24 Haziran 2013 Pazartesi

1064/MİLLİ İRADEYE SAYGI MİTİNGİYMİŞ!HAYRET!


   TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


İzmir; 24 Haziran 2013

 

 MİLLİ İRADEYE SAYGI MİTİNGİYMİŞ!

                   HAYRET!

TÜRK ULUSUNUN önünde ve elinde, 17 kere değiştirilse de, 1982 Referandumundan %92,07 oyla kabul edilmiş bir anayasa vardır. Bu Anayasamızın doğrultusunda kabul edilmiş olan Siyasi partiler ve Seçim kanunlarına göre de yapılmış sayısız Genel Seçim vardır. AKP İktidarı bu Anayasamızın güvencesinde iktidar olmuş ve bu Anayasamıza göre de, tüm ulusumuzun ve tüm dünyanın gözü önünde, Anayasamızı, Atatürk Devrimlerini,üniter yapımızı koruyacağına and içmiştir.Anayasamız ve bu Anayasamıza göre de oluşturulmuş,Yasama,Yargı ve Yürütme erkleri ve devletimizin tüm kurum ve kuruluşları BİRER MİLLİ İRADE ÜRÜNÜDÜR!

         Anayasamızın Çağdaşlığımızı ve Atatürk devrimlerini koruyan kırmızı çizgileri yasalarla da korunma garantisi altına alınmasına rağmen,pervasızca ve haince saldırıları eylem ve örgütlenme haline sokularak sürdürülmüştür.Türkiye Cumhuriyetinin tüm Çağdaş ve Atatürkçü kaleleri ;TBMMECLİSİNDE içilen And’a ve Türk Ulusu adına kara verecek Yargı Erkine rağmen fütursuzca işgal edilmiş,Komutanlar,Aydınlar ve Vatanseverler,özel mahkemeler ve uyduruk delillerle tutuklanmıştır.Anayasa Mahkemesi,iktidarda bulunan AKP’Yİ “İRTİCANIN ODAK NOKTASI” SAYMIŞTIR!  BU KARARI OLUŞTURAN TÜM YARGIÇLAR DA SÜRÜLMÜŞTÜR!

         Delikten süpürülmek korkusu Sayın Bay R.Teyyip Erdoğan’ın mantıki ve objektif düşünme düzenini de bozmuştur!Çok acele bir ruh kliniğine yatırılması gerekmektedir.”Onlar bir milyon Twitter atsalar da bizim bir bismillahımız onları karşılamaya yeter!”Bu söz;değil bir

 Başbakanın ağzına normal bir insanımızın ağzına yakışır mı?Hani Birkaç gün içinde Suriye halkının Ulusal İradesiyle seçilen Beşar Esat’ı devirecekti?Acaba bu işe Bismillahsız mı başladı!

         “Evlerinize üç Hilalli Osmanlı Bayrağını asarsanız seviniriz!”Cehaletin böylesi görülmemiştir.Türkiye Cumhuriyeti Beyaz Ay-Yıldızı Al Bayrağını Osmanlı’dan miras olarak almış,iki sefer değişen  Bayrak Kanunu ile VASIFLARI BELKİRLENMİŞ VE ANAYASAMIZDAKİ YERİNİ DE ALMIŞTIR.Osmanlının resmi Devlet Bayrağı bugünkü bayrağımızdır.

“Osmanlı bayrağı terimi, Osmanlı Hanedanlığı'nın yönetimdeki sultanları tarafından kullanılan her hangi bir bayrağa referans olur. Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığı süresince çeşitli bayraklar kullanıldı. Ve sultanlar ayrıca devletin farklı kutlamalarında farklı kişisel bayrak kullanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu sosyal karışım ve politik organizasyonundan dolayı, 1844 yılına kadar onun tarihi içinde tek bir bayrağı yoktu. 1844 yılında şimdiki Türk bayrağı 1793–1844 Osmanlı Donanması bayrağından esinlenerek Tanzimat reformunun bir parçası olarak resmi Osmanlı bayrağı yaratıldı. Bu bayrak halen Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı olarak kullanılmaktadır. Bayrağın geometrik özellikleri 1936 yılındaki Türk Bayrağı kanunu ile yasal olarak standardize edildi.

İmparatorluğun ileri yıllarında ay ve yıldızlı bayrağın kullanımı (beş köşeli yıldızlı) fotoğraflar ile iyice belgelendi. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu (Türkiye Cumhuriyeti) ileri dönemindeki bayrağının Ay-Yıldız olarak isimlendirildiğinin devlet kayıtları vardır.

Osmanlı İmparatorluğu, Sultan Birinci Abdülmecit tarafından (1839 – 1861 yılları arasında) yönetilirken yapılmış ve Osmanlı İmparatorluğunun ilk resmi bayrağı olarak kabul edilmiştir. 1844 yılında yapılan Osmanlı İmparatorluğu bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti bayrağı neredeyse aynıdır.”

OSMAN TÜRKOĞUZ                                                             


İzmir;26 Haziran,2008              

 

BAYRAK; TÜRK BAYRAĞI, BAYRAĞIMIZ.(1)

 

         Ulusal Bayramlarımızda, Ulusal Günlerimizde, ULUSUMUZUN KADERİYLE ilgili Gösterilerimizde ve Gurur verici bir başarımızın kutlanmasında; ellerimizde Türk Bayraklarıyla Meydanları doldururuz. Şehitlerimizin tabutlarının üzerine Türk Bayrağı sereriz. Mezarlığa giden yolları, Türk Bayrakları ile APAL ederiz. Evlerimizin ve iş yerlerimizin pencerelerinden Bayraklarımızı sarkıtarak, sevincimizi ve Ulusal Coşkumuzu dile getiririz.

Türk Bayrağı ile caddelerimizi ve meydanlarımızı doldurduğumuzda, her türlü yapay farklılıklar da, kendiliğinden ortadan kalkar.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN tanımına bürünürüz: ”Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı yapan TÜRKİYE HALKINA, TÜRK MİLLETİ DENİR,”

Aynı ruhu ve aynı düşünceyi taşıyan tek insan olurda meydanları doldururuz.

Ülkemizde; hiç kimse alınmasın; sağda salaklar, ortada malaklar, solda da solaklar kendi türkülerini çığırmaktadır.

ATATÜKÇÜ geçinen bizler de, ”ne olacak bu memleketin hali” türküsü söyleyerek, kurtarıcı beklemekteyiz.

30 Ekim,1918’den sonra, kurtarıcı bekleyen Türk İnsanı’na kurtuluşun kendi elinde olduğunu göstererek, Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal’den ders te almış değiliz.

Bayrakla bütünleşen, ”NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE,” diyen Türk Toplumu’nun söylemek istediği şeyi de anlamış değiliz.

Ellerinde Türk Bayrağıyla, yüzlerine işledikleri Türk Bayrağıyla sokaklarımızı AL’A boyayan insanlarımızı ve Türk Bayrağı üzerinde, Şükür Namazı kılan Gençlerimizi görünce, derin düşüncelere daldım. Sizlere de, bu düşüncelerimden kırıntılar sunayım dedim.

         Çift Davullu Düğün geleneğimiz, neredeyse kalkmak üzere. Yörük köylerimizdeki Gençler Odası geleneğimiz de unutuldu, gitti. Çok küçük yaşlardaydım; çift davulların, köyümüzü inlettiği bir gece; ANAM beni düğün alanına götürmüştü. Meydan, lükslerle ve fenerlerle aydınlatılmıştı. Meydan’ın orta kenarında Efe Başı oturmuştu; arkasında, Palalı bir muhafızın dimdik beklediği, Köy Sancağı dalgalanmaktaydı. Aniden çıkan bir rüzgâr, bu sancağı devirmişti. Gençler telaşla ayağa fırlamış, orada toplananlar çığlık atmaya başlamışlardı. Davullar ve Zurnalar susturulmuş; nereden ve nasıl bulunup getirildiğini kimsenin bilemediği bir Koç, Bayrağın devrildiği yere yatırılıp, kesilmişti. Bu işlem bittikten sonra da; Eski Muhafız, Efe Başı tarafından azledilerek, yerine yeni bir Muhafız görevlendirilmişti. Ne olup bittiğini anlayamamıştım.

Rahmetli Anacığım: ”Yavrum Osman’ım, bu Türk Bayrağını Cavırlar böyle yerlere yatırmışlardı. Mustafa Kemal Paşa, milletin önüne düşerek, binlerce şehit pahasına Bayrağımızı yerden kaldırdı, bizi de esirlikten kurtardı.” dediydi.

O anda, MUSTAFA KEMAL, BAYRAK, HÜRRİYET ve VATAN kelimeleriyle bütünleşmiştim. Çok sonraları; bölücü bir siyasi parti’nin Ankara’da yapılan genel kongresinde, tavandan sarkıtılan bir Türk Bayrağı fırlatılarak yere atılmıştı. Bu manzara karşısında, Başbakan Mesut Yılmaz’ın sesi ve soluğu kesilmişti.

Yaşlı bir Yörük’e takıldım. Aldığım yanıt, suratımda bin şamar olarak patladı: ”Siz ne diyorsunuz Beyim? Koç kurban etmek ne kelime. Biz, O ALBAYRAK UĞRUNA koç gibi Delikanlılarımızı kurban ediyoruz, KURBAN!”

         Gelibolu Şehitliğinde yangın çıkmış; muharebe mevzilerimiz yanmış. Yedi sene önce çıkan orman Yangını’nı söndürmek için hayatını veren Orman Bölge Müdürü’nün babasının evinde çıkan yangın, tüm evi yaktığı halde, Türk Bayrağı ve şehidimizin fotoğrafı yanmamış.

Buna ne buyrulur?

         Besençon şehrinde; Yaşlı bir Ermeni’nin evine giden Türk Öğrencilerini bir sürpriz karşılamıştır. Türkiye ile ilgili anılarla dolu odaya, Türk Bayrağının altından geçilerek girilmektedir.

Bizleri Basel Şehrine davet eden eski Osmanlı Vatandaşı Garabet; adres olarak:” Kime, Türk Garabet derseniz, benim Mağaza’nın adresini size verir.” Demişti.

Çıktığımız yokuşun sol tarafında bulunan Büyük bir Halı Mağazası’nın camekânında Büyük bir Türk Bayrağı asılıydı. Bir Garson Kıza: ”Türk Garabet” der, demez; Kızcağız, önümüze düşerek, mağazanın yerini tarif etmişti.

KIZILTEPE J.Alay Komutanlığı sancak subaylığına Rum Asıllı J.Atğm’ini atamıştım. Ailesini KIZILTEPE’YE çağırdıydı. Alay Sancağımızı dışarı çıkarırken ve yerine alınırken; J.Asteğmeni KARAGÖZOĞLU ve ailesi hıçkıra, hıçkıra ağlamışlardı.

         Bugüne kadar, kimlere Türk Bayrağı hakkında ne sorduysam doğru ve doyurucu bir yanıt alamadım.

         —1936 tarihli Bayrak Kanunu değişti. Hâlâ, ”Türk Bayrağı mutlaka YÜNDEN imal edilir”, diyenlerimiz var. Yeni Bayrak Kanunumuzun, 22 Eylül 1983 kabul edilerek, 24 Eylül 1983 tarihli R.G.’ de yayımlandığını anlatıp, 25 Ocak, 1985 tarihli TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ’NÜ okuyorum.

Anayasa Kitapçığının arkasında yazılı.

           —Türk Bayrağı’nın geometrik çizimini bilen var mı? Fransız ve İtalyan öğrenciler, kendi bayraklarının geometrik çizimlerini, gözleri kapalı yapabiliyorlar. Nereden mi biliyorum, apaçık gözlerimle gördüm.

Sancak; Silahlı Kuvvetlerimizin onur timsalidir. Törenlerde, kendisine tören düzenlenenleri eğilerek selamlar. Bayrak, Ulusumuzun onurunu temsil ettiği için eğilmez.

         1977 Genel Seçimlerinden sonraydı;  bir ayağı Hıra Dağında olan; Tanrı Dağlarında at koşturan, Anadolu’da Mehter adımlarıyla yürüyen Rahmetli Türkeş, Başbakan Yardımcısı olmuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Rahmetli Namık Kemal Paşa ile sınıf arkadaşı oldukları için araları gayetle iyiydi.

Birden bire; Komuta etmekte olduğum J.Alayı’na Üç Hilalli Osmanlı Kadırga ve Kalyonları’nın tıpkıbasım fotoğrafları geldi.

Bu fotoğrafların kışlaların münasip yerlerine asılmaları emrini de aldık.

Becerikli bir Asteğmeni görevlendirerek; bir gece içinde, üç hilalleri silip, tüm Osmanlı donanmasının Kalyon ve Kadırgaları’nın bayraklarını AYYILDIZLI hale soktuk.

Bir Büyük Komutanım bana çok kızmış, notumu düşürmüştü.

Ulusal sembollere bir siyasi parti sahip çıktığında;  o ulusal sembol, ulusallığını, saygınlığını yitirerek bir siyasi parti’nin amblemine dönüşürdü.

Eskiden; öğrenciler için hazırlanan defterlerin arka kapaklarında güzel yazılar ve şiirler olurdu. Tüm kırtasiyecileri dolaştım, üşenmeden böyle bir defter aradım. Defterin arka kapağında, Rahmetli Orhan Şaik Gökyay’ın BAYRAK ŞİİRİ bulunsun. Bir kırtasiyeci: ”Beyefendi, ben uzun süredir kırtasiyecilik yaparım; bu gelenek kalkalı çok oldu, boşu boşuna yorulmayınız:” dedi.”

Şimdi anladım, tarikatların, Fethullah Gülenlerin, Norslu Saitlerin, TAKİYYECİLERİN, Arap Bülbüllerinin başımıza neden musallat olduklarını. ”Dağa, Taşa Ne mutlu Türküm Diyene “ basitliğini yazdılar diyen AG’NİN , ”NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE “diyenin köşküne nasıl gelip oturduğunu.

Bir genç: ”Beyefendi Amca, AG. Kimyada gümüşün simgesidir”, dedi. “Doğrudur Beyefendi oğlumuz, RTE’NİN simgesi altın sayıldığına göre; Noter olarak Çankaya’ya atadığının simgesinin de gümüş olması mantıklıdır.”

Dedim.

Türk Toplumunun Türk Bayrağı ile bütünleşmesi; tüm problemlerimizin, bu Bayrağın altında ve bu Bayrağın temsil ettiği onurlu mücadele ile çözümlenebileceğinin işaretidir.

Gözleri görmeyenler, kulakları duymayanlar, akılları Ortaçağa takılıp kalanlar, uyudukları gaflet uykusu ile BU ONURLU HALKI uyutma sevdasından vazgeçsinler. Şimdi, bunlara seslenmek istiyorum:

         -İhaleye Fesat karıştıranlar,

         -Pirinç, nohut, Şeker, yağ ve en sonunda, Karpuz dağıtarak Seçme İradesine fesat karıştıranlar,

         —Öze yönelen, insanın özünü güzelleştiren İslam Dinini şekle, bir bez parçasına indirgeyerek, DİNİMİZE Fesat karıştıranlar,

          —Anayasamızın (102)  inci , (23) üncü ve (138) inci maddelerine Fesat karıştıranlar,

         —Yüksek Yargımızın kesinleşmiş kararlarını AİHM’’YE şikâyet ederek Türk Bayrağı’nın temsil ettiği ONUR’A Fesat karıştıranlar,

         —Türkiye’de, Müslüman çoğunluk ta dini inanç özgürlüğünü kullanamamanın sıkıntısı içersindedir,” diyerek, Türkiye’nin onuruna Fesat karıştıranlar,

            —Bağımsız Yargımıza, Ulusumuzun Onuru Türk Silahlı Kuvvetlerine, Öğretim Sistemimize, Çağdaşlığa, LAİSİZİM’E ve tüm ülkemize Fesat karıştıranlar! Kendi Fesadınızın kurbanı olacaksınız. ”Aklınızı başınıza alınız,” desem, boşuna gayret olur. Çünkü hafızalarınız ortaçağda kalmış. Bana, ne yapıyorsunuz? Demeyiniz; çünkü ben, Türk Bayrağı’nın onurunu savunuyorum.

Bir ulusun bireyleri, tüm kurum ve kuruluşları, hükümetleri, silahlı kuvvetleri, parlamentosu başını dik tuttuğu sürece, o ulusun bayrağı yükseklerde dalgalanır. Böylece de, o ulusun onuru korunmuş olur.

         -Evlerine yiyecek alamayanlara, dağıtılan Bulgur, Kuru Fasulye, Nohut ve Şeker ile oy alanlar; sizi iktidara getiren  MİLLİ İRADE değil; AŞURE İRADESİDİR.

                                         BAYRAĞIM.

         Ey! Mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

         Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü

         Işık, ışık; dalga, dalga bayrağım,

         Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım

         Sana benim gözümle bakmayanın, mezarını kazacağım.

         Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım.

         Dalgalandığın yerde, ne korku, ne keder,

         Gölgende, bana da, bana da yer ver.

         Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar,

         Yurda Ay-Yıldızının ışığı yeter.

         Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün,

         Kızıllığında ısındık.

         Dağlardan çöllere düşürdüğü gün,

         Gölgene sığındık.

         Ey! Şimdi süzgün, rüzgârda dalgalı,

         Barışın güvercini, savaşın kartalı,

         Yükseklerde açan çiçeğim,

         Senin altında doğdum,,

         Senin dibinde öleceğim.

         Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim,

         Yeryüzünde yer beğen,

         Nereye dikilmek istersen,

         Söyle, seni oraya dikeyim.

                                                                                                                                                                                             

                     CUMHURBAŞKANI FORSU

         Türk Bayrağı Yönetmeliği’nin (28) inci maddesi- “Cumhurbaşkanı forsu, (EK:4) te gösterilen ölçülere uygun olarak yapılır. Forsun sol üst köşesinde yer alan güneş ve yıldızlar sarı renklidir. Cumhurbaşkanının ikametgâhında, ziyaret süresince bulunduğu yerde, Bayrak direğine çekilir, gece ve gündüz çekili kalır, makam odasında çalışma masasının sol gerisine konur, içinde bulunduğu arabanın sol önünde, tepesinde ay yıldız bulunan kromajlı direğe çekilir.”

Benim soracağım soru bu yazdıklarım değildir. Bugüne kadar, bir Allah’ın kulunun bu sorunun yanıtını merak etmiş olduğunu göremedim. Belki de, ben, merak etmeyenlere rastlamışımdır.

Şans bu; senelerdir Milli Piyango Bileti alıyorum; büyük ikramiyeye rastlayamadım, büyük ikramiye yok mu deneyim!” Yoksa Firdevs’inin Gazneli Mahmud’un Sarayı’nın duvarına yazdığı dörtlüğü mü okuyayım? Soruyu ben sorup, izninizle de, ben yanıtlayacağım.

Profesör Dr. Çeçen Yıldız’ın yayımlanmış bir kitabı var. ”Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri. ”Bu kitaba göre (114) devlet kurmuşuz. Bunlardan (16) tısını birer yıldız sembolle, Cumhurbaşkanı Forsundaki, GÜNEŞ’İN etrafına yerleştirmişiz. Bu yıldızlar, hangi Eski Türk Devletlerini temsil ediyorlar?

Bendeniz, bunu bilmek zorunda olduğuma inanıyorum. Bunu Mustafa Kemal ATATÜRK yaptığına göre, bundan bir ders çıkarmamızın gereğine inanıyorum. Yanımda hiçbir evrakım da yok. Bir iki yanlış yaparsam affımı dilerim:

         1-Büyük Hun İmparatorluğu,

         2-Asya Hun İmparatorluğu,

         3-Ak Hun İmparatorluğu,

         4-Avrupa Hun İmparatorluğu,

         5-Avarlar İmparatorluğu,

         6-Gök Türk İmparatorluğu,

         7-Kara Hanlılar devleti,

         8-Uygur devleti,

         9-Herzem Şahlar Devleti,

         10-Büyük Timur İmparatorluğu,

         11-Babür İmparatorluğu,

         12-Altınordu Devleti,

         13-Gazneliler Devleti,

         14-Büyük Selçuk İmparatorluğu,

         15- Anadolu Selçuklu devleti,

         16- Osmanlı İmparatorluğu.

          GÜNEŞ’TE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ temsil etmektedir.

         Sayın Bay Recep Teyyip Erdoğan Beyimiz; Türk Ulusunun ulusal iradeleriyle oluşturduğu kutsal değerlerimizi HEZEYANLARA VARAN GÜRLEMELERİYLE YIKMAK İSTEMEKTEDİR.Tezelden tedavisi gerekmektedir.Kuru kalabalıkların ıslatılan Gençlerimiz karşısında değerleri yoktur!

 

        

        

        

           

 

 

 

 

  •  

 

 


                  

                                                                                    

 

             

1063/KAYPAKLIK USTALIK DEĞİLDİR A USTAM!


                  

          TC                                                                                                                    Osman Türkoğuz


İzmir; 25 Haziran 2013

                   KAYPAKLIK USTALIKDEĞİLDİR!

Bildiğiniz gibi; Büyük Politika ve Büyük Bölme ustamız Sayın Recep Teyyip Erdoğan,”Beni aman deliğesüpürtmeyin!”Mitinglerinden birisinde,Sincan’da Milli Hareket Partisinin Amblemi olan Üç Hilalli Bayrağı da açtırarak onlarında bu mitinge ortak olduğu mesajını vermek istemişti.Bu ahlaksızlığı yutmayan Bay Devlet Bahçeli de hakaretamiz sözler söyleyerek dava açacağını bildirmişti.Büyük ustamız ve Çatma Davaların Başsavcısı Sayın Recep Teyyip Erdoğan,evini Türk Bayrakları ve Üç Hilalli Bayraklarla süslettikten sonra Erzurum’da da:

       “Üzerinde başka işaret bulunan Türk Bayraklarını evinize asmayın. Osmanlının bayrağı olan Üç Hilalli bayrağı asarsanız sevinirim!” Buyurmuştu! Bilgisizlik ancak ve ancak bu kadar olur! Daha önceki Türk devletlerinin bayrakları olduğu halde Osmanlıda bayrak mefhumu gelişmemişti. Üç Hilalli Bayrak,Osmanlı Donanmasının Flamanlarından birisiydi.Osmanlı Devleti Gülhane Fermanından sonra;Batılılar ve diğer devletler gibi ulusal bir Bayrak yaratma işine girişti.1389’da,KOSOVA Meydan Muharebesi sahasında geceleyin şehit kanları üzerine Ayın ucuna gelen yıldızın görüntüsü düştü masalı ile Türk Bayrağı bezlere işlenmişti.Aslı da Gök Tanrı inancına dayanmaktadır.1844 senesinde de,Birinci Abdülmecit bugünkü Bayrağımızı Osmanlı devletinin Bayrağı olarak kabul etti.Cumhuriyet kurulduktan sonra;Gök Bayrak fikri ortaya atıldı.Devletin devamlılığı ilkesinden hareketle  Beyaz Ay-Yıldızlı Albayrak Türkiye Cumhuriyetinin de Bayrağı oldu.1936 senesinde de Türk Bayrağı Kanunu ile de özgünleştirildi ve Halkımızın onayından geçen 1961/1982 Anayasalarımıza da girerek,Türk ulusunun Ulusal İradesinin onayını da almış oldu!Daha sonraki değişiklik ile de bazı yenilikler getirildi.

       Hukuk yaratma hünerini Silivri’de gördüğümüz Bay Teyyip Beyimiz;Milli Hareket Partisinin Amblemini Türk Bayrakları listesindenmiş gibi göstererek Başsavcısı olduğu Yüce Türk Adaletini yanıltacak!Kaypaklık Ustalık değildir ey aklı kulaklarında olanlarımız!

 

 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi