7 Nisan 2013 Pazar

1022/NUTKUN SONUNA GELİNDİ...
                        OSMAN TÜRKOĞUZ
                        osmanturkoguz@gmail.com
                        İzmir;08 Nisan 2013

                                    NUTUK’UN SONUNA GELİNDİ!
                                    YAZMAĞA BAŞLAMALIYIZ YENİSİNİ
                                    YENİ BAŞTAN!
            Rahmetli Jandarma Tuğgeneral İsmet  Yediyıldız;Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanı iken.bir ilçe jandarma bölük komutanlığını denetlemeye gider.Bölük komutanlığı binasından içeri girdiğin de taş kesilir.Çok güzel bir Atatürk Köşesi hazırlanmıştır;yalınız Mustafa Kemal’in Gençliğe Hitabesinde üç kelimeden başka bir yazı yoktur.GAFLET,DALALET,HIYANET!Rahmetli Yediyıldız;üç kelimeden ibaret olan levhayı göstererek Bölük komutanına sorar:
            “Sayın Yüzbaşım, bu nedir?”Esas duruşunu hiç bozmayan Bölük Komutanı Yüzbaşı:
            “Gördüğünüz gibi sayın komutanım Mareşal Gazi Mustafa Kemal’in Türk Gençliğine Hitabıdır, arzederim!”Der. Sonra da aralarında şöyle bir konuşma geçer:
            “Pekiyi Sayın Yüzbaşım, bu hitabenin üstü yok mudur?”
            “Sayın komutanım; o hitabenin üstünde anlatılanlar aynen yaşandılar ve bittiler. Şimdi de Gaflet, Dalalet ve Hıyanet oynanmaktadır.Arzederim!”
            “Pekiyi sayın Yüzbaşım;bu Hitap yazısını Üst Komutanlarımız da görürseler?”
            “Üst komutanlarımın da gerçekleri artık görmeleri için bu işlemi yaptım, Sayın Komutanım!”Der.Ve Rahmetli Jandarma Tuğgenerali İsmet Yediyıldız da ol Jandarma Yüzbaşısının alnından öper.
            Halk Gaflette; Aydınların çoğu da Dalalette, İktidar sahipleri de ihanette. Bu hep böyle sürüpte günüme kadar gelmiştir.
            Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı ve Başkomutan Mustafa kemal Paşa;Çankaya’da 41 derece ateşle hasta yatmaktadır.Büyük Millet Meclisinde olmayışından yararlanan muhalifler,Başkomutanlık yassının süresini uzatmamışlardır.Hükümet Genelkurmay Başkanı Kavaklılı Fevzi Paşa dahil,istifalarını vermek için köşke çıkarlar.hepsi de çok üzgündür.Mustafa Kemal,hasta yatağından doğrulur ve şu tarihi saptamasını yapar:
            “Kahramanı olduğu kadar, Gafili de, Haini de çok milletiz!”Der. Ertesi günü de hasta haline bakmadan Türkiye Büyük Millet Meclis kürsüne çıkar ve Mustafa Kemalliğini gösterir.
            “Düşman karşısındaki bir ordu başkomutansız bırakılamaz!Başkomutanlığı bırakmadım,bırakmıyorum ve bırakmayacağım!” Der.Sayın Turgut Özakman,Şu Çılgın Türkler,s.555.
            Acaba; aynaya bakarak, alçak sesle ve kendi,kendine:”Türkiye Cumhuriyetini bırakmayacağım!”Diyebilecek bir komutanımız var midur!
                                                                                                                                  

İzleyiciler

Blog Arşivi