – N. Fazıl, 1947 ve 1950 iki defa olmak suretiyle Türklüğe ve 1960'da Atatürk'e hakaret suçlamasıyla yargılanmış mıdır?

2- Necip Fazıl, 5816 sayılı Atatürk'ü koruma yasası uyarınca İstanbul Toplu Basın Mahkemeleri'nce 8.7.1981 tarihli ve 1977-137 sayılı kararı ile Atatürk'e hakaretten mahkûm edilmiş, bu mahkûmiyet kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 17.2.1982 tarih 1982-13 esas ve 1982-786 sayılı kararı ile onanmış mıdır?

3- N. Fazıl, 17 Temmuz 1959'da Büyük Doğu dergisinde yayımlanan bir yazısında "Amerikan politikasını korumakla mükellefiz... Amerikan siyasetini tutmak biricik yol... Amerika'dan nazlı bir sevgili muamelesi görmek biricik dikkatimiz olmalı. Yoksa bir Amerikan bahriyelisinin iki yana açık bacakları arasında mütalaa ettiği kadından ileri geçemeyiz.
Dış siyasetimizde Amerikan siyaseti ve iç bünyemizde Amerikanizm politikasını kendimize tecezzi etmez (birbirinden ayrılmaz) bir siyaset vahidine (tekliğine) göre ayarlamakta büyük ve her işe hâkim bir mana gizlidir." diyerek Amerikan emperyalizmin savunuculuğunu yapmış mıdır?

4- "Son Devrin Din Mazlumları" adlı kitabında İngiliz desteğiyle gerçekleştirilen Dersimdeki Kürtçü ayaklanmaları desteklemiş midir? Bu kitabında bölgede Kürtleri tepeleyen kahraman Türk askerlerini katliamcı ve soykırımcı olmakla suçlamış mıdır?

5- "Ah küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap / Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılâp" şeklindeki mısraları ile kast ettiği "maymun" ve "inkılâp" nelerdir? Bu soruyu büyük bir ıstırap ve utanç ile sorduğumu da belirtmeliyim…

6- İrticaî terör nedeniyle yitirdiğimiz en kutlu ve kutsal şehitlerimizden biri olan Şehit Kubilay ve menfur Menemen hadisesi hakkında N. Fazıl'ın Büyük Doğu dergisinde bu işin devlet provokasyonu olduğu iddia edilmiş midir? Bu yazı ile o devrede devletin başında bulunan Başbuğ Atatürk zan altında bırakılmış mıdır?

7- Başlık içerisinde belirtilen Türkçe hakkında düşünceleriyle, Türkçede bulunan tek heceli kelimelerin fazlalığını dolayısıyla "Türkçeyi kalitesizlik ve Türkleri kafasızlıkla" ithâm etmiş midir?

8- Yine aynı yazısında "Türk, İslamiyeti kabul ettikten sonra düşünmeye başlamıştır." diyerek binlerce yıllık İslâm öncesi Türk tarihine, medeniyetine ve Müslüman olmayan Türklere hakaret etmiş midir?

9- Yüce Başbuğ Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi’ne nazire olarak kaleme aldığı kendi Gençliğe Hitabesi’nde "....
halka değil Hakk'a inanan, meclisinin duvarında "Hakimiyet Hakk'ındır" düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta ve halis hürriyeti Hakk'a kölelikte bulan bir gençlik..." şeklinde düşünceleriyle Başbuğ Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız-şartsız milletindir" düşüncesini tel'in ve tekzip etmiş midir?

10- Bizzat en yakınlarının şahadetiyle ile "Büyük Doğu" dergisine DP iktidarının bilhassa son yıllarında Menderes tarafından örtülü ödenekle para aktarıldığı şeklindeki iddialar doğru mudur?


Necip Fazıl Kısakürek 7 Temmuz 1959 Büyük Doğu Dergisinde; Bugün de ABD nin şefkatli(!) kucağında oturan biri de yakın zamanda benzer sözleri etmişti.
Üstadının öğüdünü ne güzel tutmuş değil mi?

Fazıl'ın Türk töresini, dilini; Arap töresinden, dilinden aşağı gören birçok yazısıda var arasanız bulursunuz.
Fazıl'ın ve onun ardından gidenlerin bilmediği ya da gömmezden geldiği nokta şudur kavm-i necip olarak dillendirilen Arap bin türlü rezilliğe saplanmışken, onlarca puta taparken, Şamanist diye küçümsenmek istenen Türk ataların, Tanrıya olan inançlarını ifade biçimleridir.

Bengütaşların doğu yüzünden birkaç satır;
Davar, at, sığır, kazlar kendi dilince neyler?
Horozlar tan atmadan öter bu ödke söyler.
(ödke: zaman, bu ödke Tanrının kullarının uyanık olmasını istediği zaman)
Kuşlar bile uyumaz o çağ uyanık olur!
Dağ sırtına çıkan kurt o çağda neden ulur?
Ağaçlar dallarını sallayıp hışırdatır.
Otlar yere eğilip bize neler anlatır?
Kendi dilince söyler her biri bize neler?
Usu olanlar anlar sesleri kulak deler..
Her birisi yalvarır, derler yaratanına,
Sen bizleri var ettin, eriştik bu tanına.
Bizden saygı, arpağı kabul et ey Tanrı'mız!
(arpağ:dua,yakarış)
Vermeseydin güneşi ağarmazdı tanımız.....
Dinle Bilge Kağa'nı boşa gönül avutma!
Geleceği öğütler, iyi öğren, unutma!....
Tanrı üstte gökleri, içinde varlıkları,
Altta yağız yerleri, ışık, karanlıkları..
İkisi arasında kişiyi yaratmış,
Kopuna üstün kılmış bellek, usla donatmış.
(Kopu:topu,hepsi)
Gökte,yerde var kopu da yaratılan.
Benzemez yaratana sonradan yaratılan.
Kökte Tengri, Yerde Biz;

İleti: H.Murat Çelik

************

Burada 80 yıl önce, 80 yıl sonra başlığında verdiğim yazıyı yinelemeden geçemiyeceğim.
Dikkatle bakınız kimler ne demiş?
Şimdi daha iyi anlaşılmaktadır bölücülükte nasıl işbirliği yapıldığı, neleri kullandıkları.
Dincilik ile Kürtçülük üzerinden nasıl ve ne zamandan beri ülke bütünlüğü, ULUS devlet yıkılmaya çalışılmaktadır. İzelyiniz ibret alınız. (A.Dursun)YORUMSUZ; 80 YIL ÖNCE 80 YIL SONRA

80 yıl önce
'Ne mutlu Türküm diyene'
ATATÜRK

80 yıl sonra
'Sen ne mutlu Türküm dersen oda ne mutlu kürdüm der. Türklük yerine Türkiyelilik bilinci yerleştirilmelidir'
Tayyip Erdoğan 

'Cumhuriyetin ilanı İstanbul'un tarihi değerini ve saygınlığını düşürmüştür'
Kadir Topbaş
 
'Kürtlerin geleceği ve özgürlüğü için Türk askerinin kanının oluk oluk akması gerekir'
Leyla Zana 

'Toprak tek başına bir anlam ifade etmiyor. APO Türklere Allahın bir lütfüdür.
İnsanları öldürmek yerine Kürtlere istedikleri toprakları vermek gerekir'
Ahmet Altan 

'Türkiye, sadece Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir'
M.Ali Birant 

'Atatürk öldüğünden beri hala zenginlik ve özgürlük üretemiyorsak sebebi Kemalizm'dir'
Ahmet Altan 

'Vatan sevgisi nedir ki? Vatanı seveceğinize gidin evde karınızı sevin'
Çetin Altan 

'Memleketi bir çift kadın memesine satarım'
Ahmet Altan 

'Kimse söylemiyor bari ben söyleyeyim. Türkiye'de 1 milyon Ermeni'yle 30 bin Kürt katledildi'
Orhan Pamuk 
'Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı sırtımızı Amerika'ya dönmeliyiz'
Fethullah(ya da Fet
hullah) Gülen 

'Boğazlar milletler arası bir komisyona devredilmelidir'
Rahmi KoçYorum yok, çünkü yoruma dahi gerek duyulmayacak kadar açık bu ifadelere sadece ulu önder Mustafa Kemal'den bir yanıt verelim yeterli olur.
“Bilirsiniz: Bizi yanlış yola sürükleyen kötüler, çoğu zaman, din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep “şeriat” sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz; görürsünüz ki ulusu gerileten, tutsaklaştıran, çürüten kötülükler hep din örtüsü altındaki geriliklerden, bayağılıklardan ve alçaklıklardan gelmiştir. Onlar her türlü davranışı dinle karşılaştırırlar."
M. K. Atatürk (1923)
*********

25 Aralık 1919,
İngiliz Yüksek Komiserliği Baş tercümanı A. Ryan'ın raporu:
"Amacımız bölmek ve hükmetmek olmalıdır. Biz, bu gerçek ideali dinmiş gibi davranacak çıkarcı bir grubu idareci olarak takdim etmeye çalışacağız"

[Yoruma gerek var mı? Bu yöntem açık ya da dolaylı emperyalizmin başlıca silahıdır] kaynak:
1881-1938 Atatürk, Kurtuluş savaşı ve cumhuriyet kronolojisi, Turgut Özakman, Bilgi yayınevi, 1999, sayfa 93

********
[Kürsü] Dua, Allah'la gizlice konuşmaktır.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=624734
------------
Türkler nasıl mahvedilir?
Devrin Fener Patriği Grigoryos’un Rus Çarı I.Aleksandr’a yazdığı ve Türklerin nasıl mahvedileceğine dair tavsiyeleri şunlardır:
“Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak gayri mümkündür.
Çünkü Türkler başka milletleri gurur ve ifrada sevk edecek zaferler önünde olduğu kadar her türlü ümitleri kaybedecekleri mağlubiyetlere ve felaketlere karşı sakin, sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzet-i nefislerine fevkalade düşkündürler.
Ferdi iradelerin üstündeki hadisatı değişmez mukadderat sayma inancına sahiptirler. Bu inanışları dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, padişahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir. Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda sevkü idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gayet kanaatkârdırlar.
Onların bütün meziyetleri hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da ananelerine olan bağlılıklarından ahlaklarının selabet ve safiyetinden bilhassa dinî ve manevî hayatlarını tanzim ve tedvin eden şahsiyetlere olan bağlılık ve hürmetlerinden gelmektedir. Türkleri evvela bu din ve maneviyat şahsiyetlerinden mahrum bırakmak, buhran anlarında irşad vazifesini ifa edecek şahsiyet ve mihraklardan nasipsiz kılmak icap eder.
Bunun da kestirme yolu dinî ve manevî hayatı temsil eden teşkilat ve şahsiyetleri milletleri üzerinde müessir kudret halinden çıkarmak. Halkı da ananat-ı diniyye ve milliyetlerine intibak etmeyen haricî telkin ve fikirlerle tahrip etmektir. Manevî mihraklardan mahrum oldukları gün Türkleri kendilerinden şeklen çok kudretli, kalabalık ve zahiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kuvvetleri sarsılacak ve ancak o zaman maddî vesaitin faikıyetine istinat edilerek Türkleri yıkmak mümkün olacaktır”.
**************
İzleyiciler

Blog Arşivi