25 Haziran 2013 Salı

1066/MİLLİ İRADEYE SAYGI!HADİ CANIM SİZDELER!


 

 

                     TC.

            OSMAN TÜRKOĞUZ

         TC.osmanturkoguz@hotmail.com

          İzmir;25 Haziran 2013

MİLLİ İRADEYE SAYGI!HADİ CANIM SİZDELER!

Anayasamız 7’inci maddesiyle yasama yetkisini Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisine,Yürütme yetkisini ve görevini /8’inci madde/Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna,Yargı  yetkisini de/9’uncu madde/ Türk milleti adına bağımsız mahkemelere vermiştir.Bunlar ahenk içersinde ve biri birlerinin yetkilerine karışmadan çalışacaklardır.Nitekim Bay Recep Teyyip Erdoğan’ın zuhuruna kadar da böyle olmuştur.Bu Anayasamız %92,07 gibi yüksek bir katılım ile TÜRK ULUSUNUN ULUSAL İRADESİ OLARAK ORTAYA KONULMUŞTUR!

        Son genel Seçimlerde de Siyasi partilerimizin oy oranlarını Türk ulusal İradesi belirlemiştir. Çatma Dosyalar, maskeli çatma Tanıklar ve özel hukuk düzeni ile tutuklanan bazı kimseleri de Milletvekili olarak seçmiştir. Atatürk’ten Korkanlar Partisi “Milli İrade”gereği Meclise ve Bakanlar kuruluna yükselmiştir. Peki; masallarla esir kamplarında tutulan Milletvekillerimizi Türk Ulusunun Milli iradesi seçmemiş midir? Bunlar hapislerde çürütülürken, Utanmadan ve Sıkılmadan Milli iradeye Saygıdan söz etmenin siyasi ahlakla bağdaştırılması mümkün müdür!Acele tedavi önermekteyim,vakit geçmeden!

 

1065/ŞEYHÜLİSLAM MEHMETES SEYYİT AYINTAPLI EFENDİMİZ!


 

 

                     TC.

            OSMAN TÜRKOĞUZ

         TC.osmanturkoguz@hotmail.com

          İzmir;25 Haziran 2013

 

                   ŞEYHÜLİSLAM ES SYYİT MEHMET AYINTAPLI’DAN FETVA!

Bir zamanlar Sayın Başsavcımız R.Teyyip Erdoğan Bey;”türban kararını Ulemamız vermelidir!”Buyurmuşlardı! Atatürk’ten Korkanlar Partisinin Diyanet işleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez Efendi, bu sefer de Sayın Recep Teyyip Erdoğan Militanlarının Anayasal gösteri haklarını kullanan vatandaşlarımıza reva gördüğü gayrı insani muameleler üzerine fetvayı Şerif vermiştir!Biz enayi Müselmanlar fetvaların Kur’anı Kerime,Hadislere ve de icmayı ümmet kararlarına dayanılarak verileceğine inanırdık!

         AKP’NİN DİN VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI VERMİŞ OLDUĞU FETVA İLE

  Bizleri dalmış olduğumuz gafletten uyandırdı! Fetvanın özü:

         “Bütün dünya devletlerinde göstericileri dağıtmak için o ülkelerin polisleri Biber gazı, Tazyikli su, Cop ve her türlü aracı kullanmaktadırlar. Ülkemizde de polisimizin bu araçları kullanarak Protestocular üzerinde,ikinci bir Çanakkale Zaferi kazanmalarının Yüce  İslam dinince hiç bir sakıncası yoktur!”Gerçeği yalınız Türk ulusu bilir!”

         Pekiyi Sayın Şeyhülislamımız; Anayasal hakkını kullanan protestocuları öldürmek, yaralamak,kör ve sakat bırakmanın Hıristiyan ülkelerde yeri neresidir!

         Deniz, Feneri Soyguncularını Alman Adaleti Mahkûm etti, bu konudaki

Örnekleme eseri fetvanız nasıl olacaktır? Amerika Birleşik Devletleri, sizin fetvanıza uyarak öğrencilerin gözlerine Biber gazı sıkan polislerinin bu eylemleri için öprencileri 30.000 Dolar ödediği;Avusturya cumhuriyetinin de aynı suça uğrayan insanlarına Beşer Bin avro ödediği günümüzde,sizin Vicdani sağlığınız iyi mi?

 

                           

                           

 

İzleyiciler

Blog Arşivi