27 Eylül 2013 Cuma

1147- DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÖNCE KENDİNİ DEĞİŞTİRECEKSİN!

             TC.
OSMAN TÜRKOĞUZ
İzmir; 28 Eylül 2013   
                   DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN
                                   ÖNCE KENDİNİ DEĞİŞTİRECEKSİN!
                   “İsmet İnönü’nün kafasında,  kuyrukları biribirine değmeyen Yedi Tilki dolaşır!”Jozef Stalin.
         Rahmetli İsmet İnönü’nün yeni yetme politikacılara 13 kalem öğüdü vardır. Hepsini yazmama gerek te yok; çünkü, Yeni yetiştirilme ve de Yepyeni Büyük Politikacılarımızın politik bilgileri kendilerinden menkuldür!
         “Büyük devletleri yönetmeye, akıl vermeye kalkışmayacaksınız!”
         “Büyük devletlerle politika yapmak, Ayı ile yatağa girmek gibidir!
         “Beş Devlet bir olmuş,dünyayı onlar yönetiyor.11senelik tecrübeme güvenerek  söyleyebilirim ki;bunlar dünyayı biz yönetelim diyorlar!”Dünyamızı tek başına yönetmek isteyen Türkiye’mizin her Şeyi Sayın Bay Recep Tayyip Erdoğan!
         İstediği şeylere engel olan herkese ve her devlete düşman! Amerikanın Suriyeye müdahale etmesine Karar vermeyen Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyini de düşman ilan ederek, her dediğini yapan TBMİLLETVEKİLLERİ MECLİSİ  gibi bir Güvenlik Konseyi kurma hayaline kapıldı!
San Fransisko Konferansına Türkiye Cumhuriyetinin de katıldığından, Birleşmiş Milletlerin ve organlarının yapılanmasında da imzası olduğundan habersiz olduğu gibi, Güvenlik Konseyi’nin yapısından da habersiz olduğunu alenen ilan etmiş oldu!
Güvenlik Konseyinin Beş üyesi yoktur! Onbeş üyesi vardır. Dört geçici üye de devirlidir. Dokuz üye hazır ve nazırdır!
Geçici üyelerin veto hakkı yoktur. Güçlü ordulara ve güçlü maliyeye sahip olan ülkelerin Politikaları da güçlü ve kalıcıdır.
Ordusu ile Hileli bir savaşa tutuşan, kendisini iktidar yapan Cumhuriyetin geleneklerini de hiçe sayan Hükümetlerin politikalarını da Ordusu ve Maliyesi güçlü devletler ayarlamaktadır.
Dünyayı Beş devlet yönetmiş olsaydı; Sayın Erdoğan’ımızın her sıkıştığında Amerika’ya, BİRİNCİ BAŞKANI BARAK OBAMA’YA değil diğer dört devlete de uçmuş olması gerekirdi.
Osmanlıdan beri süregelen Halk-Aydın kavgasının galibi hep Halk olmuştur: Hep kendisi gibi bilmeden konuşanları başımıza getirmektedir!
         Buyurunuz okuyunuz:

   İşim çok olduğundan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni alıntı olarak veriyorum!
                     “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
                             (BMGK)
“Güvenlik  Konseyi (BMGK), Birleşmiş  Milletlerin, üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü, en güçlü organı. Birleşmiş Milletlerin diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları, tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Bu bağlayıcılık, üye ülkelerin tamamına yakını tarafından imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nde açık bir şekilde belirtilmiştir.
Daimi üyelerin veto hakları, BM'nin bu kurumunu tam anlamıyla demokratik bir kurum olmaktan çıkarmaktadır.

Konu başlıkları

Üyeler

1.   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 15 üye ülkeye sahiptir. Bu ülkelerden beş tanesi daimi üye, on tanesi ise seçilmiş üyelerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri, aynı zamanda Milletlerin kurucu üyeleri olan Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti, SSCB ve Çin Cumhuriyeti'nin halefleri olarak, konsey tarafından tanınmışlardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya ile on geçici üye ülke bulunur. Dönüşümlü 10 üye ülke her iki yılda bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerle belirlenir. Konsey Başkanlığı ise ayda bir üye ülkeler arasında el değiştirir.
Birleşmiş Milletlerin üyeleri, örgütün hızlı ve etkili hareket etmesini sağlamak için, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca sorumluluğu Güvenlik Konseyi'ne bırakırlar ve bu sorumluluk gereğince görevlerini yerine getirirken Güvenlik Konseyi'nin kendi adlarına hareket ettiğini kabul ederler.
Güvenlik Konseyi, bu görevleri yerine getirirken Birleşmiş Milletlerin Amaç ve İlkeleri'ne uygun hareket eder. Bu görevleri yerine getirebilmesi için Güvenlik Konseyi'ne verilmiş belirli yetkiler VI-VIII. ve XII. bölümlerde gösterilmiştir.

Daimi Üyeler


Daimi beşlinin 1946-2007 Aralığında uyguladıkları veto sayısı
Ülke
Mevcut temsilci
Mevcut temsilci devlet
Eski temsilci devlet
 Çin
Çin CumhuriyetiÇin Cumhuriyeti (1946-1971)
 Sovyetler Birliği (1946-1991)

Dönüşümlü Üyeler


Birleşmiş Milletler Bölgesel Grupları üyeliğine göre BMGK içinde gruplandırılmış oturma düzeni. ██ Afrika GruBU██ Asya-Pasifik Grubu██ Doğu Avrupa Grubu██ Latin Amerika ve Karayip Devletleri Grubu (GRULAC)██ Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG)
1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2014
Ülke
Bölgesel blok(lar)
Daimi Temsilcisi
Latin Amerika ve Karayip
Batı Avrupa ve Diğer
Afrika
Batı Avrupa ve Diğer
Asya

1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2013
Ülke
Bölgesel blok(lar)
Daimi Temsilcisi
Doğu Avrupa
Latin Amerika ve Karayip
 Fas
Afrika ve Arap Groubu
Asya
 Togo
Afrika

İşleyiş

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları, üye ülkeler tarafından verilen bir önergenin, 15 üye ülkeden
DOKUZU tarafından kabul edilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülkelerden birinden ret oyu almamış olması şartıyla alınır.

Dünya Barışına Katkısı - Karşıt Görüşler

Veto yetkisine sahip BEŞ daimi ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere aynı zamanda dünyanın en çok silah üreten ve pazarlayan ülkeleridir.[2]. Sadece Çin, Almanya'dan sonra altıncı durumdadır. Dünya silah ticaretinin baş aktörlerinden oluşan Güvenlik Konseyi Ülkeleri'nin dünya barışına kalıcı katkıda bulunacak kararlar verebileceğine bazı çevreler şüpheyle bakmaktadır.
Kore Savaşı (1950) ve Körfez Savaşı kararları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmıştır.”
         Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyimiz; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sizin emrinizdeki Erklerimiz değildir.
VOUZ AVEZ COMPRİS?!
İzleyiciler

Blog Arşivi