26 Ağustos 2013 Pazartesi

1107TEMİZ KARDEŞLER!VE VEFA DOSTLARI KATİLLER!


                   TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


İzmir;26 Ağustos 2013.


           İHVÂN’US SAFÂ HULLÂN’ÜL VEFA!

          TEMİZ KARDEŞLER VEFA DOSTLARI”” 

                 “BATİNİ GİZLİ BİR İSLAMİ GRUP!”

                  HULLAN=A.İ.Dostlar,

                  İHVÂN=A.i.Candan dostlar, bir tarikat ya da meshep arkadaşları.                                                                                                                                              ALINTIDIR:"ihvânı safâ grubundan bir düşünürün şöyle dediği rivayet edilir: “Din hastaların, felsefe ise sağlıklı insanların tedavisiyle ilgilenir. Peygamberler hastaları, hastalıklarının artmaması, hatta onların bütünüyle iyileşmesi için tedavi eder. Filozoflar ise herhangi bir hastalık bulaşmaması için, sağlıklı insanların sağlığını korur.”
ihvânı safâ, onuncu yüzyılda ortaya çıkmış bir grubun adıdır. Ansiklopedi niteliğinde 52 risale yazarak, matematikten müziğe, felsefeden gökbilimine ve sihirden aşka kadar pek çok konuyu şiirsel bir dille incelerler.
İslam tarihinin toplumsal ve düşünsel yarılmalar yaşanan bir döneminde, aklın rehberliğinde, kalbi arındırmaya ve insanı yükseltmeye gayret ederler. Hiçbir bilime düşman olunmamalı, hiçbir kitaptan uzak durulmamalıdır onlara göre. Öteki düşünce ve inançlara karşı hoşgörüye vurgu yaparlar.
kim oldukları konusunda değişik teori ve söylentiler vardır. Etraflarındaki sır halesi bin yıldır kalkmamıştır. Risâleler’i, üç “gizli imam”dan ikincisinin yazdığı iddia edildiği gibi, ihvânı safâ’yı ismaililer’den Nusayrilere ve Dürzîlere kadar değişik yapılara atfedenler de olur.
Abbasi halifesinin emriyle 1050 yılında ihvânı safâ risâleleri’nin (ibni Sina’nın eserleriyle birlikte) bütün kütüphanelerden toplanarak yakıldığı bilinir. Ancak Endülüslü düşünür Müslime, doğu’ya seyahati sırasında risaleleri toplayarak, yok olmaktan kurtarır.
“(bu) risaleler, cilâ, şifa, nur ve ışıktır. Hatta onlar ilaç olamamışsa, hastalık gibidir. İyileştiremezse hasta eder, ıslah etmezse ifsat eder; kurtuluşa erdirmezse helâk eder. Tedavi eder; ama bazen hasta da edebilir. Öldürür de, diriltir de.”
Nihayet Türkçeye çevrilen risâleler beş cilt olarak yayımlanacaktır.
Bin yıldır Doğu’dan Batı’ya geniş bir kültür ve düşün coğrafyasında önceleri nefesi sonraları ise hayaletiyle dolaşan bu eser, şimdi okunup, arınmış kalplerde yer edinmeyi bekler, yeniden."

       “Batini/İÇREK/ ve gizli bir inanç grubudur. MS:10’uncu asırda Bağdat’ta ortaya çıkmıştır.Felsefeye, dine nazaran üstünlük verenler.”Resail’u ihvan’is safâ ve Hullân’il Vefa” /Temiz Kardeşlerin ve Vefa Dostlarının Risaleleri”adlı 52 ciltlik bir ansiklopedi bıraktılar. Risalelerinde, HERMES, FİSAGOR(Pisagor); SOKRAT;ARİSTO ve PLATON/EFLATUN/adları da geçmekteydi.”Bademin kabuğunu kırmaktan murat çekirdeğini yemek içindir.Kuran ayetlerinin de kabuğunu kırıp,özüne varmak gerekir!Mantığı ile kuran harflerine sayılar izafe ederek ayetlerin anlamını böylece çözerler.Risale’i Nur da bu mantıkla yazılmış,İslama aykırı bir saçmalıktır.”Osman TÜrkoğuz,Nurculuk,s.100.

       Mısırdaki İHVÂN,SADECE KARDEŞLİK DEĞİLDİR.Aynı mezhebe inananların ölümüne kardeşliğidir.Alevi ve Şiiler hemen öldürülürler.Müslüman Kardeşlerin bir fraksiyonu sayılır.

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi