10 Aralık 2012 Pazartesi

879/KÂBUSNAME,OSMANLININ AHLAK KİTABI!

OSMANTÜRKOĞUZ                                                                                                                            osmanturkoguz@gmail.com
İzmir;08 Aralık 2012.
                            KÂBUSNAME! Osmanlının Ahlak kitabı!
                   İlgi:Kardeş,Evlat ve Torun Katili
         1*Padişahlar da Cıvan Sever!07 Aralık 2012.Ostüzü.
          2*Osmanlının Seks Kitabı,Murat Bardakçı.
         “Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey o’nun etrafında döner!”Konfüçyüs.
         “Kitleler cezalarla düzene sokulursa yozlaşmış olur.Karizma ve nezaketle yönetilirse bilinçli ve dürüst olur!”Konfüçyüs.
         “Bildiğini bilenin arkasından gidiniz,bildiğini bilmeyeni uyarınız,bilmediğini bilene öğretiniz,bilmediğini bilmeyenden kaçınınız!”Konfüçyüs.
         Politika yalan sanatıdır!”Onbaşı Adolf Hitler.
         Sayın Bay Başvekilimiz; Devlet ihalelerini istediğiniz kimselere verebilirsiniz. Müslümanları Dolandırmaktan Alman Mahkemelerince cezalandırılmış olanları en üst makamlara getirebilirsiniz!Mustafa Kemal Atatürk’ümüze de, almış olduğunuz yanlış ve kasıtlı eğitim nedeniyle, kızabilirsiniz! Delikten aşağıya süpürülmemek için USA’NIN ve Tarikatların her istemine uyabilirsiniz!Çocuklarınıza Saraylarda düğün yaptırarak gelen hediyelerle borçlarınızı öder,onlara Küçücük bir gemicik ve Newyork’ta bir daire satınalabilirsiniz.Amma; tarihimizde yaşanmış olan olayları canınızın istediği gibi değiştirip,inanmamızı da isteyemezsiniz.Rüzgâra karşı konuşmalarınızla ancak kendinize bilenleri güldürmüş olursunuz.Ostüzü.
          Farsçadan Mercimek Ahmet Çevirisi. İkinci Murat’ın
 oluru üzerine.11’inci asırda; Diyarbakır’da hüküm süren Ziyanoğullarından Keykavus bin İskender tarafından oğlu Giylanşah’a, MS:1082 yılında,  nasihat için Farsça yazılmış bir eserdir. Mercimek Ahmet olarak ünlenen İlyasoğlu Ahmet; İkinci Murat’ın elinde bir kitap görerek ne olduğunu sorduğunda;İkinci Murat:”Çok faydalı nasihatlerle dolu Farçe yazılmış bir kitaptır.Türkçeye tercüme edilmiş ama anlaşılır gibi değil!”Dediğinde Mercimek Ahmet “izin verirseniz ben tercüme edeyim!”Dediğinde “olur,al tercüme et!”Diyen İkinci Murat kitabı kendisine verir.Kitap Milli Eğitim Bakanlığ tarafından bin temel eser arasında yayınlanır. Bu tercüme,1941 senesinde  ŞairOrhan Şaik Gökyay’ın yeniden gözden geçirdiği nüshadır. 1976 senesinde;117’inci Syy.J.Alayı subayları ile Mardin Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının satıldığı kitaplığa gitmiştik.Bu kitabı raftan indirdim ve  112’inci sahifesini açarak117/1’İNCİ Tabur Komutanı  J.Ön.Yzb.Sayın Orhan Çağlargil’e yüksek sesle okumasını söylemiştim.Okuma bittiğinde,yayınevi satış müdürünü ter basarak sürekli” Hasminallah “çekmeye başlamıştı.Sonradan Sayın Orhan çağlargil okuduğu sahifedeki bilgileri Jandarma Dergisinde yayımlamıştı.
         Bu kitabın 112 ve 113’üncü sahifelerinde oğlancılık alenen önerildiği için,sonradan yapılan yayınlarda bu sahifede anlatılan Cariye ve karavaşlarla cinsel ilişki bölümleri çıkartılmıştır.Tercüman gazetesinin 1001 Temel eser yayınlarından bu sahifeler çıkartılmıştır.       
  1. “Yaz olunca Avratlara, kışın Oğlanlara meylet ki, vücutça sağlam olasın. Zira oğlan teni sıcaktır, yazın iki sıcak bir araya gelirse vücudu bozar. Avrat teni ise soğuktur, kışın iki soğuk, vücudu kurutur…"Diye öğütler!
    (jackiebagaj, Yorumdan!
Efendim; ol sahifedeki anlatımlar daha açık ve daha nettir: Cima etmeden önce şarap içilmesini;yazın İki Kadın şeyi arasında;Kışın da İki Oğlan şeyi arasında yatmayı gayetle açık olarak anlatmaktadır.Sonra,Cariyelerle ve Karavaşlarla/Erkek hizmetlilerle/aşk yapmanın lezzetinden söz  edilmektedir.Ama,bunlarla çok gizli olarak birleşilmelidir;yoksa çok kıskançtırlar! Nasihati da ihmal edilmemektedir.Bu kitap Osmanlının Ahlak kitabı olarak kabul görmüştür.Şimdi anlatabildim mi Osmanlıda fiili Livatanın,yani erkeğin erkekle cinsi münasebetinin neden serbest ve çok makbul olduğunu.
         Kahramanlıklarla,kan ve gözyaşı ile kazanılmış zaferlerden ve bir Osmanlı Güruhundan bir ulus olarak,Türk  ulusu olarak yükselmemizin tarihini inkâr edenlerin ,bizim tarihimizdeki pislikleri yasa ile saklamaya çalışmaları bir tek sonuç verir:Hukuk ve parmak hesabı Yasalar ufunet deposu olurlar. Cumhuriyetimize ve Atatürk Devrimine düşman kesilen Beylerimiz;yaşanmışı ve olmuş bitmişi değiştirme ve halkımıza aksini yutturma şansınız yoktur.İkinci Mehmet;Avni mahlası ile yazdığı divanında 27 gazelini bir papaz çırağı oğlana ayırmıştır.Kâbusname de  şahzadelere ders kitabı olarak okutulmuştur.Bu konudaki Osmanlıdaki kokuşmuşlukları da yayınlamıştım.
         Fransızların çok ünlü bir yazarları vardır: Andre Gide,/22Kasım 1869/19 Şubat 1951/Ünlü İngiliz Homoseksüeli Oscar Wilde ile tanıştıktan sonra,içinde saklamış olduğu homoseksüelliği dışa vurmuştur.Sapık Sevgi(Gorydan)romanında bu konuyu savunur.Daha sonra da Homoseksüelliği savunan bir dergi çıkarırlar.Burada;homoseksüelliğin serbest olduğu çağların –uygarlığın de yüksek olduğu çağlar olduğunu savunurlar.Acemlere oğlancılık Atinalılarla temas sonrası gelmiştir.Gulam genç oğlan demektir.Oğlancılık ta Gulampara/Kulampara/ diye Adlandırılmıştır.Benim anlayamadığım şey:İyi bir Müslüman erkekine Cennette 72 kadın,Yüz Huri verilirmiş!Hadi buna bir şey dediğimiz yok!Ama Yüz Gılman/Tüysüz Oğlan/ne demek oluyor!
        


İzleyiciler

Blog Arşivi