18 Mayıs 2012 Cuma

725/TSK'DA YALINIZ BİR PAŞA MI VARMIŞ!

           TSK’DA BİR PAŞA MI VAR!
                     OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;18 Mayıs 2012.
         İş bu kanun Sayın Murat Binzet bey’den alınmıştır.
Türkiye cumhuriyetine adı ve tutumu ile lâyık oluşunu saptırmadan sürdüren CUMHURİYET GAZETESİNİN Usta kalemlerinden Sayın Bekir Coşkun “Kurt ve Köpek” üzerine Lafonten’den bir harmanlama mizah yazısı yazdı. Önce; kendinden menkul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Recep Tayyib Erdoğan Beyimiz indifa ettiler.”Paşalarımız kaleminden pislik akan bu yazarı dava etsinler!”Buyurdular. Hiç farkında değillermiş, koruyarak, hasıraltı ederek, aklayarak depoladıkları pislikler yiğitlerin kalemlerinden dünya kamuoyuna mutlaka akacaktır. Nitekim öyle de oldu.Margaret Fehim Paşa,Damat Mehmet Ferit Paşa,Nemrut Mustafa Paşa!,Aznavur Ahmet Paşa!Ben, tüm bu gibi paşaların anasını ve avratlarını şapam!Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinde kıçtan dolma paşalar yoktur!Generaller ve Amiraller vardır.Onlar da yalınız ve dahi yalınız, İftira dosyaları ve maskeli tanıklar aracılığı ile Müddei Hususiler, ki Başsavcıya bağlıdır, kanalı ile Hasdal’da Üsera kampındadır.Ne paşası!Son paşaları Zeki Müren de ölmedi mi?
         Aşağıdaki  kanun,19.500TL.Maaş karşılığı parmak kaldıranlar kanalı ile kabul edilmemiştir.Özellikle duyurulur!
  KANUN: Efendi -Bey - Paşa gibi lakap ve ünvanların kaldırılmasına dair Kanun;
KANUN NUMARASI:  2590
KABUL TARİHİ: 26 / 11 / 1934
YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETENİN TARİHİ - SAYISI: 29 / 11 / 1934 – 2867
MD–1: Ağa - Hacı - Hafız - Hoca - Molla - Efendi - Bey - Beyefendi - Paşa - Hanım - Hanımefendi ve Hazretleri gibi Lakap ve Ünvanlar kaldırılmıştır.
Erkek ve Kadın vatandaşlar, Kanun karşısında ve Resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılırlar
MD- 2: Sivil ve Rütbe ve Resmi nişanlar ve Madalyalar kaldırılmıştır ve bu nişan ve madalyaların kullanılması yasaktır. Harb Madalyaları bundan müstesnadır.
Türkler yabancı devlet nişanları da taşıyamazlar.
MD- 3: Askeri rütbelerden, adın başına gelmek üzere Kara ve Havada, Müşirlere
Mareşal, Birinci Ferik - Ferik ve Livalara "GENERAL", Denizde Birinci Ferik - Ferik
ve Livalara, "AMİRAL" denilir. Generallerin ve Amirallerin derecelerini gösteren
ünvanlarla Deniz Müşirleri ünvanlarının ve diğer askeri rütbelerin karşılıkları,
Ali İcra Vekilleri heyetinin tasdiki ile konulur.
MD- 4 : Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MD- 5: Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.)
NOT: TÜRK POLİSİNİN EN BAŞARILI UYUŞTURUCU MADDE BULUCUSU KÖPEĞİN ADI DA”PAŞA’DIR. Anadolu’ muz’da iri çoban köpekleri de “Paşa!Paşa!”Diye çağırılır.

İzleyiciler

Blog Arşivi