25 Haziran 2016 Cumartesi

2018/ÖLÜ SİKİCİLİĞ/NEBBAŞLIK!

  TC.OSMAN TÜRKOĞUZ
TV.osmanturkoguz@gmail.com
İzmir;16 Ağustos 2013.Osmanlı mirasçıları içindir! SAYIN RECEP BEYİMİZİN CAN DOSTU MURSİ'NİN BİR YASA ile MISIR'DA SERBEST BIRAKTIĞI NEBBAŞLIK, OSMANLIDA DA SERBESTTİ. SİZE, EY MURSİ VE BAY RECEP HAYRANLARI, GEREKLİ OLUR DEYU DÜŞÜNDÜM DE.ULAN DÜMBÜKLER,ULAN ÖLÜ ŞAPILIR MI?!SÜREKLİ YAYINIM?!
ÖLÜ SKİCİLİĞİ NEKROFİLİ! NEBBAŞLIK?!
Önce, Iranın efsanevi lideri HUMEYNİ’NİN BİR FETVASINI OKUYALIM. Okuyalım da Mustafa Kemal Atatürkümüze şükredelim. İslam ülkeleri, ilkel Araplara anlatılan, BİLİM VE AKIL DIŞI masalları aynen günümüze taşımaktadırlar. Bunlara da Ulema denilmektedir. OLAYLARIN İÇİNE aklı sokmamaktadırlar. Muamele ayetlerini de İbadet ayetleri ile bir tutmaktadırlar. Zaman değiştiği halde Müslüman ülkelerin insanları ortaçağı yaşamaktadırlar. İnsan aklının ve pozitif bilimin yaratmış olduğu yasaları da kabul etmemektedirler. Kuranda evlenmeleri yasaklanan kadınlarla, ana, bacı, hala, teyze ve kız kardeşle ve dahi torunla cinsi münasebete de izin vermektedirler. Bilim çağında, Müslüman ulemasının! Bu saplantıları nedeniyle Müslümanlık çok zor günler yaşamaktadır. İSLAMIN, İSLAM KADININ KURTULUŞU, MUSTAFA KEMAL’İN YOLUNU İZLEMEKLE MÜMKÜNDÜR. DİN, YERALTINDAN ÇIKARILIP, YERYÜZÜNE GETİRİLMELİDİR. KADINLARIN, TANRI EMRİYLE! HER İKİ DÜNYADA SEKS ARACI YAPILMALARI DA MUTLAKA ÖNLENMELİDİR. Zaman değiştiği halde, AHKÂM/HÜKÜMLER/ değişmeden aynen ibadet hükümleri gibi uygulanmaktadır. Biz Kemalistler, dinlere karşı değil, dinlerin çıkar amacıyla, bilime, akla ve yasalara karşı kullanılmasına, halkı aldatma aracı yapılmasına karşıyız.Ahlaksız politikacıların,dini inançları afyon olarak kullanmasına da şiddetle ve nefretle karşıyız.BAKARA=MAKARA,ONCA RÜŞVETTEN SONRA İFTAR YEMEĞİ VERMİŞ?
“Bir erkek,koyun,inek,deve gibi hayvanlarla seks yapabilir,oşandıktan sonra ancak bhayvanı öldürmelidir.Etini kendi köyündeki insanlara satamaz,komşu köylerde satmasında sorun yoktur.”Tahrir el Vesileh,Ruhullah Humeyni.
“islamcılar çıldırmış olmalı.”OKULDA,HAYVANLARLA VE ÖLÜLERLE CİNSEL İLİŞKİYE “OLUR” DİYEN KİTAP.Okulda hayvanlarla ve ölülerle cinsel ilişkiye “olur” diyen kitap.Bursa Cavit Çağlar Ortaokulu Müdürü Nurettin Köksal,”yazarı tanıyorum” diyerek,”ölü hayvanlarla cinsel ilişkiye girilebileceği”ifadelerinin yeraldığı kitabı okulda dağıttı.”Basın.
“Her işin bir adabı vardır derler ya işte o...
1980’lerde Adana’da geçmiş bir olay; genç bir kız zehirlenerek ölmüş... Savcı kararıyla toprağa verildiğinin ertesi günü çıkartılacak ve otopsi yapılacaktır... Ama o ne, merhume ortalarda yoktur... Sorarlar bekçiye “nerde” diye... Adam panik olur... Derken bekçinin evinde yatağın altından çıkar Hatun... Savcı kafayı yer bağırır; “nasıl yaptın lan bunu”... Bekçi izah eder; “dün gece topraktan çıkardım Beyim, sonrada aha şu tenekede ısıttığım suyu Rahmetlinin karnına döktüm, ısınıp yumuşayınca oldu” Gönderilme tarihi, 08 Ocak 2013 - 08:36 OS.
“Kuran'da Nekrofili'ye (ölü sevicilik) değinilen bir Ayet hatırlamıyorum. Ama Hadis kaynaklarında mevcut…
Eğer bir Namaz Hocası isimli kitaba bakarsanız, o kitaplar içinde gusul gerektiren durumlar başlığı altında Nekrofili'den söz edilir. Derler ki; ölüyle cima yapan (çifleşen) kişiden Eger meni geldiyse gusul gerekir, gelmediyse gusule gerek yok… “İnternette, bir Müslüman ulemasının! Fetvası! PS:ÖLÜM, BOŞANMA NEDENİDİR,EVLİLİK BİTMİŞTİR.NE DEMEK KOCASI ÖLMÜŞ KARISINI ALTI SAAT İÇİNDE ŞAPAR!ÖLEN KADINI KORUMAK EN YAKIN AKRABALARINA DÜŞER.
“Ölülerle ve hayvanlarla yapılan cinsi münasebette inzal/boşalma/vaki olması”,veya “Arada bir özrü yokken kadının her hangi bir yerine dokunarak meninin gelmesi veya el ile istimna/Masturbasyon/otuzbir çekmek/”,veya”Dişlerden çıkan kan tükürükten çok olur da boğaza gider ve tadı hissedilirse”bu gibi ahvalde oruç bozulur ve bunlar kazayı gerektiren şeyler imiş!Yani yukarıdaki hükümde dendigi gibi olmaz ve inzal olmaz ise veya özürü var iken kadının bir yerine dokunur iseniz orucunuz bozulmuş olmayacaktir.Bunungibi”Öperkenmeninin gelmesi”,veya”Dübüre,kulağa ve buruna konan ilacın içeriye ulaşması “halinde de oruç bozulur ve fakat kefareti gerektirmeyip sadece kazayı gerektiren bir durum doğar imiş.”
“Yukarıda tırnak işareti arasına aldığımız cümleler, Devletin resmi bir kuruluşu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi yayın aracı olan “DİYANET DERGİSİ” İLE ”DİYANET GAZETESİ’NDEN, hiçbir kelimesi değiştirilmeden ayniyle çıkarılmış satırlardır. Bu hükümler Başkanlık “Hadis” veya “Hadisi Şerif” olarak halkımıza ve din okullarındaki yavrularımıza sunmakta ve kaynak olarak ta Celâleddin Es Suuti’nin “Feth-ül Kebiri’ni vermektedir””Bu hadisler, DİBaşkanlığınca yayınlanan “Diyanet Gazetesi’nin” 01 Kasım 1970 günlü ve üçüncü sayısının 14’üncü sahifesinde”Orucun Fıkhı Hükümleri” başlığı altında yayınlanmıştır. Profesör Dr. İlhan Arsel,”Devletin Anayasaya Ters Düşen Davranışları, s.37,1974. “Devletin Haysiyetini Çiğneyen Zihniyet! Mısırdaki Amerikan Uşağı ve Amerikan Vatandaşı Mursi; bu iğrençlikleri anayasına koyacaktı. PS: Beş çocuğunun ÜÇÜ DE Amerikan vatandaşıdır! ÖLÜ SEVİCİLİĞİ/NEKROFİLİ!
OSMANTÜRKOĞUZ osmanturkoguz@gmail.com Çeşmealtı;29Mayıs2012. ÖLÜ SEVİCİLİĞİ NEKROFİLİ! “ Başka bir mitos, eski Yunan'da Tiran Periandre ile ilgilidir. Karısı Melissa ölüyor; buna rağmen, Periandre karısıyla ilişkisine devam ediyor ve bu ilişki ölü seviciliğinin-Nekrofili'nin ilk örneği sayılıyor. Ölü sevicinin asla vazgeçemeyeceği, onsuz olamayacağı iki yolu bulunuyor; sevdiği, beğendiği insanın varlığı altında ezildiği için onu öldürüyor ve onun cansız bedenini esas alıyor.”Başaramamak korkusu ile diriden çekinmek. Ostüzü. İslam Dininin büyük Ulemalarına ve en eskiye dayanan bir izne göre de eşleri ölen kadın ve erkek, ölümün vukuu bulduğu andan sonraki altı saat içersinde ölü ile çiftleşmesi, ölümle boşanma hukuken meydana geldiği halde, ölünün ırzına geçmesi dinen vaciptir. Bu hususta fetvalar bile vardır. Bir kadının ölmüş olan eşi ile nasıl çiftleşeceği anlaşılamamıştır! Bu bir ruh hastalığıdır. Diri kadınlarla birleşememe korkusu kişiyi ölüye tecavüze yöneltmektedir. Mezara yeni gömülen kadın ve kızları mezardan çıkartarak onlara tecavüz olayları çokçadır. Laktik/süt asidi nedeniyle oluşan ölü katılığı da muayyen bir saat sonra çözülmektedir. Müslümanlık ölü sikiciliğini dinen kabul etmektedir. Bu konuyu işleyen Profesör Dr. Rahmetli İlhan Arsel’i dinsiz ilan etmişlerdir. Bazı Müslüman ülkelerinde dişi hayvanı düzmek meşrudur. Lübnan’da erkek hayvanın ırzına geçmek suçtur. Müslüman bir Afrika ülkesinde bir Müslüman resmen ve alenen dişi bir keçi ile evlenmiş ve keçiye pembe gelin elbisesi giydirmiştir. Keçi öldüğünde de komşuları eşi ölmüş gibi taziyede bulunmuşlardır.1950 senesinde, topal bir leylek göç kafilesine katılamadığı için Eyyübiye Türbesine sığınmıştı. Burada görevli imam Topal Leyleğin ırzına geçerken yakalanmıştı. Yemen’de ve bazı Müslüman ülkelerde kadınların Kilitorosları kesilerek sünnet edilmekte, bu nedenle de ölümler meydana gelmektedir. Klitoris olmadan kadınlar cinsel birleşmeden zevk alamamaktadırlar. Çok yaşlı kadınlarla evli kalmak ta o erkeği sübyancılığa itmektedir. Bir kadın öldükten sonra ölü kadının ırzına geçen Müslüman erkeği ölü yıkayıcılarına:”İki kere abdest aldırın !”Diyerek tembihte bulunur.”iyi günler. Diri kadınların ırzına geçen erkeklerden, Din Uluları ve’l İslam Ulemaları! Sayesinde ölü kadınlar için bile kurtuluş yok! “İbrahim Erboz dedi ki...
O.Ç DİNİMİZDE NEREDE VAR ÖLÜ SİKİCİLİĞİ, KLİTORİS KESİCİLİĞİ, GERİ ZEKÂLI MONTOFON YAHUDİ KIRMASI SAPIK APTAL! Benim Anama sövenin anasının yedikleri Van gölüne hoşaf, Abant gölüne de cacık olur! OSTÜZÜ.
Benim Bloğuma giren bu İslam Uleması! Yukarıdaki hakaretleri bana reva görmüş. Bu konudaki hadisleri ve Arap Ulemasından aktarılan bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Gazetesinde yayınladığına göre, YUKARIDAKİ KARALAMALAR ONLARA AİT OLMAZ MI?
“Bir Yalçın kayayım bu ipnelikte/Bana çarpan Poyraz yeli kırılır/Çirkabızilletin dağılır gider/Dizime çıkmadan seli kırılır/Bana çifte atan Sapık Eşeğin/Kendi çiftesiyle beli kırılır!”

İzleyiciler

Blog Arşivi