5 Aralık 2011 Pazartesi

478-İSTİKLLÂL MAHKEMELERİMİZİN GÖRDÜĞÜ DAVALAR.

                                                                  

                        İSTİKLAL MAHKEMELERİMİZİN
                GÖRMÜŞ OLDUĞU DAVA ÇEŞİTLERİ.

            OSMAN TÜRKOĞUZ
            osmanturkoguz@gmail.com
            İzmir;01 Aralık 2011.
                        İlgi:29 Kasım 2011,İstiklal Mahkemelerimiz.

                                               “Dersim Dosyası açılsın, tarihimizle yüzleşelim!”
                                               Türkiye Cumhuriyeti, Türklük ve dahi Atatürk düşmanları.
“İstiklal Mahkemesi Dosyaları açılsın, ne denli caniyane kararlar verildiği öğrenilsin!” ASTEĞMEN MUSTAFA KUBİLAY’IN BAŞINI KESEN DERVİŞ Mehmed’in Torunu Bay Bülent Arınç Bey. Size bir sorum olacak: Bu Derviş Mehmet denilen hain, hangi adil mahkemenin kararı ile sırtından kurşunla yaraladığı Asteğmen Mustafa Kubilayımızın başını, taşta körlettiği bağ testeresiyle kesmiştir! Siz, bu cinayetle bir yüzleştiniz mi?
“Tarihimizle yüzleşelim!”Diyenlere önerimdir: Sizler, öncelikle arkalarınıza ve aynalara bakınız da kendinizle yüzleşiniz! Türklüğü inkâr eden sizler, Türk ve Türklük uğruna Şehit olanlarımızla ve Gazilerimizle yüzleşin, eğer maçanız sıkarsa ve USA izin verirse! Ostüzü.
   

Kimden: YILMAZ KARAHAN
Tarih: 3 Aralık 2011 13.19
Konu: AL SANA ARŞİV
Kime: (
VATAN HAİNLERİ İFTİRACILARIMIZIN GÖZLERİNE, GÖZLERİNE!)OSTÜZÜ
                    AL SANA ARŞİV”
“Daha önceki yazılarında idam edilen Seyit Rıza’nın kukla olduğunu iddia eden Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında o dönemde yaşanan karakol baskını ve 20 askerin şehit olması olayını köşesine taşıdı ve altında Atatürk’ün de imzası olan bir belge yayınladı. “
“TUNCELİ vilayeti dâhilinde Ovacık Kazası JANDARMA birliğine tabi Diztaş karakoluna 4/2/938 tarihinde KALAN AŞİRETİ TARAFINDAN YAPILAN TAARRUZ neticesinde ŞEHİT EDİLEN KARAKOL KOMUTANI ile 20 JANDARMA ERİNE AİT olup mütaarrızlar(SALDIRGANLAR) tarafından GASBEDİLEN 499 LİRA değerindeki ERZAKIN bilahare erlerin iaşe bedellerinden ödenmek üzere Ovacık Kazası merkezindeki BAKKALLARDAN VERESİYE OLARAK ALINDIĞI ve bunların Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin iaşe tertibinden verilmesi mümkün olamayacağı anlaşıldığından, MALİYE VEKALETİ BÜTÇESİNİN masarifi gayri melhuza tertibinden VERİLMESİ; Jandarma Genel Komutanlığı’nın işarına atfen Maliye Vekilliği’nin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti’nin 23/6/938 tarihli toplantısında onanmıştır.”
İmza?
Reisicumhur, Atatürk.
Başvekil, Celal Bayar.
Diyor ki...
Adamlar ASKERLERİMİZİ ŞEHİT ETTİ, üstüne erzakını çaldı, ŞEHİTLERİMİZİN BAKKALLARA VERESİYE BORCU KALMASIN, derhal ÖDEYİN.
Hikâye anlatmayın.
Açın şu arşivleri.
Bu memleketin, bu milletin...
ŞEHİTLERİNE OLAN BORCUNU ÖDEYİN.


FOTOKOPİLER VE YAZIM BİR SAHİFE AŞAĞIDADIR.
Yılmaz ÖZDİL


İstiklal Mahkemelerimizin baktığı ve sonuçlandırdığı davalara geçmeden önce, bazı gelişmelere değinmek istiyorum: Yeni CHP Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Sebep—Sonuç denklemine—causalité’ye –bakmadan, Dersim uğruna dersini ortaya koymuş oldu. Ölülerimiz ve Şehitlerimiz ve onların yakınları ebedi suskunluk içersindeyken, hainlerin uzantıları ellerinde kara boyalarla ortalıkta dolaşmaktadırlar. Dersim olayını yanlı olarak ortaya atanların Türkiye Büyük Milletvekilleri Meclisindeki uzantıları,”kaldır parmağını al parayı”taraftarları ilginç bir karar verdiler:”Dersim için Meclis araştırması komisyonun kurulması teklifini reddettiler!”Şehidedilen askerlerimizin ve esir alınarak! Asılan Alay Komutanımızın ve Yardımcısının kanlarının onları boğmasından korktular.
         Tarihin hiçbir döneminde, kendi ordusuna, kendi tarihine ve kendisini iktidar yapan sisteme düşman hiçbir iktidar görülmemiştir. Gözaltı ve tutukluluk sürelerini isnat edilen suçun cezasından kat be kat uzun süreli bir tutukluluk olayına hiçbir hukuk sisteminde rastlanamamıştır. Fransız tarihinde; maskeli Savcılar ve Yargıçlar, Fransız vatanseverleri Makileri şıpıdanak ölüme göndermişlerdi. Türk hukukukuna maskeli tanık sistemi getirilerek hukuki açılım da yaratılmış oldu.        Şu belgeyi okuyunuz da, utanmanız varsa, öncelikle çoluk çocuk ve çocuğunuzdan utanın ey Yalakalar, ey İhanete odaklananlar.
            Şimdi gönül rahatlığı ile İstiklal Mahkemelerimizin bakmış olduğu ve karara bağladığı dava türlerinden örnekler verebilirim:  İstiklal Mahkemelerimizin dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisinin arşivindedir. Yapılmış olan eylemlerden ve yargılamalarından korkusu olanlar bu dosyaları en gizli yerlerde saklamazlar mıydı? Ya da uzun bir süre sonunda açılmalarına karar veremez mi? J.F.Kennedy suikastı Kasım 1963’te olduğu halde, bu suikast ile ilgili dosyanın 2039 senesinde açılmasına karar verilmedi mi?
            Bendeniz Bay Bülent Arınca bir soru daha yöneltmek istemekteyim: Cennetmekân Rahmetli Parti Pehlivan; Yunanlılar İzmir’e çıktığında, gerilla teşkilatı kurmak için Yunt dağlarına—Manisa’nın batısındadır—Ora Yörüklerinin akıl danıştıkları Muradiye İmamı Şeyh Derviş Mehmet:”Düşman da olsalar biz silahla karşı koyamayız; bizim inancımızda silah yoktur!”Dediğini yazmaktadır. Dedeniz Derviş Mehmet; islamın en köklü ve güçlü kuralına hangi mahkeme ve muhakeme içtihadıyla varmıştır? Bu olayla ve Manisalıların düşmana teslim ettikleri ONALTI seri ateşli top olayı ile yüzleşebilecek misiniz?
                                   KONYA İSTİKLAL MAHKEMESİ
            “Konya İstiklal Mahkemesi, çoğunlukla ayaklanmayla ilgili çeşitli suçlardan 805 Kişiyi cezalandırmıştı
            1-Ahz’ü Gasp: 11; 2-Casus:24;3-Dai’i şüphe:1;4-Dövme:1;5-Düşmana Hizmet:6;6-Irza, Tecavüz:22;7-Kaçakçılık:2;8-Kadın Kaçırma:2;9-Kanuna muhalefet:4;10-Katil: -Gıyaben idam:10;Düşmana Yataklık:2;11-Düşmana Yardım:8;12-Emre itaatsizlik:1;13-Askeri eşyanın ziyanına sebebiyet:2,14-Fiil’i Şini:2,15-Firar.24116-Firara sebebiyet:3,17-Firar ve Şekavet:7,18-Firara teşvik:3,19-Firariyi himaye:5,20-Fuhşa teşvik:1,21-Hakaret.5,22-Hırsızlık:23,23-Hıyanet’i vataniye:8,24-Hükümet aleyhtarlığı:1,25-İhtilas:1,25-İsyan:157,26-İsyan ve katil:1,27-İşkence.4,28-Katil şekavet.4,29-Mahkûm kaçırma:1,30-Mal kaçırma:2,31-Mal satmak:2,33-Menfi propaganda:2,34-Miri mal satmak:1,35-Muhalefet:3, 36-Rüşvet:15,37-Rüşvet ve firar.1,38-Sahtekârlık:18,39-serseri:1,40-Silah saklamak:5,41-Silah taşımak:4,42-Şekavet:94,43-Şüpheli şahıs:20,44-Tahkir:3,45-Tezvirat:1,45-Vapura adam kaçırmak:2,46-vatana ihanet:43,47-Vazifeden firar:1,48-Vazifeyi ihmal:1,49-Vazifeyi sui istimal:9,50-Vazifeyi terk:1,51-Yağmacılık:1,52-Yalan beyan:1,53-Yalan ihbar:1,54-Yaralamak:1,55-Yataklık:10.TOPLAM:805.İstiklal Mahkemesi,01 Ekim 1920’den 18 Şubat 1922-1’e kadar şu uygulamalarda bulunmuştur:
Mahkemeye gelen maznun miktarı:3.600;Âdemi mesuliyet ve beraat:575;İdam.2;Gıyaben idam:1,Kal’a bent ve kürek:105,Muhtelif cezalarla mahkûmiyet.2.917.
                                   KASTAMONU İSTİKLAL MAHKEMESİ
                        Hemen, hemen aynı türdeki şuçları yargılamıştır. Cezaların dağılımı şöyledir.1-Vicahi idam:9,2-Gıyaben idam:3;3-Maslup idam:135,4-Taliken idam:35,5-Müebbet kürek.8,6-Kürek:6,7-Pranga:38,8-Hapis.26,9-Zarp:115,10-Bilâ zarp sevk:108,11-Tart ve rütbe indirimi:2,12-Memleket haricine ihraç:4,13-Ait olduğu mahkemeye gönderilen.4,14-İkamete memur:19,15-Beraat:69.TOPLAM:584,
            Bu konuyu merak edenlere önerim: Prof.Dr. Ergün Aybars’ınİstiklâl mahkemeleri” adlı geniş kapsamlı kitabıdır.Saygılarımla.

                                                                       

                        İSTİKLAL MAHKEMELERİMİZİN
                GÖRMÜŞ OLDUĞU DAVA ÇEŞİTLERİ.

            OSMAN TÜRKOĞUZ
            osmanturkoguz@gmail.com
            İzmir;01 Aralık 2011.
                        İlgi:29 Kasım 2011,İstiklal Mahkemelerimiz.

                                               “Dersim Dosyası açılsın, tarihimizle yüzleşelim!”
                                               Türkiye Cumhuriyeti, Türklük ve dahi Atatürk düşmanları.
“İstiklal Mahkemesi Dosyaları açılsın, ne denli caniyane kararlar verildiği öğrenilsin!” ASTEĞMEN MUSTAFA KUBİLAY’IN BAŞINI KESEN DERVİŞ Mehmed’in Torunu Bay Bülent Arınç Bey. Size bir sorum olacak: Bu Derviş Mehmet denilen hain, hangi adil mahkemenin kararı ile sırtından kurşunla yaraladığı Asteğmen Mustafa Kubilayımızın başını, taşta körlettiği bağ testeresiyle kesmiştir! Siz, bu cinayetle bir yüzleştiniz mi?
“Tarihimizle yüzleşelim!”Diyenlere önerimdir: Sizler, öncelikle arkalarınıza ve aynalara bakınız da kendinizle yüzleşiniz! Türklüğü inkâr eden sizler, Türk ve Türklük uğruna Şehit olanlarımızla ve Gazilerimizle yüzleşin, eğer maçanız sıkarsa ve USA izin verirse! Ostüzü.

Kimden: YILMAZ KARAHAN
Tarih: 3 Aralık 2011 13.19
Konu: AL SANA ARŞİV
Kime: (
VATAN HAİNLERİ İFTİRACILARIMIZIN GÖZLERİNE, GÖZLERİNE!)OSTÜZÜ
                    AL SANA ARŞİV”
“Daha önceki yazılarında idam edilen Seyit Rıza’nın kukla olduğunu iddia eden Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında o dönemde yaşanan karakol baskını ve 20 askerin şehit olması olayını köşesine taşıdı ve altında Atatürk’ün de imzası olan bir belge yayınladı. “
“TUNCELİ vilayeti dâhilinde Ovacık Kazası JANDARMA birliğine tabi Diztaş karakoluna 4/2/938 tarihinde KALAN AŞİRETİ TARAFINDAN YAPILAN TAARRUZ neticesinde ŞEHİT EDİLEN KARAKOL KOMUTANI ile 20 JANDARMA ERİNE AİT olup mütaarrızlar(SALDIRGANLAR) tarafından GASBEDİLEN 499 LİRA değerindeki ERZAKIN bilahare erlerin iaşe bedellerinden ödenmek üzere Ovacık Kazası merkezindeki BAKKALLARDAN VERESİYE OLARAK ALINDIĞI ve bunların Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin iaşe tertibinden verilmesi mümkün olamayacağı anlaşıldığından, MALİYE VEKALETİ BÜTÇESİNİN masarifi gayri melhuza tertibinden VERİLMESİ; Jandarma Genel Komutanlığı’nın işarına atfen Maliye Vekilliği’nin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti’nin 23/6/938 tarihli toplantısında onanmıştır.”
İmza?
Reisicumhur, Atatürk.
Başvekil, Celal Bayar.
Diyor ki...
Adamlar ASKERLERİMİZİ ŞEHİT ETTİ, üstüne erzakını çaldı, ŞEHİTLERİMİZİN BAKKALLARA VERESİYE BORCU KALMASIN, derhal ÖDEYİN.
Hikâye anlatmayın.
Açın şu arşivleri.
Bu memleketin, bu milletin...
ŞEHİTLERİNE OLAN BORCUNU ÖDEYİN.


FOTOKOPİLER VE YAZIM BİR SAHİFE AŞAĞIDADIR.
Yılmaz ÖZDİL


İstiklal Mahkemelerimizin baktığı ve sonuçlandırdığı davalara geçmeden önce, bazı gelişmelere değinmek istiyorum: Yeni CHP Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Sebep—Sonuç denklemine—causalité’ye –bakmadan, Dersim uğruna dersini ortaya koymuş oldu. Ölülerimiz ve Şehitlerimiz ve onların yakınları ebedi suskunluk içersindeyken, hainlerin uzantıları ellerinde kara boyalarla ortalıkta dolaşmaktadırlar. Dersim olayını yanlı olarak ortaya atanların Türkiye Büyük Milletvekilleri Meclisindeki uzantıları,”kaldır parmağını al parayı”taraftarları ilginç bir karar verdiler:”Dersim için Meclis araştırması komisyonun kurulması teklifini reddettiler!”Şehidedilen askerlerimizin ve esir alınarak! Asılan Alay Komutanımızın ve Yardımcısının kanlarının onları boğmasından korktular.
         Tarihin hiçbir döneminde, kendi ordusuna, kendi tarihine ve kendisini iktidar yapan sisteme düşman hiçbir iktidar görülmemiştir. Gözaltı ve tutukluluk sürelerini isnat edilen suçun cezasından kat be kat uzun süreli bir tutukluluk olayına hiçbir hukuk sisteminde rastlanamamıştır. Fransız tarihinde; maskeli Savcılar ve Yargıçlar, Fransız vatanseverleri Makileri şıpıdanak ölüme göndermişlerdi. Türk hukukukuna maskeli tanık sistemi getirilerek hukuki açılım da yaratılmış oldu.        Şu belgeyi okuyunuz da, utanmanız varsa, öncelikle çoluk çocuk ve çocuğunuzdan utanın ey Yalakalar, ey İhanete odaklananlar.
            Şimdi gönül rahatlığı ile İstiklal Mahkemelerimizin bakmış olduğu ve karara bağladığı dava türlerinden örnekler verebilirim:  İstiklal Mahkemelerimizin dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisinin arşivindedir. Yapılmış olan eylemlerden ve yargılamalarından korkusu olanlar bu dosyaları en gizli yerlerde saklamazlar mıydı? Ya da uzun bir süre sonunda açılmalarına karar veremez mi? J.F.Kennedy suikastı Kasım 1963’te olduğu halde, bu suikast ile ilgili dosyanın 2039 senesinde açılmasına karar verilmedi mi?
            Bendeniz Bay Bülent Arınca bir soru daha yöneltmek istemekteyim: Cennetmekân Rahmetli Parti Pehlivan; Yunanlılar İzmir’e çıktığında, gerilla teşkilatı kurmak için Yunt dağlarına—Manisa’nın batısındadır—Ora Yörüklerinin akıl danıştıkları Muradiye İmamı Şeyh Derviş Mehmet:”Düşman da olsalar biz silahla karşı koyamayız; bizim inancımızda silah yoktur!”Dediğini yazmaktadır. Dedeniz Derviş Mehmet; islamın en köklü ve güçlü kuralına hangi mahkeme ve muhakeme içtihadıyla varmıştır? Bu olayla ve Manisalıların düşmana teslim ettikleri ONALTI seri ateşli top olayı ile yüzleşebilecek misiniz?
                                   KONYA İSTİKLAL MAHKEMESİ
            “Konya İstiklal Mahkemesi, çoğunlukla ayaklanmayla ilgili çeşitli suçlardan 805 Kişiyi cezalandırmıştı
            1-Ahz’ü Gasp: 11; 2-Casus:24;3-Dai’i şüphe:1;4-Dövme:1;5-Düşmana Hizmet:6;6-Irza, Tecavüz:22;7-Kaçakçılık:2;8-Kadın Kaçırma:2;9-Kanuna muhalefet:4;10-Katil: -Gıyaben idam:10;Düşmana Yataklık:2;11-Düşmana Yardım:8;12-Emre itaatsizlik:1;13-Askeri eşyanın ziyanına sebebiyet:2,14-Fiil’i Şini:2,15-Firar.24116-Firara sebebiyet:3,17-Firar ve Şekavet:7,18-Firara teşvik:3,19-Firariyi himaye:5,20-Fuhşa teşvik:1,21-Hakaret.5,22-Hırsızlık:23,23-Hıyanet’i vataniye:8,24-Hükümet aleyhtarlığı:1,25-İhtilas:1,25-İsyan:157,26-İsyan ve katil:1,27-İşkence.4,28-Katil şekavet.4,29-Mahkûm kaçırma:1,30-Mal kaçırma:2,31-Mal satmak:2,33-Menfi propaganda:2,34-Miri mal satmak:1,35-Muhalefet:3, 36-Rüşvet:15,37-Rüşvet ve firar.1,38-Sahtekârlık:18,39-serseri:1,40-Silah saklamak:5,41-Silah taşımak:4,42-Şekavet:94,43-Şüpheli şahıs:20,44-Tahkir:3,45-Tezvirat:1,45-Vapura adam kaçırmak:2,46-vatana ihanet:43,47-Vazifeden firar:1,48-Vazifeyi ihmal:1,49-Vazifeyi sui istimal:9,50-Vazifeyi terk:1,51-Yağmacılık:1,52-Yalan beyan:1,53-Yalan ihbar:1,54-Yaralamak:1,55-Yataklık:10.TOPLAM:805.İstiklal Mahkemesi,01 Ekim 1920’den 18 Şubat 1922-1’e kadar şu uygulamalarda bulunmuştur:
Mahkemeye gelen maznun miktarı:3.600;Âdemi mesuliyet ve beraat:575;İdam.2;Gıyaben idam:1,Kal’a bent ve kürek:105,Muhtelif cezalarla mahkûmiyet.2.917.
                                   KASTAMONU İSTİKLAL MAHKEMESİ
                        Hemen, hemen aynı türdeki şuçları yargılamıştır. Cezaların dağılımı şöyledir.1-Vicahi idam:9,2-Gıyaben idam:3;3-Maslup idam:135,4-Taliken idam:35,5-Müebbet kürek.8,6-Kürek:6,7-Pranga:38,8-Hapis.26,9-Zarp:115,10-Bilâ zarp sevk:108,11-Tart ve rütbe indirimi:2,12-Memleket haricine ihraç:4,13-Ait olduğu mahkemeye gönderilen.4,14-İkamete memur:19,15-Beraat:69.TOPLAM:584,
            Bu konuyu merak edenlere önerim: Prof.Dr. Ergün Aybars’ınİstiklâl mahkemeleri” adlı geniş kapsamlı kitabıdır.Saygılarımla.                        .


                        .

İzleyiciler

Blog Arşivi