25 Ekim 2015 Pazar

2008/ALLAH,PEYGAMBERLERİN ONAYLAYICISI MIDIR?!


            TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TVİZMİR,25Ekim 2015                                                                                                                 .AKLI OLANLARIMIZ İÇİN YAZILMIŞTIR?!ÖTEKİLER DE SÖVMEK İÇİN OKUYABİLİRLER?!

ALLAH,PEYGAMBERLERİN ONAYLAYICISI MIDIR?!

        Nur/58-"Ey mü'minler! Ellerinizin altında bulunan (KÖLE VE CARİYELERİNİZ!?Ve içinden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin (sıcak memleketler de öğlen uykusu için) soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler. Bunlar, mahrem halde bulunacağınız üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir mahzur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte ALLAH (c.c.) ayetleri size böyle açıklar. ALLAH, (her şeyi) bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”Şu ALAH’IN İŞİNE BAK?!
             Nur/59 “Çocuklar ergenlik çağına girdiklerinde, kendilerinden öncekiler izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte ALLAH, size ayetlerini böyle açıklar. ALLAH (c.c.) âlimdir, hâkimdir." Şimdi şu ayete de bir göz atalım:

      TİN suresi/95’inci sure/5’inci ayet:”GERÇEKTEN BİZ İNSANLARI MÜKEMMELEN/EKSİKSİZ OLARAK/YARATTIK?!”

      HANİ,ALLAH,YARATAN/TEKTİ!?ERKEKLERİ DEĞİL,TÜM İNSANLARI?!Hani Adem,tek başına, Allah tarafından çamurdan yaratılmıştı?!

      Şimdi de Çok tanrılı dinlerin peygamberi Foçalı Hesiodos’u dinleyelim:                                               PANDORA’NIN KUTUSU:

      Baş Tanrı Zeus,ateşi insanlardan saklamıştı?!”İapetos’un güçlü oğlu Prometheus/ Çaldı  Zeus’un ateşini insanlar için”?!Efsane böyle başlamıştı.

      “Sakladı onu Narthes kamışının içinde/Kızdı bulut devşiren Zeus, dedi ki ona:/İapetos oğlu,sivri akıllı kişi,/seviniyorsun ateşi çaldın,beni aldattın diye,/Ama bil ki dert açtın kendi başına da:/Çaldığın ateşe karşılık bir belâ,/Öyle bir belâ salacağım ki insanlara,/Sevmeye,okşamaya doyamayacaklar bu belayı”.Böyle dedi,kah,kah güldü insanların tanrıların babası,/Namlı,şanlı Hephaistos’u çağırdı hemen:/”Bir parça toprak al,suyla karıştır,dedi./İçine insan sesi koy,insan gücü koy,/Bir varlık yap ki,yüzü ölümsüz tanrıçalara benzesin,/Bedeni güzelim genç kızlara,/Athena,sen de ona el işlerini öğret dedi,/Renk,renk kumaşlar dokumasını öğret,dedi,/Nur topu Afrodit’e,sen de büyülerinle kuşat onu,/İstekler,arzularla tutuştur onu,/Yüz gözlü devi öldüren Hermeias,sen de,/Bir köpek yüreği,bir tilki huyu koy içine,/Böyle dedi Zeus,onlar da yaptılar dediğini:Koca Hephaistos,topal tanrı hemen,/Bir kız biçimine soktu toprağı,/Gök gözlü Athena süslü kuşağını sarıverdi beline,/O canım Kharit’ler ve o güzelim Peito,/Altın gerdanlıklar taktı boynuna./Hora’lar bahar çiçekleri ile donattılar saçlarını,/Hermeias doldurdu göğsüne yalan dolanı./Uzaktan gürleyen Zeus’un oluyordu isteği,/Ses koydu içine o tanrılar kılavuzu/Ve PANDORA adını taktı./Pandora,bütün tanrıların armağanı demekti,/Çünkü bütün Olimposlu’lar insanların başına onu./Tanrıların babası kurunca bu düzeni,/Epimheteus’a gönderdi  Pandora’yı,/Kılavuz tanrı Hermeias’la,/Epimeteus unuttu,Prometheus’un dediğini:Zeus’tan armağan alma demişti ona Prometheus,/Alırsan ölümlüleri derde sokarsın demişti./Armağanı aldı ve alınca  anladı başına belâ aldığını./Eskiden insanoğulları bu dünyada,/Dertlerden kaygılardan uzak yaşarlardı/,Bilmezlerdi ölüm getiren Hastalıkları,/Pandora açınca kutunun kapağını,/Dağıttı insanlara acıları,dertleri,/Bir tek umut kaldı dışarı çıkmadık,/Kapağı açılan dert kutusundan…”Sabahattin Eyüboğlu—Azra Erhat çevirisi,Hesiodos Eseri ve Kaynakları,s.145-146.Kuranın 15’inci Hicr suresinin,26-28 ve 29’uncu ayetlerini okuyalım:

HİCR/15/26:”Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattık!?”

HİCR/15/28:”Ey peygamber, Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla:”Ben kuru balçıktan,şekil verilmiş,kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım!?

HİCR/15/29:”Ben,onun yaratılışını tamamladığım ve onun ruhuna üflediğim zaman ,siz hemen onun için secdeye kapanın?!”

TİN/RUH Suresi/95/5=”Gerçekten biz insanı mükemmel bir surette yarattık?!”

Peki,sayın din ulemalarımız,diğer canlılar nasıl yaratılmıştır?!BİZ=ZEUS VE OĞLU HEPAHİSTOS?!BİZ=ALLAH+KİM?!BEN,12+KİMLERİN ,KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUM?!OSTÜZÜ.

ZEUS’UN oğlu HEPHAİSTOS. Hıristiyanlıkta Allah’ın oğlu Hz.İsa. Zeus’un dokuz MUSA’SI var. Yahudilerin ve Müslümanların Allahının da dört Meleği var. Meleklerin adları İbranice’de:1-MİCH’EL—MİKHA’EL,2-SERAPHİEL,3-AZRAEL,4-CEBRAİT—CARİ’EL.Bu adlar Arapçaya ,dolayısı ile  İslama :1-Cebrail,2-Azrail,3-Mikail,4-İsrafil olarak yansımış,. Zeus Olimpos’ta—Uludağ’da oturur, göklere ve yere ve insanların kaderine egemendir. ZEUS İLE İNSANLARIN İLİŞKİLERİNİ HERMES DÜZENLEMEKTEDİR?!Hz.Muhammet ile ALLAH’IN İLİŞKİLERİNİ DE CEBRAİL DÜZENLKEMEKTEDİR?! Müslümanlara ve Hıristiyanlara göre de Allah göklerde oturur, kâinata ve canlıların kaderine egemendir. Hayır ve Şer ondan sorulur.”Zeus, insanların kaderini elinde tutar, tek Tanrılı dinlerin Tanrısı gibi…”Azra Erhat, s.G.E. S.295.“Zeus, Titan soyundan Tanrıçalarla/sekiz İnsan,15Tanrıça ile evlidir/ve kendi kardeşleri ile birleşip, bir sürü tanrısal varlık üretmeye koyulur…”Azra Erhat, s.G.E. S.297.Hz.Salomon’un/Süleyman’ın/700 Karısı ve 300 Cariyesi vardır. Tevrat Hz. Süleyman. Hz.Muhammedin de 24 karısı vardı. Hz. Âdem, kaburga kemiğinden yaratılan Havva/Eva/ile evlendiği gibi, çocukları da biribiri ile evlenmiştir.ALLAH,akraba evliliklerinin İNSAN neslini  sakatlanacağını bilmiyor muymuş?! Tek tanrı fikrinin yaratıcısı Mısır Firavunu 4’üncü Amonofis te, altı kızından sonra, oğlan çocuğu sahibi olmak için iki kızı ile evlenmiştir. Yedinci Kleopatra da Ağabeysi ile evlenmişti. Ünlü Halikarnas kraliçesi de Ağabeysi Mozole ile evliydi.

MÖ. Sekizinci asırda yaşamış olan Çoban Şair Hesiodos’un “İşler ve Günler” adlı yapıtından Baştanrı Zeus’u öven on dizelik bir şiir:

“Ey dillere destan Piene Musa’ları,

Sözünü etmeye gelin Zeus’un,

Övmeye gelin babanızı.

Odur ünlü kılan, ünsüz bırakan insanları.

Zeus diledi mi şanslısın, dilemedi mi şansız.

Güçsüze güç verir, güçlüyü ezer,

Eğiverir mağrur başları, yükseltir alçak gönülleri.

Kamburu dimdik eder, dimdiki kambur,

Yücelerde oturan, göklerden seslenen Zeus.

Dinle beni, gör beni, işit beni,

Ben Perses’e gerçekleri söylerken…”

Dike’lerden yana gitsin yargıların..?!” Bu,Hz. Muhammed’in ALLAHININ   tanımı değil midir?! PERSES,Hesiodos’un kardeşi.Allah’ı neden göklerde aramaktayız!?İşte nedenleri.Zeus Pére =Zeus baba.Latince Deus=Tanrı.Dıes –Peter=Zeus baba.Latince Zeu—Dyeu-Tanrı. Ostüzü. Azra Erhat, Mitolojik Sözlük, Zeus maddesi. ELİ, İLO, İlah=Allah=Helois Yahudice. La Mére de Ciéle=Göklerin anası, Meryem ana.                                                                                                                  

2’inci Bakara/İnek/suresi,234’üncü ayet:        “Eşleri ölen HÜR kadınların iddet müddeti/bekleme süresi/4 ay 10 gündür…?!

2’inci Bakara/inek/ suresi 228’inci ayet:”Boşanmış HÜR kadınların iddet süresi 3 aydır…?!KÖLE VE CARİYELERİN İDDET MÜDDETİ,HÜR KADINLARIN İDDET MÜDDETİNİN YARISI KADARDIR?!”YANİ,2 AY BEŞ GÜN,45 GÜN/BİR BUÇUK AYDIR?!Azat edilmiş kadınların iddet müddeti de otomatikman 4 ay 10 gün-ve 3 aya çıkar.Hür kadın KÖLE VE CARİYE OLARAK SATILIRSA,İDDET MÜDDETLERİ YARIYA DÜŞER?!HANİ TÜM İNSANLAR MÜKEMMELEN YARATILMIŞLARDI?!Kadınlar,köle olarak satıldıklarında iddet müddetleri neden aşağıya düşürülmektedir?!

TÜRK MEDENİ KANUNUNDA BEKLEME SÜRESİ YÜM KADINLAR İÇİN 180 GÜN/ALTI AYDIR.

Kuran’ın 8’inci Enfal suresinin 1’inci ve 41’inci ayetleri:

8/1-“Sana savaş ganimetlerini sorarlar.De ki,”Ganimetler Allah’ın  ve Resulünündür.Buna göre eğer mümin iseniz,Allah’tan korkup,sakının,aranızı düzeltin ve Allah’a ve Resulüne itaat edin!?”

HÜNEYN YAĞMASINDA GANİMET DAĞITIMINDA,MEKKELİLER VE MEDİNELİLER BİRİBİRLERİNE GİRDİKLERİN DE ARAYA ALLAH GİREREK İLK AYETİNİ HEMEN ORACIKTA,ŞIPIDANAK DEĞİŞTİRMİŞTİR?!

8/41:”Bilin ki, Ganimet olarak ele geçirdiğiniz şeylerin beşte biri muhakkak Allah’ın, Resulün yakınlarının, yetimlerin, yoksunların, yolcularındır. Eğer Allah’a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün iki ordunun karşı, karşıya geldiği günde(Bedir’de)kulumuza indirdiğimize iman ediyorsanız, ganimetleri böyle bölüşün?!NOT:Ahzap suresi/33/50’inci ayeti:”….Allah’ın sana ganimet olarak verdiği kadınlar?1…”Bu ganimet kadınların 1/5 ALLAH VE PEYGAMBERE AİTTİR?!”

Tevrat’a Hz. Musa’nın Allah’ına/Yehova-Yahve’ye/dönelim:

YEHOVA, YA DA YAHVE /ELAHİM/OLARAK ANILAN, Hz.MUSA’NIN YAHUDİ KABİLESİNİN RÜZGÂR TANRISININ ADIDIR.

              Tevrat, Zebur ve İncil'de yaklaşık 7000 kez adı geçen "Ne olmayı istersem Ben O olurum” (Tevrat - (Mısır'dan)Çıkış 3:14) manasına gelen ve ilk kez Musa peygambere bildirilmiş Allah’ın özel ismidir.

Mukaddes Kitapta Rabbin ismi ve sıfatlarından bazılarının kaç defa geçtiğine bakalım:
Yehova—6.973 defa
Allah veya Tanrı—yaklaşık 2.600 defa
Kadîr—48 defa
Rab—40 defa
Yaratan—25 defa
Yaratıcı—7 defa
Baba—7 defa
Günleri Eski Olan—3 defa
Yüce Eğitmen [Muallim]—2 defa
* “Yah”, Tanrı’nın ismi olan Yehova’nın kısaltılmış, şiirsel şekilde ifade edilmiş halidir (işaya 42:8).
Şiir şeklinde yazılan Mezmurlar ya da bazı isimlerde bu şekilde kullanılır.”

“On büyük emirden biri,öldüreceksin olan Tevrat’ın Tanrısının/Yahve’nin—Yahova’nın/vahşet emirleri:”HEM YİĞİDİ,HEM KIZI,EMZİKTEKİ ÇOCUKLA AK SAÇLI ADAMI,DIŞARDAN KILIÇ VE İÇERDEN DEHŞET TELEF EDECEK HASIMLARINDAN ÖÇ ALACAĞIM VE BENDEN NEFRET EDENLERE ÖDETECEĞİM?!”Tesniye,32/25.

“ Tevrat’ın Tanrısının kin, nefret ve vahşet ifadeleri:”

“Sen benim topuzum, cenk silahımsın,
seninle milletleri kıracağım, ülkeleri helak edeceğim… Ve seninle erkeği ve kadını kıracağım ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım ve seninle Valiyi ve kaymakamı kıracağım.” (Yeremya 51/20-23) 

“İşte Rab’bin acımasız günü geliyor.” (İşaya: 13/9)

“Yakalananın bedeni delik deşik edilecek.

Ele geçen kılıçtan geçirilecek.

YAVRULARI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE PARÇALANACAK.
Evleri yağmalanacak,
KADINLARIN IRZINA GEÇİLECEK.”
(İşaya: 15-16)

“Hem yiğidi, hem kızı, emzikteki çocukla ak saçlı adamı, dışarıdan kılıç ve içeriden dehşet telef edecek.
Hasımlarından öç alacağım Ve benden nefret edenlere ödeyeceğim.” (Tesniye, 32/25)

“Onları tamamen yok edeceksin, onlarla ahdetmeyeceksin, onlara acımayacaksın.”
(Tesniye: 7/1-3)

“Ve yayları gençleri yere çalacak ve rahmin semeresine acımayacaklar, gözleri çocukları esirgemeyecek.” (İşaya: 13/15-1

“Mülklerini alacağımız milletlerin yüksek dağlar üzerinde ve tepeler üzerinde ve her yeşil ağaç altında ilahlarına ibadet ettikleri bütün yerleri mutlaka harap edeceksiniz.”
(Tesniye: 11/23-25)

Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün.                                                                    Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın.  (Çölde Sayım: 31 /17-18.

Tek tanrı fikrinin yaratıcısı Akhenaton’un tek tanrılı dinlerce de kullanılmakta olan duası:”ATON’DAN başka tanrı yoktur,Akheneton onun elçisi ve ışığıdır!?”Hz.Muhammet te Allahın son elçisidir?!Müslümanlara göre?!

"Tanrı uludur, birdir, tektir
Ondan başkası yoktur
Bir tanedir
O'dur her varlığı yaratan...."
Yok hayır... Ezan değil. Mısır hükümdarı (firavunu) Akhenaton'un (Amenofis'in) yazdığı bir şiir.
Şiir şöyle devam ediyor:
"Bir ruhtur Tanrı, görünmeyen bir ruh...
Ta başlangıçta vardı Tanrı,
Tek varlıktı o.
Hiç bir şey yokken o vardı.
Her şeyi o yarattı
Ezelden beri süregelen varlığı,
Ebediyete kadar sürecek,
Gizlidir Tanrı, kimse görmemiştir onu.
İnsanlara ve yarattıklarına sır kalır her zaman."Azra Erhat tercümesi.

 Bütün evrenin yaratıcısıydı Güneş'i ve Ay'ı da O yaratmıştı. İlâh'ın bir isminin de Aton olduğunu halkına ilan etti.

Tapınaklardaki bütün putların kırılmasını, duvarlardaki tanrı (!) isimlerinin kazınmasını emretti. Hz.Muhammet te KÂBEDEKİ 360 putu kırdırtmıştı?!

Amenophis (İmparatorluk tanrısı Amos razı olsun) olan adını Akheneton - İslamiyet'teki Abdullah adı gibi - Aton'un hadimi, yani hizmetkârı) olarak değiştirdi. Akheneton'un inandığı ve halkının da inanmasını istediği İlah, kendi ifadesine göre, yalnız Mısırlıların değil, bütün insanların, bütün kâinatın Yaratıcısıydı. Güneş'i, Ay'ı, yıldızları yaratan "O" idi. Akheneton, bir şiirinde Rabbine şöyle sesleniyordu:

“Aton… Gündüz gibi ışıklı Aton.

Gözlerimiz sana bakıyor. Seni görüyor sana karşı.

Sen, benim kalbimdesin.

Fakat [onlar,] seni tanımak istemiyorlar.

Sadece ben, senin kulun Akheneton, Seni tanıyorum.

Onlara araştırma gücü ver!

Senin gücün, senin planın, sonsuzdur.

Dünya Sana ait ve Senin.

Çünkü onu Sen yarattın.”

Bir başka şiirinde de şöyle der:

“Senin nurunla bütün yollar açılır.

Balığın suda zıplaması, Sen'dendir.

Senin nurun, ruhların kalbine nüfuz eder...Bu dua,üç semavi dinde de aynen okunmaktadır?!” Hz.Muhammet te Kabe’deki tüm putları kırdırtmıştı?!

MÖ. Sekizinci asırda yaşamış olan Çoban Şair Hesiodos’un “İşler ve Günler” adlı yapıtından Baştanrı Zeus’u öven on dizelik bir şiir:

“Ey dillere destan Piene!”

Kurana Hz. Muhammed’in Allah’ına dönelim: “Savaş size Farz kılındı,gerçi size hoş gelmez….”Kur’anı Kerim,Bakara/inek/suresi 216’ıncı ayeti.”O halde Allah yolunda çarpışın ve bilin ki Allah her şeyi işitir ve bilir!”Bakara2/244 ayet.Not:Kuranda savaş ile ilgili tam 57 adet ayet vardır?!Daha önceki bir yazımda sure ve ayet numaralarını vermiştim.

“2/246:”Baksana, İsrail Oğullarının Musa’dan sonra ileri gelenlerine! Hani onlar, bir peygamberlerine:”bize bir kumandan gönder de Allah yolunda savaşalım.”Dediler. O Da: Size savaş farz kılınsa acaba yapmamazlık eder misiniz?”Dedi. Onlar, bize ne oldu a yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım?”Dediler. Bunun üzerine savaş kendilerine farz kılınınca da onlardan pek az hariç, yüz çevirdiler. Ama Allah o zalimleri bilir.”ALLAH FİŞLEME Mİ YAPMAKTADIR?!SİNEK SIÇMAZ DEFTERLERE?!

2/279:Eğer böyle yapmazsanız,o zaman Allah ve Resulü size savaş açmış olduğunu bilin…..”Hint asıllı İngiliz vatandaşı Salman Rüştü,26 Eylül 1988’de” ŞEYTAN AYETLERİ/THE SATANİSİL VERSES/Adlı bir roman yayımlayınca İslam dünyasında kıyametler kopmuştu?!Humeyni Salman Rüştü için ölüm fetvası vermişti.Fransa Salman Rüştü’yü ONUR ÖDÜL’Ü ile değerlendirmiş;İngiltere Kraliçesi İkinci Elisabeth de ŞEREFLİLİK NİŞANI ile ödüllendirmişti?!Şiilikte her hangi bir konuda fetva veren ancak o fetvayı kaldırabilirdi.Humeyni Allaha şükür öldü,fetvası da hâlâ yürürlükte kaldı?!                                                     Nedir bu ŞEYTAN AYETLERİ?

Mekkeli paganlar/çok tanrılı dine inananlar/Hz. Muhammed’e gelerek,LAT,UZZA VE MANET, bizim kutsallarımızdır.Bunlar hakkında onurlandırıcı bir ayet gelirse ve Zekat’tan da muaf tutulursak Müslüman oluruz?!”Dediler,22’inci Haç suresinin 52’inci ayeti indirildi?!”LAT,UZZA VE MANET’i gördünüz mü?İŞTE BUNLAR,ALLAH’IN  YÜCE TURNALARIDIR?!ŞEFAATLERİ DE ELBET UMULUR?!”Bu ayetlerden sonra,Mekkeli Paganlar:”Madem ki senin Allah’ın LAT,UZZA VE MANAET’İ KABUL EDEREK KUTSADI,MÜSLÜMAN OLMAMIZA DA GEREK KALMADI!?”Dediler ve sevinçlerinden de göbek attılar..Ayetin ALLAH’TAN değil,Cebrail kılığına giren şeytandan geldiği savunması ortaya atılarak,Müslümanlar rahatlatıldılar.Bu savunma 22’inci HAC Suresinin 52’inci ayetinde şöylece düzenlenmiştir.

BİZ, SENDEN ÖNCE BİRÇOK RESUL VE NEBİ GÖNDERMEDİK Kİ, O BİRŞEY DİLEDİĞİNDE, ŞEYTAN ONUN DÜŞÜNCE VE DİLEĞİ İÇİNE BİRŞEY ATMIŞ OLMASIN.AMA ALLAH ,ŞEYTANIN ATTIĞINI SİLER,SONRA KENDİ AYETLERİNİ MUHKEMLEŞTİRİR.ALLAH ALİM’HAKİM’DİR.”NEDEN ALLAH ADINA ÇOĞUL İFADE KULLANILMAKTADIR?!.”

Bizim Oyak sitesine yakın bir manifaturacı dostum var. Onun dükkânına çok sık gelen,iri kıyım,çok uzun boylu ,komutanlarımıza hiç iyi gözle bakmayan,her sosyal olayı da şeriata göre yorumlamaya kalkan,dışı çağdaş içi de çağdışı bir Ulema?!Adam var.Yanıtlamam için bana yöneltilen her konuya ,izinsiz ve balıklama atlamaktadır.Kendisinden izin isteyerek bir soru yönelttim:”Sayın Beyefendi,Siz Kuranı çok iyi bilen dini bütün bir Tanrı kulusunuz.Kuran ayetlerinin bazısının başında,”ELİF,LAM,MİM,”ELİF LAM RA,”gibi  harfler var.Bunların anlamı var mıdır,bunlar ne işe yararlar?!Lütfen

bizleri aydınlatır mısınız?!Dedim.Bir,öksürüp yutkunduktan sonra:”Bendeniz askerlik hizmetimi Muhabere sınıfında telsizci olarak yapmıştım.Benim zamanımda telsiz muharebesinde de bu türlü şifrelemeler vardı.Hiç aklımdan çıkmaz:”AHMET İKİ DAVUT!?”Gibi.Bazı surelerin başındaki bu harfler,Allah ile Hz. Muhammed’in  şifreleridir.!? Dedi.Her surenin başında  bu gibi harfler var mı?Dediğim de;çok surenin başında yoktur!”Dediler,Hemen sordum:”Affınıza mağruren kaç surenin başında vardır?!Dediğim de,Çok fena bozularak:”Saymadım,hatırımda yok!”Dediler.Benim hatırımda kaldığına göre,29 surenin başında bu gibi harfler vardır dedim ve can sorumu da yapıştırdım. “Kuranı Kebirde  114 sure var;29 surede şifre olduğuna göre, geri kalan 85 Sure’de vahiy nasıl gelmektedir?!Hemen yanıtladı:”Vahiy geleceği zaman, Hz. Muhammed’in kulağına, çan sesleri ve arı  vızıltısı gibi sesler gelmekte ve titreyerek üstünü örttürmekte,çok terlemektedir.”Allah ile irtibat böylece kurulmaktadır’!?”Aydınlandım,bir sorum daha olacaktır,izin verirseniz?!Dedim,” maal memnuniye,”dediler.Yani,Kuran Sureleri ve ayetleri hiç değişikliğe uğramamış,bu konuda şek ve şüphe yersiz mi diyorsunuz?”Kasılarak “ EVET,ALLAHIN ŞİFRESİNİ KİM BOZABİLİR?!Dediler.İki sorumdan ilki şudur:

“Hint asıllı İngiliz vatandaşı Salman Rüştü,”Şeytan Ayetleri,adlı bir kitap yazmıştı da Ayetullah Humeyni öldürülmesi için fetva vermişti,bu konuda ne diyeceksiniz?!Birden köpürdü,”bu ineğe tapan İngiliz köpeğinin öldürülmesi vacip iken Rahmetli Ayetullah Humeyni’nin/R:A/ fetvası gereğince öldürülmesi farz olmuştur?!Hz. Muhammed’e CEBRAİL KILIĞINA BÜRÜNEN ŞEYTAN BU SAPIK AYETLERİ YAZDIRTMIŞTIR?!Peki,Şeytan Allahın şifresini nasıl bozabilir?Muhabereciyim demiştiniz,İNSAN YAPIMI AMPİLİDÜT VE  GENLİK MODÜLASYONLU TELSİZLER BİRİBİRLERİNİ DİNLEYEMEZLER?!Şeytan Hz. Muhammed’in ALLAHINDAN GÜÇLÜ MÜDÜR,ŞEYTAN ALEYHİNDE  SAYISIZ AYET VAR,NEDEN ŞEYTAN O ZAMAN MÜDAHALE ETMEMİŞ?!ŞEYTAN ASLINDA MÜSLÜMANLARIN GÜNAH KEÇİSİ,SİPOKOGOAT’IDIR dediğim de gitmeye kalktı?!İkinci sorum da şudur:Bir Müslüman erkeği,erkeği olmayan eve gidebilir mi?!”Asla gidemez,bu hususta da hadisler var!Dediler.”O zaman,Hz.Muhammet,oğulluğu Zeydi bir yere göndererek onun evine,nişanlısı iken Zeyd ile evlendirdiği Yeğeni Zeynebi görmeye neden gitti?!33’ÜNCÜ AHZAP SURESİNİN 37’İNCİ AYETİNİ BİZE AÇIKLAR MISIN?ALLAH,NİKÂH MEMURU MUDUR?!Dediğim de,”Ayağa kalktı:”Allahın emri üzerine Zeyd,Zeynebi boşadı,Hz.Muhammet te Zeynebi nikâhına aldı?!Sizinle konuşulmaz,küfr içindesiniz?!Cehennemde yanacaksınız,tövbe edin?!”Dedi ve fırlayıp gitti.Ben de,37’inci ayeti okuyamadım?!Araplarda,üvey evlat öz evlat sayılırdı?!Bakınız 37’inci sure nasıl düzenlenmiş:                                         “33/37:”Hani sen Allah’ın nimetlendirdiği,senin de lütufta bulunduğun kişiye,eşini yanında tut;Allah’tan kork diyordun ama,Allah’ın açıklayacağı bir şeyi de içinde saklıyordun,insanlardan çekiniyordun.Oysaki kendisinden korkmana allah daha lâyıktır.Zeyd,o kadından ilişiğini kesince onu sana nikâhladık ki,evlatları eşleri ile ilişkilerini kestiklerinde ,müminler için o kadınla evlenmede bir güçlük olmasın.Zaten Allah’ın emri yerine getirilmiştir.”Bu surenin 50’inci ayeti de çok ilginçtir:33/50:”Ey Peygamber!Biz,sana şu hanımları helal kıldık:Mehirlerini verdiğin eşlerin,  Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunanlar,amcalarının,halalarının,dayılarının ,teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret edenler.Peygamber kendisi ile evlenmek istediğinde kendisini Peygambere hibe eden mümin bir kadını da,öteki müminlere  değil,yalınız sana  özgü olmak üzere helal kıldık.Onlara eşleri ve elleri altındakiler hakkında neler farz kıldığımızı biz biliriz.Sana bir zorluk olmasın diyedir bu…Allah Gafur’dur,Rahim’dir?!”Burada yine BİZ kullanılmış?!Allah kendisini methetmektedir?!Zeynep,Hz.Muhammedin dayısının kızıdır.!? ALLAH,AKRABA EVLİLİĞİNİN,DOĞACAK ÇOCUKLARA  NE FELAKETLERE YOL AÇACAĞINI BİLMİYORMUYDU?!Tüm bunları ve Kuran Allah’ın son kitabı olduğu halde, Hz.Muhammet güçlendikçe 200’e yakın ayetin nesh edildiğinin sebebini soramamıştım?!

 

  

 

 

 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi