11 Haziran 2015 Perşembe

2047/ELLERİ MÜSLÜMAN KANI İLE DOLU OLANLARIMIZ.


            TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. Çeşmealtı,11 Haziran 2015.

                ELLERİ MÜSLÜMAN KANI, MİDELERİ DE

             MÜSLÜMAN MALI İLE DOLU OLANLARIMIZ!?                                                                                                                 “Ellerinizi Müslüman kanından,midelerinizi de Müslüman malından uzak tutunuz?!”Emevi Halifesi Ömer Bin Abdülaziz(MÖ:679/H.60/MS:720/H.101).Kölesi tarafından zehirlenerek öldürülmüştür.Kendisi için şu sıfat verilmişti:

                 “Hulafayı Raşit Beş kişidir: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve ÖmerbinAbdülaziz!”                                                                                                                           “Arap tarikçisi Tabari’nin anlatımına göre:”Emevi Halifesi Ömer İbn’i Abdülaziz-Ölümü MS.720-Horasan’ın fethinden sonra; Emevi komutanı El-Cerrah ibn’i Abdullah’a—Ölümü MS.730---şöyle bir öneride bulunur:
 “Eğer, birisi arkanda namaz kılıyorsa, o’nu CİZYE’DEN muaf kıl!”
 “CİZYE; Müslüman egemenliğinde bulunan bir ülkede, Müslüman olmayanlardan alınan KELLE vergisinin adıdır!”
 Daha sonraları, birçok Türk Cizye ödememek için Müslüman olmuştur. Söz sahibi bir Arap; Emevi komutanı Abdullah’a şöyle bir öneri getirmiştir:
 “İnsanlar, sadece CİZYE ödememek için Müslüman oluyorlar! Kanıt olarak sünnetli olmalarını istemelisin!”Bu öneriyi çok beğenen Komutan El-Cerrah, Emevi Halifesine Bağdat’a bu konuda acele bir teklif sunar ve şamar gibi cevabını da hemen alır: Halife Abdülaziz:
 “Tanrı; Hz. Muhammed’i insanları İslam’a çağırması için gönderdi. O’NU sünnetçi olarak göndermedi! Sakın ha”!NİLGÜN, Sünnet, s.55-56.
 Müslüman olmak zorunda bırakılan Türkleri sünnet olmaktan kurtaran Emevi Halifesi Ömer İbn’i Abdülaziz’in fermanı, Abbasi Arap devletinin Halifesi tarafından yok sayıldı ve sünnet olmayan Müslümanlar öldürüldü.Ve Sünnet Müslümanlığın ilk şartı haline getirildi!”Osman Türkoğuz,”Sünnet,Tanrısal Hatayı mı Düzeltmek,Yoksa Vahşeti Yaygınlaştırmak mıdır?!”Bu Abdülaziz,halife seçilmeden önce
çok sıhhatli ve güçlü kuvvetli bir insandı.Halife seçildikten sonra çok fakir bir hayat sürmesi sonunda çok zayıflamıştı.Merak edenlerimize arşivimdeki Halife Ömer bin Abdülaziz’in hayat öyküsünü iletebilirim.Sarayı yoktu,kendi atına binerdi.Valilerine yukarıdaki emri verirdi:Elini Müslüman kanından,mideni Müslüman malından uzak tut!”:Bir insanı öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir!”Hadis.Hz. Muhammed’in evinde de hela yoktu.Kölesi Ebu Hureyre,eteğine  3-5 taşı  toplar,gerisinde beklerdi,o taşlarla temizlenirdi.Altının süs eşyası olarak kullanımını da yasaklamıştı.Onun için gerçek Müslümanlar gümüş süs eşyası ve gümüş  yüzük kullanmaktadırlar.”Boğazlarından haram yiyecek geçenlerin Götleri de Altın Helalara sıçmaktadırlar!”

            

 

İzleyiciler

Blog Arşivi