8 Ocak 2016 Cuma

2050/SAYIN MEHMET GÖRMEZE UYARIMDIR!


          TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV.İzmir;08 Ocak  2016.

               MEHMET GÖRMEZ’E UYARIMDIR!

“BİR BABANIN  KIZINA ŞEHVET DUYMASI HARAM DEĞİLDİR”?!

       Mehmet Görmez,D.İ.Başındaki.Peki  Mehmet Bey,Sizler analarınıza kaç yaşında iken ŞEHVET duydunuz?!Ceza kanunumuza göre suç olan bir sapıklığı İslama göre mazur göstermek te en azından dini hafife alma ve din adına işlenmiş bir   sapıktır. Sizin hukuk işleri büronuz yok mudur,Sayın çağ dışı yorumcumuz?Vatandaşlarımızın sosyal alandaki sorularına asırlarca önce  ilkel Araplarca yazılmış kitapları mehaz göstererek cevaplar veriyorsunuz?Anayasamızı,Türk Medeni Kanununu,Türk Ceza Kanununu NEDEN MEHAZ  OLARAK GÖSTERMİYORSUNUZ?Tutturmuşsunuz Altı ve  Dokuz yaşındaki kız çocukları üzerine,onlara yapılan   tecavüzleri Dinsel zemine oturtmaya?!Günümüzde,Türkiye Cumhuriyetinde ve Uygar ülkelerde ALTI VE DAHİ DOKUZ YAŞLARINDAKİ KIZLARA TECAVÜZ SAPIKLIKTIR.Yakın AKRABALARIN ENSEST CİNSEL İLİŞKİLERİ DE SAPAKLIKTIR.BİZİ EVRENSEL HUKUK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN EVRENSEL YASALARI BAĞLAR.SİZİ DE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KANUNLARI BAĞLAR.Anayasamızı açalım ve 136’ıncı maddesini okuyalım:”i.Diyanet işleri Başkanlığı.Madde:136-“Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı,Laiklik ilkesi doğrultusunda ,bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve  milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek,özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.”Her soruya mezheplere göre yanıt vermek dine ve ulusal birliğimize ihanet  değil midir?! 08 Ocak 2016 14:47 .BU İLKELLERİN GÖRÜŞLERİ ALLAHIN GÖRÜŞÜ MÜDÜR?!Kanun mudur?!Bu Hz.Muhammet korkusundan düpedüz bir sapıklıktır.O zaman Hz. Adem neden kızlarına kendisi tecavüz etmemiştir?!Soruya bir de ANA VE OĞUL açısından baksak?!ALINTIDIR:

“Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu, 'bir babanın öz kızına yönelik şehvet Duyması’na ilişkin bir soruya verdiği cevapla enseste kısmi izin verdi. 

Birgün'den Erk Acarer'in haberine göre, platforma gönderilen soruda, “Bir babanın öz kızına duyduğu şehvet, karısıyla olan nikâhını düşür mü?” diye soruldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, bu soruya İslam kaynaklarından farklı yaklaşımlarla cevap verirken, “Bazı mezheplere göre babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona sarılmasının nikâha bir etkisi yoktur” dendi. Metnin devamında "Hanefilere göre; babanın, kızını şehvetle öpmesi, kızına şehvetle sarılması durumunda, kızın annesi bu babaya haram olur" ifadesi kullanıldı. “Babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek, şehvet duyması, bu tür bir haramlık oluşturmaz" denilirken, "Kızın, 9 yaşından büyük olması gerekir” ibaresi kullanıldı.

Platform, çıkan tartışma üzerine ilgili yanıtı sitesinden kaldırdı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu'nun "Bir babanın öz kızını öperken şehvet duymanın nikâha etkisi olur mu" sorusuna verdiği ve sonra yayından kaldırdığı yanıt şöyle:
  
"Babanın kendi öz kızını öperken şehvet duyması durumunda nikâhının ne olacağı konusunda görüş ayrılığı vardır. Bazı mezheplere göre, babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona sarılmasının nikâha bir etkisi yoktur (bkz. İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid, Mısır 1975, II, 33; İbn Kudame, el-Muğni, VII, 486; İbn Cüzey, el-Kavaninü’l-Fıkhiyye, 138). Hanefilere göre ise; babanın, kızını şehvetle öpmesi, kızına şehvetle sarılması durumunda, kızın annesi bu babaya haram olur. Ancak bu tür sonuç doğuracak tutmanın, teni tenine değerek olması, ya da altının sıcaklığını iletecek kadar ince bir örtüden olması gerekir. Kalın elbisesinden tutarak, ya da vücuduna bakıp düşünerek şehvet duymak, bu tür bir haramlık oluşturmaz. Ayrıca kızın, 9 yaşından büyük olması gerekir. Şehvet duymanın işareti, erkeğin organında bir uyanma, uyanıksa uyanışının artması, kadının da kalbinin heyecanla çarpmasıdır (Merğinani, el-Hidaye, I, 192; Mevsıli, el-İhtiyar, III, 109)."Kardeşim bunlar sapıkça yorumlardır.Türkiye Cumhuriyeti’nin Müslüman insanlarını  yalınız TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDEN ÇIKAN KANUNLAR BAĞLAR.SIPASINI DÜZEN EŞEK Var mı?!


 

 

 

 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi