15 Haziran 2011 Çarşamba

396-KUBİLAY OLAYI VE GERİİCİ AKIMLAR:1

                                           

                        OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@hotmail.com
                   Çeşmealtı;07 Haziran 2011.

                                      KUBİLAY OLAYI
                                               VE
                   GERİCİ AYAKLANMALARIN GERÇEK NEDENİ?
                                     BİRİNCİ BÖLÜM
                                                                İzmir;19 Aralık 2002.
         Aralık ayı geldiğinde telefonum sürekli aranmaktaydı. Kubilay olayı hakkında bilgi istekleri peşi, peşine gelirdi. Menemenli olmamız nedeniyle böyle bir başvuru yapıldığını sanıyordum. Bir gün, aklıma bu olayı ve gerici akımların nedenini kısa da olsa yazarak yayımlatmak ve her makama birer tane göndermek fikri aklıma geldi ve hemen yazarak 500 adet bastırttım ve İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığına 25 adet gönderdim. İzmir İl Makamına ve Menemen kaymakamlığına ve bağlılarına da, yeterli sayıda postaladım. Şimdi de bu basit kitapçığı bilgisayarıma yükleyeyim dedim;  işte olay budur.
         “Sadova(1866) ve Sedan (1870)Muharebelerinin Ünlü Komutanı Feld Mareşal Kont Helmuth Karl Bernhart Von Moltke; Üsteğmen rütbesiyle(1835-1839) tarihleri arasında, Osmanlı Ordusunda görev yapmıştı. Osmanlı ordusunun Üst komutanlarını tüm uyarılarına karşın, Kör bir Cehalet nedeniyle Nizip yenilgimiz üzerine de Almanya’ya geri dönmüştü.”Keçinin meteoroloji mühendisi, eşeğin de yol mühendisi olduğu bir orduda çalışamam! “Dediği rivayet edilmişti. Bismark ile birlikte Alman birliğini kuran bu Ünlü Mareşalin “Türkiye Mektupları” adı altında yayımlanmış olan hatıralarını okumamış olanlar için çok üzüldüğümü belirtmek isterim.
         Üsteğmen Von Moltke, Anadolu içlerinde ilerlerken çok büyük bir barut deposu görür. Kapısı ardına kadar açık olan barut deposunun önü barutlarla dopdoludur. Barut deposunda görevli Osmanlı askerleri, deponun hemen önünde ve açıkta yakmış oldukları ateşte yemeklerini pişirmektedirler. Bu durumu gördüğünde dehşete kapılan Üsteğmen Moltke; bu durumun çok tehlikeli olduğunu, derhal ateşin söndürülmesini, deponun önündeki barutların da temizlenerek deponun kapılarının kapatılmasını önerir. Yetkili Osmanlı Paşası:
         “Telaş etmeyiniz hiçbir şey olmaz. Ötedenberi yemekler bu şekilde yakılan ateşte pişirilmektedir!” Der ve keyifli bir biçimde KEHH! KEHH! Güler. Üsteğmen Moltke’yi ateşler basar. İki gün sonra Osmanlının yetkili Paşası, gayetle asık bir suratla Üsteğmen Moltke’ye:
         “Barut deposu havaya uçtu ve orada bulunan tüm askerlerimiz de şehit oldular. Yaptığımız soruşturma sonucu, Cenabet olan bir askerin Gusül aptesti almaması nedeniyle bu felaketin meydana gelmiş olduğunu anladık!” Der!
         Nedensellik olayından habersizlerin, mutlaka doğal felaketlerde bir insan hatası aramaları gerekmektedir. Külün üstüne işeyenlerin ağızları yamulur! Yalova’daki Donanma Komutanlığı binalarının, 1999 yer sarsıntısında yerle bir oluşu; çalınan, çarpılan eksik ve niteliksiz malzemelerle fay hattı üzerine kurulmuş olmasına bağlanamaz.28 Şubat süreci, Batı Çalışma Grubu çalışmalarının bu binalarda yapılmış olmasına bağlanır. Simsiyah sakallı ve Romanyalı bir Hanımla dahi evli bir imam Efendi, bu durumu televizyon kanallarımızda uluorta haykırarak anlatır.
         NEDENSELLİK, SEBEB—SONUÇ İLİŞKİSİ, İNSAN AKLININ ULAŞMIŞ OLDUĞU BİLİMSEL BİR İNCELEME METOTUDUR. Buna Causalite—Kozalite-denilir. Tek boyutlu mistik, masallara ve mesellere dayalı, pozitif düşünceden yoksun şartlandırma, çıkarcılık ve kandırmacılıkta ustalaşmış Din tüccarlarının elinde, tüm doğal olayları bir tek kalp cümle ile açıklar ve de analiz ettirir. Sürü haline indirgenmişlerin tatmin edilmeleri için; aydınlatılmamış insancıkların bariz hataları, aydınların akılcı önerilerine rağmen,”İlahi adalet!”,”İlahi ceza!” Masalları ile açıklanır. Yer sarsıntısından daha büyük ve daha güçlü ve daha da korkunç aydınlığı söndürerek karanlığı evrenselleştirme sarsıntısı yaratılır.
         Ünlü; Matematik, Felsefe ve Astronomi Bilgini Rahmetli Papaz GİORDANO BRUNO;(1548-16 Şubat 1600)16 Şubat 1600 tarihinde, Roma’da engizisyonun emri ile yakılmıştır. Dünyamızı kâinatın merkezi sayan kilise inancına karşı gelme suçunu işlemiştir! Londra’ya kaçan Rahmetli Bruno Giordano’yu bir zengin öğrencisi kandırarak Roma’ya getirtmiş ve Vatikan’a yakalatmıştır. Yedi sene Vatikan zindanlarında mahpus tutulan bu Ünlü Bilgin ve de Papaz, yakılmaya götürülmek için hücresine giren papazın titrediğini gördüğünde:
         “Korkuyorsun değil mi!”Diye de takılmıştır. Avrupa’nın bağnaz din adamları tarafından, Din ve Tanrı adına yakılmış olan bilginlerin şavkı tüm insanlığı aydınlatmıştır. Bu Rahmetli Bilgin papazın bir sözü tüm çağlarımıza egemen olan aldatmalara da ışık tutmaktadır:
         “Tanrı, kendi düşüncesini egemen kılmak için iyi insanları kullanır. Kötü insanlar da kendilerini egemen kılmak için Tanrı’yı kullanırlar!”
         Hüseyin Mansur Hallaç(858 Tur-26 Mart 922 Bağdat).İranlı Sufi ve yazar. Ene’l hakçı. Türk ellerine İslamiyeti yayan büyük insan. Elleri ve ayakları kırıldıktan sonra, derisi yüzülerek öldürülmüştür. İşin en ilginç yanı da kendisine bu ölümü reva gören Abbasi veziri de,bir sene sonra aynı yerde aynı şekilde öldürülmüştür.
         Abdurrahman Bin Tahir, Bağdat’ta bir Pazar yerinde,bir Yahudi’ye” Köpek!” Diye bağırdığında, oradan geçmekte olan Hallaç’ı Mansur:
         “Evladım, insanlar dinlerini kendileri seçmezler. Kaldı ki, hem Musevilik, hem Hıristiyanlık, hem de İslam HAK DİNİDİR. AMAÇLARI AYNI, ARAÇLARI FARKLIDIR!” DEMİŞTİR.
         Nesimi,(1370-1417-18).Azerbaycan’ın Samahı şehrinde doğmuş, Halep’te derisi yüzülerek öldürülmüş bir Türk şairidir. Batinidir ve Hurufiliğe meyillidir. Bazı şiirleri bestelenmiştir. Ene’l Hakçıdır.”Söyler tefi, çengi, neyi Enel Hak!”Bestelenmiş olan bir gazelinde de:”Kâh çıkarım gökyüzüne seyrederim âlemi/Kâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beni”Söylemleri yüzünden, Mısır Kölemen Sultanı El-Müeyyed Şeyh’in emri ile derisi yüzülerek öldürülmüştür. Kanı çekildiğinde sararan yüzüne avuçlarıyla kendi kanını sürerek korkmadığını göstermiş; bir taraftan da:”Allahım, bunlar Cahil, ne yaptıklarını bilmiyorlar; ne olur bunlara günah yazma !” Diye dualar etmiştir. Büyük Voltaire, insanlığın kurtuluşu için yalınız papazlar hakkındaki kanısını yazmıştı. Bence eksik bir yakarıştır bu!
         İnsanların yükselmelerinin önünde üç adet dev engel vardır:
         1-Yobaz Haham,-“Tüm kavimlerin insanları ve malları İsrail oğulları için yaratılmıştır!”
         2-Yobaz Papaz,”-Kilise, Çan sesi ve Yalan.”Anna Kareninna. L.Tolstoy.
         3-Yobaz Müslüman din adamı.-“Cennette her Müslüman erkeğe 72 Nikâhlı eş, her gün Bakire olmak şartı ile günde 100 Huri ve dahi Gılman var!”Sakallı Ahmet Hoca.
         Çok tanrılı dinlerde de din ve tanrılar adına anlaşılamayan bilginler öldürülmüştür.
         Sokrat ta, tanrılar adına büyük baldıran zehiri içirilerek öldürülmüştür. Akbaş cephaneliğini basarak, binlerce piyade tüfeğini, makineli tüfekleri ve milyonlarca piyade fişeğini Anadolu’ya kaçıran Edremit Kaymakamı cennetmekân Köprülülü Hamdi Bey de, İngiliz altınlarına ve Allah adına hayâları burularak, din adamlarımızca öldürülmüştü. Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay da, Allah adına Allahsızlar tarafından şehit edilmiştir. Bu olayları, vakanüvisçe anlatır, vakanüvisçe dinler ve vakanüvisçe de yazarız.
         İslamın çıkış sürecinde; İlkel Arap boylarının ve dahi soylarının iktidar kavgalarına, türlü çeşitli entrikalarına, bir de Ulûhiyet ekler de ağlayarak anlatırız. Bedir gazasında destekleyici Tanrımız; Uhut gazasında neden desteğini çeker! Hz.Muhammed’in etrafında niçin hep açlar ve köleler vardır? Ganimet’e—Yağmaya-bir de Tanrısal boyut eklenir. Aslında yağma—Ganimet-- Makro düzeyde bir üretim ve paylaşım aracıdır ve dahi gelenekseldir. Ganimet, ayete göre bölüştürülür. Kur’anı Kerim’de yazmadığına halde, Arap savaş atına iki pay, savaşa iştirak eden binicisine de bir pay verilir. Huneyn zaferinde en büyük hak sahibi Düldül’e, sırf katır olduğu için, yarı soy Arap atı oluşuna bakılmaksızının ganimetten pay verilmez. Hz. Muhammed, Medine döneminde siyasi islamı örgütler.
         Bu tür olaylar anlatılırken ve yazılırken,”NEDEN?” VE “NİÇİN?” soruları sorulamaz. Yahudilikte olsun, Hıristiyanlıkta olsun, Müslümanlıkta OLSUN ”DOGMALAR” hüküm sürer ve insanları körü, körüne peşlerinden ölümüne sürükler. Hıristiyanlığın dogmalarını, cayır, cayır yanmaları pahasına bilim adamları yıkmıştır. Kilise tarafından Tanrı ve din adına yakılmış olan o Bilginler insanlığın yol göstericileri olmuştur.
         Müslümanlıkta, ilim-Din çatışması olmamıştır. Hükümdarlarla birleşen din adamları bilimin gelişmesine de engel olabilmişlerdir. Din adamları, ilim-Din tartışmasını Bilim ve Tanrı çatışmasına döndürmesini ustalıkla döndürerek halkın beynini hurafe çimentolarıyla betonlaştırmışlardır. Bilimsel önermeleri, Tanrı adına yargılayarak tanrı adına da cezalandırmışlardır. Reformcu geçinen Calvin bile, İspanyol bilim adamı Servetiyüs’ü odun ateşinde yaktırabilmiştir. Salt iktidar olabilme, bilgisizlik üstüne kurulmuş olan saltanatı sürdürme gayretleri, cinayetletleri, soygunları ve halkı kandırmaları Tanrı adına yaptırtmıştır.
         Egemenlik Tanrı’nındır!”Hem de Egemenlik, kayıtsız ve koşulsuz Tanrı’nındır avutmacası günümüzde bile hükmünü sürdürebilmektedir.”Yeryüzünde bu egemenliği tanrı adına kim kullanacak?”Sorusu hâlâ sorulamamaktadır. Kilise-Kral çekişmesinin galibi olan kilise bu egemenliği Tanrı adına kullanmaktadır. vatikan tarafından Aforoz edilen Alman İmparatoru Birinci Kongrat, kış günü Roma’ya gelerek yalınayak papa’nın kapısında üç gün bekleyerek aforozunu geri aldırabilmişti. Müslümanlıkta, ölüm, hal ve savaş fetvalarını Şeyhülislamlar vermekteydi.
         Büyük keşifler ve topun savaş aracı olarak kullanılması merkezi otoriteyi ve Kıralların gücünü de arttırmış; Kilise babalarını ve Derebeyleri de sindirmişti. Sonunda, Kral ve kilise işbirliği ortaya çıkmıştır. Yığınlar ve bireyler, bu iki gücün ortak gayretleri ile Tanrı adına yönetilmiş, soyulmuş ve öldürülmüştür.”Kıral, yürütme ve yönetme gücünü Tanrı’dan alır! Bu egemenlik paylaşılamayacağı gibi devredilemez de.”Ondördüncü Louis’e destek felsefesi. Jean Bodin, Cumhuriyetin Altı Kitabı. Je suis L’etat—Devlet Benim—Güneş Kıral 14’üncü Louis!
         Müslümanlıkta; padişah, yönetici “Zilullah’ı Ruyu Zemin,Tanrı’nın yeryüzünde gölgesidir ve dahi peygamber postunda oturur.Peygamberler gibi,torunlarını,oğullarını ve kardeşlerini kestirseler bile,her türlü suçtan,şek ve dahi şüpheden aridirler!Hz.Muhammed’in bu konuda sahih hadisi de vardır:”Yönetici zalim olsa bile,halk o’na itaat etmekle yükümlüdür!”
         Batı’da;17’inci ve 18’inci asırlarda; yönetici ve yönetilen ilişkilerinde yönetilenler yararına büyük gelişmeler olmuştur. Özellikle de İngiliz Filozofları halkın ayaklanma hakkını kullanabileceğini ileri sürmüşlerdir.”Halk; canını, malını ve ırzını koruması için yöneticiye devretmiş olduğu EGEMENLİK HAKLARINI, yönetici bu egemenlik hakkını KULLANMADA KÖTÜ DAVRANIRSA, HALK AYAKLANARAK BU HAKLARINI GERİ ALMA HAKKINA SAHİPTİR!”Bizim Paris sefir’i Kebirimiz Dersaadet’e raporlar yazar:”Voltaire adlı bir Zındık!”
         Bütün bu oyunlar, halkın beynini hurafelerle doldurmak, O’nu soyup soğana çevirmek ve iki yılda bir Nemçe’ye seferler düzenleyerek köklerini budamaktan geçmiştir.Yunanlılar İzmir’e ayak bastıklarında;Mustafa kemal’in asıl niyetini bilen yobazlar İzmir’in bazı minarelerinden ve açıkça İzmir halkına vaazlar vermişlerdi:
         “Sakın ola, Yunan’a kurşun atmayınız. Kur’anı Azimşanda Rum suresi vardır. Bundan sonra bizleri Rumlar idare edeceklerdir!” Yunan işgali onların sultalarını sürdürmelerine engel olmayacağından, bu işgal onlar için Kuranidir ve de tanrısaldır! Mustafa Kemal Cumhuriyetçi bilinir. Alaşehir ve Balıkesir kongreleri onlar için tehlikeyi haber vermektedir. Sevr paçavrasının onayı için toplanmış olan Saltanat şurasında; Rahmetli Haldun Taner’in Cennetmekân babası Müderris Ahmet Bey bağırır:
         “Devir, Saltanat Şurası devri değil, Halk Şurası devridir!”Diye. Dini, bireyin ve toplumun ruhundan ve gönlünden çıkartıp, devlet yapısı içersine oturtarak; yapacakları ve yaptıkları tüm ahlaksızlıkları tanrı’ya ve Dine bağlayanlar için, ulusal bağımsızlığın, ulusal egemenliğin ve halk ve ulus kavramlarının hiçbir önemi yoktur. Bireyin ve toplumun boynuna geçirilmiş olan Allah’a ve dine dayalı sömürü sürsün yeter! Tek amaç ve eksen de budur. İngiliz’i gelmiş, Yunanı gelmiş, onlar için hiç önemi de yoktur. En büyük Arap milliyetçisi olan ve ulusları Ümmet potasında eritmiş olan Hz. Muhammet’ten de ders almaları mümkün değildir. İslam dini ile bağdaşmayan dini sömürü araçlarına da kapışları ardına kadar açıktır, yeter ki onların çıkarları sürdürülsün. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de Yahudi ve Arap mistik söylemleri geliştirilmiştir. Tüm Osmanlı padişahları çeşitli tarikatlarda boy göstermekten güç ummuşlardır. Veli Beyazıt diye anılan İkinci Beyazıt, boynuna takılan bir tasma ile şeyhinin huzuruna getirilmiştir. Öyle ya:”Şeyhi olmayanın Şeytanı vardır!”Hükmü yerine getirilsin. Daha çok sonraları, Mareşal Gazi Mustafa Kemal’in:
         “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir ve cehalettir!”Diyeceğini, bu çıkarcı din sömürücüleri işin başında görür gibiydiler.
         Sait Molla adlı bir Yobaz din adamı, İngiliz casusu Rahip Frew’in emri altında, İngiliz altınları ile Konya’da, Düzce ‘de, Bolu’da, Kuvayı Millicilere karşı kanlı ayaklanmalar tertipleyerek Müslüman Türk’ü Müslüman Türklere öldürtebiliyordu. Din ve İman sahibi bir İslam Büyüğü bir Papazın emrinde, vatan ve ulusuna karşı savaşabiliyordu. Kendi payına ve düşmanlarımız için “Hâkimiyet Allahındır!”Yetkisini dinine, imanına, vatanına ve ulusuna karşı kullanabiliyordu. Milliyetsizlerin çıkarlarından ve midelerinden başka vatanları yoktur, hainlikleri de o oranda çoktur.
         “Hâkimiyet Allahındır!” Parolası içersinde, her türlü çıkarı ve ihaneti, ulus ve ülke hainliğini bulmak ta mümkündür. İçinde ALLAH kelimesi geçen her fikre de itiraz etmek mümkün olmayacaktır. Kutsal yerleri Arabistan’daki bazı yerlerle sınırlı tutacakları da bir gerçektir. İslam inancının kutsal saydığı yerler dışında ulusumuz ve ulusal tarihimiz için İnönüler, Sakarya, Dumlupınar ve Viyana’dan kaçışımızın durdurulduğu Çanakkale bizim için de kutsaldır.
         Devrim şehidimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı 23 Aralık 2001 günü şanına yakışır bir şekilde ulusumuzca andık. İstanbul’da yayımlanan Akit adlı bir gazete,24 Aralık 2001 günkü nüshasının birinci sahifesinde,”Kubilay Şov” başlığıyla kin kustu. Bu iğrenç yayıma ne bireysel ne de toplumsal bir tepki sunulmadı. Herşeyin hazırına konmuş bir toplum olarak,
Kurtulmayı, sömürünün ve vurgununculuğun bitirilmesini Türk Silahlı Kuvvetlerinden beklemekteyiz. Nereden ve nasıl geldikleri belli olmayan ne idiği belirsizlerin peşlerine takılı takılıvermekteyiz.
         Bizler; bir olaylın Analizini, sentezini ve yorumunu yaparken yalınız o olayı anlatmaktayız. NASIL? NEDEN VE NİÇİN’İ hiç kullanmamaktayız.
         İngiliz Sevenler Cemiyetinin Fahri başkanı Padişah’ı Zülcelâl Altıncı Mehmet Vahdettin’dir. Cemiyetin Başkanı Sait Molla da Osmanlı Hükümetinde yetkili bir devlet adamı, Dâhilîyi nezareti Müsteşarı bir aşağılık Yobazdır.    İngilizlerin korkusundan Kürt Nemrut Mustafa Divanı harbince idama hüküm giyen Boğazlayan kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıfı Yarbay Kemal Bey, darağacında masum olduğunu söylerken bu aşağılık vatan haini, Nezaretin penceresinden:
         “Çabuk asın, konuşturmayın bu köpeği!”Diye havlamıştır. Sait Molla, Damat Ferit Paşa, Sevr paçavrasını imzalayan Rıza Tevfik Bölükbaşı Hürriyet ve İtilaf fırkasındandı. Paris’e gelen Damat Ferit paşa, kendisine gösterilen Sevr taslağına onay verdiği halde imzalamayıp bir Fransız savaş gemisiyle imza ekibini gönderir. Sevr anlaşmasının onayında da bulunmaz Sadrazam vekili olan Yüzelliliklerden Tokatlı Mustafa Sabri Efendi Sevr’i onaylar. Mustafa Sabri efendi Mısır’a yerleşir, Mustafa Kemal aleyhinde kitaplar yazar; Yunan idaresinin Mustafa Kemal idaresinden daha iyi olduğunu iddia eder.Karısının Selanik’te çiftliği vardır.Önemli olan ülkemizin bölünüp,parçalanması değil,bu vatan haininin Sadrazam vekilliğinden olmasıdır.
         Sultan Vahdettin,40.000 altın vererek Sarı Paşa’yı Anadolu’ya göndermiş! Anadolu’ya göndermesine göndermiştir amma velâkin, vatanlarını savunan Türklere hadlerini bildirerek İngilizleri memnun etmesi için göndermiştir! Bir Osmanlı altını 6,7 gramdır40.000x6,7=268 kilogramdır. Sarı Paşa bu altınları ne ile taşımıştır!
         Birdenbire işler umulduğu gibi gitmemeye başlamıştır. Tüm Anadolu Türk halkını protesto gösterilerine yöneltmek için çekmiş olduğu telgraflar yetmiyormuş gibi, bu Amasya Mukarrerat—Amasya tamimi—Amasya Genelgesi de—ne oluyor! Ululemre itaat islamın baş şartlarından birisi iken”Halk iradesi de ne oluyormuş! Ya İngilizler kızarlarsa!
         21 Haziran 1919 ‘da Mirliva Mustafa Kemal, Amasya’da Cevap Abbas Gürer’e  bir genelge yazdırmıştı. Bu genelgeyi, Mirliva Ali Fuat Cebesoy, Deniz Miralayı Eski Bahriye Nazırı ve Hamidiye Kahramanı Rauf Orbay, Miralay Kazım Dirik ve Yüzbaşı Cevad Abbas imzalamışlardı. Belgeyi imzalamakta duraksayan Erkan’ı Harp Miralayı Refet Bele de imzacıların ısrarı üzerine belgeyi parafe etmekle yetinmişti. Bu ünlü belgede şu hususlar imza altına alınmıştı:
         1*Ülkenin bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
         2*Merkezi hükümet, itilaf devletlerinin etkisi ve denetimi altında bulunduğundan, yüklenmiş olduğu sorumlulukların gereğini yerine getirememektedir. Ulusun haklı sesini bütün dünyaya duyurmak için, her türlü etki ve denetimden uzak, ulusal bir kurulun oluşturulması şarttır.
         3*Parti farkı gözetilmeden, halkın güvenini kazanmış kişiler, kongre için üye seçilecektir.
         4*Ulusal kongre, Erzurum ve Sivas’ta toplanacaktır.
          Bu dört maddede anlatılanlar; değil 21 Haziran 1919’un genel ve özel şartlarında, bugünün içinde bulunduğumuz şartlardan bile görkemlidir.
         1*Göksel irade, kader ve onu kullanan softaların oyunları sona ermiştir.
         2*Yurttaşların ve ulusun iradesi her şeyin üzerindedir.
         3*Vatan ve ulus bütünlüğü, bağımsızlık, ulusal irade ile sağlanacaktır.
         4*Düşman, yaltaklanarak değil, üzerine atılarak kovulacaktır.
    5*Ulusal iradenin seçtikleri,ulusun uygulayacağı kararları alacaktır.
     A*Erzurum kongresinde, Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti.
     B*Sivas Kongresinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti doğmuştur.
     C*Gerçekte yeni bir hükümet olan Temsil Heyeti, De Jure olarak doğmuştur.
     Bendeniz, haddim olarak bir öneride bulunmak istiyorum:21 Haziran gününü “ULUSAL İRADE BAYRAMI” YAPSAK. Çünkü o tarihe kadar Türk insanının “BEŞERİ İRADESİNİN OLDUĞU GÖRÜLMEMİŞ, DUYULMAMIŞ VE VURGULANMAMIŞTIR!”
     İstanbul iktidarı, halk desteğinden yoksun istilacıların desteğinde sipsivri DE FACTO olarak ortada kalakalmıştır. HAKLARI SANDIKLARI HALKIMIZI ALDATMA SOYTARILIKLARININ ELLERİNDEN ALINACAĞINI GÖREN YOBAZ ve VATAN HAİNLERİ KESİMİ, SİYASİ İslama sarılarak, Mirliva Mustafa Kemal ve arkadaşları ve dahi Kuvvayı Milliye hakkında ölümcül fetvalar vermişlerdir. Bu fetvalar da düşman uçakları tarafından Anadolu’muzun ta derinliklerine kadar attırılarak, irili, ufaklı tam 63 ayaklanma çıkartmışlardır. Bu, ulusu tutsak eden ve çağdışında bırakarak, bilgisizliğinden yararlanıp, hurafeleri, Yahudi ve Arap masallarını din diye yutturan, açlık, sefalet ve hastalıkların Tanrısal iradenin ürünü olduğunu söyleyen soysuzların son çırpınışlarıydı.
     Bir iktidara sahip olmak için iki tarafın kavgası ve çekişmesi doğaldır. Ulusumuzun bağımsızlığını ve vatanımızın kurtuluşunu sağlamak için yokluklar içinde çırpınanlara, istilacılarla bir ve beraber olarak, kutsal Tanrısal inançlarımızı da onların hizmetlerine sunarak, savaş açmanın anlamına ne denir? Namussuzluk, şerefsizlik ve vatan hainliği denir.
     İsviçre’nin Lozan şehrini gezerseniz,1650’de 1716’da ve 1755’te açılmış olan bakkal dükkânlarının hala çalıştırıldığını görürsünüz. Paris’te, Voltaire’in yemek yediği masa, aynı lokantada servise açılmaktadır. Ünlü İtalyan fizikçi ve Astronomu Galile Galileo’nun üzeride teleskop yaptığı masa, aynı üniversite de hizmette kullanılmaktadır. İstanbul’daki Hacı Bekir,1827’den beri hizmet vermektedir. Bizde; ihanet, sömürü, üçkâğıtçılık Tanrı adına ve din adına hüküm vermek miras olarak sürdürülmektedir.
      Mirliva Mustafa Kemal’in Amasya genelgesi; akıl düşmanı,ulus düşmanı ve çağdaşlaşma düşmanlarının akıllarını başlarından almıştır.Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında,vatanımız ve ulusumuz kurtarılmadan ve devrimler gelmeden önce,Mustafa Kemal’in sözleri çağdışı yaratıkların sonlarının gelmekte olduğunu haber vermişti.Konya gezisi sırasında;SSCB Büyük elçisi İ.S.Aralov’un da bulunduğu bir yerde,medreseler ve medreseliler hakkında söylemiş olduğu sözler çok ilginçtir”:..Yarın derhal emir vereceğim,medrese öğrencileri de  askere alınacaklardır!”
     7 Şubat 1925 ‘te; Balıkesir Zagonos Paşa—Paşa Camisinde Minbere çıkarak vermiş olduğu vaaz da çok önemlidir:
     “Ey Millet; Allah birdir, şanı büyüktür. Allahın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenabıhak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğe memur ve resul olmuştur. Koyduğu esas kanunlar cümlemizce malumdur ki Kur’an’azimüşşandaki husustur. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir.” Cumhurreisimiz Gazi Mustafa Kemal, önce dinin ne olduğunu ve ne olmadığını anlatır. Mesajı anlaşılmıştır.”Çıkarcı ve özel sınıflara”durumları bildirilmelidir.
     “Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundandır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa tetabuk etmesi lâzımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen mutabıktır. Müslümanların toplumsal hayatında hiç kimsenin özel bir sınıf halinde mevcudiyetini muhafaza hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler ini emirlere uygun harekette bulunmuş olmazlar. Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her fert dinini, din duygusunu, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orasıda okuldur.”
     03 Mart 1924’te Tevhidi Tedrisat Kanunu(eğitim ve Öğretim Birliği yasası) kabul edilir. Bu yasanın gerekçesi çok açık ve vecizdir:
     “Bir ulusun bireyleri, ancak bir eğitim görebilir, iki türlü eğitim, bir ülkede iki türlü insan yetiştirir. Bu ise; his ve birleşme duygularına temelden aykırıdır.”
     Bizler, yeniden düzenlediğiz Türk yurttaşlık yasasının gerekçesine; Rahmetli Mahmut Esat Bozkurt’un 1926 yılında kaleme aldığı, laikliğin ve dinimizin de güvencesi olduğuna dair fikrini yazdırarak TBMM’İNDEN geçirtemedik. Gericilik ve bağnazlık o derecede ilerlemiş ve o denli güçlenmiş, o denli mevziler kazanmış ki,2001 YILINI ORTAÇAĞA DÂHİL ETTİREBİŞMİŞLER.
     Milli Eğitim Eski Bakanlarından Dr. Hüseyin Çelik, vaktiyle Sait’i Nursi dinlenseydi bugünler olmazdı”Diyerek Eğitim Birliği Yasamıza sert tepkiler koyabilmiştir.
     İyice bakıp, bir iyice düşünmeliyiz. Milliyetçi Mareşal Çankayşek ordularıyla iktidar kavgasına giren Mao-Çetung’un orduları, istilacı Japonlara karşı birlikte savaştıktan ve onları kovduktan sonra, kendi aralarındaki iktidar savaşını sürdürmüşlerdir. Daha da iyi ve bize çok yakın bir örnek te Afganistan’da yaşanmıştır. Ortaçağdan daha da geride, kavimleşme sürecini yaşayan Afganlılar, istilacı Rus’a karşı tek yumruk olarak savaşmıştır. Sonrası da bilinen şeydir. Onları bu ilkelliğe düşüren tek neden de bir Mustafa Kemal’lerinin olmayışıdır. Cezayir’e, Yemen’e bir bakar mısınız? Aynı gericilik vadisine düşmelerinin tek sebebi bir Mustafa Kemal’e sahip olmayışlarındandır. Mirliva Mustafa Kemal, Amasya Mülakatı sonrası, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve sonrasının Stratejisini ve taktiğini belirleyerek,adım ve adım uygulamıştır:
     “Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler memleketi olamaz Ölülerden yardım ummak, medeni bir topluluk için lekedir. Mevcut tarikatların gayesi kendilerine tabi olan kimseleri dünyevi ve manevi hayatta mesut etmekten başka ne olabilir? Bugün ilmin ve fennin bütün şumuliyle medeniyetin göz kamaştırıcı ışığı karşısında filan ve falan şeyhin irşadıyla maddi ve manevi saadeti arayacak kadar iptidai insanların Türkiye medeni topluluğunda mevcut olabileceğini asla kabul etmiyorum.
     Arkadaşlar, efendiler ve ey Millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
     Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kâfidir.”İkdam.01 Eylül 1925
     “Çok kere; müslümanlar, gerçek olmayan şeylere; erenlerin, evliyaların olaylarda etki yaptıklarına inanmaları ve Allah’ın yarattığı kanunları bilmemeleri yüzünden geri kalmışlardır.”Dünya ve Müslümanların Hali, s.9.Mısırlı Bilgin Şeyh Raşit Rıza. Tercüme Vizeli Rıza. Besim Atalay, Türk Dili ile İbadet s.108.
     Bizim dinimiz için herkesin elinde bir ayıraç vardır. Bu ayıraç ile herhangi bir şeyin bu dine uygun olup, olmadığını kolayca takdir edebiliriz. Hangi şey ki akla, mantığa, ulusun yüksek çıkarına uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygun düşer. Bir şey akla, mantığa, ulusun çıkarlarına uygun düşüyorsa, kimseye sormadan bilin ki o şey dinin de istediği, hoş gördüğü şeydir. Eğer bizim dinimiz bu kadar akla, mantığa uygun olmasaydı, dinlerin en sonuncusu ve en eksiksizi olmazdı. Bu yüzden Türk Milleti, daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliği ile dindar olmalı demek istiyoruz. Dinimize bizzat hakikat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Sonra muhalif terakkiye mani hiçbir şey ihtiva etmiyor. Hâlbuki Türkiye’ye istikbalini veren bu Millet içinde daha karışık, suni, batıl inanışlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat bu cahiller, bu acizler sırası gelince aydınlanacaklardır. Eğer ışığa yaklaşamazlarsa kendilerini mahv ve mahkûm etmişler demektir. Onları kurtaracağız.
        Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalınız ilmin ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve ilerlemelerini zamanla takip eylemek şarttır. Bin, iki bin sene evvelki düsturları, şu kadar bin sene sonra bugün aynen tatbike kalkışmak, ilmin ve fennin içinde bulunmak, elbettedeğildir.”ME. İle ilgili S.DS.21
     “Bizi yanlış yola sürükleyen kötüler, çoğu zaman din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep şeriat sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz; görürsünüz ki, Ulusu gerileten, tutsaklaştıran, çürüten kötülükler hep din örtüsü altındaki geriliklerden, bayağılıklardan ve alçaklıklardan gelmiştir. Onlar her türlü davranışları dinle karıştırırlar. Hâlbuki TANRIYA ŞÜKÜRLER OLSUN, HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ, HEPİMİZ İNANMIŞ KİMSELERİZ. Artık dinimizin bizden istediklerini öğrenmek için şundan, bundan ders almaya, şunun, bunun akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur. Atalarımızın, babalarımızın kucaklarında verdikleri dersler bize dinimizin ilkelerini anlatmaya yeter.”Şu yaptığınız dine aykırıdır!” diye; akla uygun işler için sizi aldatmaya, yanıltmaya kalkışan aşağılıklara kulak asmayın.”Adana,1923
     “İnanıp bağlanmakla mutlu olduğumuz islam dinini, yüzyıllardan beri alışa geldiği gibi bir siyaset aracı haline düşmekten kurtarıp, yüceltmenin pek gerekli olduğu gerçeğini de görüyor ve biliyoruz. Kutsal ve Tanrısal olan inanışlarımızı, inanç ve vicdan işlerimizi karışık ve değişik olup, her türlü çıkarlarla hırsların belirdiği yer demek olan siyasetten, siyasetin bütün kıpırdanışlarından bir an önce ve kesinlikle kurtarmak ulusun ve bu dünyada olduğu gibi öteki dünyadaki mutluluğunun da gerektirdiği bir zorunluluktur. Ancak böylelikle İslam dininin yüceliği belirmiş olur.”
     “Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lâzımdır.3 Şubat 1923
        “Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizden FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR NESİLLER İSTER.”25 Ağustos 1924,M.E. S:D.1
     “Bu yurdun sahibi ve toplumumuzun temel öğesi köylüdür. İşte bu köylüdür ki, bugüne kadar eğitim ve öğretim nurundan yoksun bırakılmıştır. Bundan dolayı, bizim izleyeceğimiz Milli Eğitim siyasetinin temeli, önce var olan bilgisizliği gidermektir.”Mart 1922 M.E. S.D.1
     “Birtakım şeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacılara talih ve hayatlarını emanet eden insanlardan mürekkep bir kitleye medeni bir millet nazarıyla bakılabilir mi? Milletimizin hakiki mahiyetini, yanlış manada gösterebilen ve asırlarca göstermiş olan bu gibi unsurlar ve müesseseler, yeni Türkiye Devletinde, Türk Cumhuriyetinde idame edilmeli miydi? Buna ehemmiyet vermemek, ilerleme ve yenileşme namına en büyük ve telafisi imkânsız hata olmaz mıydı?”Nutuk, C.1.S.542
     “Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar!” Ekim 1924
     Yıldırımdan önce; gök gürlemekte, şimşekler çakmaktadır:
     İRTİCA FİKİRLERİ GÜDENLER MUAYYEN BİR SINIFA DAYANACAKLARINI SANIYORLAR. BU, KATİYYEN BİR VEHİMDİR, ZANDIR!”
     Terakki yolumuzun üstünde dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz. Yenilik vadisinde duracak değiliz. Dünya müthiş bir cereyanla ilerliyor. Biz, bu ahengin dışında kalabilir miyiz?”
      “Bizim dinimiz, milletimize miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Bilakis Allah ta, Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini muhafaza etmelerini emrediyor.”
     “Bizim dinimiz, çalışmayanların insanlıkla ilgisi olamayacağını bildiriyor. Çağdaş uygarlığa uymayı kâfir olmakla bir tutanlar var. Asıl kâfirlik, asıl inkârcılık onların bu yersiz kanısıdır. Bu yanlış yorumu yapanlar, sonunda İslamların kâfirlere esir olmasını hazırlamış olmaktan başka ne yapmış oluyorlar?”
     “Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar.”1925
     “Efendiler Ey Millet! Biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, Dervişler, Müritler ve Meczuplar memleketi olamaz. En doğru tarikat, medeniyet tarikatıdır. Medeniyetin emir ve talebettiğini yapmak, insan olmak için şarttır.”
              Mareşal Gazi Mustafa Kemal bu tarz direktifler verirken, Türkiye Cumhuriyetinin yönetiminde söz sahibi olanlar da başka türlü konuşmakta ve hatta yemin, kasem etmekteydiler, Aşağıdaki yemini, bir Yargıtay dosyasından alarak bana getirilmişti. Bu yemini, ilk önce Sodep Genel Sekreteri Avukat Ertuğrul Günay’a iletmiştim

        
“BEN DOLDURUR, BEN İÇERİM! GÜNAH HALKIMIN KİME NE!

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi