12 Kasım 2013 Salı

1179/SOYADI KANUNU!


  TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;11 Kasım 2013


ATATÜRK VE TÜRKLÜK DÜŞMANLARI, İHANETİ BIRAKINIZ DA ATATÜRK ADINI MUTLAKA KULLANMAK ZORUNDA OLDUĞUNUZU ARTIK ÖĞRENMELİSİNİZ, ZİRA BU BİR KANUN HÜKMÜDÜR!

            Gazi Mustafa Kemal, bir ayrıştırmanın aracı olacak en son kişidir!”10 Kasım 2013-Bay Recep Tayyip Erdoğan! Sayın Bay Erdoğan ve onun yalağından su içenler, özellikle Atatürk adını kullanmaktan çekinmektedirler. Kendileri, hukuk ve anayasa dışı bir öneri söz edildiğinde:”Herkesin uyması için bunu Meclisten geçirelim!”Demektedir. Meclisten geçirilecek hukuk dışı kararlar meşru yasa olarak kabul görür mü o başka konu. Sayın Büyükler, hacamat olduğunuz yetmez mi? Çatlasanız,patlasanız ve Dahili ve harici bedhahlarımızın gözünden düşseniz de ATATÜRK demek zorundasınız;zira bu bir kanun hükmüdür!Cehaletleriniz ve Türk ulusuna ihanetleriniz yetki gari!1960’tan sonra;”Komünizm ile Mücadele Dernekleri “ kurulmuştu.Rahmetli Cemal Gürsel bile bu derneği benimsemiş,Cennetmekan İsmet İnönü’nün uyarısı üzerine uyanabilmişti!Kayseri’de Komünizm ile mücadeleciler,hamamdan çıkan bir kadının fercinde komünist aramışlardı!Bunlar da Atatürk demeye kesinlikle yanaşmamışlar,Mareşal Mustafa Kemal Paşa unvanını yansıtan reklamlar yayınlamışlardı.Sayın Başsavcımızın! Atatürk sıfatını kullanmaktan çekinmesi de bu mirasın bir gereğidir.

                                       SOYADI KANUNU.

“21 Haziran 1934'te çıkarılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu ile her vatandaşın öz adından başka bir de, soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacaktı. Rütbe, memurluk, yabancı ırk ve millet adları ile ahlaka aykırı ve gülünç kelimeler soyadı olarak kullanılmayacaktı.

Soyadı kanununun kabulünden sonra 24 Kasım 1934 yılında 2258 Sayılı Kanunla, TBMM Türk milletinin bir şükran ifadesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Paşaya Atatürk soyadını vermiştir.

1934 yılında çıkarılan diğer bir kanunla da; "Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Paşa" gibi, eski toplum zümrelerini belirten unvanlar kaldırılmıştır. Aynı kanunla yurt savunmasında, Milli Mücadelede gösterilen başarılar karşılığı verilen madalyalar dışında, eski Osmanlı idarecilerinin verdiği tüm nişan ve rütbeleri taşımak da yasaklanmıştır. “

24 Kasım 1934 günü TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN toplantısında Malatya mebusu İsmet Paşa ve arkadaşları tarafından verilen şu önerge okunmuştur:

“BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA;”

“İlişik kanun teklifinin Yüksek Mecliste müzakeresini teklif ederiz”.

Kanun teklifi şudur: Madde- 1Kemal öz adlı Cumhurbaşkanımıza”Atatürk”soyadı verilmiştir. Madde 2-Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir.Madde3-Bu kanunun icrasına Yüksek Meclis memurdur.”

Kürsüye gelen İsmet Paşa şöyle konuşmuştu:”Arkadaşlar; Büyük Önderimiz Cumhurbaşkanımızın soyadı için bir kanun teklif ediyoruz.Düşünüyoruz ki,soyadı kanunu tatbik edilirken büyük Önderin taşıyacağı adı tayin Büyük Millet Meclisinin borcudur.Bu kanunda Atatürk adını teklif ediyoruz.İnanıyoruz ki,ulusun en değeri varlığı olan Cumhurbaşkanının adını söylerken derin saygı ve sevgi duygularımızı birlikte sezdirmiş olacağız.Alkışlar!Ve inanıyoruz ki,Atatürk adı ile büyük Türk Ulusu en büyük oğluna en yüksek saygılı hitabını yapmış olacaktır.Alkışlar.”BUNDAN SONRA KANUNUN TÜM MADDELERİ İTTİFAKLA VE ALKIŞLAR ARASINDA KABUL EDİLMİŞTİR!”25 Kasım 1974,Cumhuriyet gazetesi.

 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi