16 Şubat 2012 Perşembe

588/CEMEVLERİ=İBADETHANEDİR.

                                                                        
OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;16 Şubat 2012.

                                       CEM EVLERİMİZ=İBADETHANEDİR!
“Tarihimizde; CEMEVLERİNİN ibadethane sayıldığına dair bir örnek yoktur!”AKP’NİN Gaziantepli D.İ.BAŞKANI.
“Diyanet İşleri Başkanlığından sosyal olaylara dair fetva istenmemeli.”Ali Bardakoğlu, Profesör DR. Diyanet İşleri Başkanlarımızdan Büyük Din Bilginimiz.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Anayasamızın 136’ıncı maddesi dışına çıkan başka Diyanet işleri Başkanımız da yoktur. Ostüzü.
                   Osman Beyin Kaim Pederi Edepli Ali Efendi—Sonradan Üdebalı oldu—Işıklı Taifesindendi. Günümüz Türkçesi ile ALEVİ idi. Osmanlı Devleti Sünni batağına saplanınca Muaviye’nin yoluna da saplandı ve Alevileri toplumdan dışladı. Bir ilin gelirini arpalık olan alan Şeyhülislam Ebu Suut Efendi de en utanmaz fetvalarını Aleviler aleyhinde verdi.”Alevilerin, kanı, canı, malı ve ayali helaldir!”Buyurdu. Bu fetvası ve diğer özel fetvalarına dayanılarak İran ile savaşıldı. Alevi kadın ve kızlarına ne yapışması hususunda fetva isteyen askerlere de:”BELİNİZE KUVVET!”fetvasını vermekten utanmadı amma bizler hâlâ utanmaktayız.
                   AKP’NİN Yeni D.İ.Başkanı, Gaziantepli bir Akademisyen olduğunu bilmeme karşın adlarını unutmuşum!
                   “Tarihimizde, Cem evlerinin ibadethane sayıldığına dair bir örnek yoktur!”Fetvasını verdiler.
                   Bendeniz de, hadim olarak, kendilerine ve kafayı günümüzde taşıyanlara soruyorum:
                   1*Tarihimizde, minarelere hopörler koyarak, caminin içindeki teyp düzeneğinden ezan okuma örneği var mıdır? Ve hatta bantlara okunmuş ezanları yeniden ve dahi yeniden, günde beş vakit dinletmek örneği var midur?—Bu sorumuz Temel’den!
                   2*Almanya’daki ve Ülkemizdeki camilerimizde, saf ve inanmış Müslümanları Allah ve Din ile aldatan deniz feneri ve diğer hokkabazlık olaylarına örnek tarihimizde var mıdır?
                   3*Tarihimizde camilerimizin içini ve dışını elektrikle aydınlatma geleneğimize bir örnek var mıdır?
                   4*Türkiye Cumhuriyetine tüm Türk vatandaşlarımız ve Ülkemizde iş yapan yabancıla her türlü vergilerini vermektedirler. Müslüman’ı,—Tüm İslam Mezhep ve Tarikatlıları--Hristiyanı, Musevisi, Ateisti, Laiki ve ibadet yerlerine hiç uğramayanları vergilerini vermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları, bu ödenen vergilerden oluşturulan bütçeden maaşları ve her türlü giderlerini karşılamaktadır! Vergilerini veren öteki gruplar için bütçeden pay ayırmamak Laik bir devlete yakışır mı? Sayın Gaziantepli Ulemamız sizedir bu sorum!

        

İzleyiciler

Blog Arşivi