14 Mayıs 2011 Cumartesi

381-NASIL BİR ANAYSA SAYIN ERDOĞAN BEY! 3

 OSMAN TÜRKOĞUZ
İzmir;14 Mayıs 2011.

                        NASIL BİR ANAYASA SAYIN ERDOĞAN BEY!-3
“Türkiye kendine din olarak Kemalizmi almış ve başka hiçbir dine hayat hakkı tanımayarak kitlelere zorla dikte ettirmiştir..” Recep Tayyip Erdoğan.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde10- “Herkes, dil, ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”
“Türkiye’nin yarınında artık Kemalizm’e ve Kemalizm benzeri rejimlere, sistemlere yer yoktur.” Recep Tayyip Erdoğan.
“Demokrasi bizim için bir amaç değil, araçtır. Amacımıza ulaşana kadar demokrasiye bağlıyız.” R.T.Erdoğan.
“Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz ”R.T.Erdoğan.
“Artık bugün, demokrasi düşüncesi daima yükselen bir denizi andırmaktadır. 20’inci yüzyıl, birçok baskıcı hükümetlerin bu denizde boğulduğunu görmüştür.” Gazi Mustafa Kemal,1930.
“Demokrasi ülke aşkıdır” Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Afet İnan Uçmay, Medeni Bilgiler.
“Bazı insanları her zaman, bazı insanları da zaman, zaman aldatabilirsiniz, tüm insanları her zaman aldatmanız mümkün değildir!” Abraham Lyncolyn
                        Sayın Erdoğan Beyimiz; yani ya,meydanlarda demokrasi adına atmış olduğunuz nutuklar da Takiyye eseri mi oluyor? Pekiyi olarak yeminlerinizi öğrendik; ama ve lakin öğrenmek istediğimiz bizce önemli bir konu var: Anayasamızın 81’inci maddesinde örneği verilmiş olan  milletvekillerimizin Ant içme metni:
            Madde 81- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde ant içerler:
            “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanma ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”
            Sayın Erdoğan Beyimiz, insanlar er olarak doğmuş olabilirler; Anadolu’muzda erlik, sözünden, özünden ve yemininden dönmemek olarak kabul edilmektedir. Sizlere; tüm insanlarımızın gözleri önünde içmiş olduğunuz bu ant için soruyorum: Ne diyorsunuz?
            Anayasamıza ve içmiş olduğunuz antlara karşı söylemlerinizi hep yurt dışında söylüyorsunuz!
            İspanya’da da bir şato inşa etmiştiniz:
            “ Bir tutturmuşlar laiklik elden gidiyor diye, millet isterse tabii ki gidecektir bee!”
            “Sonra nedir bu laiklik Allah aşkına? Bu ne menem şey?”
            “Sayın Öcalan’ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, aldığı kellelerin—Şehidedilen Asker, Polis, öğretmen ve Türk vatandaşlarını KELLE olarak kabul ettiğini  etmektedir—
            “Türkiye’yi eyaletlere bölmek lâzım. Merkezi yönetimlerin bir takım yetkileri bunlara verilmelidir. Belediye başkanları da bu konuda en yetkili olmalıdır. O bölgelerdeki her türlü eğitim de bunlara bırakılmalıdır.”
            “Referansımız islamdır. Tek hedefimiz islam devletidir.” R.T.Erdoğan.
       Sayın Er olarak doğmuş olan Beyimiz; size soracağım daha çok sorularım var. Ancak, ”Kısa Anayasanıza” temel olacak Anayasamıza, çağımıza ve akla aykırı olan bu fikirlerinizin nasıl yansıtılacağını öğrenmek hakkımıza saygılıysanız, lütfen cevap vermelisiniz.
            Bu sözleri daha önceden bilenler ve yeni okuyanlara da Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün bir ricasını ve bir tanısını yazıyorum:
                                      “EFENDİLER,”
            “Sırası gelmişken aziz Milletime şunu tavsiye ederim ki; başının üzerine çıkaracağı adamların kanındaki öz cevheri çok iiyi tahlil etmek dikkatinden bir an bile geri kalmasın...” Nutuk.
            “Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan uluslar arasında ruhen demokrat doğan tek ulus Türklerdir.” Ord.Prof.Dr.E.Z.Karal, Kemal Atatürk Düşüncesi,s.148
            Şehir, şehir dolaştırılan bindirilmiş alkışçıları aklınızla irdelemenizi önerir, saygılarımı sunarım.

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi