29 Ocak 2016 Cuma

2065/MİADI DOLAN SİZSİNİZ BAY RECEP!


           TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV.İZMİR;29 Ocak 2016.

Çok ilginç bir uygulamaya başladı bizim en büyüğümüz: Lenin Çarlık Rusya’yı devirdiğinde kararnamelerle ,devrimini gerçekleştirmişti.Onbaşı Adolf Hitler de,çok acele çıkarttığı kanunlara Almanya’yı esir ederek,Yahudileri ve Muhaliflerini öldürtmüştü.Savaştan sonra bir Alman  Yargıç:”FÜHRERİN ÇIKARILAN KANUNLARIN HUKUKA UYGUNLUĞUNA  BAKMADAN SÜREKLİ VE ÇOK ACELE OLARAK UYGULADIK!”DEMİŞ.BİZİM TEK HÜKÜM SAHİBİMİZ BAY RECEP BEY DE BAŞKA BİR YOL BULMUŞ:”ANAYASAMIZI VE KANUNLARIMIZI UYGULATMAMAK.KAOS YARATMAK?AMMA,TAZMİNAT VE CEZA DAVALARINA DA SIĞINMAK?!

               MİADI DOLAN SİZSİNİZ BAY RECEP BEY?!

        “Parlamenter sistem miadını doldurmuştur…Milli bir anayasa yapmamız gerekmektedir?!”BAŞKANLIKLAK?!RI VE ANAYASAMIZI UYGULATMAMA SİSTEMİ AMERİKAN EMPERYALİZMİNİNBİR DAYATMASINDAN İBARETTİR?!1994,Sayın Bay Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Yemin metni 1982 anayasası 3. Kısım II. Bölümde yer alıyor.

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

Anayasa'ya göre, milletvekillerinin andı şöyle:
"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."”
BEN, ANAYASAYI KABUL ETMİYORUM.”KAYMAKAM BEYLER, SİZLER DE MEVZUATA UYMAYIN?”Cumhurbaşkanı Bay Recep Tayyip Erdoğan.

    Bu ülkede Müddeiumumi de kalmamış gibi?!Bay Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyetinin Kaymakamlarını suç işlemeye zorlamaktadır.Olacak gibi değil,bir Cumhurbaşkanının bu şekilde konuşabilmesi için,RUHSAL YAPISININ Dr. Sayın Mustafa Altıoklar’ın teşhis koyduğu gibi olması gerekir.”Anayasayı tanımıyorum demek,”Korkmayın ve siz de tanımayın?!Demektir.”Milli anayasa yapalım?!”Sözü de DİNİ İÇERİKLİ ANYASA YAPALIM?!Demektir.MİLLET,MİLLİ,AYNI DİNE İNANANLARIN TOPLULUĞU DEMEKTİR.N.S.ÖNON,TÜRKÇE-OSMANLICA SÖZLÜK,MİLLET VE MİLLİ MADDELERAİ.Cehalet olursa ancak bu kadar olur.Anlatayım:23 Aralık 1876 günü,Avrupa devletleri Osmanlıya baskı yapmak için Kasımpaşa’da bir konferans için toplanmışlardı.Osmanlı devleti,Belçika’nın 1831 tarihli anayasasını tercüme ederek kabul ettiğini  o gün top atışları ile ilan etmişti.Bu anayasaya 1909/1913 ve 1917’de yeni ekler de eklenmişti.Osmanlını yani Bay Recebin dedesinin anayasası gayrı milliydi?!1921/1924-1945 değişikliği/,1961 ve 1982 anayasalarımız Türk Hukukçuları tarafından hazırlanmış Milli/Ulusal/ nitelikli anayasalarımızdır.Sağ iktidarlarca 18 kerede 105 maddesi de değiştirilmiştir.1961 anayasamızı,Uludağ’a çekilerek Rahmetli medeni Hukuk Ordinaryüs Profesörü Hıfzı Veldet Velidedeoğlu hazırlamıştı.Amerika birleşin devletlerinin Chicago şehrinde BAŞKANLIK ÜZERİNE  TÜRKİYE İÇİN BİR ANAYASA HAZIRLANDIĞI  BASINIMIZA YANSIMIŞTI.    Anayasalar, özel yasaya göre seçilmiş Danışma Meclislerince HAZIRLANIR, KURUCU MECLİSLERCE DA KABUL EDİLEREK HALKOYUNA SUNULUR. AÇIN FRANSA TARİHİNİ DE ÖĞRENİN? ASSEMBLE CONSTİTİONNNEL. Bizde de Kurucu Meclis ve Danışma meclislerince hazırlanmıştır. Normal genel seçimle gelen meclisler yeni bir anayasa yapamazlar. Anormal bir yolla yapılan anayasayı halkoyuna sunmak, POLİTİK ŞAKLABANLIKTIR. MESELENİN ASLI BAY RECEBİN KASEMİNDE SAKLIDIR. ÇOK YAZDIM AMMA YENİDEN OKUYALIM. BAY RECEBİMİZİN CUMHURİYETİ KORUMA YEMİNLERİ TAKİYEDİR, ONLAR İÇİN TÜRKİYE “DARÜLHARPBÖLGESİDİR. BEN,MUHAMMETMÜSLÜMAN  ÜMMETİNDENİM,TÜRKİYE DİNSİZ ,LAİK BİRMEMLEKET HALİNE GELMİŞTİR.HAYATIMI MUSTAFA KEMAL DİNSİZLİĞİ İLE SAVAŞA ADAYACAĞIMA,TÜRKİYEYİ BİR DİN VE ŞERİAT DEVLETİ HALİNE GETİRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİME,KISA ZAMANDA ÜMMET ESASINA DAYANAN,ŞERİAT DEVLETİNİN KURULMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIMA;DİNİM,ALLAH’IM VE BÜTÜN MUKADDESATIM ÜZERİNE YEMİN VE KASEM EDERİM?


 

 


 

İzleyiciler

Blog Arşivi