12 Aralık 2010 Pazar

213- DİNDAR ÇOCUK!

OSMAN TÜRKOĞUZ
İzmir; 12 Aralık 2010.

                            DİNDAR ÇOCUK!

                  Bu konudaki fikrimin sorulması üzerine.
“Ne çocukluğunu, ne gençliğini, ne de insanlığını yaşayamamış, cennette bile yeri olmayan kurbanlarımız!” Ostüzü.
“Bir yaşındaki kız çocuğuyla bile, Hz. Muhammed’in sünneti gereği evlenilir!” Suudi Arabistan’ın Baş Müftüsü.
Hz.Muhammed; Ebubekir’in altı yaşındaki kızı Ayşe ile nişanlanarak, dokuz yaşında onunla gerdeğe girdi. İhya’u ûlumitdin. DİB.1951 baskısı. S.1451.Sahihi Buhari, Muhtasar, c.2.s.79.
                  Önce Dindar’ın, sonra da Çocuğun tanımını yapmak gerek:
         DİNDAR: Dini inancı güçlü olan, mütedeyyin. Dinini hakkıyla yaşayan ya da hakkıyla yaşamaya çalışan kimse.
DİN: A.Os. İnsanların Tanrı’ya inanış ve bağlanışı. Profesör Dr. Pars Tuğlacı, Okyanus, C.S.585.
                  ÇOCUK: İnsan yavrusu. Okyanus, c.1.S.479.
         Çocuk: Eski Ceza Yargılama Usulü Kanunu madde:53:11 yaşını doldurmamış kimseler. Yeni Yasa Çocukluk yaşını 12’ye almıştır!

         Mademki Dinden söz edeceğiz, İslam Mezheplerinin fıkıh kitaplarına da bir göz atmamız gerekecektir:
        

İzleyiciler

Blog Arşivi