29 Aralık 2015 Salı

2044/ALBAY MUAMMER EL KADDAFİ!


           TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV.İZMİR;29 Aralık 2015.

       ALBAYMUAMMER EL-KADDAFİ,

                 YEŞİL KİTAP?!

Yaşamı:07 HAZİRAN 1942 Sirte,20 Ekim 2011 Sirte/LİBYA.

Muammer Kaddafi'nin Yeşil Kitap'ı


NOT:YEŞİL KİTABIN TÜRKÇE BASKISI BENDE DE BULUNMAKTADIR.OSTÜZÜ.

 

Muammer Kaddafi'nin Yeşil Kitap'ının Rusça baskısı. ALINTIDIR:

        Yeşil Kitap, Libya Devrim Lideri Muammer Kaddafi’nin yazdığı “Üçüncü Dünya Teorileri”ni anlattığı kitabına verdiği isimdir. 

        Kitap, 3 bölümden oluşuyor. Bölümlerin yayınlanma tarihleri şu şekilde: 

 1. Bölüm; Ocak 1976
 2. Bölüm; 02.02.1978
 3. Bölüm; 01.06.1979

        “3.5 senede ve bölümler halinde yayınlanmış olmasına bakıp da, aklınıza öyle yüzlerce sayfadan oluşan felsefi bir çalışma gelmesin. Elimde, Kaddafi’nin toplum ve ekonomi konularındaki düşüncelerini yazdığı notlarından oluşan "cep boy", toplam 160 sayfadan oluşan bir kitapçık var. Kitapçık, nerdeyse bütün belli-başlı dünya dillerine çevrilmiş. Libya’da her yerde, özellikle de yabancıların uğrama olasılığı olan her yerde karşınıza çıkıyor. Ben, kitabın Rusça çevirisini 2010 yılında, başkent Trablus'a 150 km uzaklıktaki Romalılardan kalma antik bir kent kalıntıları civarındaki (Leptis Magna) turistik eşya satan bir mağazadan yaklaşık 4 USD tutarına satın almıştım. 

Yeşil Kitap, Sovyetler Birliği’nde ilk defa Andrapov döneminde (1983) yayınlanmış. 1989 yılında çıkan baskısına, Kaddafi’nin “Sovyet Okuyucularına” önsözü eklenmiş. Önsözden bazı cümleler aktarmak istiyorum: 

“Büyük Sovyetler Birliği’nin Yüce halkına selam ederim. Marx ve Lenin’in düşüncelerinin pratik hayata geçirilmesindeki başarılarından ötürü yöneticilerinize selam ederim. Gorbaçov’a selam ederim.... Ben, sade insanlarla birlikte yaşayan, eşekle gezmiş, yalınayak keçi sürmüş basit bir Bedevi olarak, üç bölümden oluşan, İsa’nın alametleri, Musa’nın tabletleri ve deve ile gezenlere kısa bir vaaz gibi, Yeşil Kitap’ı sizlere emanet ediyorum... Çadırımda otururken yazdıklarım, Yeşil Kitabımın el yazısı taslağınının 170 uçağın bombardımanına maruz kalıp yanması ile dünya çapında tanındı... Demokrasi iki kelimeden oluşuyor – halk ve koltuk. Bu, halkın iktidarı anlamına geliyor...”  

Kitabın ana başlıkları ve sadece fikir vermesi bakımından çok kısaca içeriği şu şekilde: 

 • Birinci Bölüm
 • Sorunların Demokratik Çözümleri. (Halkın İktidarı). Üçüncü Dünya Teorilerinin Politik Yönü
 • - Yönetim Araçları

"İnsan topluluklarının başlıca politik problemi, yönetim araçlarıdır... Hatta aile içi çatışmalar bile çoğu zaman bu sorundan kaynaklanır... Yeşil Kitap, yönetim araçları konusunda kesin teorik çözümdür... Örneğin; seçmenlerin oylarının %51'ini alarak, siyasi mücadelede zafer kazanan aday, hükümetin diktatörce kurulmasına yol açar. %49 seçmen, seçmedikleri yönetim araçlarının altında kalır ve sahte bir manto giymiş demokrasi, diktatörün ta kendisidir"... 

