15 Mart 2012 Perşembe

633/AYILARIN SALTANATI!

                                                                        
OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir;16 Mart 2012.

                            NE GÜNLERE KALMIŞIZ!
         Türk Hukuk sistemine göre, Usul Kanunundaki değişiklikler ileriye ve dahi geriye doğru hemen uygulanır.Ceza Kanunundaki değişiklikle ileriye doğru uygulanır.Sanıkların ve suçluların lehine olan uygulamalar da genele uygulanır.
         Amerika Birleşik Devletlerinin hukukunda zamanaşımı diye bir  hukuki müessese de yoktur.Suç,sanık ve hükümlü 99 yaşına kadar izlenir.
         Evrensel hukukta İnsanlık Suçlarında zamanaşımı kavramı yoktur. Adaleti Kullananlar partisine göre de 12 Eylül 1980 olayında zamanaşımı yoktur!Üst zamanaşımı süresini kanunumuz 30 sene olarak belirtse de!
         Bir gazete haberi daha:Artvin yöresinde koruma altına alınan ve avlanması yasaklanan Ayıların insanlara ve onların mallarına vermiş oldukları zararlar için hükümetten tazminat isteyen mağdurlara yerel mahkeme şok bir karar vermiş:”Vahşi hayvanların vermiş olduğu zarardan Hükümet sorumlu tutulamaz!”Vatandaşlarımız kendilerini korumak için Ayıları öldürseler,yaralasalar,korkutsalar ve Ayı saltanatına son vermeye kalksalar,tüm bunları yapamazlar cezası var! Silivri ve Hasdal da çabası!!
         Zonguldak’ta ray demirinden otomatik av tüfeği  yapan Osman Usta, işleri bozulduğunda, orman idaresinden kiralamış olduğu bir dağ kenarında alabalık çiftliğinin yanı sıra arıcılığa da başlamıştı. Bir akşam, çiftliğine gelen bir Ayı Osman Ustayı bir iyice dövdükten sonra da iki arı kovanını sırtlayıp gitmiş.Ayılar bu mahkemenin verdiği kararı duyarlarsa dokunulmazlık zırhına bürünen milletvekilleri gibi kimbilir neler yaparlar.Bu AKP Hükümeti insanları koruyacağı yerde neden ve dahi niçin hepten Ayıları korumaktadır acaba!İnsanlar deyom,Ayı statüsüne girseler de evlerinin dinlenilip aranmasından ve masallarla tutuklanıp esir kamplarına tıkılmasından,sekiz yaşlarındaki kız çocuklarının eteklerinin çıkartılmasından kurtulsalar deyom!Demiş Temel.

   

632/İHANETE GİDEN YOL!

        
                                                                                                                        OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir; 15 Mart 2012

                                                                                                                                              İHANETE GİDEN YOL!       
Sayın S.Demirel ve B.Ecevit’in Eserleri!

“Bu ülkeye komünizm gelecekse; onu da biz getiririz!” DP’Lİ Bastonlu Büyüğümüz!
Rahmetli Büyüğümüz, el birliği ile vatan hainlerimizin heykellerinin diktiniz, vatan hainlerimizi kahraman olarak geri getirdiniz!
Bir Hukuki soru: ”Yunan askerlerine Halifenin askerleri  diyen vatan haini Atıf Hoca aklandığına göre, Mareşal Gazi Mustafa kemal ve O’NUN Vatansever askerlerinin sıfatları ne oldu! Fetva!

NUR RİSALELERİ, HANGİ DİLDE YAZILMIŞTIR.
". Nur Risalelerinin Türkçe, Arapça, Farsça dillerinin hiç birini tam bilmeyen, kulak dol­gunluğu ile elde edilmiş kelimelerin, yanlış tertip edilmiş örneklerinden ibaret olduğu, bunla­rın mucize, keramet ve Allah tarafından gönderilmiş olduğu yolundaki iddiaların, ya iddia sa­hibinin kuruntusu veya iddia sahibince bile, bile uydurulmuş bir düzen olduğu, Halkın bu risalelerin Kuran’dan sonra, hatta bazen ondan daha önemli olduğu görüşüne saptırıldığı, bu uğurda hapse girmenin ibadet yerine geçeceği, ölenlerin şehit olup gideceği, nurcu olmayan­ların imansızlardan, dinsizlerden meydana gelmiş bir kalabalık teşkil edeceği..." 22–7–1971
BİLİRKİŞİLER Rüştü Şardağ, Mehmet Oruç
    —“Eskişehir Sıkıyönetim Komutanlığı As. Mahkemesinin 92 Nurcu hakkında gerekçeli kararı, s.45–46.Arşivimde ve Nurculuk kitabımda vardır!                                                                                                                Risalelerinin "Semavi", "Kuran'ı" olduğunu savunan Sait’in risalelerinin dili de Semavi Kitapların uyması zorunlu olduğu, Tanrısal kurala uymaz. Çünkü: bir milletin çökertilip, dağıtılması dağıtılmasının en kestirme yolu o milletin dilini bozmakla mümkündür. Şehnameyi bitirdiğinde, Firdevsi: "Artık, Fars ırkına ölüm yoktur. Çünkü o diline kavuşmuştur." Demişti. Böyle olunca da, Ata­türk'ün diline kavuşturduğu Türk'ü öldürmenin tek yolu, O'nu dilinden ayırmakla mümkündür. "Milletim Kürttür." "Milletçe Türk unsurundan sayılmam", "islam milletindenim" diyen Sait’e, Farsça, Arapça, Osmanlıca ve Türkçe vahiyler geldiğini Risalelerinde okuyoruz.
     Sait’e kadar, her peygamber ve nebi, mensup olduğu kavmin dilini ve o dilin gramer kurallarını kullandığı halde o, Fransızca kelimeleri bile kullanmıştır. Şimdi, Kısaca, Nur Risa­lelerinde kullanılan yabancı dil kurallarını ve yabancı kelimeleri görelim:” NURCULUK adlı kitabımda geniş bir biçimde açıklanmıştır. Ostüzü.
 
ATATÜRK’ÜM DE, BİZE...

    Atatürk’üm, de bize: “bu ne iki yüzlülük?”
   10 Kasım’da saygılı; 11 Kasım’da, küçük.
Adına, eserine bağlı gibi gözüküp,
Nicelerinin sırtı, aslında sana dönük,
Hani kardeşliğimiz; kalmışız, bölük pörçük.
    10 Kasım’da saygılı; 11 Kasım’da, küçük.*
            Nurcu, yobaz, komünist; hepsi nefes nefese,
  O kör baltalarıyla vuruyorlar temel.
 “Demokrasi” diyerek kıyılır devrimlere.
              Bir de 10 Kasım’lar da adını anmak, yok mu?
    En acısı, gülüncü, işte Atam, bu sahne.*
        Atatürk’üm, de bize: “bu ne iki yüzlülük?”
       10 Kasım’da saygılı; 11 Kasım’da, küçük.*
       Vatan dene kavramı, bilince vardıran, sen!
   Gerçek dini yobazın elinden ayıran, sen!
   Namuslu zengin ile üretici halkımı
            Vatan denen teknede yoğuran, kardıran sen!*
            Hani kardeşliğimiz; kalmışız, bölük pörçük.
         10 Kasım’da saygılı; 11 Kasım’da, küçük.*
   Onbin yıl öncesinin Göktürk kağanı gibi
     Bırakın genç kuşağa, o kutsal emaneti.
                Her alçakça davranış boğulmaya mahkûmken
              Cehennem olsun niçin, Türkiye’nin cenneti?*
           Atatürk’üm, de bize: “bu ne iki yüzlülük?”
        10 Kasım’da saygılı; 11 Kasım’da, küçük.
                  Rüştü ŞARDAĞ

Gümüşhane Baro Başkanı Avukat Ali Günday, Türbanlı Avukatların duruşmaya girmesine engel olduğu için, bir fanatik tetikçi tarafından vurularak öldürülmüştü. Onun iki kızının yazdığı güzelim şiir, tüm yorgunluğumu unutturdu:
“Kızlarının intikam yemini”
Ali Günday’ın kızları 13 yaşındaki Melike ile 10 yaşındaki Merve’nin babaları için yazdığı intikam şiiri, okuyanları duygulandırdı.

“AYDINLIK uğruna vurulan baba,
Bıraktığın meşaleyi biz aldık.
Karanlıklar çıkacak aydınlığa,
Yıldızlardan ve güneşten söz aldık.

Büyüdük de izinden geliyoruz.
Korkacaklar bizden kanlı yobazlar.
Önümüzde sen varsın biliyoruz,
Onun için bizi durduramazlar.

Vazgeçmedik, vazgeçmeyiz
                           Cumhuriyetten,
Fikrimizde ne şiddet var ne de kan.
Sana kurşun sıkan kör zihniyetten,
Kalemlerle alacağız İNTİKAM.”
                          
“Biz, Mustafa Kemal'in Çocuklarız”
 Başları dik, alınları AK.
 Gözlerinde ÖZGÜRLÜĞÜN sevinci,
 Yüreklerinde, bayrak, bayrak.
 Geleceğe yöneliktir gönlümüz,
 Geçmişimizle ÖVÜNÜRÜZ biz,
 Geçmiş bize çok ırak.
 Aydınlık düşümüz karanlıklara
 Yayılır çağlar boyu yayılır şafak, şafak.
 Biz, Mustafa Kemal'in Çocuklarıyız,
 Düşleri AK, Düşünceleri AK, yolları APAK.
 Biz, Mustafa Kemal'in oğullarıyız, kızlarıyız;
 Ölürüz O'nun aydınlığında,
 Karanlığın kör Kurşunları’yla, ŞAFAK, ŞAFAK.
 Eritiriz kör karanlıklarını, kör kurşunları’nı CEHLİN.
 On binlerce Mustafa Kemal’ler fışkırır
 Bir damla kanımızdan.
 Vazgeçmeyiz yine de ESERİNDEN,
 Vazgeçeriz canımızdan.” Bize Dostluk Yaraşır, Osman Türkoğuz
                      
Köprü Dergisi'nin Mart 1986, Bediüzzaman Said Nursi özel sayısında, ilginç açıklamalar yayımlanmıştır.
Süleyman Demirel'in çok ilginç açıklamaları, Nurcuların göğüslerini kabartmış; (92 Sanıklı Nurculuk Davası) olayının üstüne ılık sular serpmiştir. Nurculuk olayına can ve gönülden bağlı bulunan ve bu yüzden, 1981 yılında, ağır bir trafik kazası geçirerek, Nurculuk lisanıyla, hafif bir şefkat tokadı yiyen Necmettin Şahiner sormuş, Demirel de yanıtlamıştır.
Sual: "Bediüzzaman Said Nursi hakkında kanaat ve düşünceleriniz nelerdir?"
            Elcevap: "Merhum Bediüzzaman Said Nursi, üzerinde çok tartışma yapılmış bir zattır. Birçok kimse, kendisi hakkında peşin hükümlere sahip olmuşlardır."
"...Nur Talebeleri, yüzlerce defa mahkemeye çıkarılmıştır. Türk Ceza Kanunlarına göre -aynen böyle diyor- bunların hiç birinde suç bulunmamıştır... Kimsenin önünde eğilmemiştir. Devirlerle hoş geçirmek gibi bir yola sapmamıştır."
"Gerek eserlerinde, gerek bu nasihatlerinde, hep iyiliği tavsiye etmiştir. İnsanların kötülükten uzak durmalarını tavsiye etmiştir." S. 7–8
            "...930'lu yıllarda -ki bu yıllar çok kötü yıllardı-. İktisaden perişan yıllardı. Laikliğin he­ men hemen dinsizlik şeklinde anlaşılıp, tatbik edildiği yıllardı-."
"Tabii merhum Bediüzzaman'ın lisanı fevkalade kudretlidir. Üslubu çok tesirlidir" S.9
Sual: "ismet İnönü, Süleyman Demirel, Said Nursi'nin halifesidir" sözünü neden söyle­di? Siz, bu sözü, dün ve bugün nasıl değerlendiriyorsunuz?"
Elcevap: "Merhum ismet İnönü, bu sözü 1966 yazında söylemişti. Konuşmasını Uşak civarında, yolda öğrenmiştim. Maksadı, beni irtica ile malul göstermekti. Merhum Bediüzzaman, babamı ve kayınpederimi severdi, onların duacısıydı; onlar da kendisine hürmet gösterirlerdi. Anlaşılan, birisi bunları kendisine söylemiştir. Beni, bilhassa entelektüelin gözünden düşürmek istiyordu. Ben, 1965 yılında "Herkes göğsünü gere, gere" Ben Müslüman’ım diyecektir" diyen kişiyim. Söyleşi bu minval üzere sürer!”Ve Zübeyir Yetik imzalı bir yazı dizisinde açıklandığı gibi; Nurcuların 25’lik kontenjan isteklerine karşın, Hacı Ali Demirel’in aracılığı ile1965 Genel Seçimlerinde Adalet Partisi kontenjanından Nurculara 15 milletvekilliği verilmiştir!20 Mart 1977 tarihli 1530 tarihli Milli Gazetede Zübeyir Yetik imzalı PAZARLIK başlıklı yazı dizisi.
       BENİM ÇIKARDIĞIM SONUÇ!
     OHRANA (ÇARLIK RUSYA GİZLİ POLİSİ)+İNG. İNTELLİGENCE SERVİSİ+İRANLI ARHUNTLAR+BAHAÎLER.
     BAHAİLİK+SAİDİ NORSİ+DIŞ İSTİHBARAT GÜÇLERİ.
     SAİDİ NORSİ+NUR SURESİ= SAİDİ NURSİ.
     SAİDİ NURSİ+BATİNİLİK+HURUFİLİK+KÜRTÇÜLÜK+DIŞ GÜÇLER VE İÇ DESTEK= RİSALEYİ NUR KÜLLİYATI.
     R.NK+SAİDİ NURSİ+ ADNAN MENDERS+TAHSİN TOLA+SÜLEYMAN DEMİREL+SAĞ POLİTİKACILAR VE DAHİ BÜLENT ECEVİT.=NURCULUK.
     NURCULUK+ÇİA+ÇIKAR ÇEVRELERİ+İÇ BUDALALALR=TÜRKLÜĞE VE DAHİ İSLAMA YÖNELİK; AKLA, İNSAN ONURUNA, ÇAĞDAŞLIĞA VE BİLİME AYKIRI YENİ BİR DİN.
OSMAN TÜRKOĞUZ

İzleyiciler

Blog Arşivi