12 Aralık 2013 Perşembe

1193/MABETLERİ KİRLETMEKMİŞ!HADİ CANIM SİZ DE!


              TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;12 Aralık 2013

         İleti yazım: Mabetler; hırsızlar, yalancılar, din ve Allah ile aldatanlar ve vatan hainleri içlerine girdiklerinde ebediyen kirlenmiş olarak kalırlar.  Ostüzü.    

“Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır!”YTCK Madde21/1

“İdari Makamlar, Ceza kanununda belirtilen suçlar dışında başka suç düzenleyemez! Evrensel Hukuk kuralı.

         KAST, A.İs.Kasıd: AMAÇ, İstek; Maksat, Öldürme, yaralama ya da zarar vermek isteme, kötü niyet.

         Kasıtlı: S.İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı.

         Hukuki anlamda Kast/Kasd/:Fransızca İntention Criminelle, Suçun sübjektif unsurudur.HUKUKÇULARA GÖRE Kast,bilerek,yani iradi olarak bir şeyi yapma,bir fiili işleme,Kanunun suç saydığı bir şeyi  bir fiili işleme,yapma iradesidir.Bilerek,kurarak yapma,niyet.Haksız bir sonucun elde edilmesi için bilerek ve iradi olarak yapılan eylemler.

                  Mabedi Kirletmekmiş!

                    HADİ CANIM SİZDE!

      Mabet: ma-bed. A.Tapınak,ibadet yeri,ibadethane.Sözlük anlamı budur.Danıştay kararlarına göre de,içinde ibadet edilen Cami,Kilise,Havra gibi kutsal sayılan yerler.Cemevi Mabet,ibadethane, olarak kabul edilmemiştir.

         Gezi olayları olarak dünyada geniş ilgi ve yankı uyandıran tepki olayları anayasamızın 25 ve 26’ıncı maddelerindeki gösteri ve tepki hakkını kullanmaya yöneliktir. Nitekim Cumhurun Başı ve Başbakan Yardımcısı bu olayları anayasal bir hakkın kullanımı olarak görmüşler ve böylece de yorumlamışlardır. Kuzey Afrika gezisinden tersyüz olarak döndürülen Sayın Bay Recep Tayyip Erdoğan’ımız, ikinci Çanakkale Destanını vatandaşlarına karşı kazanan Recepkolarına, yalan ve iftiralarına güvenerek işin içine boş bir bira kutusunu da sokarak, Tomalarını ve biber gazlarını ve lastik kaplı demir coplarını da ateş hattına sürmüştü. Canlarını kurtarmak için Bezmi âlem Valide Sultan camisine sığınan yaralılarımıza ve onları tedavi etmek için camiyi revire çeviren Hipokrat yeminlilerimize de düşman olmuştu. Camide içki içtiler yalanı ve iftirası tutmadığı için de yeni bir suç oluşturulmuştu: İbadet yerini kirletmek! İbadet yerleri yalancı, dolandırıcı, soyguncu ve Allah ile aldatanların varlığı ile kirlenir. İnsanlar, canlarını kurtarmak ve zalimlerin savletleri ile almış oldukları yaralarını tedavi ettirmek kastı ile anılan camiye sığınmışlardı. Cami kutsal bir inanç için bağrını haksızlığa uğrayan insancıklarımıza açmıştı. Ne demek kirletmek? Yaralanma, tedavi görme manisi geldiğinde camiye ayakkabı ile girmek memnusu avdet eder.

         Birkaç sene önceydi; İda dağında hain avcıların yaralamış olduğu bir Geyik onca evlere karşın Jandarma karakoluna sığınmıştı. Jandarmalarımız, ol yaralı Geyiği avcılardan kurtararak koruma altına almışlardı.

         Ulusal Kurtuluş Savaşımızda; Sakarya Meydan Muharebesinde Karaca Dağı Yunan ordusunun elinden alan 190’ıncı piyade alayımız; dağın bir mağarasında,Yunan Asker Tabipleri  Tarafından ameliyat edilerek sağlıklarına kavuşturulmuş Üç yaralı Türk askerine ulaşmışlardı.Bu Yunanlı Tabipler vatanhaini miydiler,bu üç yaralı Türk askerini ölüme ve Yunan askerlerinin ellerine teslim etmediler!

         Kasıtsız suç olmayacağı Kanun hükmüdür, yoksa eski bir İmamın suçlama hükmü geçersizdir. Suçlu olan Türkü, Türklüğü ve Atatürk’ü inkâr eden hainlerdir ey uyuyanlar ve uyutulanlar!

İzleyiciler

Blog Arşivi