15 Kasım 2011 Salı

464-REFORUMCU PADİŞAHIMIZ ABDÜLMECİT!

                                                          

OSMAN TÜRKOĞUZ
İzmir;14 Kasım 2011.

                   REFORMCU SULTAN ABDÜLMECİT

Babası: İkinci Mahmut
Anası: Bezmi âlem Valide sultan
Doğum:1823
Ölüm: 25 Haziran 1861
1854 Kırım Savaşı nedeniyle İngiltere’den alınan 4,500.000 Sterlinle Dolmabahçe sarayı ve Anadolu yakasındaki sarayları ve kasırları yaptırtmıştır.
Kızlarının Beyoğlu mağazalarına ve azınlık sarraflarına yapmış olduğu borçları Osmanlı hazinesi ödeyemez duruma düşmüştür. Kızının birisinin sadece yakışıklı olan kocasını Sadrazam yaparak Karadağ’ın yitirilmesine neden olmuştur.
Damadının beceriksizliğini ve medrese öğrencilerinin ayaklanmasını hazırladığını öğrenince, hiddetlenerek, damadı için :”Eşek Herif’” Buyurmuştur.
Kızlarının çılgınlığa varan borçlanmasını öğrendikçe: ”Bu kızlar benim ölümüme neden olacaklar!” Buyurmuştu.
Büyük Mustafa Reşit Paşa ve Âli Paşa gibi kıymetli devlet adamları, Osmanlının en büyük Padişahı olan İkinci Mahmud’un reformlarını sürdürmüşlerdir.
1838’da Balta Limanında İngiltere ile imzalanmış olan ticaret anlaşmasının Osmanlı Devletini ve Mısır’ı mali yıkıntıya götürdüğünden ve yerli üretimin sıfıra düşmesinden haberi bile olmamıştır.
Anlaşmayı imzalamış olan İngiliz bakan: Cape Dopera! “Tatlı iş” demişti.
Bu anlaşma üzerine, seri ve ucuz üretilen Avrupa malları gümrüklerden akarak Osmanlı üretimini yok etmiştir. Bu meyanda yalınız Bursa’da 110.000 ipek dokuma tezgâhının sayısı sadece ve dahi sadece (75)’e düşmüştür.
Cariyelerinin ve çocuklarının sayıları ve adları aşağıya çıkartılmıştır.
İkinci Abdülhamit’in anası da Ermeni asıllı bir cariyedir.
Sultan Abdülmecit’in dört oğlu da sıra ile Padişah olmuşlardır. Son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdettin’in İngiltere Devlet’i Fahimesi! Hakkındaki beyanlarını İngiliz belgelerinden okuyalım:
         “İngiliz Ulusuna karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı babam sultan Abdülmecit’ten miras aldım. Ümidim Allah’tan sonra İngiltere’ye bağlıdır.” Osmanlı Hükümdarı ve Tüm Müslümanların Halifesi Vahdettin. Amiral Galthop’un raporu.
         “İngilizlerin, Osmanlı topraklarında idareyi mümkün olduğu kadar süratle ele almasını istiyorum” Osmanlı İmparatoru ve tüm Müslümanların Halifesi. İngiliz Karadeniz orduları Komutanı General Milne’nin İngiliz genelkurmayına yollamış olduğu rapor.
         Sultan Vahdettin’in hiç sevmediği Damat Ferit Paşa; İkinci Abdülhamit’in kızının ikinci kocası Arnavut asıllı bir aptaldır. Onu ve Onun eşi sultanı hiç sevmese de Onu sürekli sadrazam olarak atamıştır. Bakınız bu vatan Haini Sadrazam da ne diyor:
         “Padişahın ve benim yegâne ümidimiz, Allah’tan sonra İngilizlerdir.” İngiliz Amirali Calthorp’un raporu.
Bilgilerinize ve dahi ilgilerinize.

Sultan Abdülmecid, dışarıdan aldığı borçların bir kısmıyla saray ve köşkler yaptırdı.
Dolmabahçe Sarayı (1853), Beykoz Kasrı (1855), Küçüksu Kasrı (1857), Mecidiye Camii (1849), Teşvikiye Camii (1854), döneminin başlıca yapıtlarıdır.
Bezmiâlem Valide Sultan Gureba Hastanesi'ni yaptırdı (1845-1846). Yeni Galata Köprüsü de aynı tarihte hizmete girdi.
Abdülmecid Eşleri ve çocukları.
·          Evkefza Valide Sultan’dan: V. Murat.
·          Gülcemal Kadınefendi’den: Fatma Sultan, Refia Sultan, V. Mehmet Reşat.
·          Tirimüjgan Kadınefendi’den: II. Abdülhamit.
·          Düzdidil Kadınefendi’den: Cemile Sultan.
·          Verdicenan Kadınefendi’den: Münire Sultan, Şehzade Ahmet Kemaleddin Efendi.
·          Nesrin Hanımefendi’den: Behice Sultan.
·          Nükhetseza Hanımefendi’den: Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi.
·          Nalanıdil Hanımefendi’den: Seniha Sultan.
·          Mehtab Kadınefendi’den: Şehzade Ahmet Nureddin Efendi.
·          Gülistu Kadınefendi’den: Mediha Sultan, VI. Mehmet Vahdeddin.
·          Şayeste Hanımefendi’den: Naile Sultan.
·          Ayşe Serfiraz Hanımefendi’den: Şehzade Süleyman Selim Efendi
Diğer eşleri :
 Servetseza Başkadınefendi, Hoşyar Kadınefendi, Şayan Kadınefendi, Zerrin melek Hanımefendi (ö. 1842), Ceylanyar Hanımefendi (ö. 1855), Navekmisal Hanımefendi (ö. 1854), Nergis Hanımefendi (ö. 1848), Neveser Hanımefendi (ö. 1889), Bezmara Hanımefendi, Piristû Kadın Efendi

462-BİR ÖNEMLİ ÖNERİ!

                                                                          

OSMAN TÜRKOĞUZ

İzmir;15Kasım 2011.

ÖNEMLİ BİR ÖNERİ!
Mustafa Kemal’in:”benim en büyük eserim TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİDİR!” Diyerek övündüğü Meclis, Reformcu Padişah diyerek Abdülmecit için üç gün sürecek bir şükran programı düzenlemek için tuğralı davetiyeler dağıtmış! Bence üç gün eksik! Her yattığı cariye için özel bir gün olmalı! Ama yine de bu geriye dönüş aklıma güzel bir öneri getirdi:
Sayın RTE,”her ailenin üç çocuk sahibi olmasını Ferman buyurmuştu. Bu Fermanlarına da bir sembol bulmak gerekmez mi?
Rus papazının Kızı Raxsalon’dan olma Sarı Sarhoş İkinci Selim’in Bir Yahudi kızı olan Nurbanu Sultan’dan olma oğlu Üçüncü Murat, üretme örneği olarak aklıma geldi. Bu Padişah’ı Ruyu Zemin; tahta geçtiği 22 Aralık 1574 senesinin Ramazan ayında, ilk işi olarak BEŞKARDEŞİNİ BOĞDURTMUŞTU. Saray’ı Hümayunun Harem dairesinde çeşitli cariyelerden doğma 132 çocuğunun beşiği sallandığına dair tarihimize not düşülmüştür. Ölüm tarihi olan 15 Ocak 1595 gününün 417’inci yıldönümü için; Türkiye Büyük Milletvekilleri Meclisince, Üremede Örnek gün ve örnek Hükümdarı Zişan için bir davetiye bastırılamaz mı? Şurada 15 Ocak 2012 ‘ye ne kaldı? Saygılarımla. PS: Davetiyeye bir saray beşiği  ve ol Padişah’ı kardeş katilimizin bir de tuğrasının resmi konulabilir
     

461-PARÇALARI BİRLEŞTİRMEDEN GERÇEĞE NASIL GİDİLİR?

                                                                            
OSMAN TÜRKOĞUZ
  İzmir;15 Kasım 2011.

            PARÇALARI BİRLEŞTİİRİN Kİ
                        BÜTÜNE VARASINIZ!
“Türkiye’mizde hiçbir iyilik cezasız; hiçbir ihanet te mükâfatsız kalmaz!                       Laedri.                                                                          
Rahmetli ve Cennetmekân Kâşif Kozinoğlu’nun, Silivri Tutsak kampındaki sır ölümü üzerine yayımlanan üç bildiriyi yan yana getirmenizi istesem:

            1-Adalet Bakanlığının ilk bildirisi: Ağır spor yapması nedeniyle ölmüştür. Esaret kampı arkadaşı tarafından yalanlanmıştır. Onca ağır spor ve ağır eğitim ve ağır vatan hizmeti sırasında ölmedi de yargılanmasına çok yakın bir zamanda öldü! Hayret!
            2-Adli tıp Kurumunun ilk bildirisi: Kalbinde üç damarı tıkalı bulunmuştur.
            3-Adli Tıp kurumunun ikinci bildirisi: Ölüm nedeni ancak altı ay sonra belirlenebilinir! Çarşıya Kiraz geldi miydi?
            Bendeniz, buradan tüm Hainlerimize sesleniyorum: Türk askerlerinin yüreklerinde üç damarları tıkalıdır:1*İhanet damarı,2*-İrtica damarı,
            3*Korku  ve kişisel çıkar damarı.
            Yüreğinin üç damarı tıkalı olan nasıl ağır spor yapabilir?
          

460-BU KADAR DA SAFLIK OLUR MU!

                                                                          
OSMAN TÜRKOĞUZ                                                                                            osmanturkoguz@gmail.com
  İzmir;15 Kasım 2011.
           
                                    BU KADAR SAFLIK OLUR MU?
            Bugün; Vatan Gazetesinde Prof.Dr. Sayın Ahmet Ercan Bey ile Çürük Binalar üzerine bir söyleşi yayımladı. Sayın Prof.Dr. Ahmet Ercan Bey:
            Başbakan—Sayın RTE—yıkmazsa, bu çürük binaları deprem yıkar!” Buyurmuş. Bu kadar saflık olur mu? Sayın RTE ile DEPREM arasında ne farkı var? Koskoca Profesör bundan habersiz! En önemlisini de bilemiyor: Sayın RTE:”Dinsiz Kemal Paşa rejimini yıkarak, Kur’ana dayalı bir Şeriat devleti kurmaya yemin ve dahi kasem etmedi miydi? Onun için, Laikliği, çağdaşlığı, Anayasayı, İLERİ Demokrasiyi ve Mustafa Kemal Devrimlerini yıkmak hedefleridir. Bunlar yıkıldıktan sonra ayakta kalanları yıkmak gericiler için söz konusu bile değildir. PS: BU YIKINTININ ALTINDA SAĞ KALABİLİRLERSE’

İzleyiciler

Blog Arşivi