15 Ekim 2016 Cumartesi

2091/YENİ ANAYASA YUTTURMACASI.


TC.                                                                                                                                                                              OSMANTÜRKOĞUZ                                                                            osmanturkoguz@gmail.com                                                                                                                TV.Çeşmealtı,15 Eylül 2016.

                    YENİ ANAYASA YUTTURMACASI?!

         Bay Recep Beyimizin Kuran Kursunda ettiği yeminini yerine getirmeye yönelik,Recep Beyin,Mecliste ettiği yeminlere ihanetinin belgesidir.
         Anayasalar ve askeri talimnameler kanla yazılır. Ostüzü.
         AKEPE’NİN Baş yalakalarından Bay Bekir Bozdağ,öyle bir laf etti ki,osursa daha iyiydi:”Gerçekte var olarak işletilen fiili başkanlık durumunu hukuki hale getirelim?!””İstediğiniz kadar yok deyin,fiili başkanlık vardır!”Buyurmuş?!HUKUKİ DURUM OLMADAN FİİLİ DURUM,ANAYASAL SUÇ DEĞİL MİDİR?!Adnan Menderesi neden astık öyleyse.İhanetiniz reddedilirse,kendinize ait hükmü siz vermiş olmuyor munuz?!Ey zavallı Bekir uyan,ettiğin yeminlerden utan,eğer utanmamızı da yitirmesiyseniz?Referandum,sürüye de onaylatmak için mi?!Sayın Bay Recep Bey ile onun Stepnesi Bay Bahçelinin durumu,kendisini istemeyen nişanlısını,”Ya benimsin Ya da karayerin?!”Diyerek, âlemin gözü önünde, öldüren zavallı biçare Erkek’in durumu gibidir.Bunlar,iktidarı mülkiyetlerinde  sanmaktadırlar,cesur tabipler yok mudur?!Ey Sayın Dr. Mustafa Altıoklar?!
         Anayasa değişikliği için kaç milletvekili ve kaç oy gerekir: TBMM’DE anayasa değişikliği önerisi, 330 milletvekilinin onayını alırsa, Referanduma gider ve 367 milletvekiliyle de yeni bir anayasa yapılabilir. Anayasa değişikliğinin nasıl yapılacağı T.C. Anayasasında belirtilmiştir. Anayasa değişikliği 1/3= 184 Milletvekili tarafından Türkiye Büyük Milletvekilleri Meclisine teklif edilir. Kabulü için ise nitelikli çoğunluk gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM ne gönderebilir. Meclis geri gönderilen kanunu üye tam sayısının 2/3 ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bunu halkoyuna sunabilir. Meclisçe üye tamsayısının 3/5—330-- ile veya 2/3---367-- az oyla kabul edilen anayasa değişiklikleri Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği zaman halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede de yayımlanır. Doğrudan Ya da Cumhurbaşkanının iadesi üzerine Meclis üye tamsayısının 2/3—367-- ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Bunlar Resmi Gazetede yayımlanır. Halkoyuna sunulan kanun değişikliklerin yürürlüğe girmesi için halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul olması gerekir.
Salt çoğunluk=276 Milletvekili. Yarıdan bir fazla çoğunluk.
Basit çoğunluk: Kifayetsiz sayısal çoğunluk.  Karar almada yetersiz çoğunluktur.                                                                                              Asgari karar yeter sayısı:139.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2090/ÜLKEMİZDE NAMUSUN MİRASI REDDİ MİRASA UĞRAR.

:OSMAN TÜRKOĞUZ,CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN AHMET NECDET SEZER AİLESİ,MUSTAFA KEMALİN SON GAZİSİ MUSTAFA ŞEFİK BİNGÖL GİBİ,NAMUSLARINI,ŞEREFLERİNİ,VATAN,MİLLET SEVGİLERİNİ ÇANKAYA KÖŞKÜ İLE BİRLİKTE TÜRK ULUSUNA VE İNSANLIĞA MİRAS OLARAK BIRAKIP GİTTİLER.KİRLENENRELCE REDDİ MİRASA UĞRATILDILAR.

İzleyiciler

Blog Arşivi