8 Ekim 2014 Çarşamba

1242/BİZ TÜRKLERİN ÜLKESİNE SIĞINMAK1

TC. OSMAN TÜRKOĞUZ osmanturkoguz@gmail.com TV. İZMİR,08 Ekim 2014. TÜRKÜ VE TÜRKLÜĞÜ İNKÂR EDEREK BEN DE GÜRCÜYÜM DEYEN SİZ DE GÖÇMENSİNİZ. HEM DE ORTAÇAĞIN ARAP DÜNYASINDAN ÇAĞDAŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SIĞINMIŞ BİR GÖÇMENSİNİZ BİZ TÜRKLERİN ÜLKESİNE SIĞINMAK! Sayın Erdoğan yine döktürmüş, Emanetçisi ”AZİZ MİLLETİM!”Diyerek, hangi milletten söz ettiğini sahibi gibi saklamış. Başsavcımız, Cumhurun başına getirildiğini unutarak, Arap göçmenleri için:”SİZ GÖÇMENSİNİZ, BİZ DE ENSARIZ!”Buyurmuş. Hâşâ ki hâşâ, yanlış! ENSAR: KENDİ ÜLKESİNE GÖÇMENLERİ KABUL EDENLER DEMEKTİR. İslam ülkelerinden, Müslümanların yapmış olduğu zulümlerden kaçan Müslüman Araplar, bizim, Laik Türkiye Cumhuriyetinin topraklarına sığınmaktadırlar. Sayın Recep Bey, siz, Gürcü Cumhurbaşkanına ”BEN DE GÜRCÜ SAYILIRIM, BENİM DEDEM GÜRCİSTANDAN TÜRKİYEYE GÖÇMÜŞ’”Demiştiniz. Yani siz de Göçmensiniz. Sizi ülkemize kabul ettiğimiz gibi, iktidarı da size verdik. Aynı Medineliler gibi hata ettik. Hz. Muhammet öldüğünde de, Mekkeli Göçmenler, sille, tokat ve Hz.Ömerin kılıcı ile bir Göçmen olan Hz.Ebu Bekiri Halife seçtirdiler. Daha önce de Hüneyin yağmasında, Kuranı Kerimin Sekizinci/Enfal/ suresinin Birinci ayetinde”Ganimet Allah ile peygamberinindir”yazılı iken, yağmanın dağıtılışından ayaklanma çıkmıştı. Hz. Muhammed’e Sütanneliği yapan HZ. HALİME ile birlikte 6000 esir,300 okka altın,600 okka gümüş,24.000 deve ve 44.000 davar yağmalanmıştı. Ahmet Cevdet Paşa, Kısas’ı Enbiya ve Tevarih’i Hulefa. C.I.S.309. Hz. Muhammet, Ümeyye/Emevi/oğullarının reisi, Muaviyenin babası, Hz. Hamza’yı öldürten Hindi’nin kocası ve kayınpederi olan Mekkeli Ebu Süfyan’a, yağmadan 120 okka gümüş ve 3000 deve ayırınca Medineliler yani ENSAR ayaklanmıştı. Bunun üzerine de Enfal suresinin 41’inci ayeti düzenlenmişti! Sayın Bay Recep Bey, sizin yağmayı dağıtma tarzınız aynen bunun gibi olduğu halde sizi kabul eden Türk toplumundan ses çıkmamaktadır. Buna ne dersiniz?

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi