15 Kasım 2011 Salı

464-REFORUMCU PADİŞAHIMIZ ABDÜLMECİT!

                                                          

OSMAN TÜRKOĞUZ
İzmir;14 Kasım 2011.

                   REFORMCU SULTAN ABDÜLMECİT

Babası: İkinci Mahmut
Anası: Bezmi âlem Valide sultan
Doğum:1823
Ölüm: 25 Haziran 1861
1854 Kırım Savaşı nedeniyle İngiltere’den alınan 4,500.000 Sterlinle Dolmabahçe sarayı ve Anadolu yakasındaki sarayları ve kasırları yaptırtmıştır.
Kızlarının Beyoğlu mağazalarına ve azınlık sarraflarına yapmış olduğu borçları Osmanlı hazinesi ödeyemez duruma düşmüştür. Kızının birisinin sadece yakışıklı olan kocasını Sadrazam yaparak Karadağ’ın yitirilmesine neden olmuştur.
Damadının beceriksizliğini ve medrese öğrencilerinin ayaklanmasını hazırladığını öğrenince, hiddetlenerek, damadı için :”Eşek Herif’” Buyurmuştur.
Kızlarının çılgınlığa varan borçlanmasını öğrendikçe: ”Bu kızlar benim ölümüme neden olacaklar!” Buyurmuştu.
Büyük Mustafa Reşit Paşa ve Âli Paşa gibi kıymetli devlet adamları, Osmanlının en büyük Padişahı olan İkinci Mahmud’un reformlarını sürdürmüşlerdir.
1838’da Balta Limanında İngiltere ile imzalanmış olan ticaret anlaşmasının Osmanlı Devletini ve Mısır’ı mali yıkıntıya götürdüğünden ve yerli üretimin sıfıra düşmesinden haberi bile olmamıştır.
Anlaşmayı imzalamış olan İngiliz bakan: Cape Dopera! “Tatlı iş” demişti.
Bu anlaşma üzerine, seri ve ucuz üretilen Avrupa malları gümrüklerden akarak Osmanlı üretimini yok etmiştir. Bu meyanda yalınız Bursa’da 110.000 ipek dokuma tezgâhının sayısı sadece ve dahi sadece (75)’e düşmüştür.
Cariyelerinin ve çocuklarının sayıları ve adları aşağıya çıkartılmıştır.
İkinci Abdülhamit’in anası da Ermeni asıllı bir cariyedir.
Sultan Abdülmecit’in dört oğlu da sıra ile Padişah olmuşlardır. Son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdettin’in İngiltere Devlet’i Fahimesi! Hakkındaki beyanlarını İngiliz belgelerinden okuyalım:
         “İngiliz Ulusuna karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı babam sultan Abdülmecit’ten miras aldım. Ümidim Allah’tan sonra İngiltere’ye bağlıdır.” Osmanlı Hükümdarı ve Tüm Müslümanların Halifesi Vahdettin. Amiral Galthop’un raporu.
         “İngilizlerin, Osmanlı topraklarında idareyi mümkün olduğu kadar süratle ele almasını istiyorum” Osmanlı İmparatoru ve tüm Müslümanların Halifesi. İngiliz Karadeniz orduları Komutanı General Milne’nin İngiliz genelkurmayına yollamış olduğu rapor.
         Sultan Vahdettin’in hiç sevmediği Damat Ferit Paşa; İkinci Abdülhamit’in kızının ikinci kocası Arnavut asıllı bir aptaldır. Onu ve Onun eşi sultanı hiç sevmese de Onu sürekli sadrazam olarak atamıştır. Bakınız bu vatan Haini Sadrazam da ne diyor:
         “Padişahın ve benim yegâne ümidimiz, Allah’tan sonra İngilizlerdir.” İngiliz Amirali Calthorp’un raporu.
Bilgilerinize ve dahi ilgilerinize.

Sultan Abdülmecid, dışarıdan aldığı borçların bir kısmıyla saray ve köşkler yaptırdı.
Dolmabahçe Sarayı (1853), Beykoz Kasrı (1855), Küçüksu Kasrı (1857), Mecidiye Camii (1849), Teşvikiye Camii (1854), döneminin başlıca yapıtlarıdır.
Bezmiâlem Valide Sultan Gureba Hastanesi'ni yaptırdı (1845-1846). Yeni Galata Köprüsü de aynı tarihte hizmete girdi.
Abdülmecid Eşleri ve çocukları.
·          Evkefza Valide Sultan’dan: V. Murat.
·          Gülcemal Kadınefendi’den: Fatma Sultan, Refia Sultan, V. Mehmet Reşat.
·          Tirimüjgan Kadınefendi’den: II. Abdülhamit.
·          Düzdidil Kadınefendi’den: Cemile Sultan.
·          Verdicenan Kadınefendi’den: Münire Sultan, Şehzade Ahmet Kemaleddin Efendi.
·          Nesrin Hanımefendi’den: Behice Sultan.
·          Nükhetseza Hanımefendi’den: Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi.
·          Nalanıdil Hanımefendi’den: Seniha Sultan.
·          Mehtab Kadınefendi’den: Şehzade Ahmet Nureddin Efendi.
·          Gülistu Kadınefendi’den: Mediha Sultan, VI. Mehmet Vahdeddin.
·          Şayeste Hanımefendi’den: Naile Sultan.
·          Ayşe Serfiraz Hanımefendi’den: Şehzade Süleyman Selim Efendi
Diğer eşleri :
 Servetseza Başkadınefendi, Hoşyar Kadınefendi, Şayan Kadınefendi, Zerrin melek Hanımefendi (ö. 1842), Ceylanyar Hanımefendi (ö. 1855), Navekmisal Hanımefendi (ö. 1854), Nergis Hanımefendi (ö. 1848), Neveser Hanımefendi (ö. 1889), Bezmara Hanımefendi, Piristû Kadın Efendi

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi