25 Eylül 2013 Çarşamba

1142/ATATÜRK'E DÜŞMAN KADINLARIMIZA SERENAT!


               TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İzmir;25 Eylül 2013

ATATÜRK’E DÜŞMAN KADINLARIMIZA

                        SERENAT!

         Bendeniz tutturmuşum bir ölçü:BAĞIMSIZ MUHAKEME,ÖZGÜR DÜŞÜNCE,SOMUT BELGE!Bunlara dayalı olarak ta Analiz;Sentez ve Yorum!

         Dün gece uyku tutmadı ve derin bir düşünceye daldım:Bu kadınlarımızın haklı tarafları hiç yok mu?!

         Bunlar Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devri hayranları!Osmanlı Devrinin geri getirilmesini yürekten istemekteler.Osmanlı döneminde kadınlarımızın sıfatları ve yerleri nasıldı?

         Onüç yaşında ailesinden koparılarak saraya Cariye olarak satılan bir kız çocuğu, Perşembe gecesi ibrişimle tüylerinden temizlenerek,tozu yalanmış bir lokum gibi Padişahı zülcelalin koynuna sokulurdu.Şansı yaver giderse Padişahın gözdesi olur,bir çocuk doğurduğunda da padişahın nikahlı eşi olarak Şehzade anası olabilirdi.Aksi halde,yaşlandığında da bir çuvala konularak Kızkulesi açıklığından denize atılarak hürriyetine kavuşabilirdi!

         Ya da bir Paşanın veya bir Vezirin konağına Odalık olarak ya da Dördüncü kadın olarak girer,Hamama iki çarşafla giderek acele çarşaf değiştirerek sokağa fırlar gününü de gün ederdi.

         Bir esircinin eline düştüğünde de Avrat Pazarında satışa çıkartılırdı. Padişahtan izinli bir Avrat Satıcısını eline düşerek Anadolu Kervansaraylarında hileyi şeriye ile satışa sunulurdu./Ünlü Bestekâr Itrî Avrat Pazarında Muhasebe Müdürüydü/Sözün kısası ve özü: Kadın yalınız cinsiyetinden yararlanılan edilgen bir varlıktı.

         Tanrımız, Türk Ulusuna Mustafa Kemal Atatürk’ü ihsan ettiğinde Kadınlarımızın da Erkeklerden farkı kalmadı:Önce,Kadın-Erkek eşitliği sağlandı.Sonra da kadınlarımız erkeklerimizin ve Türk toplumunun baş tacı oldu.(-1)x(-1)=+1 oldu.Kadınlarımız,Yargıç,Yüksek Mahkemelere Başkan  oldular,Doktor oldular,Savcı oldular,Sanatkar oldular, Akademisyen oldular,Milletvekili,Vali,Kaymakam,Büyük Elçi, Bakan ve Başbakan oldular.Güzellik kraliçesi oldular,Sporda da dünyaya örnek oldular.Kadınlarımız,bu dünyada ve öteki dünyada edilgen sayılan kadınlarımız etkinleştiler.

         Kadınlarımız;yeteneklerine göre Türk Toplumunda ve dünyada lâyık oldukları konumu kazandılar.Bazı Din madrabazları, kadınlarımıza hâlâ dişilik açısından bakmakta ve değerlendirmektedirler.Hiç yeteneği olmayan ve bir yetenek kazanmak için de ceht etmeyen kadınlar,diğer kadınlarımızın yükselişini hazmedememektedirler.”Onlarda olan bende de var!”Mantığı ile dişiliklerini kullanarak Osmanlı Dönemi değerlerini arzulamaktadırlar.Sübjektif ölçülere göre herkes haklıdır!

         “Bilenle bilmeyen bir olur mu?!”İnsanlar,kadın olsun Erkek olsun Beyinleriyle değerlendirilir!Osmanlı Döneminde kadınlar apış aralarıyla değerlendirilmişti de!Edilgenlikten medet umanlar, Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e doğal olarak düşmanlık duymaktadırlar!Çünkü,bir yetenek ortaya koyamadıklarından GÖT KILLIĞINA BİLE RAZIDIRLAR! Bazı başı bağlı Kadınlar, dünyaya Kocalarına domalmak için geldiklerine ve Dört kadın ile birlikte aynı yatağı kocalarıyla paylaşabileceklerini ilan etmektedirler.

 

 

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi