22 Ocak 2015 Perşembe

1296/HUKUKÇU OLMAYA GERK YOK!TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR,22 Ocak 2015.

GUGUK KUŞLARI, BAŞKALARININ YUVALARINA ONLARIN YUMURTALARINA BENZER YUMURTA BIRAKIRLAR, KENDİLERİ DE KEYF İÇİNDE YAŞARLAR.

                   HUKUKÇU  OLMAYA GEREK YOKTUR!?

                     GUGUKÇU OLMA YETER!

         Anayasamızın değişik 84’üncü maddesi, Milletvekilliğinin düşmesi esaslarını içermektedir/değişik:23 7 1995.4121.9/

         Madde 84/3’üncü ve 4’ üncü fıkra:”….Millet vekilliğinin düşmesine,durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine ,Genel  Kurulca üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilir.”Mülga 7 5 2010-5982/9md.)Üye tam sayısı o oturuma iştirak eden üyelerin tam sayısıdır.YOKSA,YASAL OLARAK TBMM’DE BULUNACAK 550 Milletvekili ve bu oturumlarda  bulunması gerekli olan 535 MİLLETVEKİLİ  SAYISI HİÇ DEĞİLDİR!

         Şimdi, Türkiye Büyük Milletvekilleri Meclisinin aklayarak, Türk adaletini bokladığı oylamaya dönelim:

         1-Zafer Çağlayan’ın ve EGEMEN BARIŞ/MAKARACI/NIN oylamasına 517 Milletvekili katılmıştır: Bunun Salt/TUZLU/ çoğunluğu. 517/2=258+1=260’eder.

         2-Erdoğan Bayraktar’ın oylamasına 513 Milletvekili katılmıştır. Bunun salt çoğunluğu:513/2=258+1=259’eder.

         3-Muammer Gülerin oylamasına 513 Milletvekili katılmıştır. Bunun Salt çoğunluğu da 513/2=257+1=258 eder.EE SONRA?!

         Anayasamızın Siyasi partilerle ilgili değişik 86’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrasına da bakalım:

         Madde 86:”(Değişik:23 7 1995.4121/6)”3’üncü fıkra:”Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz, sınıf ve zümre diktatörlüğünü veya her hangi bir diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz, suç işlemesini teşvik edemez.”

         Anayasamızın 1X’uncu ,”Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü maddesine bir göz atalım:

         “Madde 11:”Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

         Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.”NOT: YÜRÜTMENİN HIRSIZLIK SAYILDIĞI ÜLKELERDE BU HÜKÜMLER,  ÖZELLİKLE VE DAHİ GENELLİKLE UYGULANMAZ VE UYGULATTIRILMAZZ?!

 

 

 

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi