16 Mart 2012 Cuma

635/TEMEL DÖVİZ YASAMIZ!

5                                                                                  
                                                                   
OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;17 Mart 2012.

                            DÖVİZ ÜZERİNE TEMEL YASAMIZ!
                   Gönderme yazısı ile:
Nasrettin Hocamızın kar helvasını keşfinden sonra keşif yapamadık diyenlere müjdemdir! PS:37 Aydınımızı yakarak insanlık suçu işleyenlerin zamansız zamanaşımına uğrama kararı için:"Milletimize hayırlı olsun!"diyen Sayın RTE'NİN bu duası da İslami açıdan bir temel yasa mahiyetindedir. Hatta Iraklı Müslümanların ırzlarına geçen ve onları acımadan öldüren Amerikan askerlerinin memleketlerine salimen dönmeleri için Kuran üzerine dua etmesi de önemli bir gelişmedir!
         Ne Fizikte, ne Kimyada ne de Ekonomide bir yasa bulmuş değiliz. Bu konuda; Epaminandos’tan sonra—Tebaili Başkomutan,12 dakikada Isparta ordusunu imha etmiştir MÖ:370----“”Kesin sonuç alanında kuvvetli olmak!”Kanunu.
         Başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal de Sakarya Meydan Muharebesinde, yirminci asır savaşlarında uygulanacak “Satıh Savaşı Kanununu” bulmuştur:”Hattı müdafaa yok!Sathı müdafaa vardır!O satıh ta Vatandır!”
         Ekonomik kanunlar da çoktan bulunmuştu.
         1*Greyşam Kanunu,”kötü para, iyi parayı kovar!”Kötü para piyasaya çıkınca iyi para da sandıklara saklanır.Bu Greyşam denilen kimesne İngiltere Maliye Bakanıydı.
         2*Azalan verim Kanunu,toprak birim olarak aynen kaldığı sürece belirli giderlerden sonra verim düşer.
         3*Marjinal Değer  Kanunu,Karl Marks ve bir Avusturyalı bulmuştur.”Artık değer kanunu”,”Ölçülere uymayan katkı bütünü tamamlar.
         4*Lort Kinros Kanunu,istihdamla ilgilidir.
         5*Anormal durumlarda yükselen vergiler, normal duruma dönüldüğünde de yükselmesini sürdürür. Paralel değerler.
         6*”Bir damla petrol=Bir damla kan”.Fransız Kaplanı Başbakan Georges Clemenceau.
         Ekonomik Kanunlar bitti derken bir Türk Emekli Jandarma Albayımız da döviz üzerine ekonomik bir yasayı uluslar arası bilime armağan etmiştir.
         “Bir ülkenin dövizi o ülkenin deyyuslarıyla makusen mütenasiptir!”Yani ya;”Dövizi çok olan ülkelerin Deyyusu azdır.Deyyusu çok  olan ülkelerin de dövizi azdırr!”E.J.ALB.Temel
         İnanmayanlar,İslam ülkelerine bir baksı

634/TBMM'SİNİN YAPISI!

OSMAN TÜRKOĞUZ
                        osmanturkoguz@hotmail.com
                        Çeşmealtı;05,Eylül.2009/Ve 16 Mart 2012.

                                    İLK TBMM’NİN YAPISI!

Anlatacağım bu TBMMECLİSİ ile vatanımız kurtulmuştur. Aynı ruhtaki ikinci TBMMECLİSİ İLE DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULMUŞTUR.
Bugün;19.000TL.Aylıklı ve 5500TLEmekli aylıklı Milletvekillerimizden oluşan Parlamentomuzla da ÜNİTER yapımız ve Egemenliğimiz bölünmek üzeredir! Hainler de Kahraman yapılarak anıtlaştırılmışlardır! Türk halkı geçim sıkıntısı çekerken; devletlerin dış kışkırtmalar sonucunda çıkartılan iç ayaklanmalarını desteklemek için bavullarla 300.000.000Dolar ve Mavi Marmara rezaleti hatırlayan da yoktur!

            Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Milletvekillerimiz:
                        1*Öğrenci yatakhanesinde,altlı,üstlü ranzalarda yatarlardı,
                        2*Öğrenci yemekhanesinde karavanalarda yemeklerini yerlerdi,gaz lambası ile aydınlatılan Mecliste,öğrenci sıralarında görev yaparlardı.Özel sekreterli odaları,makam arabaları ve dahi araba sürücüleri de yoktu.Dokunulmaz değillerdi,vatan hainlerimize iç ve dış düşmanlarımıza fena halde dokunurlardı,
                        3*Maaşlarından 20’Şer lirayı askerlere tütün alınması için kestirirlerdi,
                        4*Bir tek paltoyu iki milletvekili kullanırdı. Bir milletvekili Meclise palto ile gelir, görevlinin geri götürdüğü palto ile de Rahmetli Mehmet Akif Ersoy Meclise gelirdi,
                        5*Ucuz Meclis lokantası bir yana Mecliste Milletvekilleri için lokanta bile yoktu,
                        6*Sağlık hizmetleri de yoktu,
                        7*Beleş emeklilik te yoktu,
                        8*Karısına bedelini hazineden ödeterek PROSTAT Ameliyatı! Yaptırmak ta yoktu,
                        9*Genç eşini mutlu etmek için bedelini Devlete ödeterek Amerika’ya Mutluluk çubuğu taktırmaya gidenler de yoktu,
                        10*65’ine ulaşılamayan 85 danışman da yoktu, Meclislerinde Ulusal Kurtuluş Savaşındaki Süvari Kolordumuzdan daha fazla hizmetli de yoktu,
                        11*Ulusal Kurtuluş Savaşını yok sayan hiçbir Hain olmadığı gibi, SEKİZ Milletvekilimiz de İnönü Muharebesine ateş hattından iki saat süre ile iştirak etmişti, kendi ordusuna ve komutanlarına düşman olan hiçbir milletvekili de yoktu,
                        12*Şeriata Dayalı devlet kurmak fikrini “Hıyaneti vataniye kabul etmişlerdi,  13*Türkiye Büyük Millet Meclisinde dokunulmazlığını kaldırılmasını raflarda bekleyen 600 dosya da hiç yoktu,
                         14*Ölen Milletvekili babasının maaşından ve her türlü sosyal haklarından yararlanmak için kocasından boşanarak onunla METRES hayatı yaşayan hiçbir milletvekili kızı da yoktu,
                          15*Konuklarına evinde ikram etmek için antika halısını satan milletvekili de vardı,
                          16*Remzi Amcasına!”Kızıma 25.000Dolar çıkar!”diyen Başbakan da yoktu,
                           17*Oğluna küçücük Gemicik!Ve dahi Nevyork!tan 260.000 Dolarlık daire satın alan da yoktu,
                            18*Servetini oğlunun düğün hediyelerinden borç aldığını söyleyen de hiç olmamıştı, 19*Delikten süpürülme korkusu duyan da yoktu ve olamazdı;onlar vatan hainlerini iç ve dış düşmanlarımızı ülkemizden süpürmek için gelmişlerdi,
                             20*Büyük Millet Meclisinin Kayseri’ye taşınma fikrine:”Biz, buraya dövüşmeye mi,kaçmaya mı geldik!”Diyen Dersim Mebusu Diyap Ağa vardı!Yunan uçakları ile,Türk Mevzilerine”Yunan askeri halifenin askeridir;asıl başı koparılacak hain Ankara’daki Mustafa Kemal’dir!”Diye bildiri attıran vatan hainleri de hiç yoktu.
            Onun için zaferi kazandık ve onun için o insanlar  ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çok büyüktü. Cumhuriyet kurulduktan sonra da çok düşük—Öğretmen maaşı kadar—maaşlarından hazineye YÜZER TLBağışlamışlardı.”Düğünlere yarım altın götüremiyoruz!”Özrü ile de 19.000TL.Maaşı götüren de hiç yoktu. Hele, bu fikri ortaya atan Meclis Başkanı da hiç olmamıştı. Allah ve Din ile aldatanlar da soluğu yurt dışında almışlardı!                                                                                                            PS: Yerim müsait olursa Türkiye Cumhuriyetinin maaş kepazeliğini de arşivlerinize armağan etmek istiyorum.   
            Bilimsel arşivcilikten haberi olmayan halkımızın, belgeleri ve emanetleri saklama duygusunun gücüne aklım ermemektedir. Asırlar önce CÖNKLERE yazılmış olan halk ozanlarının şiirlerini saklar. Asarıatika belgelerini, padişah fermanlarını saklar. Terhis teskerelerini ve tapu senetlerini de saklar.
            Sayın Kenan Evren; Devlet Başkanı olarak, gittiği Erzincan’da bir âlicenaplıkla karşılaşır.1924 senesinde; Erzincan’da meydana gelen yersarsıntısını yerinde incelemek için Cumhurreisi Gazi Mustafa Kemal, Erzincan’a gelmiştir.1939 depreminde; Cumhurbaşkanımız Rahmetli İsmet İnönü idi. Gazi Mustafa Kemal; arabasından inerek, halkımızın arasına karışır. Yerler, ayakkabı izlerini net bir şekilde bırakmaktadır.Bir vatandaşımız; oraya toplananların Gaziyi kucaklama yarışına girmelerine bakmamaktadır.O vatandaşımız; Mareşal Gazi Mustafa Kemal’in ayak bastığı toprağı mendiline koymakla meşguldür.Seksen seneye yakın bir süre, bir sır gibi sakladığı o kutsal toprağı Sayın Kenan Evren’e sunmaktadır.Aklımdan hiç çıkarmadığım bu büyülü öykü, benim gözlerimi yaşartmaktadır.
            Uzun süre; Zonguldak’ta yayımlanan bir haftalık gazeteye yazılar yazdım. Yazılarımı beğenen okurlar, gazete dağıtılmaya çıkmadan, matbaaya gelerek, gazetelerini almışlardı. Bu gazetede yayımlanan yazılarım ve 1996-2007 arasında; Anıtkabir’de dağıttığımız yazılarım adresime gönderildi. Bunların güncelliğini yitirmedikleri; bu nedenle de geniş kitlelere soluğunun duyurulması istenmekteydi. Benim yazı yazma gücüm; düşünce gücümün çok gerisinde kaldığı bir sırada bunlara yer vermem çok zor olacak. Bu arada;1991seçimlerinde; Atatürk hayranı bir politikacı öğrencime yazıp ta verdim bir bildiri ve onun eki elime geçti. Onun da güncelliğini koruduğunu görerek onu vermeyi uygun buldum.
            “Sevgili halkım-Bu yazı1991’de yayımlanmıştır.04,Ağustos.1997 tarihli yazım-
Nadasa bırakılıp ta, ot bürüyen, diken bürüyen tarlaların kabahati çiftçinin midir? Tarlanın mıdır?
            Seni, dört senede bir gören, dört senede bir sana uğrayıp ta, seni nadasa bırakılmış bir tarlaya çeviren; çaresizlikten, çocuğunu muskaya, üfürükçüye götürmeni cehaletine verenler, seninle büyüyen, senin oyunla yüceleşen ve yükselenler değiller mi?
            Kimler elinden tuttu? Kimler problemlerinin çözümü için yol gösterdi? Kimler seni adam yerine koydu, seçimlerden önce?
            Kendini bilmelisin ve kendini bulmalısın!
            Seninle hasım ordularının önünde durulur, seninle devletler yıkılır, seninle devletler kurulur. Seninle bir ulusun kör talihi yenilir. Ulusların kaderlerini değiştiren gücünü, köşe dönücülerin talihlerini değiştirmek için kullanma.
            Kedisini ve köpeğini doktora götürüp te; senin yavrularını üfürükçüye götürmene neden olanlara güvenme, onları oylarınla başına musallat etme.
            Senin deden, Ulusal Kurtuluş Savaşını yaptı, ülkemizi ve Türklük onurumuzu kurtardı. Senin deden, çiftlik sahiplerin çiftliklerini, konak sahiplerinin konaklarını kurtardı. Senin deden kendisini kurtarabildi mi? Senin dedenin kendisine yönelik gücü, ancak ve ancak senin kapıcı olmana ve senin o çiftliklerde MARABA OLMANA YETTİ.
            Savaşlara yarım çarıkla gitti, bir kolu yitik ve yalınayak geri döndü. Senin Baban, Amerikan elbisesi altında KORE’YE gitti, USA’NIN ve Batının namus ve onurunu kurtardı. Kendisine ödenen 175 Doların,150 dolarına Menderes İktidarının el koyduğundan haberi oldu mu? Yedi sene savaşlarında; İngiliz ordusuna asker satan Büyük Frederik’in, gümrüklerde, asker başına, inekten alınan vergi değerinde vergi almasının bu satıştan ne farkı olduğunu hâlâ anlayabildi mi?
            Sen, Kıbrıs’ı ve Türkün onurunu kurtardın; sen kendini kurtarabildin mi? Sen, hep senin dışında olanları, başkalarını kurtardın;      kendini kurtarmaları için de kurtarıcı bekler durumda bırakıldın! Kendi içinden çıkanları adam yerine koymadın, seni de adam yerine koymayanları adam diye başında ve yüreğinde taşıdın. Kendini kurtarmak elinde iken, oy isteyenlere ne istedilerse verdin. Sana verilmesi gerekenleri sana vermeyenler, seni Tanrı’ya ve dilenmeye ittiklerinde de, fakirliğin Tanrı’dan kaynaklandığına inandırıldın. Sen, sana hizmet etmek için seçtiklerinin hizmetkârı edildin
Yetmez mi bu aldatılmışlık? Yetmez mi bu adam yerine konulmamak? Gözlerine lens taktırmak, şeylerinden kıl aldırmak için; yabancı ülkelere senin paranla gidenler; seni kocakarı ilaçlarına bağlayanlar, bunların hesabını SEÇİM SANDIĞINDA VERMESİNLER Mİ? Daha ne zamana kadar, oylarınla yarattığın balonların önünde eğileceksin?
Hangi siyasi sağ iktidar; dağdaki çoban, meradaki sığırtmaç ve kahvehanelerde pinekleyen işsizler ve güçsüzlerin için, hangi programla huzuruna çıktı?
Bir gecede süper emeklilik yasasını çıkaranlar, dört senlik milletvekilliği sonunda- o zaman ki süre-kıyak emeklilik yaratanlar; genç karılarını mutlu etmek için, senin paranla Amerika’ya çubuk taktırmaya gidenler, senin yıkık bacana baca mı taktırdılar? İstemesini bilemeyen ey halkım istemesini bilmelisin!
Tanrımız, neden onların çocuklarına verirmiş, bunların hesabını sandıkta onlardan sor!
Bana oyunuzu verirken, benden de bir şeyler istemelisiniz. Ama bireysel şeyler istememelisiniz. Ben de görevle görevli olarak TBMM’sine giderken söz sahibi olarak gideyim. Ben, hepinizin ve herkesin vekili olayım. Önümüze dikilen bürokratik engelleri hep birlikte yıkalım. Sizden, en küçük bir resmi işiniz için, rüşvet isteyen dilleri kopartalım. Rüşvet alan elleri de kıralım. Bürokratların, önünüze çektiği ÇİN SETLERİNİ yıkalım Elbirliği ile de, ÇİN SETLERİNİ yıkamazsak, onların gerisine saklanan kötülüklerin kurbanı olmaktan sizleri kim kurtarır?”
Avanta olarak verilenleri sakın ola alma. Bunları, daha büyük şeyler elde etmek için verdiklerini de sakın ola unutmamalısın. Aklına göre, halkımızın çıkar hesaplarına göre oyunu ver. Oy vermek bir vicdan borcudur. Vicdan borcunu öder gibi oyunu vermelisin!
SEN,  MUSTAFA KEMAL’İN TBMM’SİNE SENİ VE SENİN GİBİLERİ SOKTUĞUN İÇİN BU CUMHURİYET KURULDU.
SEN, SENDEN OLMAYANLARA EL VERDİN VERELİ, CUMHURİYETİMİZ ONA, BUNA VE DAHİ ŞUNA KUL, KÖLE OLDU!
Senin; yanmış, yıkılmış ve yenilmiş bir ülkeyi yeniden kurmak için, kurduğun TBMMECLİSİ’MİZİNYAPISINI, ULUSAL BİR SIR GİBİ GÖNLÜMDE TAŞIMAKTAYIM. Bu yapıyı sizlere de aktarmaktan onur duyacağım.
115 memur ve emekli,
101 sarıklı hoca,
  51 komutan subay,
  46 çiftçi,
  36 avukat,
  15 doktor,
  10 aşiret reisi, 
                 6 gazeteci,
             8 tarikat şeyhi,
             2 mühendis.
23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk günkü sayısı 120 olup; düşman, eşkıya ve halife hatlarını yararak gelenlerle bu sayı hızla artmıştır.
         Bunların eğitim durumlarını da bilmekte yarar vardır, nerelerden nerelere geldiğimizi bilmemiz bakımından:
                   Üniversite ve yüksek okul mezunu:158,
                   Medrese mezunu:71,
                   Sultani(lise):12,
                   İdadi( liseye yakın:25,
                   Rüştiye( ortaokul).78,
                   İptidai( ilkokul):2
                   Okulsuz, hiçbir okula gitmemiş.30.
         MASLEK GRUPLARINA GÖRE DE DAĞILIMLARI ŞÖYLEDİR:
                   Yönetici:90,
                   Tüccar, çiftçi ve esnaf:80,
                   Asker kökenli: 59.
                   Hukukçu.49,
                   Din adamı:30,
                   Müderris:16,
                   Eğitmen:16,
                   Doktor:14,
                   Aşiret reisi.10,
                   Gazeteci.6,
                   Yüksek mühendis:3,
                   Eczacı:1,
                   Veteriner:1,
                   Teknik ustabaşı:1.
         Yabancı dil bilen milletvekili sayısı.158.
         Bu yapıdan; zafer çıktı, Lozan çıktı, TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇIKTI. Bu yapıdan, köhne inançlar yıkılarak, kadın- erkek eşitliği çıktı. Bu yapıdan; CARİYELİK VE TEBAALIK yıkılarak, ÖZGÜR VE HÜR İRADELİ DÜNYA DEĞERLERİNİN ÇOK ÜSTÜNDEKİ DEĞERLERE SAHİP, TÜRK ULUSU ÇIKTI.
         Bu yapıdan; uygarlık= İNSAN OLMAK!” Çıktı.
         Sizler, o ulusun dününün bugünüsünüz! Peki; Damat Feritlerin; Sait Mollaların, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendilerin, Kürt Mustafa’nın ve işbirlikçi vatan hainlerinin bugünkü temsilcileri kimlerdir!
         İttihatçılar, Hürriyet ve itilafçılar, İngiliz Sevenler cemiyetinin bugünü kimlerindir?
         Kıyısından ve köşesinden TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SALDIRANLAR; CAMİLERİMİZİ, HALKIMIZI ALDTMA VE SOYMA YERİ SAYANLAR, ATATÜRK’ÜMÜZE SÖVENLERE ARKA ÇIKANLAR KİMLERDİR?
         Ülkemiz ve dinimiz düşman istilasındayken, Hıristiyan egemen adına hutbe okutanlar dünün sağcıları değil miydi? Bağımsız olmayan bir Müslüman ülkede, Cuma namazının kılınamayacağını bilerek, hayatları pahasına, Türk ulusuna gönül rahatlığı içersinde, Cuma namazlarını kıldıranlar, Mareşal Gazi Mustafa Kemal ve O’NUN onurlu silah arkadaşları değiller mi? Bunca küfür ve hakaret kimlerin adına? Yunanın mı? Vatan hainlerinin mi?
         Bizim dünümüz bugünümüzdür. Bizim dışımızda; sağcılıkla övünenler karşımıza; İngiliz’e, Fransız’a ve Yunan’a sığınanlarla çıkmaktadırlar.
         Şimdi buradan; tüm halkımıza sesleniyorum: Ulusal Kurtuluş Savaşını kazanarak, göğüslerinde istiklal madalyası taşıyanlara, simit sattırmadık mı?
         TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN, ulusal bütünlüğünü, onurunu ve toprak bütünlüğünü korumak için canını ve kanını verenlere bunca yukarıdan bakışların anlamını bilelim. İstiklal Madalyalı ve diğer madalyalarla onurlandırılan kahramanlarımıza: 100 dönüm kurak veya 50 dönüm sulak toprak ve tarım donanımları vermek için neden ve neyi beklemekteyiz!” Şehirlerimizde büfeleri onlara neden vermeyiz!
         Ve şimdi; en yoksul en çok zulümlere ve şiddetlere uğradığı halde vatanının bir çakılını vermeyenlerin çocuklarının bir kilo bulgura vicdanlarını verdiklerini görerek ibret almayalım mı? Ey köylü vatandaşlarımız, size bir evlek toprağı çok görenlerin sahillerimizi, madenlerimizi ve tüm ticari ve sanayi değerlerimizi satanları sandığa gömmeyecek misini? Unutulmasın ki, gömmeyeni gömerler. Saygılarımla. DEMİŞTİM!
         Üşenleri şapmak için hiş kimseler üşenmez:Bu böyle biline!
                  
                  
10 Ocak 2012 12:34   Düzenle   Sil
UNVANLAR TEMMUZ 2000 OCAK 2001
Genel Müdür 1/4 862.490.000 948.739.000
Şube müdürü ünv. 1/4 300.230.000 330.253.000
Memur 9/1 148.380.000 163.218.000
Hizmetli 15/1 141.080.000 155.188.000
Öğretmen 1/4 270.570.000 297.627.000
Öğretmen 9/1 204.520.000 224.972.000
İl valisi 1/4 1.019.150.000 1.121.065.000
Kaymakam 7/1 369.240.000 406.164.000
Hâkim–1. sınıf 1/4 994.360.000 1.093.796.000
Hâkim 8/1 367.370.000 404.107.000
Başkomiser 2/6 339.510.000 373.461.000
Polis memuru 11/1 257.510.000 283.261.000
Uzman doktor 1/4 394.060.000 433.466.000
Doktor 8/3 296.730.000 326.403.000
Hemşire-lise 12/3 183.570.000 201.927.000
Mühendis-şantiye 1/4 331.560.000 364.716.000
Teknisyen-barı 12/2 164.380.000 180.818.000
Profesör 1/4 606.960.000 667.656.000
Araştırma gör. 7/1 254.270.000 279.697.000
Başkanlık vaizi 1/4 232.200.000 255.420.000
Avukat 1/4 326.050.000 358.655.000
KAYNAK http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/37286.asp
2003 HAZİRAN 2003 TEMMUZ ARTIŞ
ÜNVANLAR DERECE NET GÖREV AYL. NET GÖREV AYL. (YÜZDE)
----------- -------- ------------ --------------- -------
Genel Md. 1/4 2.310.260.000 2.375.850.000 2,8
Şb.Md.(Üni.) 1/4 766.970.000 832.550.000 8,6
Memur 9/1 438.400.000 503.990.000 15,0
Hizmetli 15/1 422.540.000 488.130.000 315,5
Öğretmen 1/4 702.210.000 767.800.000 9.
Öğretmen 9/1 560.550.000 626.140.000 11.7
İl Valisi 1/4 2.327.020.000 2.392.610.000 2.8
Kaymakam 7/1 918.520.000 984.110.000 7.1
Hâkim(1.snf) 1/4 2.272.570.000 2.338.170.000 2.9
Hâkim 8/1 914.640.000 980.220.000 7.2
Başkomiser 2/6 917.840.000 983.420.000 7,1
Polis 11/1 740.080.000 805.660.000 8,9
Uz. Dr. 1/4 969.060.000 1.034.640.000 6,8
Dr. 8/3 760.900.000 826.490.000 8.6
Hemşire-lise12/3 514.980.000 580.560.000 12,7
Müh.(şantiye)1/4 833.070.000 898.660.000 7,9
Teknis.(büro)12/2 473.230.000 538.820.000 13,9
Profesör 1/4 1.941.750.000 2.007.340.000 3,4
Araştır. Gör.7/1 667.380.000 732.970.000 9,8
Başkanlık 1/4 618.930.000 684.510.000 10,6
Vaizi
Avukat 1/4 822.910.000 888.500.000 8
http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=91792
1 Temmuz 2004 itibariyle
Memur aylıkları (Bin TL)
Müsteşar 1/4 2.232.900 2.367.150
Genel müdür 1/4 1.960.450 2.078.350
Şube mdr-ünviv.1/4 659.550 699.200
Memur 3/8 572.150 606.550
Hizmetli 7/9 513.350 544.200
Öğretmen 1/4 682.850 723.900
Valisi 1.977.950 2.096.900
Kaymakam 1/4 1.393.800 1.477.600
Hâkim–1. sınıf 1/4 2.050.800 2.174.100
Başkomiser 2/6 549.500 782.550
Uz. Doktor 1/4 866.400 918.500
Hemşire-Lise 3/8 552.200 585.400
Mühendis 1/4 866.400 918.500
Tekniker 1/4 659.550 699.200
Profesör 1.851.200 1.962.500
Avukat 1/4 682.850 723.900
http://arsiv.sabah.com.tr/2004/06/22/eko109.html
1 Temmuz 2005 itibarıyla
Unvanlar 1 Ock.-1 Tem. 1 Tem.31 Ara. Deg.(%)
Müsteşar 1/4 2.998.90 3.123.30 4.15
Genel Mdr. 1/4 2.716.20 2.829.80 4.18
Şube Mdr. 1/4 949,95 997,30 4.98
Memur 9/1 528,00 559,50 5.97
Memur 14/2 525,25 556,60 5.97
Öğretmen 1/4 836,40 879,50 5.15
Öğretmen 9/1 670,80 707,70 5.50
İl Valisi 1/4 2.735.60 2.850.15 4.19
Kaymakam 7/1 1.089.15 1.141.85 4.84
Hâkim 1/4 2.861.70 2.980.50 4.15
Hâkim 8/1 1.387.75 1.451.40 4.85
Başkomiser 3/1 1.070.75 1.122.70 4.59
Polis Mem. 9/2 882,60 927,55 5.09
Uz. Doktor 1/4 1.148.15 1.203.15 4.79
Doktor 8/3 904,80 950,70 5.07
Hemşire 12/3 617,55 652,40 5.64
Mühen-Şant. 1/4 989,25 1.038.20 4.95
Teknisyen 12/2 568,75 601,75 5.80
Profesör 1/4 2.285.55 2.382.80 4.25
Arş. Görev. 7/1 795,70 837,20 5.22
Vaiz 1/4 776,90 817,75 5.26
Avukat 1/4 977,40 1.025.95 4.97
http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=181017
2006 yılı
UNVANLAR DERECE 2005 TEMMUZ NET GÖREV AYLIĞI (1) 2006 OCAK NET GÖREV AYLIĞI 2006 TEMMUZ NET GÖREV AYLIĞI (2) ARTIŞ % (2/1)
MÜSTEŞAR 1/4 3123,29 3202,29 3282,98 5,1
GENEL MÜDÜR 1/4 2829,82 2901,16 2974,50 5,1
ŞUBE MÜDÜRÜ- ÜNİV. 1/4 997,34 1.062,71 1128,63 13,2
MEMUR 9/1 559,58 613,89 668,44 19,5
MEMUR 14/2 556,64 610,87 665,35 19,5
ÖĞRETMEN 1/4 879,52 941,92 1004,76 14,2
ÖĞRETMEN 9/1 707,71 765,76 824,15 16,5
İL VALİSİ 1/4 2850,13 2.921,98 2995,83 5,1
KAYMAKAM 7/1 1141,88 1210,90 1280,55 12,1
HÂKİM 8/1 1451,46 1528,27 1605,95 10,6
BAŞKOMİSER 3/1 1122,78 1191,31 1260,45 12,3
POLİS MEMURU 9/2 927,52 991,12 1055,20 13,8
UZ. DOKTOR 1/4 1203,15 1273,71 1344,95 11,8
DOKTOR 8/3 950,72 1014,90 1079,60 13,6
HEMŞİRE-LİSE 12/3 652,45 709,09 766,04 17,4
MÜHENDİS- ŞANTİYE 1/4 1038,22 1104,62 1171,59 12,8
TEKNİSYEN BÜRO 12/2 601,82 657,18 712,83 18,4
PROFESÖR 1/4 2382,87 2442,94 2504,68 5,1
ARAŞ. GÖR. 7/1 837,28 898,50 960,37 14,7
BAŞKANLIK VAİZİ 1/4 817,79 878,62 939,87 14,9
AVUKAT 1/4 1025,92 1092,00 1158,66 12,9
http://www.memurlar.net/haber/33071
KAMU GÖREVLİLERİ İLK 6 AY İKİNCİ 6 AY
---------------- -------- ------------
Cumhurbaşkanı (ortalama) 16.104 15.247
Başbakan (ort.) 8.522 8.492
Bakanlar (ort.) 8.475 8.444
Milletvekilleri (ort.) 8.240 8.202
MEMURLAR HAZİRAN MAAŞI TEMMUZ MAAŞI
---------------- ------------- ------------
Müsteşar 1/4 3.640 3.755
Genel Müdür 1/4 3.309 3.414
Şube Müdürü 1/4 1.326 1.373
Memur 9/1 831 864
Memur 14/2 828 861
Hizmetli 13/3 811 843
Öğretmen 1/4 1.193 1.236
Öğretmen 9/1 998 1.036
İl Valisi 1/4 4.264 4.397
Kaymakam 7/1 2.189 2.261
Başkomiser 3/1 1.578 1.633
Polis 9/2 1.358 1.406
Uz. Doktor 1/4 1.558 1.612
Doktor 8/3 1.273 1.319
Hemşire-lise 12/3 936 972
Mühendis-Şantiye 1/4 1.549 1.603
Teknisyen-Büro 12/2 892 927
Profesör 1/4 2.804 2.894
Araştırma görevlisi 7/1 1.145 1.187
Avukat 1/4 1.754 1.814
Kaynak: http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=92516#ixzz1j35RceHY
MEMUR 2007 ARALIK MAAŞI2008 AĞUSTOS MAAŞI
ÖĞRETMEN 1037 YTL 1334 YTL
MÜHENDİS 1512 YTL 1992 YTL
TEĞMEN 1645 YTL 2000 YTL
ARAŞ. GÖR. 1182 YTL 1553 YTL
POLİS 1406 YTL 1776 YTL
Memurlar Mevcut maaş (YTL)2008 Ocak maaş (YTL)Artış oranı %2008 Temmuz maaş (YTL)Artış oranı %Yıllık artış
Müsteşar ¼ 3.6463.7262.23.8012.04.2
Genel Müdür ¼ 3.3053.3782.23.4462.04.3
Şube Müd. Üniv. ¼ 1.2641.3174.21.3633.57.8
Memur 9/1 7557985.68344.510.4
Memur 14/2 7527945.68304.510.4
Hizmetli 13/3 7347765.78124.610.5
Öğretmen ¼ 1.1271.1774.41.2213.78.3
Öğretmen 9/1 9289734.91.0134.19.2
İl valisi ¼ 4.2884.3812.24.4692.04.2
Kaymakam 7/1 2.1532.2032.32.2472.04.4
Başkomiser 3/1 1.5241.5823.81.6343.37.2
Polis memuru 9/2 1.2971.3504.11.3973.57.7
Uz. Doktor ¼ 1.5031.5613.81.6123.37.2
Doktor 8/3 1.2101.2614.21.3073.68.0
Hemşire-Lise 12/3 8639085.29464.29.6
Mühendis-Şant.1/4 1.4941.5513.81.6033.37.2
Teknisyen-Büro 12/2 8188625.38994.39.9
Profesör ¼ 2.7862.8492.32.9062.04.3
Araştırma gör. 7/1 1.0781.1274.51.1703.88.5
Avukat ¼ 1.7051.7673.61.8223.16.8
Kaynak: http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=152886#ixzz1j36HxDz3
http://www.memurlar.net/haber/90645
KAMU GÖREVLİLERİ 2009 TEMMUZ-ARALIK 2008 OCAK-HAZİRAN
Cumhurbaşkanı (ortalama) 15.247 18.434
Başbakan (ortalama) 9.400 9.790
Bakanlar (ortalama) 9.354 9.737
Milletvekilleri (ortalama) 9.098 9.469
Bazı devlet memurların yeni maaşları
MEMURLAR ARALIK MAAŞI OCAK MAAŞI
Müsteşar ¼ 4.180 4.351
Genel Müdür ¼ 3.818 3.975
Şube Müd.üniversite ¼ 1.701 1.773
Memur 9/1 1.150 1.200
Memur 14/2 1.147 1.196
Hizmetli 13/3 1.118 1.167
Öğretmen ¼ 1.546 1.612
Öğretmen 9/1 1.334 1.391
İl valisi ¼ 4.756 4.950
Kaymakam 7/1 2.484 2.587
Başkomiser 3/1 2.012 2.096
Polis memuru 9/2 1.775 1.850
Uzman doktor ¼ 2.034 2.119
Doktor 8/3 1.717 1.789
Hemşire-Lise 12/3 1.299 1.355
Mühendis-Şantiye ¼ 2.087 2.073
Teknisyen-Büro 12/2 1.300 1.355
Profesör ¼ 3.276 3.411
Araştırma görevlisi 7/1 1.552 1.618
Avukat ¼ 2.171 2.262
http://www.aksamuzeri.com/2009/01/2009-yili-memur-maaslari.html
http://www.memurlar.net/haber/122390/
2010 ARALIK – 2011 OCAK
Müsteşar 1/4 – 4.834 – 5.144
Genel Müdür 1/4 – 4.416 – 4.708
Şube Müdürü 1/4 – 2.235 – 2.436
Memur 9/3 – 1.338 – 1.501
Memur 13/1 – 1.333 – 1.496
Hizmetli 12/1 – 1.300 – 1.460
Öğretmen 1/4 – 1.792 – 1.974
Öğretmen 9/3 – 1.550 – 1.721
Kaymakam 7/1 – 2.875 – 3.021
Başkomiser 3/1 – 2.330 – 2.535
Polis memuru 8/1 – 2.060 – 2.253
Uzman doktor 1/4 – 2.355 – 2.561
Doktor 7/2 – 1.992 – 2.182
Hemşire-Lise 11/2 – 1.510 – 1.679
Mühendis-Büro 1/4 – 2.305 – 2.508
Teknisyen-Büro 11/1 – 1.510 – 1.680
Profesör 1/4 – 3.790 – 4.056
Arş. Görevlisi 7/3 – 1.803 – 1.985
Vaiz 1/4 – 1.937 – 2.124
Avukat 1/4 – 2.514 – 2.726
Meslek 2011 Ocak 2011 Temmuz
Memur 9/2 1.251 1.301
Memur 14/3 1.246 1.295
Öğretmen 1/4 1.725 1.794
Polis Memuru 9/3 2.202 2.082
Uz. Doktor 1/4 2.311 2.403
Hemşire (lise) 11/1 1.430 1.487
Doktor 7/1 1.932 2.009
Başkomiser 3/1 2.285 2.376
Avukat 1/4 2.476 2.575
Genel Müdür 1/4 4.454 4.632
Müsteşar 1/4 4.889 5.084
Kaymakam 7/1 2.854 2.968
http://www.bilgimanya.com/2011-Temmuz-memur-maas-zamlari-zammi-ne-kadar/4511
http://www.memurum.biz/2011.07.2011-Temmuz-zamli-memur-maaslari-tablo.html
2012 maaşlarında herhangi bir kesinlik olmadığı için yazmadım. Fakat 2011'in temmuz maaşlarına yüzde 2,68 + asgari geçim indirimini eklersek şimdilik alacağımız 2012'nin ilk maaşına ulaşabiliriz.

                                                           
            Diğer ülkelerde milletvekili maaşları nasıl?”
“Sayın Cumhurbaşkanı ---AKP--tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye göndermeseydi yeni zam düzenlemesiyle birlikte 11 bin 250 lira olan milletvekili maaşları diğer ülkelerdeki milletvekili maaşlarıyla karşılaştırıldığında ortaya çıkan tabloya baktığımızda asıl sorunun bölüşümden kaynaklandığını da görebiliriz...”
   
            SİZLER, GÖREBİLİYOR MUSUNUZ? Millete Yüz Liralık aylık zam ve Biber gazı, cop ve tekme ve dahi  tokat zamsız tarafından.Polis karakoluna normal gözle alınmak,dışarıya bir gözü mosmor Salı-nmak!Polis karakolunda,sille ve dahi tokat dövülmek,polise saldırı ve dahi hakaretten suçlanmak!

İzleyiciler

Blog Arşivi