12 Eylül 2011 Pazartesi

434-LOZAN ANTLAŞMASI VE AMERİKA.

                                                                                   
OSMAN TÜRKOĞUZ                                                                                                       osmanturkoguz@hotmail.com
                        Çeşmealtı;12 Eylül 2011.

                                      LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI
                                                            VE
                                     AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
                                                       BÖLÜM 1
                                              Siyasal hükümler
            Madde1-“İşbu antlaşmanın yürürlüğe girmesi tarihinden başlayarak bir yandan Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Romanya,Sırp-Hırvat-Slovan devleti ve diğer yandan Türkiye ve de tarafların uyrukları arasında barış durumu yeterli biçimde yeniden kurulacaktır.
            Taraflar arasında resmi ilişkiler başlayarak ve tarafların toprakları içinde diplomat ve konsolosluk memurlarının meydana gelecek özel anlaşmaya zarar vermeden, Devletler hukuku ilkeleri ile belirlenmiş olan işlemler uygulanacaktır.
            Lozan Barış Konferansına taraf devletlerin yanısıra Amerika Birleşik Devletleri de
GÖZLEMCİ olarak katılmıştır.
             Aslı Fransız arşivinde saklanmak üzere tek nüsha ve Fransızça olarak imzalanmış olan Lozan Barış Antlaşmasının birer sureti akit devletlere verilmiştir.
            Madde143-“İşbu antlaşma olabildiğince kısa bir süre içinde onaylanacaktır. Belgeler Paris’te saklanacaktır.
            Japon hükümeti onay işleminin yapıldığını siyasal temsilcisinin eli ile Fransa Cumhuriyet hükümetine bildirmekle yetinecek ve bu durumda antlaşmayı olabildiğince çabuk verecektir.”
            “Fransa hükümeti onay belgelerinin sunuluşuna ilişkin tutanakların onaylı bir örneğini bütün imzacı devletlere verecektir.”
            “Yukarıdaki hükümlere inanarak yetkili delegeler işbu antlaşmayı imzalamıştır”.
            Boğazlar meselesi konuşulurken Rusya da müzakerelere katıldığı gibi, EGE denizi konuşulurken Bulgaristan da müzakerelere katılmıştır.
            28 Ekim 1922 tarihinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve İstanbul hükümeti Lozan Barış Müzakerelerine davet edilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi de 01 Kasım 1922 tarihinde Saltanatı kaldırarak oynanmak istenilen oyunu bozmuştu.
            Önüne gelen Bilgin adamlarımız ve dahi Yazarlarımız, Amerika Lozan Barış Antlaşmasını onaylamadı diye kalem oynatarak halkımıza yanlış bilgiler aşılamaktadırlar.
            Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye’de ve dahi Ankara’da Büyük Elçiliği yok muydu? Lozan’ı onaylamayacaklar, Ankara’da Büyük Elçilik açacaklar! Hadi canım sendeler.
            Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerikan Hükümeti arasında yapılmış olan ikili anlaşmayı onaylamamıştır. O anlaşmayı da yazmış olsam, bu kadar siyaset bilimcimize ayıp olmaz mı?

1 yorum:

AHMET AVCI dedi ki...

ABD LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NI İMZALAMIŞ MI?

Komutanım, elinize zihninize sağlık…
Yine önemli bir konuyu gündeme taşıdınız…

Lozan Anlaşması, Türkiye’nin Mondros ve Sevr Antlaşması ile elinden alınmak istenen topraklarını ve bu topraklar üzerindeki; Türk Ulusunun bağımsızlığını geri getirdi. Ve Milli sınırlar içerisinde yeni bir Türk Devletinin doğuşunu sağladı.
Türk Devletinin, Uluslar arası alanda; bağımsız, tüm diğer devletlere eşit, olduğu tanınmış ve Osmanlı Saltanatının sona erdiği kabul edilmiştir.
Türkiye; Almanya, Avusturya ve Bulgaristan’a istediklerini kabul ettiren, Birinci Dünya Savaşının galiplerini bağımsızlık savaşında yenerek, Misak-ı Milliyi ve bağımsızlığını kabul ettirdi.
Sevr ile yok edilmek istenen Türk varlığı “Türk Mucizesi” ile Lozan’da tüm dünyaya onaylatıldı. Sevr Barışı ile “Doğu Sorununu” dilediği gibi çözmek isteyen İngiltere ve Fransa, Türkiye’nin gücü karşısında, bu sorunun Türkiye’nin istediği biçimde çözümlenmesini kabul ettiler.
“Doğu Sorunu” ve “Avrupa’nın Hasta Adamı” gibi sorunlar tarihe karıştı.
Türkiye, Emperyalizme karşı silahlı bağımsızlık savaşını kazandı. Bunu siyasal alanda da kabul ettirdi.
Bu olay Mustafa Kemal’in dediği gibi; Tüm mazlum uluslara, etki yaptı ve bağımsızlık inançlarını kamçıladı. Hindistan’dan Arabistan’a, Kuzey Afrika’ya kadar yaptığı bu etki sömürgeciliğin sonunu getirdi.
Lozan’da Megalı-İdea çökerken, Kürdistan sorunu söz konusu olmadı. Ermenistan yurdu işi Türkiye’nin karşısında tarihe karıştı.
Ayrıca; Ege’deki on iki Ada’nın 18 Ekim 1912 tarihli UŞİ Antlaşmasıyla İtalyanlara, Ege Kıyılarımızdaki; Sisam, Sakız ve Midilli gibi Adaların da Balkan Savaşları Sonrasında; Yunanistan’a bırakıldığını bilmezden ve görmezden gelmektedirler.
Emperyalizm’in uşaklığını yaşam nedeni gören kimi haniler; Milli Mücadeleyi küçümsemek için, Kurtuluş Savaşı’nı Türk-Yunan çatışması olarak vurgulamak isterler. Yunanistan’ın arkasındaki devasa İngiliz desteğini görmek istemezler.
Hainliğin sınırı olamadığı için tarihi gerçekleri de saptırmayı marifet sayarlar.
Lozan görüşmelerinde; İtilaf devletleri, hala kendilerini Birinci Dünya Savaşı galibi olarak görerek, Lozan’da Sevr’in biraz düzeltilmiş biçimini Türklere kabul etmeye çalışmıştır.
Geçmişi unutan, Toplumsal belleği silinen, özellikle de “ulusal duygusu ve ulusal bilinci yok edilen” milletlerin tarihi tekerrür eder…
Bugünün Türkiyesi’nde, 1919 Türkiyesi’ndeki sorunların yaşanmaya başlanmasını başka türlü açıklamak mümkün mü?
Yakın tarihte şöyle kısa bir göz atınca, her şey bir yana, 1919’un işbirlikçileriyle 2011’in işbirlikçileri arasındaki benzerlik insanı “şaşırtacak” türdendir.
Türk Kurulu, bugün eleştirilen tüm konuları, Lozan’da büyük azimle savunmuş, fakat ancak bu kadarını sağlayabilmiştir.
Osmanlı’nın son 250 yıllık tarihinde, İkinci Viyana kuşatması (1683)’ndan buyana; savaşta Mehmetçiğin kanı ve canı pahasına kazanılan zaferler, konferans masalarında kaybedilmişti. Bu açıdan Lozan, Ulusumuzun ma’kus talihini değiştiren stratejik bir dönüm noktasıdır.
Orada imzalanan barış antlaşması, 29 Ekim 1923 günü kurulan Çağdaş Cumhuriyetimizin uluslararası tapu senedidir…
89 yıl önce; Yüce Ulusumuza, Vatan ve Yepyeni bir Devlet kazandıran Aziz Şehitlerimize, Kahraman Gazilerimize ve bu sonucu taçlandıran Lozan Türk Temsil Kurulu Başkan ve Üyelerine selam olsun!
Lozan Barış Antlaşması’nı ABD imzalamamış mış…

Komutanım, çok güzel açıklamışsınız… Kekle söz konusu ikili sözleşmeleri de açıklasaydınız…
Bizim çokbilmişler yeniden bilgilenirlerdi.
Saygılarımla.
Ahmet AVCI

İzleyiciler

Blog Arşivi