26 Ağustos 2013 Pazartesi

1108/BİR KAZIĞA ÇOK ŞEYİ BAĞLAMAK!


           TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


İzmir;26Ağustos 2013.

                   BİR KAZIĞA ÇOK ŞEYİ  BAĞLAMAK!

         Bu konuda dini bilgisi olan imanı büsbütün birisinden yardım almak maksadıyla, Oyak camisinin karşısındaki küçük parkta bir sıraya  oturdum.Camiden çıkan ve beni iyi tanıyan bir İman sahibinin beni görmesini amaçlamıştım.Elimdeki kâğıda,alt,alta Üç kazık resmi çizerek,kazıklara Üç,Dört ve sayısız ip resmi çizerek bağladım.Hayatında tek kitap okumamış,amma dinlediği televizyondan duyduklarına ölümüne inanan Bay Ahmet Efendi,dudaklarında kıpır,kıpır dua ile yanıma geldi ve:”Selamün aleykum!”Dedi.”Günaydın,iyi günler!”Dedim.”Hayır mı,düşünceli,düşünceli elinizdeki kâğıda dalmışsınız!”Buyurdular.

         “Bana üç soru sordular,onlara yanıt ararken aklım karıştı.Yardım eder misiniz?”Der,demez yanıma oturdu ve “sor bakalım!”Dedi.

         “Bir kazığa Aslan,Kaplan ve Ayı gibi üç değişik canlı  bağlanabilir mi?”

         “Bu mu yanıtlanacak suallerden  birisi!Mümkün değil bağlanamaz birbirlerini yerler!”Dedi.

         “Peki,ikisi birer Taylı Dört Beygir bir kazığa bağlanabilir mi?”Dedim.

         “Mümkün değil,tepişirler,Taylar da telef olur, Beygirler de ölür!”Dediler.”Oh be,rahatladım,ne kolaymış bu sorulara  cevap vermek!”Dedim.

         “Üçüncü sual neymiş,onu da görelim!”Dediler.

         “Bu soru biraz çetrefilli, isterseniz onu da bir başkasına sorayım!”Dediğim de,”başlamışken Üçünü de sonuçlandıralım!”Buyurdular.

         “ Değişik Üç cinsten 272 canlı dişi yaratık,bir kazığa bağlanabilir mi?”Dediğim de;”bu soruların altında ne var?”Dediler.     “Merak var,yalınızca merak!”dediğim de.Biraz düşündüler:

         “Çok kalın ve derine gömülü bir kazığa değişik uzunluktaki iplerle bağlanmış olsalar da bu mümkün olamaz.Araya girdim ve:Aynı boyda dedim/İpleri dolaşır,canlılar da biri birlerine dalaşır ve ölürler!”Dedi.”Sonra bunlara verilecek yiyecekler de dövüşmelerinin başlıca nedenlerinden birisi olur.Bu sualleri size kim sormuşsa,olmayacak bir masal sormuş!”Diye devam ettirdiği de çok güldüm.Ayağa kalkarak:”Neden güldünüz?”dediğinde,elini tutarak yanıma oturttum ve:

         “Birinci soru ile Üçüncü soruya  bir tek yanıt vermek gerek. Önce gelelim İkinci sorumuzun yanıtına:

         “Cennette,Bir Müslüman erkeğin maslahatına 72 kadın,yüz Gılman ve yüz de Huri bağlıyorsunuz.Allahımız,cenneti Erkeklerin şeylerinin keyfi için mi yarattı?Allahımız,Kadınlara bu denli aşağılanmayı reva görecek kadar gaddar mı?

         Yetmişiki Kadın,Yüz Gılman ve Yüz Huri bir tek Müslüman erkeğin maslahatına nasıl bağlanır?”Ahmet Bey,ayağa kalkarak Kırmızı ışıkta karşıya,gideceği yolun aksine geçmeye çalışınca,kolundan tutarak:”Sayın Ahmet Bey,hep kırmızı ışıkta ters yönlere gitmek istiyorsunuz.Gideceğiniz yol,sol taraftaki Yeşil ışıklı yoldur!”Dediğim de,o hâlâ hasminAllah çekmekteydi.

 

1107TEMİZ KARDEŞLER!VE VEFA DOSTLARI KATİLLER!


                   TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


İzmir;26 Ağustos 2013.


           İHVÂN’US SAFÂ HULLÂN’ÜL VEFA!

          TEMİZ KARDEŞLER VEFA DOSTLARI”” 

                 “BATİNİ GİZLİ BİR İSLAMİ GRUP!”

                  HULLAN=A.İ.Dostlar,

                  İHVÂN=A.i.Candan dostlar, bir tarikat ya da meshep arkadaşları.                                                                                                                                              ALINTIDIR:"ihvânı safâ grubundan bir düşünürün şöyle dediği rivayet edilir: “Din hastaların, felsefe ise sağlıklı insanların tedavisiyle ilgilenir. Peygamberler hastaları, hastalıklarının artmaması, hatta onların bütünüyle iyileşmesi için tedavi eder. Filozoflar ise herhangi bir hastalık bulaşmaması için, sağlıklı insanların sağlığını korur.”
ihvânı safâ, onuncu yüzyılda ortaya çıkmış bir grubun adıdır. Ansiklopedi niteliğinde 52 risale yazarak, matematikten müziğe, felsefeden gökbilimine ve sihirden aşka kadar pek çok konuyu şiirsel bir dille incelerler.
İslam tarihinin toplumsal ve düşünsel yarılmalar yaşanan bir döneminde, aklın rehberliğinde, kalbi arındırmaya ve insanı yükseltmeye gayret ederler. Hiçbir bilime düşman olunmamalı, hiçbir kitaptan uzak durulmamalıdır onlara göre. Öteki düşünce ve inançlara karşı hoşgörüye vurgu yaparlar.
kim oldukları konusunda değişik teori ve söylentiler vardır. Etraflarındaki sır halesi bin yıldır kalkmamıştır. Risâleler’i, üç “gizli imam”dan ikincisinin yazdığı iddia edildiği gibi, ihvânı safâ’yı ismaililer’den Nusayrilere ve Dürzîlere kadar değişik yapılara atfedenler de olur.
Abbasi halifesinin emriyle 1050 yılında ihvânı safâ risâleleri’nin (ibni Sina’nın eserleriyle birlikte) bütün kütüphanelerden toplanarak yakıldığı bilinir. Ancak Endülüslü düşünür Müslime, doğu’ya seyahati sırasında risaleleri toplayarak, yok olmaktan kurtarır.
“(bu) risaleler, cilâ, şifa, nur ve ışıktır. Hatta onlar ilaç olamamışsa, hastalık gibidir. İyileştiremezse hasta eder, ıslah etmezse ifsat eder; kurtuluşa erdirmezse helâk eder. Tedavi eder; ama bazen hasta da edebilir. Öldürür de, diriltir de.”
Nihayet Türkçeye çevrilen risâleler beş cilt olarak yayımlanacaktır.
Bin yıldır Doğu’dan Batı’ya geniş bir kültür ve düşün coğrafyasında önceleri nefesi sonraları ise hayaletiyle dolaşan bu eser, şimdi okunup, arınmış kalplerde yer edinmeyi bekler, yeniden."

       “Batini/İÇREK/ ve gizli bir inanç grubudur. MS:10’uncu asırda Bağdat’ta ortaya çıkmıştır.Felsefeye, dine nazaran üstünlük verenler.”Resail’u ihvan’is safâ ve Hullân’il Vefa” /Temiz Kardeşlerin ve Vefa Dostlarının Risaleleri”adlı 52 ciltlik bir ansiklopedi bıraktılar. Risalelerinde, HERMES, FİSAGOR(Pisagor); SOKRAT;ARİSTO ve PLATON/EFLATUN/adları da geçmekteydi.”Bademin kabuğunu kırmaktan murat çekirdeğini yemek içindir.Kuran ayetlerinin de kabuğunu kırıp,özüne varmak gerekir!Mantığı ile kuran harflerine sayılar izafe ederek ayetlerin anlamını böylece çözerler.Risale’i Nur da bu mantıkla yazılmış,İslama aykırı bir saçmalıktır.”Osman TÜrkoğuz,Nurculuk,s.100.

       Mısırdaki İHVÂN,SADECE KARDEŞLİK DEĞİLDİR.Aynı mezhebe inananların ölümüne kardeşliğidir.Alevi ve Şiiler hemen öldürülürler.Müslüman Kardeşlerin bir fraksiyonu sayılır.

İzleyiciler

Blog Arşivi