8 Temmuz 2013 Pazartesi

1076/BİZZAT İHKAI HAK!


                           TC

         OSMAN TÜRKOĞUZ

         TC.osmanturkoguz@hotmail.com

             İzmir;08Temmuz 2013
                    BİZZAT İHKAKI HAK!

          ŞU HÂKİMLERİMİZİN KARARLARINA BAK!

        GEZİ Parkında ve Taksimde, Anayasal Protesto haklarını kullanan vatandaşlarımıza satırlarla saldıran dört Hukuk dışı Vandalı  Bağımsız! Türk Mahkemesi serbest bıraktı! Protestocular içeride!”Dünya Basını.

        İhkak: A.İ.Hakkı yerine getirmek.Mustafa Nihat Özön,Osmanlıca-Türkçe sözlük,s.362

        Bizzat İhkakı Hak:Kendi kendine hak alma.Bir kişinin hakkını kendi elde etmesi.Devlet hizmetlerine başvurmanın mümkün olduğu hallerde Bizzat İhkakı Hak suçtur.Avk.Hüseyin Özcan,Ansiklopedik Hukuk sözlüğü,s.104.

 Yürürlükten kalkan Eski Ceza Kanunumuz, madde.308:

                     SEKİZİNCİ FASIL

KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK EDENLER

Madde 308-“Bir kimse Hükümete müracaata muktedir olduğu ahvalde, iddia eylediği bir hakkı istihsal maksadıyla eşya üzerinde kuvvet sarfıyle kendiliğinden hakkını ihkak ederse……”

Eğer fail eşya üzerinde değil de eşhasa karşı tehdit veya şiddet istimal etmiş olursa  bir aydan bir seneye göre hapis,Yirmibin liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur.

Şiddet silah ile veya dövmek veyahut yaralamak ile vukua gelirse…”  daha ağır bir ceza tertip edilir!

        Çok ilginçtir,5237 sayılı yeni Türk Ceza Yasasında bu suç bağımsız bir şuç olarak işlenmemiştir!O zaman,”Protestocular müşterilerimi kaçırdılar,elde edeceğim kârımı da engellediler!” Diyerek,Sayın Başsavcımız Recep Teyyip Erdoğan’ın Polislerinin gözü önünde kadınlarımıza pala ile ve küfürle saldırarak tekme  mi atsınlar!İktidara güvenerek haklı olduğunu düşündüğünü hukuk dışı yolardan elde pala,dilde küfürle mi alsınlar!

        Dikkatinizi  ve Kendinden Menkul hukukçularımızın ve Sayın Devlet büyüklerimizin, Müddeiumumilerin ve Hâkimlerin dikkatlerini bir noktaya çekmek istiyorum: Eli palalı Vandallar madem ki hak saydıklarını hukuk dışı yolardan  bizzat saldırarak koruyorlar!Anayasal Protesto haklarını kullananlar neden tutuklanarak,gazlanıp,coplanıyorlar!Onlar da,gerçek hak ve söz sahibi olarak  haklarını bizzat kullanıyorlar!Yeter derecede kepaze ettiniz;anlayamasanız da biraz hukuk okumanızı öneriyorum.

İzleyiciler

Blog Arşivi