30 Ekim 2012 Salı

843/BİZZATİHİİHKAKIHAK*

            OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir;29 Ekim 2012/Ya da 29Teşrinievvel1339
               İleti yazımla birlikte:
Bir ulusun onur bayramlarının kutlanışı  Yönetmeliklerle,Emir Kulu Yöneticilerin Yasa ve Anayasa dışı davranışlarıyla yönetilemeyeceği gibi; Biber Gazı,cop ve tazyikli su,barikatlar ve Recepkolar kullanmakla da önlenemez; kutlandırılamaz .Halk; Gelibolu’daki,İnönülerdeki, Sakarya’daki ve Dumlupınar’daki düşman mevzilerini çiğneyip geçtiği gibi barikatları da ,yasadışı uygulamaları da ezer ve Anıtkabire Atasının huzuruna akar da geçer..
               İleti yazımla birlikte:
                 BİZZAT İHKAK’I HAK!
                Bir Hakkın;bizzat hak sahibi tarafından geri alınması!”
                   “Allah; bir milleti severse ona Mustafa Kemal gibi liderler ihsan eder!”İranlı bir şair.
                   “Devrim; büyük bir Liderin arkasına aldığı büyük bir ulus ile bireyleri ve toplumu daha güzel günlere taşıyacak bir sosyal aydınlık ve bir sosyal patlamadır! Yalan,dolan,Dış destek,Allah ve Din ile aldatan Soytarıların peşlerine takacakları bir Güruh ile her türlü kanun dışılığı kullanarak yapabilecekleri bir iş değildir!”Ostüzü.
         İnsanlar; ideal sanarak seçmiş olduğu kişilerin ve sistemlerin ve dahi dinlerin sultası altında inim,inim inleyerek,büyük evlatlarının önderliğinde kaybetmiş oldukları tüm insani değerleri, bizzat geri almışlardır.
         Fransız ulusu; Kıral,Kilise ve Asaletlilerin sultasından  14 Temmuz 1789’da  İhtilalinin sembolü yaptığı Bastil zindanını yıkarak kurtulup ezilen ve sömürülen insanlara örnek olmuşlardır.
         İslam dinini kendi çıkarları doğrultusunda yorumlattırarak; Kulluğu,Köleliği,Cariyeliği ve Fakirliği bir insanlık kaderi olarak Göksel İradeye bağlayan,mutsuz kıldığı insanları da Cennet masallarına bağlayan  Soytarıların bu aldatmacası da 22 Haziran 1919 tarihinde; Amasya’da yıkılmıştır.Amasya’da Mustafa Kemal’in başkanlığında toplanan bir avuç Vatansever “Göksel İradeyi” yere indirerek “Beşeri İradeyi”/İnsan İradesini/Türk Milletine armağan etmiştir.Türk’ün Beşeri iradesiyle de İç ve Dış düşmanlarımız ve din sömürücülerimiz tepelenmiştir.                                     Türk Ulusu Mustafa Kemal’in önderliğinde Bizatihi ihkak hakkını kullanarak, Beşeri iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisini Ankara’da açmıştır.                                                                                                         Düşmanlarımızla birlik Olan Osmanlının Türk Ulusuna bir hak olarak lâyık gördüğü Sevr de, Ulusal Kurtuluş Savaşı sonunda Lozan’da;Türk Ulusunun Bizatihi Hakkını kullanması sonucunda;Beşeri İradesiyle  parçalanmıştır.
         Türk Ulusu Bizatihi hakkını kullanarak Saltanatı ve Hilafeti ilga ederek, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyetini ilan etmiştir.
         Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra Ulusal bayramlarımızı ve ulusal günlerimizi protokola bağlı olarak iktidar sahipleri ve onların adamları kutlamış;Savaşı yapan Halk ta, yol kenarlarından seyirci olarak bu mutlu günlerin kutlanışını yalınızca seyretmiştir.Onun için bu 29 Ekim 2012,Cumhuriyetimizin kuruluşu kadar önemli ve onurludur.Siyasi iktidarın SS’LER gibi Kara üniformalı;Bayraklarla Ulusal Bayramını kutlayan kendi halkına yaptığı saldırı püskürtülerek;Bireysel iradeleriyle, sahibi oldukları cadde ve meydanlara inen Türk halkı tarafından Anıtkabir’de kutlanmıştır.Halkımız;elinden alınmak istenen Bayrağına ve Ulusal Bayramına BİZZAT İHKKAK’I HAKKINI kullanarak sahip çıkmıştır.Sözümüzün özü:Bu Bayrak indirilemez;bu Türk halkı da koyun gibi güdülemez!
                                                                 

                    

İzleyiciler

Blog Arşivi