10 Ekim 2012 Çarşamba

827/HER PİSLİĞİN İÇİNDE YA BİR DEVLET,YA DA DEVLETLİLER VARDIR!

OSMAN TÜRKOĞUZ                                                                                                      osmanturkoguz@gmail.com
  İzmir;10 Ekim 2012.
                İleti yazımla beraber:
                   
“BİR YERDE BİR OLAY OLMUŞSA,KENDİLİĞİNDEN OLMUŞ   DEĞİLDİR.BİR POLİTİK PLAN GEREĞİ YAPILMIŞTIR!"ROOSWELTH
HER PİSLİĞİN İÇİNDE YA BİR DEVLET,                                                          YA DA DEVLETLİ LERVARDIR!
            Diyarbakır Emniyet Müdürü Bay Recep Güven’in akıllara durgunluk veren “İnsan olma”tanımlaması üzerine bir yazı yayımlamıştım:”Bu Bayımız; Homoseksüel CİA Ajanı bir sapığın eline tutuşturulan Çatma dosyaların bağlantı şemasını yapmıştı.Ve MİT Başkanımız Emekli Astsubay Başçavuş Hakan Fidan’ın  Buyurduğu gibi,”Habur’da yok edilen hukukumuzla ”PKK’YA karşı savaşan ordumuz da hapsedilmişti!”
            Bendeniz, Bay Recep Güven Beyimize,”sizin yaptığınızı Amiral Wilhelm Canaris te Mareşal Tukhaçhevki’ye yapmıştı,” demiştim. Bu yazımın çıktısını alanlar ve okuyanlar, anlattığım provokasyon olayını açıklamamı istediler.Bu olay,WILLIAM I.SHIRER’İN 3 ciltlik Nazi İmparatorluğu adlı esrinde ve bazı anı kitaplarında anlatılmaktadır.Olay şöyle olmuştur:
           Yirmi altı yaşında General olan ve Sovyetler Birliği Genelkurmay Başkanlığında bulunmuş olan Mareşal Tukhaçhevski; Avrupa ülkelerinde geziye çıkmıştı. Berlin’e de uğrayan Mareşal onuruna Alman askeri makamları bir öğle yemeği vermişlerdi. Yenilen öğle yemeğinin faturasını bir anı olarak imzalaması istenmişti. Öğle  yemeğinin  hesap faturasını bir anı olarak imzalamasının bedelini kurşuna dizilmek sureti ile ödemiştir.Faturadaki  İmzayı, yapmış olduğu casusluğa karşın,10,000 D.Marklık bir senede dönüştüren Amiral Wilhelm Canaris, bu kuru imzayı Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Dr. Beneş kanalı ile de J.Stalin’e ulaştırmıştır. Moskova duruşmaları başlatılmış. Mareşal Tukhaçhevski, Volga Bölge Komutanlığına giderken, Politbüro’nun emri ile tutuklanarak, Ünlü Lübiyanka cezaevine kapatılmıştır. Suçunun itirafını sağlamak için her türlü hukuk dışı yol denenmişti.Sonunda;NKVD devreye girerek,ya halk Düşmanı olduğunuzu itiraf edersiniz,ya da 14 yaşındaki kızınızın ırzına ,gözlerinizin önünde geçeriz! Tehdidinde bulunmuştur.. Sonunda: 3 Mareşal, 13 Orgeneral, 210 General, 209 Amiral ve 30,000 subay, kurşuna dizilmişti.İçinde devlet ya da devletli olmayan hiçbir pislik yoktur.Zavallı insanlar provokasyonlarla yönlendirilmektedir.

İzleyiciler

Blog Arşivi