12 Eylül 2011 Pazartesi

434-LOZAN ANTLAŞMASI VE AMERİKA.

                                                                                   
OSMAN TÜRKOĞUZ                                                                                                       osmanturkoguz@hotmail.com
                        Çeşmealtı;12 Eylül 2011.

                                      LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI
                                                            VE
                                     AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
                                                       BÖLÜM 1
                                              Siyasal hükümler
            Madde1-“İşbu antlaşmanın yürürlüğe girmesi tarihinden başlayarak bir yandan Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Romanya,Sırp-Hırvat-Slovan devleti ve diğer yandan Türkiye ve de tarafların uyrukları arasında barış durumu yeterli biçimde yeniden kurulacaktır.
            Taraflar arasında resmi ilişkiler başlayarak ve tarafların toprakları içinde diplomat ve konsolosluk memurlarının meydana gelecek özel anlaşmaya zarar vermeden, Devletler hukuku ilkeleri ile belirlenmiş olan işlemler uygulanacaktır.
            Lozan Barış Konferansına taraf devletlerin yanısıra Amerika Birleşik Devletleri de
GÖZLEMCİ olarak katılmıştır.
             Aslı Fransız arşivinde saklanmak üzere tek nüsha ve Fransızça olarak imzalanmış olan Lozan Barış Antlaşmasının birer sureti akit devletlere verilmiştir.
            Madde143-“İşbu antlaşma olabildiğince kısa bir süre içinde onaylanacaktır. Belgeler Paris’te saklanacaktır.
            Japon hükümeti onay işleminin yapıldığını siyasal temsilcisinin eli ile Fransa Cumhuriyet hükümetine bildirmekle yetinecek ve bu durumda antlaşmayı olabildiğince çabuk verecektir.”
            “Fransa hükümeti onay belgelerinin sunuluşuna ilişkin tutanakların onaylı bir örneğini bütün imzacı devletlere verecektir.”
            “Yukarıdaki hükümlere inanarak yetkili delegeler işbu antlaşmayı imzalamıştır”.
            Boğazlar meselesi konuşulurken Rusya da müzakerelere katıldığı gibi, EGE denizi konuşulurken Bulgaristan da müzakerelere katılmıştır.
            28 Ekim 1922 tarihinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve İstanbul hükümeti Lozan Barış Müzakerelerine davet edilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi de 01 Kasım 1922 tarihinde Saltanatı kaldırarak oynanmak istenilen oyunu bozmuştu.
            Önüne gelen Bilgin adamlarımız ve dahi Yazarlarımız, Amerika Lozan Barış Antlaşmasını onaylamadı diye kalem oynatarak halkımıza yanlış bilgiler aşılamaktadırlar.
            Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye’de ve dahi Ankara’da Büyük Elçiliği yok muydu? Lozan’ı onaylamayacaklar, Ankara’da Büyük Elçilik açacaklar! Hadi canım sendeler.
            Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerikan Hükümeti arasında yapılmış olan ikili anlaşmayı onaylamamıştır. O anlaşmayı da yazmış olsam, bu kadar siyaset bilimcimize ayıp olmaz mı?

İzleyiciler

Blog Arşivi