3 Şubat 2015 Salı

1301/DAVUDOĞLU,HZ.DAVUDUN HANGİ KARISINDAN İNMEDİR?           TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İzmir;03 Şubat 2015.

         DAVUDOĞLU, HZ.DAVUD’UN HANGİ KARISINDANDIR!

Bizim ülkemizde,bir adam zengin ya da büyük olduğunda iki şeyini değiştirir:SOY ADINI VE KARISINI?!

         Baş Taşeronumuz Sayın Ahmet Kalkan, sonradan DAVUDOĞLU soyadını almıştır. Değişiklik bahanesi de “ÖNCEDEN OĞLU SOYADINI ALMAK KANUNEN YASAKMIŞ!’”Osman TÜRKOĞLU adlı Rahmetli bir Aktörümüz,Kaltakçıoğlu soyadlılarımız bu OĞLU SIFATINI NASIL ALMIŞLAR ACABA?!Bende bir merak uyandı, Tevratın SAMUEL 1’inci  ve Samuel 2’inci bölümlerine bir göz attım.Sonra da 

1.KIRALLAR bölümünün 11’inci babının 1’inci ve 5’inci ayetlerini okudum. Aklım karıştı. İşin içinden çıkamadım! Bana profesör Dr.

Sayın Yusuf Halaçoğlu yardım eder mi acaba?!

         Davut basit bir çoban iken, sapan taşı ile dev gibi GOLYAT’I öldürdüğünden “Kıral Saul, kızı Mikalı karı olarak Davud’a verdi”.                  Tevrat,1’incİ Samuel BAP18,Ayet 27.

         “Davud da iki karısı Yizreelli Ahinoam ve Nabalın karısı Karmelli Abigaille beraber olmak üzere Gatta Akişin yanına oturdular.”1’inci Samuel. BAP 27,Ayet 3.

         Tevrat, II. Samuel.11.BAP:11.Ayetler:1-27.S.322-323.

         1-“Ve akşamlayın vaki oldu ki, Davud yatağından kalktı ve kıral evinin damı üzerinde geziniyordu ve yıkanmakta olan bir kadın gördü; ve kadının bakılışı çok güzeldi.3- Ve Davud gönderip kadın hakkında soruşturdu. Ve biri dedi: Bu kadın Hitti Uria’nın karısı Eliamın kızı Bat-Şeba değil mi?4-Ve Davud ulaklar gönderip onu getirtti, ve kadın onun yanına geldi, murdarlığından tathir edilmiş olduğundan Davud onunla yattı; ve kadın evine döndü.5Ve kadın gebe kaldı, ve gönderip Davud’a bildirdi.Ve ben gebe kaldım dedi.6-Ve Davud Yaoba/Baş komutan/ gönderip dedi :Hitti Uria’yı bana gönder.”

         General Uria Davud’un yanına gelir, tembihlendiği halde evine giderek karısı ile yatmaz. Davud’u ateşler basar. Uria’yı savaşa gönderirken Başkomutan Yaoba yazdığı mektubu da General Uria’ya verir. Başkomutan Yaoba Davudun emrettiği gibi, General Uria’yı savaşın en şiddetli sürdüğü ön cephede görevlendirerek öldürülmesini sağlar. Haberciler General Hitti Uria’nın öldüğünü Davud’a bildirirler. Bu arada Bat-Şeba’nın doğurduğu çocuk ölür.

         26-“Ve Urianın karısı, kocası Hitti Uria’nın öldüğünü işitti, ve kocası için dövündü.27-Ve yası geçince Davud gönderip onu evine aldı, ve onun karısı oldu, ve bir oğul doğurdu. Fakat Davudun yaptığı şey RABBİN önünde kötü idi.”Doğan çocuğa SALAMON/SÜLEYMAN/adını koydular. Bu Salamon da Yahudi kıralı ve Müslümanların da kabul ettiği bir peygamber oldu.

         Tevrat,1.KIRALLAR 11.

         BAP 11-1-“Ve kıral Süleyman Firavunun kızı ile beraber Moabiler, Ammoniler, Edomiler, Saydalılar ve Hititlerden çok ecnebi kadınlar sevdi.2-RABBİN İsrail oğullarına: Onların arasına girmeyeceksiniz ve onlar da sizin aranıza girmeyecekler; çünkü mutlak yüreğinizi kendi ilahlarının ardınca saptıracaklardır, diye söylemiş olduğu milletlerden idiler; Süleyman onlara sevgi ile yapıştı.3-Ve onun YEDİ YÜZ KARISI KIRAL KIZI OLUP ÜÇ YÜZ DE CARİYESİ VARDI, ve karıları onun yüreğini saptırdılar!”Ek: Baştanrı Zeus’un 23 karısına karşın, Arap Peygamberi Hz.Muhammedin 24 karısı vardı. OSTÜZÜ.

         Şimdi de çok sıkı durun:Bir peygamber oğlu kız kardeşinin ırzına nasıl geçiyor?!Tevrat ayetlerinden izleyelim:

         II. SAMUEL.13. BAP 13/Meraklı olanlarımız Tevratın 324-325 sahifesinde anlatılan bu iğrenç durumu okumalıdırlar.                               1-Ve bundan sonra vaki oldu ki, Davudun oğlu Abşalomun güzel bir kız kardeşi vardı ve onun adı Tamardı ve Davudun oğlu Amnon onu sevdi.2-VeAmnon kız kardeşi için hasta düşecek kadar dertendi; çünkü ere varmamış bir kızdı ve Amnonun gözünde ona bir şey yapmak güç göründü. Amnonun yanında Yonadab isminde bir dostu vardı. Davudun kardeşi Şimeanın oğlu idi. Ve çok akıllı bir adamdı”Bu akıllı adam, Amnonun hasta numarası yaparak yatağa yatmasını, Davud’dan Tamarı çorba yapması için evine göndermesini rica etmesini öğütledi. Amnon denileni harfiyen yaparak, kız kardeşinin ırzına geçtiğini 3-22 ayetlerini okuyarak sizlerin de okumasını dilerim. Cengiz Hanın sulbünden Onaltı milyon insanın indiğini hesaplayan Bilginler, bu Davudun hangi karısından hangi çocukları aracılığı ile günümüze kimlerin indiğini de hesaplamalarını dilerim. Bu sayede çatma soyadı kullananları anlamamız kolaylaşır.Dün,Sayın Baş emanetçimiz Ahmet Beyin resmini çok sayıda çember saklımızın önünde onlara kalkan olmuş görünce,iEski soyadının isabetini anlamıştım.Ne ise!?

 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi