14 Mart 2016 Pazartesi

2087/EMİNENANIMA,SOSYOLOJİK TARİH PROFU.


                TC.

OSMANTÜRKOĞUZ                                                                                                                            osmanturkoguz@gmail.com

TV.İzmir;08 Aralık 2012.

HAREM SAHİPLERİNE,”HAYAT DERSİ KİTABI?!”Tarih Sosyolojisi Profu.EMİNENANIMA ARMAĞANDIR?!DÖRT SENE ÖNCE YAZILMIŞTIR.

                            KÂBUSNAME! Osmanlının Ahlak kitabı!

                   İlgi: Kardeş, Evlat ve Torun Katili

         1*Padişahlar da Cıvan Sever!07 Aralık 2012.Ostüzü.

          2*Osmanlının Seks Kitabı, Murat Bardakçı.

         “Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey o’nun etrafında döner!”Konfüçyüs.

         “Kitleler cezalarla düzene sokulursa yozlaşmış olur. Karizma ve nezaketle yönetilirse bilinçli ve dürüst olur!”Konfüçyüs.

         “Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınınız!”Konfüçyüs.

         Politika yalan sanatıdır!”Onbaşı Adolf Hitler.

         Sayın Bay Başvekilimiz;--Yazı,08 ARALIK 2012’DE YAZILMIŞTIR---Devlet ihalelerini istediğiniz kimselere verebilirsiniz. Müslümanları Dolandırmaktan Alman Mahkemelerince cezalandırılmış olanları en üst makamlara getirebilirsiniz! Mustafa Kemal Atatürk’ümüze de, almış olduğunuz yanlış ve kasıtlı eğitim nedeniyle, kızabilirsiniz! Delikten aşağıya süpürülmemek için USA’NIN ve Tarikatların her istemine uyabilirsiniz! Çocuklarınıza Saraylarda düğün yaptırarak gelen hediyelerle borçlarınızı öder, onlara Küçücük bir gemicik ve Newyork’ta bir daire satın alabilirsiniz. Amma; tarihimizde yaşanmış olan olayları canınızın istediği gibi değiştirip, inanmamızı da isteyemezsiniz. Rüzgâra karşı konuşmalarınızla ancak kendinize bilenleri güldürmüş olursunuz. Ostüzü.

          Farsçadan Mercimek Ahmet Çevirisi. İkinci Murat’ın

 Oluru üzerine.11’inci asırda; Diyarbakır’da hüküm süren Ziyanoğullarından Keykavus bin İskender tarafından oğlu Giylanşah’a, MS:1082 yılında,  nasihat için Farsça yazılmış bir eserdir. Mercimek Ahmet olarak ünlenen İlyasoğlu Ahmet; İkinci Murat’ın elinde bir kitap görerek ne olduğunu sorduğunda; İkinci Murat:”Çok faydalı nasihatlerle dolu Farsçe yazılmış bir kitaptır. Türkçeye tercüme edilmiş ama anlaşılır gibi değil!”Dediğinde Mercimek Ahmet “izin verirseniz ben tercüme edeyim!”Demiş! “Olur, al tercüme et!”Diyen İkinci Murat kitabı kendisine verir. Kitap Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bin temel eser arasında yayınlanır. Bu tercüme,1941 senesinde ŞairOrhan Şaik Gökyay’ın yeniden gözden geçirdiği nüshadır. 1976 senesinde;117’inci Syy.J.Alayı subayları ile Mardin Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının satıldığı kitaplığa gitmiştik.Bu kitabı raftan indirdim ve  112’inci sahifesini açarak117/1’İNCİ Tabur Komutanı  J.Ön.Yzb.Sayın Orhan Çağlargil’e yüksek sesle okumasını söylemiştim.Okuma bittiğinde,yayınevi satış müdürünü ter basarak sürekli” Hasminallah “çekmeye başlamıştı.Sonradan Sayın Orhan Çağlargil okuduğu sahifedeki bilgileri Jandarma Dergisinde yayımlamıştı.

         Bu kitabın 112 ve 113’üncü sahifelerinde oğlancılık alenen önerildiği için, sonradan yapılan yayınlarda bu sahifede anlatılan Cariye ve karavaşlarla cinsel ilişki bölümleri çıkartılmıştır. Tercüman gazetesinin 1001 Temel eser yayınlarından bu sahifeler çıkartılmıştır.       

  1. “Yaz olunca Avratlara, kışın Oğlanlara meylet ki, vücutça sağlam olasın. Zira oğlan teni sıcaktır, yazın iki sıcak bir araya gelirse vücudu bozar. Avrat teni ise soğuktur, kışın iki soğuk, vücudu kurutur…"Diye,öğütler!
    (jackiebagaj
    , Yorumdan!

 “Efendim; ol sahifedeki anlatımlar daha açık ve daha nettir: Cima etmeden önce şarap içilmesini; yazın İki Kadın şeyi/GÖTÜ/ arasında; Kışın da İki Oğlan şeyi /GÖTÜ/arasında yatmayı gayetle açık olarak anlatmaktadır. Sonra, Cariyelerle ve Karavaşlarla/Erkek hizmetlilerle/aşk yapmanın lezzetinden söz edilmektedir. Ama bunlarla çok gizli olarak birleşilmelidir; yoksa çok kıskançtırlar! Nasihati da ihmal edilmemektedir. Bu kitap Osmanlının Ahlak kitabı olarak kabul görmüştür. Şimdi anlatabildim mi Osmanlıda fiili Livatanın, yani erkeğin erkekle cinsi münasebetinin neden serbest ve çok makbul olduğunu.

         Kahramanlıklarla, kan ve gözyaşı ile kazanılmış zaferlerden ve bir Osmanlı Güruhundan bir ulus olarak, Türk ulusu olarak yükselmemizin tarihini inkâr edenlerin, bizim tarihimizdeki pislikleri yasa ile saklamaya çalışmaları bir tek sonuç verir: Hukuk ve parmak hesabı Yasalar ufunet deposu olurlar. Cumhuriyetimize ve Atatürk Devrimine düşman kesilen Beylerimiz VE DAHİ HATUNLARIMIZ, yaşanmışı ve olmuş bitmişi değiştirme ve halkımıza aksini yutturma şansınız yoktur. İkinci Mehmet; Avni mahlası ile yazdığı divanında 27 gazelini, BİZANS BAŞBAKINI NOTURAS’IN OĞLU olan,  bir papaz çırağı oğlana ayırmıştır.Kâbusname de  şehzadelere ders kitabı olarak okutulmuştur.Bu konudaki Osmanlıdaki kokuşmuşlukları da yayınlamıştım::Fatih Sultan Mehmet;”Avni,”takma” adıyla yazmış olduğu 72 şiirini bir divanda toplamıştır. Bu divanında toplamış olduğu 27 şiiri oğlanlar için yazılmıştır. İlginçtir; Hıristiyanlıkta 72 mezhep vardır. Galata’da bir kilisede görerek çarpılmış olduğu bir papaz yamağı için mi böyle yaptığı bilinmez!

        Genç papaz yamağı için yazmış olduğu bir şiirini daha verelim:

                        “Bağlamaz Firdevs’e gönlünü Kalâtâ’yı gören,

                        Bir Frengi şiveli İsa’yı gördüm anda kim.

                         Lebleri dirilmişi der idi İsa’yı gören,

                         Akl’ü fehmin dini imanün ince zapteylesin.

                        Kâfir olur mu müselmanlar o tersayi gören

                        Kevseri anmaz o içdüği mey’İ AB’İ İÇEN,

                         Mescide varmaz o vardığı kilisâyi gören.

                        Bir frengi dilber olduğın bilûrdı Avni’ya,

                         Bal’ü boynunda o zünnâr’ü çelipâyı gören!”

        Aynı aruz kalıbı ile yazılmış olan bu şiiri, günümüz Türkçesi ile de verelim:

        “Galata’yı gören cenneti istemez. Orada o servi yürüyüşlü sevgiliyi gören serviyi hatırına getirmez//Orada işveli bir Hıristiyan güzeli gördüm. Onu gören Hazret’i İsa gibi dudaklarının hayat verdiğini anlar//Akıl, anlayış, sin ve imânı nasıl elde tutsunlar? O Hıristiyan güzelini gören Müslümanlar kâfir olurlar//Onun içtiği temiz şarabı görenler cennetteki Kevser’i anlamazlar. O güzelin gittiği kiliseyi görenler mescide gitmezler.//Ey Avni! O sevgili belinde ve boynunda papazların kuşandıkları ipi ve haçı görse kâfir olduğuna inanmış olurdu!” NOT:İKİNCİ MEHMET,OL PAPAZ YAMAĞINI ÖLDÜRTMÜŞTÜR?!

        Sivas’ta Beylik kuran; Yıldırım Beyazıt’ı da iki defa yenen Kadı Burhanettin de divan şairidir. Bu Kadı Burhanettin’in dahi oğlancıklar üzerine yazılmış şiirleri vardır!

        FATİH DİVANINDAN ÖRNEK, EKLENMİŞTİR:

         Fransızların çok ünlü bir yazarları vardır: Andre Gide,/22Kasım 1869/19 Şubat 1951/Ünlü İngiliz Homoseksüeli Oscar Wilde ile tanıştıktan sonra, içinde saklamış olduğu homoseksüelliği dışa vurmuştur. Sapık Sevgi(Gorydan)romanında bu konuyu savunur. Daha sonra da Homoseksüelliği savunan bir dergi çıkarırlar. Burada; homoseksüelliğin serbest olduğu çağların –uygarlığın de yüksek olduğu çağlar olduğunu savunurlar. Acemlere oğlancılık Atinalılarla temas sonrası gelmiştir. Gulam genç oğlan demektir. Oğlancılık ta Gulampara/Kulampara/ diye Adlandırılmıştır. Benim anlayamadığım şey: İyi bir Müslüman erkekine Cennette 72 Kadın,Yüz Huri verilirmiş!Hadi buna bir şey dediğimiz yok!Ama Yüz Gılman/Tüysüz Oğlan/ne demek oluyor!Müslümanlık;HER İKİ ÂLEMDE DE MÜSLÜMAN ERKEKLERİN MASLAHATLARINA HİZMET MİDİR?EMİNENANIMA DUYURULUR?!

        

 

 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi