5 Şubat 2012 Pazar

437/BUYURUNUZ KADINLARIMIZI YÜCELTENLERE!

                                                                       
                        BUYURUNUZ KADINLARIMIZI YÜCELTENLERE!
            OSMAN TÜRKOĞUZ
            osmanturkoguz@gmail.com
            İzmir;25 Kasım 2011./EK:05 Şubat 2012.Bu yazım bir Milli Güvenlik Dersi ödevidir.
            Kadınlar, Kadınlarımız hakkında, onları aşağılayan ve küçük gören, her iki âlemde de ONLARI edilgen bir seks aracı sayanlar, bu inançlarını kime ve neye dayandırırlarsa dayandırsınlar, asla kabul etmiyorum.
         Kadınlarını erkeklerden aşağı bir seks aracı ve sürekli olarak edilgen sayan toplumların liderleri; Kadınlarını baş tacı yapan toplumların Liderlerinin önlerinde politik birer edilgendir. Onlar gibi ayak, ayaküstüne atmaları da akılları göz ve kulaklarında olanlar içindir. Biz, onların ne rahleler ve kimler önünde diz çöktüklerini de bilenlerdeniz. OSTÜZÜ:
Anayasamız Madde 41:Aile Türk toplumunun
temelidir.(Ek deyim: 3.10 2001–4709/17’İnci Madde) ve eşler arasında eşitliğe dayanır.”
Madde49-“Çalışma, herkesin hak ve ödevidir.”    “X.Kanun önünde eşitlik (Ek:7.5.2004–5170//1’inci madde.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.(Ek tümce:                 7. 5,2010–5982/1md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.”
Kadınların yerleri evlerinde oturmak ve çocuk doğurmaktır!”Sn. Recep Tayyip Erdoğan Bey!
“Biz, insanı en mükemmel bir surette, eksiksiz olarak yarattık!”
Kur’anı Kerim, Tin Suresi(”95/5’inci ayet).
Biz, İNSANI diyor Yüce Yaratanımız. Biz Erkeği demiyor. Kadın ile erkeğin değerlerini İnsan noktasında birleştiriyor.
İlk hadis kitabı Hz: Muhammed’in ölümünden (245) sene sonra—08 Haziran 632-- Semerkantlı bir Türk tarafından derlenmiş olan 600.000---800.000 tevatür hadis arasından iki rekât namaz kılma ölçüsüyle bugünkü haline getirilmiştir. Bu hadislerin yukarıda vermiş olduğum ayetin ışığı altında değerlendirilmesini; Büyük Din Bilgini ve Mezhep sahibi Ebu Hanefi’nin de 17 gerçek hadis olduğu beyanının göz önünde tutulmasını arz ederim.
Kadınları çok alçaltmaya yönelik beyanlar, İlkel Arapların uydurması olduğu kanısındayım. Kadınlarımız, Tanrımıza en yakın olanlarımızdır. Peygamberleri de onlar doğurmuştur. OSTÜZÜ.
Prof. Dr. Yener Temelli
IU İstanbul Tip Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji ABD.
Öğretim Üyesi

                                  

          HANIMLAR DİKKAT! ERKEKLERİN KADINDAN NE KADAR               KORKTUKLARININ BELGELERİ!
         Hiç birisi uydurma değil, yazarları belli, yazıldıkları yer belli. Hanımlar, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Aşağıdakileri dikkatlice okuyun, yaşantınıza yeni bir düzen  getirin, cehennemde yanmayın! Bu Söylenenlere uysunlar da dünyada mı yansınlar? Ostüzü.
Kadının yeri soğumadıkça erkek, kadının oturduğu yere oturmamalıdır.
Kadınlara Dini Bilgiler sayfa 24
Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.
İbni Hacer El Heytemi 2/121 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 239
Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını  bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz.
Hafız Zehabı-Büyük Günahlar- Sayfa 187
Kadınların dinleri ve akılları eksiktir.
Sahihi Buhari
Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük  ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim.
Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003
Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.
Sahihi Buhari
Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok
istiğfar ediniz. Çünkü ben Cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm.
(İstiğfar; insanın içine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranarak Cenâb-ı Hak'tan kusurlarının affedilmesini ve günahlarının bağışlanmasını  dilemesi demektir)
Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003
Bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse  Cennete girer.
Riyazus Salihin
Kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıklarına, kötü  huylarına sabredendir, bu sabır onların cennete girmesine sebeptir.
Kadınlara Dini Bilgiler sayfa:88
Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.
Sahihi Müslim, Salât 265; Tirmizi Salât 253/338 Ebu Davud, Salât, 110/720
Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.
Ebu Davud, Tıb, 24/3922; Müslim, Selam, 34/115 Buhari, Nikah, 17/4805
Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin.
Sahihi Buhari
Takma saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını  incelttiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.
Ebu Davud, Tereccul, 5
Eğer bir kadın peruk takarsa, eğer kol ve yüzüne dövme ya da ben yaparsa, yüzünden ve kaşlarından cımbızla kıl aldırırsa, yüzüne güzellik vermek için şekil değiştirirse lanetlenmiştir.
İmam Şarani – Uhudul Kubra – Sayfa 313, 867, 889
Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur.
İbnül Cevzi, Mevzuat, II/282-283; Suyuti, Leali, II/154 İbn Arrak, Tenzihü'ş-Şeria, II/212-213
Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırmayın, çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı çıkmak arzusu gelir.
İmamı Gazali-Kimyayı Saadet sayfa:178 İbn Ebi Şeybe, Musannaf, IV/II, 420
Dışarı çıkması kesin gereken kadın ise kocasından izin aldıktan sonra dışarı çıkacak ve şu kurallara kesin uyacaktır:
1-Sıkı sıkıya örtünüp kötü giysilere bürüne,
2-Hiç çıkmamış gibi davrana,
3-Başını öne eğip kimsenin yüzüne bakmaya,
4-Kalabalığa karışmaya,
5-Erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmaya,
6-Herkesin dolaştığı sokaklardan uzak dura,
7-İşini bir an önce bitirip evine döne,
İmamı Gazali – İhyayı Ulumuddin – 2/290
KADININ EN MAKBULÜ KOYUN CİNSİDİR
1-Giyim kuşam hevesinden maymun.
2-Fakir düşmeye razı olmadığından köpek.
3-Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan.
4-Gece gündüz koğuculuk yaptığından akrep.
5-Evden eşya sattığından fare.
6-Erkeklere hile kurduğundan tilki.
7-Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur. 
İmamı Gazali- İhyayı Ulumuddin
Sana kadınların aybaşı halini sorarlar. De ki: O bir ezadır. Aybaşı halinde kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın.
Bakara Suresi–222
Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin, zira kadınlara muhalefet berekettir.
Kadınlara Dini Bilgiler 44,45 Suyuti, Leali II, 147; İbn Arrak, Tenzihü'ş Şeria II, 210
Kim ki karısına itaat ederse Allah (cc) onu yüzüstü Cehenneme atar.
İbn Arrak II, 215
Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz.
İbni Hanbel Müsned 5.43.50; Tirmizi Fiten:75 Nesai Kudat:8; Buhari Fiten:18
Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Dikişi ve Nur Suresini  öğretin.
İbnü'l Cevzi, Mevzuat II, 269
Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi  sinirli bir şekilde gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet  eder.
Sahihi Buhari 9/36
Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olunur.
Kadınlara Dini Bilgiler sayfa 61
Bir hadis de şöyle der: 'Camiye gelirken kokulanan kadın evine dönüpte cünüplükten ötürü boy abdesti alır gibi yıkanmadıkça, Allah katında onun namazı kabul olmaz.'
Avnül mabül 11/230
Nasıl? Cennet'i garantilediniz mi?-
Prof. Dr. Yener Temelli
IU İstanbul Tip Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji ABD.
Öğretim Üyesi
Gönderen Fevzi Moray zaman: 21.57 0 yorum
Salı, Ocak 18, 2011

 

1 yorum:

Gülsev eyüboğlu dedi ki...

Sayın TÜRKOĞUZ Komutanım,
Bu anlattığınız kadınlar bizden değiller ki !Böylesine pısırık,erkeğe kul köle olan kadınlar TÜRK Kadını değil ki..Eğer ki biz TÜRK Kadınları bu anlatılan pespayelerden olsaydık,şimdiler de yeryüzünde TÜRK olarak bir Ulus olmazdı ki..
O yüzyıllar önce fetva verenlerin iğrenç fetvaları Türk Kadınlarını ilgilendirmedi,bugün Prof.Etiketiıyla yazan düşük ahlaklı zavallıların fetvaları da bizi ilgilendirmiyor..Bende diyorum ki hodri meydan hadi bakalım bu hadislerinide,fetvalarını da uygulasınlar da görelim !
Saygılarımla

İzleyiciler

Blog Arşivi