 • - Parlamentolar:

"Halk adına hiçbir temsilci olamaz... Temsilcilik, sahtekârlıktır... Şu bir gerçektir ki, parlamentonun varlığı halksız iktidar anlamına gelir. Parlamentolar, demokrasinin uydurmasıdır." 

 • - Parti

"Çok partili sistem, demokrasinin zayıflığıdır... Parti, çağdaş bir diktatörlüktür, bu çağdaş diktatörlük yönetiminin bir parçasıdır. Bu, diktatörlüğün son silahıdır..." 

 • - Sınıf

"Sınıf, parti sistemi gibi, kabile ya da klan toplumu itaat altına alır ve hâkim olur. Sınıf, kan ilişkisi, ortak ideoloji, kültür, coğrafi birliktelik ve yaşam standardı gibi ortak çıkarlar doğrultusunda birleşen toplumun bir parçasıdır."...   - Referandum

"Referandum, demokrasinin uydurmasıdır... "Evet" diyenler ve "hayır diyenler" aslında isteklerini ifade edemezler, çağdaş demokrasinin sessizliğinde kalmaya mahkûmdurlar. Onlar tek kelime söyleyebilirler "evet" ya da "hayır"... 

 • - Halk Kongresi ve Halk Komitesi

"Halk demokrasine ulaşmanın yeğane aracı, halk kongresidir. Dünyada bu yönteme uymayan tüm yönetimlere, demokratik yönetim denemez.. Halk kongresi, demokrasi yolundaki halk hareketinin nihai hedefidir." 

 • - Toplum Yasası

"Toplum yasası, toplumun gelenekleri ya da dinidir... Anayasa, toplum yasası değildir. Anayasa, temelinde insanın yapımı bir kanundur." 

 • - Basın

"Basın, toplumun bir ifade yoludur, kişilerin ya da kurumların değil... Gazete, sadece sahibinin kişisel görüşlerini ifade eder. " 

 • İkinci Bölüm
 • Ekonomik Problemlerin Çözümleri.(Sosyalizm). Üçüncü Dünya Teorilerinin Ekonomik Yönü
 • Üçüncü Bölüm
 • Üçüncü Dünya Teorilerinin Toplumsal Yönü
 • - Aile

"Bireysel olarak insan için aile, devletten daha önemlidir... Aile, insanın beşiği, babasının evi ve sosyal güvencesidir." 

 • - Kabile

"Kabile, aile topluluklarını içinde barındıran bir tür ailedir." 

 • - Millet

"Millet, insana kabilesinden çok daha geniş bir güvenlik sağlar... Dünya toplulukları içinde millet, aynen kabile içindeki aile gibidir." 

 • - Kadın

"Kadın, insandır. Erkek de insandır. Bu, şüphe götürmez bir gerçektir... Kadınlar da, erkekler gibi yiyip içiyor, nefret ediyor ve seviyor, düşünüyor, öğreniyor ve anlıyor... Sonuç olarak erkek - erkektir, kadın da kadın. Neden? Neden insan toplulukları sadece erkekten ya da sadece kadından değil de, her ikisinden birden oluşuyor? Anlaşılıyor ki, hem kadının hem erkeğin, ikisinin de aynı anda varlığı, doğal bir zorunluluktur." 

 • - Azınlıklar

"İki tip azınlık vardır: sosyal bakımdan kendi milleti ile birleşen ve kendi milletine sahip olmayan" 

 • - Siyahlar

"Dünyayı siyahlar yönetecek... Beyazların, siyahları köleleştirmesi, kölelik tarihinin son etapıdır... Bu bilinç, ta ki haklarını tam olarak alana kadar siyah insanın hafızasında kalacaktır." 

 • - Öğrenim

"Zorunlu disiplinli eğitim programı, pratikte kitleler arasında cehaleti zorla empoze etmektir." 

 • - Müzik ve Sanat

"İnsanlar, aynı dili konuşmadıkça, özürlü olurlar. Ta ki, her ulus mutluluğunu ve hüzünü, iyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini, barışı ve acıyı, ölümü ve ölümsüzlüğü, sevgiyi ve nefreti, sözlerini ve çeşitli duygularını ifade etmeyi kendi dilinde ve doğal olarak öğreninceye kadar... Ayrıca insan davranışlarındaki tepkileri ve duygusal algıları, dili konuşan kişi belirler." 

 • - Spor, Binicilik, Temsil

"Faydaları gözönüne alındığında, spor sağlık ve eğlence aracıdır ve bu tüm insanların hakkıdır…" 

Küçük bir hatırlatma; 2011 yılında dahi Libya’da Türk firmaları da dâhil inşaat ihale ve inşa kalitesi denetimini genelde İngiliz firmaları üstlenmiş durumdadır. “

        “1963 yılında Libya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Daha sonra Bingazi'deki Askeri Akademi'ye girdi. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek askeri alanda uzmanlık eğitimi gördü (1966). 1956'da Arap milliyetçiliğinden etkilenerek antisiyonist hareketlere katıldı. Okul arkadaşlarıyla birlikte, ileride Özgür Subaylar Hareketi adını alacak gizli bir örgüt kurdu (1959). 1969'da yüzbaşılığa yükselen Muammer El Kaddafi, bu gizli örgüte dayanarak, o sırada kaplıca tedavisi görmek üzere Türkiye'de/BURSA’DA/bulunan Kral I’inci  İdris'e karşı darbe yaptı, (1 Eylül 1969). Albay rütbesi alarak silahlı kuvvetler komutanı oldu. Devrim Komuta Konseyi adına denetimi ele geçirip anayasal kuruluşları feshetti. İslam ilkelerine dayanan İslamî Sosyalizm kuracağını açıkladı. YEŞİL KİTAP adlı bir kitapta Demokrasi üzerindeki görüşlerini açıkladı. Arap birliği için çalışacağını, bağımsız ülkelerle birlikte ırkçılığa, sömürgeciliğe ve toplumsal baskıya karşı çıkacağını söyledi. ABD'NİN Kaddafi’yi tanıması üzerine kral görevini terk etti, (7 Eylül 1969).

Cemal Abdülnasır'ı örnek alan Kaddafi, Mısır'da gerçekleştirilen reformları kendi ülkesinde de uygulamaya başladı. Yeni anayasa hazırlanınca başbakanlık ve savunma bakanlığı görevlerini üstlendi (16 Ocak 1970). İngiliz askeri üstlerini ve birliklerini ülkeden çıkardı. Petrol şirketlerini ulusallaştırdı. İtalyan ve Yahudi azınlığın mal varlığına el koyarak onları göçe zorladı. Kıbrıs Barış Harekâtı günlerinde Türkiye'ye askeri anlamda yardım etmiştir. EK: Kıbrıs çıkarmasında; Libya’ya giden uçaklarımıza roketleri bedava olarak ve bizzat kendisi yüklemişti.NATO LİBYA’YI BOMBALARKEN BAY RECEP:”NATONUN LİBYA’DA İŞİ NE DEMİŞTİ?!SONRA DA SAVAŞ GEMİLERİMİZLE LİBYA ABLUKASINA İŞTİRAK ETMİŞTİ.Nasır'ın ölümünden sonra Arap dünyasında onun rolünü üstlenmeye çalıştı. Kimi Afrika ülkelerindeki Müslümanlara ve Arap ülkelerindeki sol eğilimli hareketlere destek oldu. SSCB'yle yakın ilişkiler geliştirdi. Afrika Birliği Örgütü'nün dönem başkanlığını yaptı (1982-1983). Kaddafi, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde Amerikan ambargosunu hiçe sayıp Türkiye'ye önemli ölçüde petrol ihraç etmiştir. Ancak daha sonraları Türkiye'yi ABD ve İsrail ile yakınlaşıp beraber hareket etmekle suçlayan Kaddafi, 1996 yılında Necmettin Erbakan'ı çadırında ağırlayıp azarladı. Kaddafi, 1998 yılında Türkiye ile Suriye'nin arasının gerilmesinden sonra Türkiye'nin Kürt ayrımcılığı yaptığını ve İsrail'in Suriye'yi işgalini kolaylaştırmada öncü rol oynadığını ifade etti. Ayrıca Kaddafi, Türkiye'nin Suriye'ye saldırması halinde, Libya'daki Türk şirketlerini kapatacaklarını ve yerine Yunan şirketlerinin çalışmasına izin vereceklerini açıkladı.

Son zamanları ve ölümü:

2011 yılında Arap Baharı'nın etkisiyle ülkede bir iç savaş yaşandı. 23 Ağustos 2011 günü Trablus'un düşmesiyle Kaddafi rejimi yıkıldı. 20 Ekim 2011 tarihinde, memleketi Sirte'de, Ulusal Geçiş Konseyi askerleri tarafından yakalandı. Sol kulak ile göz aralığının ortasında ve sağ alt karın boşluğundaki kurşun izleri bulunuyor. Muhaliflerin çekmiş olduğu videolarda Kaddafi'nin darp edildiği ortadadır. Linç edilerek öldürülmesi bazı çevrelerde tepkiye sebep olmuştur.[4] Kaddafi'nin cesedi "Afrika Pazarı" adı verilen bir pazardaki soğuk hava deposunda tutuldu ve isteyen insanlar Kaddafi'nin cesedi ile fotoğraf ve video çektirdiler.[5] Kaddafi 25 Ekim 2011 tarihinde Sahra Çölü'nde kimsenin bilmediği bir yere gömülmüştür…”

Ölümü hakkında söylenenler:

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Philip Hammond, acımasız bir muameleye tabi tutulan Kaddafi’nin öldürülmesinin devrimi “lekelediğini” söyledi.

 • ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'da Kaddafi’nin ölümü hakkında BM soruşturması açılmasını destekleyeceklerini söyledi.[6] ve Öte yandan bir televizyon programında Kaddafi hakkında sarfettiği, "We came, we saw, he died!" sözleri büyük tepki buldu.
 • Muammer Kaddafi'nin oğlu Mutassım Kaddafi'nin eski sevgilisi Vanessa Hessler Kaddafi'nin ölümüyle ilgili "Mutassım ile gerçek aşkı yaşamıştık. Ona ve babasına yapılanlara inanamıyorum. Libya’da fakirlik falan yok. Libyalı muhalifler ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onlar çok iyi bir aileydi", dedi.
 • Son olarak Muammer Kaddafi'nin muhalifler tarafından yakalandığı Sirte'de dönemin Fransa cumhurbaşkanı Sarkozy'nin görevlendirdiği ajan tarafından öldürüldüğü iddiaları ortaya atılmıştır. EK: MACAR ÇİNGENESİ SARKOZY’NİN FRANSIZ CUMHURBAŞKANI OLMASI İÇİN ALBAY MUAMMER EL KADDAFİ ÇOK YÜKLÜ PARA YARDIMI YAPMIŞTI.
 • Libya,1948’de İtalyanlardan bağımsızlığını kazandığın da, ilk başbakanı bir Türk olmuştu. Ulusal Kurtuluş Savaşı Kahramanlarımızdan Bombacı Ümran Yetişalp’ı da istediklerinden, Manisa Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümran Yetişalp, Tümgeneralliğe yükseltilerek Genelkurmay başkanları olmuş, Libya ordusunu kurmuştu. Kurulan yeni Libya ordusuna silah yardımında bulunmuştuk.

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi