14 Nisan 2013 Pazar

1028/LİDERLERİMİZİN AYET YARIŞI!                        T.C.OSMAN TÜRKOĞUZ
                        T.C.osmanturkoguz@gmail.com
                        İzmir;14 Nisan 2013.

                                   LİDERLERİMİZİN AYET YARIŞI!
             Gazetelerimiz, Kutlu Doğum Haftası etkinliğinde,Liderlerimizin ayet söyleme yarışını birinci sahifelerinde verdiler!
            Sayın Devlet Bahçeli”üstünlük ırka veya güce göre verilmemiştir!”
Demiştir.
            Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,”Peygamberimiz, devlet malını çalanların cenaze namazını kıldırmadığını, beyan etmiştir!
            Sayın Erdoğan da”Kevser suresini okuyun. Bu sure ırkçılığın kesin reddidir.Kevser suresi,soy üstünlüğünü iddia edenlere ve asalet, asabiyetçe kendisini diğerlerinden üstün görenlere hakkımızın verdiği kesin ihtardır!”Buyurdu.
            Ben, oldum, olalı “Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar Müslümanlığı” anlayamamışımdır. İki zıtta nasıl bir olunurmuş!
            “Peygamberimiz, devlet malını çalanların cenaze namazını kıldırmadığı” beyanlarına da aklım takılmıştır. Cenaze namazı kıldırılmayan adam, Beytülmalden bir ganimet ceket çalmıştı! Beytülmal ne ile doluydu! Yağma ve talan edilen mallarla.Hüneyin Gazasından sonra; 44.000 Davar,24.000 deve,4.000 Okka altın ve Gümüş,6.000 tutsak ele geçirilmişti!Ahmet Cevdet Paşa,Kısas’ı Enbiya,c.1.S.309.İran seferinde,bir keresinde 40.000 İranlı öldürülmüş,elbiseleri de deve kervanları ile Mekke,Medine ve diğer Arap şehirlerine taşınmıştı!
            Bay Erdoğan’ın örnek verdiği Sureye de ters gelen hadisler vardır: Hadis kitaplarına geçen hadislere bir göz atarsak, şu hadisleri görürüz:
            “Bütün dünyadaki Müslümanları Kureyşli Müslümanların yöneteceği gibi, bütün kâfirleri de Kureyşli kâfirler yönetecektir!”
            “Her Müslümanın Arapça öğrenmesi farzdır:Çünkü ben Arapça konuştuğum gibi,cennette konuşulan dil de Arapçadır!”
            Halifelik, ancak Kureyş Arap  kabilesinden olana verilir!”
            “Osmanlı Padişahının ilan ettiği Kutsal cihat,hükümsüzdür;çünkü Osmanlı Padişahının  halifeliği batıldır,Halifelik Kureyş Kabilesine aittir!”Osmanlının Bağdat Arap Müftüsü.Osman Türkoğuz,Halifelik.Bendeniz;Türkçe nerede konuşulursa oradayım;bu böyle biline!
            “Bir başbakan çok sayıda da Recep Tayyip Erdoğan!Bizler,onun ne demek istediğini biliyoruz!Ama, o ne dediğini bilmiyor.Mustafa kemal Atatürk’ün Türk Milleti tanımı
Bir ırka ve bir kan bağına dayanmamaktadır:”Ulusal Kurtuluş Savaşını yapan Türkiye Halkına Türk Milleti denir!”Bu bir inancın ifadesidir.Çeşitli adlar almış Türk kökenlileri kapsam alanına almamaktadır.Ama;Türk ve Türklüğü aşağılayan Bay Recep Tayyip Erdoğan Beyimiz,Kürt açılımı ile Kürtleri başa almıştır.Kavmiyetçilik budur,Kevser suresine aykırılık ta budur.Akil adamlar diyerek ne oldukları bilinen adamları öne çıkartması da bölücülüktür ve dahi ihanettir.
            Osmanlının ve Osmanlı âşıklarının “Kavm’i Necib’i Arap” diye göklere çıkardığı aşağılık Araplar, tam iki yüz elli sene,Türk ellerindeki Türkleri Arap pazarlarında hayvan satar gibi satmıştır.Ve Kur’anı Kerimin 42’inci şura suresinin 7’inci ayetinde de Mekke şehri diğer tüm şehirlerden üstün tutulmaktadır.”Ve işte böyle sana/Muhammed’e/Arabi bir Kur’an vahyetmekteyiz ki UMMU’L KURA’YI/Mekke şehrini/ ve çevresini sakındırasın…”Elmalılı Hamdi yazır,Kur’anı kerim ve İzahlı meali,s.482.
            Peki Sayın Bay Erdoğan Beyimiz,İstanbul’un fethine dair hadisinde Hz. Muhammed kimleri öne çıkartarak üstünlük vermiştir!İki Türk Komutanına:Fatih Sultan Mehmed’e ve Mustafa Kemal’e ve dahi Türk askerine!

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi