7 Ekim 2014 Salı

1237/BAŞEMANETÇİ DE ŞAŞIRDI!

TC. OSMAN TÜRKOĞUZ osmanturkoguz@gmail.com TV. İZMİR;06 Ekim 2014. BAŞEMANETÇİ DE ŞAŞIRDI! TİP adlı bir sansür kuruluşuna, DÖRT saat içinde internet erişimini kapatma yetkisi veren antidemokratik ve utanç verici kanunu ANAYASA MAHKEMEMİZ İPTAL ETMİŞTİ. Baş Emanetçi Bay Davutoğlu Ahmet, gaz püskürdü:” Ne demek kanunu iptal etmek! Uygulama aynen eskisi gibi sürdürülecektir!”Önceden AKPİLERE ateş püsküren bir Dönek ve Yalaka da: “Mahkemeler bağımsız olmalı, ama TBMMECLİSİNİN ÜSTÜN İRADESİNİ TANIMALI!”Buyurmuştu. BAKINIZ ANAYASAMIZIN 153/SON FIKRASI NE DİYOR. “153/SON FIKRA:”ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI RESMİ GAZETEDE hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”İşte bilimsel yorumu: “Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları kesindir. Karararın kesinliği, bu kararlara karşı herhangi bir başvuru yerinin bulunmaması anlamına gelir. AYİM'NİN verdiği kararı, kendisi dâhil, hiçbir makam kaldıramaz, ya da değiştiremez. Anayasaya göre, Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır; yasama, yürütme ve yargı organlarını, yönetsel makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar (md. 153, son fıkra). Bendeniz bu Davutoğlu’na şu öneride bulunacağım:”Rüyalarınızda, Acemce BİLMEDEN, akılcılığı reddeden İranlı İmam Gazali ile/MS.1058/1111/ tartışacağınıza anayasa okumalısınız.

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi