2 Mart 2013 Cumartesi

1003-UYGARLIĞIN SEVİYESİ KADINDIR!


                               OSMAN TÜRKOĞUZ
                               osmanturkoguz@gmail.com
                               İzmir;27 Şubat 2013

                                    UYGARLIKLARIN SEVİYESİ KADINDIR!
                                                      "Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz derhal kadınlarının ın boyutuna bakmalıısınız!"Stuart Mille
                                    İlgi:Blok/617*Uygarlık = Kadındır
                                           Blok838*Türk Kadını.
                   Akşam belirli saatlerde;bazı televizyon kanallarını başına çöreklenen kendinden ve kininden menkul bilgi sahipleri,insanın kanını donduracak suçlama ve iftiraları din adına sıralamaktadır."Süvari sınıfı kaldırılarak ordunun vurucu gücü zayıflatılmıştır.Süvarler tankların yapamadıklarrını yaparmış!"Çüşş!   diyorum.Bir Polonya süvari tugayının Alman tanklarına hücuumunda ne süvari eri ne at sağ kalmıştı.Günümüzde uçar birlik harekatı en üst düzeye çıknıştır.Akıl alacak gibi değil.Sonra;Arap elifbası biz Türklerin ulusal alfabesiymiş!Buna da bir Çüss!diyorumArap elifbası Nebatilerden alınmıştır,Arapların bile ulusal alfabesi değildir.Lenin bile büyük bir devrim yapmış;ne kıyafete ne de rus alfabesine karışmış!Buna da bir çüşş!çekiyorum.Kuril alfabesi Rusların ulusal alfabesidir.Rusya'da en büyük ve köklü devrimi Büyük Petro yapmıştır.İki Katerinanın resimlerini bilgi vererek vereceğim.Kadınlarına özgürce değer veren milletler sürekli olarak yükselmiş ve yücelmişlerdir.Biz,Arabın ortaçağına ve Arabın kadına bakış açısına saplanıp ta kalmışız.Kuranı kerim Türk milletinin elinden alınmış,eski yazı da milletin elinden alındığından milletimizin tarih ve din ile kökleri kopartılmış.Buna da çok büyük bir çüşş!çekiyorum.623 senede Osmanlı devletinde okur oranı sadece%3 idi.Yazar ornı da daha düşük bir düzeydeydi.Okuma yazma bilmeyen bir güruhun elinden mi alınmış Kuranımız?Mustafa Kemal;cebinden ödediği 15.000TL.ile;Rahmetli Elmalılı Hamdi Yazır'a tercüme ettirttiği Kur'anı Kerimi halkımıza bedava dağıtmamış mıydı?ASIRLARDAN BERİ BİR BEZ TORBA İÇİNDE DUVARLARA ASILI DURAN kUR'AN ATATÜRK SAYESİNDE HALKIMIZIN YARARLANMASINA SUNULMUŞTU.iNSANLAR BU DENLİ NASIL AŞAĞAĞILIK OLABİLİYORLAR?
                                        BUYURUNUZ  KADINLARIMIZI YÜCELTENLERE!
                                  
            OSMAN TÜRKOĞUZ
            osmanturkoguz@gmail.com
            İzmir;25 Kasım 2011.
“Biz, insanı en mükemmel bir surette, eksiksiz olarak yarattık!”
Kur’anı Kerim, Tin Suresi(”95/5’inci ayet).
Biz, İNSANI diyor Yüce Yaratanımız. Biz Erkeği demiyor. Kadın ile erkeğin değerlerini İnsan noktasında birleştiriyor.
İlk hadis kitabı Hz: Muhammed’in ölümünden (245) sene sonra—08 Haziran 632-- Semerkantlı bir Türk tarafından derlenmiş olan 600.000---800.000 tevatür hadis arasından iki rekât namaz kılma ölçüsüyle bugünkü haline getirilmiştir. Bu hadislerin yukarıda vermiş olduğum ayetin ışığı altında değerlendirilmesini; Büyük Din Bilgini ve Mezhep sahibi Ebu Hanefi’nin de 17 gerçek hadis olduğu beyanının göz önünde tutulmasını arz ederim.
Kadınları çok alçaltmaya yönelik beyanlar, İlkel Arapların uydurması olduğu kanısındayım. Kadınlarımız, Tanrımıza en yakın olanlarımızdır. Peygamberleri de onlar doğurmuştur. OSTÜZÜ.
Prof. Dr. Yener Temelli
IU İstanbul Tip Fakültesiöğretim üyesi.
Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Marie Antuanet1755/1793,16'ınci Louis'nn karısı ve Av


     HANIMLAR DİKKAT! ERKEKLERİN KADINDAN NE KADAR KORKTUKLARININ BELGELERİ!
         Hiç birisi uydurma değil, yazarları belli, yazıldıkları yer belli. Hanımlar, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Aşağıdakileri dikkatlice okuyun, yaşantınıza yeni bir düzen  getirin, cehennemde yanmayın! Bu Söylenenlere uysunlar da dünyada mı yansınlar? Ostüzü.
Kadının yeri soğumadıkça erkek, kadının oturduğu yere oturmamalıdır.
Kadınlara Dini Bilgiler sayfa 24
Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.
İbni Hacer El Heytemi 2/121 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 239
Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını  bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz.
Hafız Zehebi-Büyük Günahlar- Sayfa 187
Kadınların dinleri ve akılları eksiktir.
Sahihi Buhari
Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük  ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim.

Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003
Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.
Sahihi Buhari
Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok
istiğfar ediniz. Çünkü ben Cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm.
(İstiğfar; insanın içine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranarak Cenâb-ı Hak'tan kusurlarının affedilmesini ve günahlarının bağışlanmasını  dilemesi demektir)
Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003
Bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse  Cennete girer.
Riyazus Salihin
Kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıkları na, kötü  huylarına sabredendir, bu sabır onların cennete girmesine sebeptir.
Kadınlara Dini Bilgiler sayfa:88
Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.
Sahihi Müslim, Salat 265; Tirmizi Salat 253/338 Ebu Davud, Salat, 110/720
Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.

Ebu Davud, Tıb, 24/3922; Müslim, Selam, 34/115 Buhari, Nikah, 17/4805
Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin.
Sahihi Buhari
Takma saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını  incelttiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.

Ebu Davud, Tereccul, 5
Eğer bir kadın peruk takarsa, eğer kol ve yüzüne dövme ya da ben yaparsa, yüzünden ve kaşlarından cımbızla kıl aldırırsa,yüzüne güzellik vermek için şekil değiştirirse lanetlenmiştir.
İmam Şarani – Uhudul Kubra – Sayfa 313, 867, 889
Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur.
İbnül Cevzi, Mevzuat, II/282-283; Suyuti, Leali, II/154 İbn Arrak, Tenzihü'ş-Şeria, II/212-213
Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırmayın, çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı çıkmak arzusu gelir.
İmamı Gazali-Kimyayı Saadet sayfa:178 İbn Ebi Şeybe, Musannaf, IV/II, 420
Dışarı çıkması kesin gereken kadın ise kocasından izin aldıktan sonra dışarı çıkacak ve şu kurallara kesin uyacaktır:
1-Sıkı sıkıya örtünüp kötü giysilere bürüne,
2-Hiç çıkmamış gibi davrana,
3-Başını öne eğip kimsenin yüzüne bakmaya,
4-Kalabalığa karışmaya,
5-Erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmaya,
6-Herkesin dolaştığı sokaklardan uzak dura,
7-İşini bir an önce bitirip evine döne,
İmamı Gazali – İhyayı Ulumuddin – 2/290
KADININ EN MAKBULÜ KOYUN CİNSİDİR
1-Giyim kuşam hevesinden maymun.
2-Fakir düşmeye razı olmadığından köpek.
3-Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan.
4-Gece gündüz koğuculuk yaptığından akrep.
5-Evden eşya sattığından fare.
6-Erkeklere hile kurduğundan tilki.
7-Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur. 
İmamı Gazali- İhyayı Ulumuddin
Sana kadınların aybaşı halini sorarlar. De ki: O bir ezadır. Aybaşı halinde kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın.
Bakara Suresi-222
Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin, zira kadınlara muhalefet berekettir.
Kadınlara Dini Bilgiler 44,45 Suyuti, Leali II, 147; İbn Arrak, Tenzihü'ş Şeria II, 210
Kim ki karısına itaat ederse Allah (cc) onu yüzüstü Cehenneme atar.
İbn Arrak II, 215
Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla işah olmaz.
İbni Hanbel Müsned 5.43.50; Tirmizi Fiten:75 Nesai Kudat:8; Buhari Fiten:18
Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Dikişi ve Nur Suresini  öğretin.
İbnü'l Cevzi, Mevzuat II, 269
Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi  sinirli bir şekilde gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet  eder.
Sahihi Buhari 9/36
Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olunur.
Kadınlara Dini Bilgiler sayfa 61
Bir hadis de şöyle der: 'Camiye gelirken kokulanan kadın evine dönüpte cünüplükten ötürü boy abdesti alır gibi yıkanmadıkça, Allah katında onun namazı kabul olmaz.'
Avnül mabül 11/230
Nasıl? Cennet'i garantilediniz mi?-
Prof. Dr. Yener Temelli
IU İstanbul Tip Fakültesi öğretim üyesi.         Birinci katerina.1684/1727.Estonyalı bir askerin eşi ve Büyük Petro'nun metresi ve eşi,Çariçe
Ortopedi ve Travmatoloji ABD.Solad;İkinci katerina1729/1796,Rus Çariçesi
                   

                   İkinci katerina,1729/1796Alman Prensesi ve Rus Çariçesi,kocasını öldürterek Çariçe olmuştur.Aşkları ve eserleriyle ünlüdür.Büyük Frederik:"Avrupa'da İkinci Katerinadan daha erkek bir kimse yoktur!"demişti.


Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa,1717/1780.Mari Antuanetin annesi.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                        
1802 Napolyon Bonapart'ın taç giyme töreni.Kadınlarını baştacı yapan uluslar,kadınlarını seks aracı yapana ulusların efendisidir.işte Atatürk,işte dünyaya ders veren Türk kadın ve kızları.İşte başlarından yerlere bağlanmış olan zavallı müslümanların kadın ve kızları!
         
                       
                                                                                                           

                                                                                                           
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                               
                                                                                                           
                    

                                                                                                                
                                                                                                           
          
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                           

                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1002/ÇOBAN VE SÜRÜ HESABI!

OSMAN TÜRKOĞUZ
osmanturkoguz@gmail.com
İzmir;02 Mart 2013
                             İleti yazımla birlikte:
                        İSRAFİL'İN AĞZINDA KAVAL VARDI!BİZİM İMAMIMIZIN AĞZINDA DA YALAN VE MAVAL VAR!NE FARKEDER;İKİSİ DE CEHENNEME DOĞRU  PEŞİNDEKİLERİ YÖNELTMEKTEDİR!            
                             SÜRÜ VE ÇOBAN HESABI!
"Asıl büyük tehlike ve memletimizi temelinden sarsan olay,büyük kitlenin suskunluğudur!"Mustafa kemal Atatürk
Bir sürü kendinden menkul her boka mayonez Ulema! Her konuda bilgisizliklerini ve ihanetlerini kusmak için bilinen Televizyonlarda boy göstermekte.Bunlara  değil de bunlara hiç ses çıkartmayanlara lanet okumaktayım.
Birisi televizyıona çıkarak;Türkiye'nin Yetmişbeş milyonluk  nüfusunda türklerin oranının  %6,5 olduğunu ilan etti.Aslında kendi ihanetini ve cehaletini ilan etti ya!
Rahmetli Neyzen Tevfik Kolayl'yı anımsadım.Rahmetli Mustafa İsmet İnönü cumhurbaşkanımız olduğunda bir şiir döktürmüştü ve tutuklanmamışltı da!
"Şu Allah'ın hikmetine  bak/Bir kamıştan ne nağmeler döktürür/Onyedi milyon Sığırı bir Sağıra güttürür."
75.000.000:6=12.500.000
Sürü yerine konulan 75.000.000'u 12.500.000 Çoban gütmekte imiş!Bu hesap hem çok yanlış hem de tatbikata uymamaktadır:Yetmişbeş Milyon koyunu bir tek İmam Çoban,yalan kavalını öttürerek  gütmektedir.TOPLUMU iSRAFİL GİBİ CEHENNEME DOĞRU SÜRMEKTEDİR!

1001/BALDIRAN ZEHİRİ İÇMEK!

OSMAN TÜRKOĞUZ
osmanturkoguz@gmail.com
İzmir;02 Mart 2013
          İleti yazımlabirlikte:
          Ağzına yemin ve kasemden başka hiç bir içki koymayan Baldıran zehirini de asla içemez!Çünkü,baldıran zehirini içmek,haksız yere ölüm hükmü giydiği halde,pozetif hukuka saygısı nedeniyle Rahmetli Sokrat'a özgüdür.Pozetif Hukuka saygı duymayanlara da yemin ve kasem içmek özgüdür.Atmayalım Recep Beyimiz?Çağdışılarımız bir Başsavcıdan mahrum olmasınlar!
                                   
BALDIRAN ZEHİRİ İÇMEK!
Her türlü şereften soyutlanarak İmralı Müzakereleri iki meşru olmayan güç arasında sürdürülmektedir.Yalanlar,inkarlar ve iftiralar ve karalamalar da havada uçuşmaktadır.Mısır'da bir gaz sızıntısından patlayan balonda Ondukuz kişi ölmüş.Bizde her türlü sızıntı meşrudur ve serbesttir!
Bay Recep Tayyip Erdoğan beyimiz;bu sıızıntı üzerine;"Baldıran Zehiri içerim!"Buyurmuş.Baldıran zehirini içmek onuru Sokrat'a aittir.Haklı olduğu halde haksızca ve insafsızca verilmiş olan ölüm kararına,pozetif hukuka saygısını göstermek için baldıran zehirini içerek ölümsüzlüğe kavuşan yalınız Rahmetli Sokrattır.Siz,her türlü pozetif hukuk kuralını yok sayan siz,baldıran zehirini içmeye bile layık değişsiniz!Siz;Sayın Bayım,isteseniz de baldıran zehiri içemezsiniz!Bu sözünüzü Yeminsiz ve dahi kasemsiz söylediniz.sizin Kur'an'a dayalı şeriat devleti kurmak için Yemin ve Kaseminiz vardı da!Unutmuş olabilirsiniz diyerek buyurunuz:
         "Tayyip Erdoğan'ın 1980'li yıllarda arşivlenen,Kur'an kursunda ettiği bilinen ve Trabzon askeri arşivinde mevcut bulunan atatük aleyhindeki ünlü yemini:"Ben,muhammed müslüman Ümmetindenim.türkiye dinsiz,laik bir memleket haline gelmiştir.Hayatımı Mustafa kemal dinsizliği ile savaşa adayacağıma,tüürkiyeyi bir din ve şeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceğime,Kemal Paşa zamanında çıkarılan dinsiz kanunların tatbikini önleyeceğime,kısa zamanda ümmet esasına  dayanan ,şeriat devletinin kurulması için çalışacağıma,dinim,allah'ım ve büğtün mukaddesatım üzerine yemin ve kasem ederim!"
Sayın Bayımız Erdoğaan Bey;sizin ne içeceğinize USA ve Fethullah Gülen karar verir.
                                       

İzleyiciler

Blog Arşivi