1 Temmuz 2013 Pazartesi

1072YASAL SAVUNMA HAKKI!


 


            OSMAN TÜRKOĞUZ

            osmanturkoguz@hotmail.com

             İzmir;01 Temmuz 2013

            Bendeniz bu yazımı Hukukçu geçinen korkaklarımıza ve çıkarcılarımıza ithaf ediyorum!

                                 MEŞRU MÜDAFAA HALİ!

                                   YASAL SAVUNMA!

   Uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu bir korunma yoludur!      

Yasal savunma (nedir ne demek)


  1. Yasada gösterilen biçimde bir kimsenin, kendisine, yakınlarına ya da mallarına karşı yapılmakta olan haksız bir saldırıdan korunmak, dokuncayı önlemek için işlemek zorunda kaldığı eylem ve yapmağa zorlandığı davranış.
  2. (en)Necessary defence, in self defence.
  3. (fr)Légitime défense.  
  4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanuna göre,”Meşru savunma ve zorunluluk hâli:

  MADDE 250(1)Gerek kendisine gerekse bir başkasına  ait bir hakka yönelmiş,gerçekleşen,gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı  o andaki hâl  ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

·         (2)Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden  kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile  tehlikenin ağırlılığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.”

Şimdi, bir de anayasamızın vatandaşlarımıza verdiği haklara bakalım: X.kanun önünde eşitlik

     MADDE 10-Herkes, dil, din,ırk

renk, ciniyet,siyasi düşünce,felsefi inanç,din,mezhep  ve benzeri  sebeplerle ayırım gözetilmeksizin  kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye,aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idari makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.”

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

MADDE 11-Anayasa hükümleri,yasama,yürütme ve yargı organlarını ,idare makamlarını  ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.”

Anayasamızın 10,24,25/26/34’üncü maddeler amir hüküm olarak herkese fikirlerini bireysel olarak ve toplu olarak önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısın bir hak olarak vermiştir.Bunun dışında herkes,Hükümetin her hangi bir icraatını ya da toplumun bir haksızlığını beğenmezse,protesto ve gösteri hakkını kullanır!Bir görevli bu haklarını kullananların karşısına geçip:”Hemen dağılmazsanız zorla dağıtılacaksınız!”Ültimatomunu neye göre çekmektedir?Anayasamıza inanmamaya ve köleliğine göre çekmektedir.Normal giden bir Protesto hakkını dağıtmak için zor kullanarak,göstericileri zora sokarsanız,bu Anayasal hakları elinden alınan herkes YASAL SAVUNMA HAKLARINI tecavüzün şiddetine eşit bir şiddette kullanır!

 

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi