3 Şubat 2013 Pazar

897/DİLİME SAHİP TÜRKOĞLU TÜRKÜM!

OSMAN TÜRKOĞUZ
osmanturkoguz@gmail.comÇeşmealtı;11 Temmuz 2012-02 Şubat 2013.
İleti yazım ile:Türk'e ve Türkçülüğe düşmanlık;bence Tük olarak doğamanın bir hıncıdır.
DİLİME SAHİBİM VE TÜRKOĞLU TÜRK’ÜM!
Polis Akademisine başkan seçilmiş olan bir Bilim adamı! Profff.Dr. Sayın Remzi Fındıklı,Akademi kantininde metazori satılmaya çalışılan;aklı ile müsemma bir masal kitabı yazmış!”Sözün özü!”
“Dinine sahip ol ki hangi milletten olduğun belli olsun!” Burada bir kelime oyunu var,Anlatayım:Mustafa Nihat Özön'ün Osmanlıca-Türkçe sözlük adlı erinin 9'uncu baskısının 536 ve 537'inci sahifesini açalım.MİLLET:A.İ.1-Din,mezhep,2-Bir din veya mezhepte bulunanalar grubu,3-Milletler ulus(XX.yüzyıl) Millet'i beyzâ=Müslümanların hepsi.Osmanlı sınıfı kendini "millet'i hâkime" suretinde görür,idare ettiği Türklere "MİLLET'İ MAHKÛME"nazariyle bakardı.Merhum Ziya Gökalp.
Mİlli,Milliye:A.S.Din ve Millete ait,onunla ilgili.Âdab'ımilliye=Dine uygun terbiye ve töreler.Â'yadı milliye=Kutsal bayramlar;sonraları "dini" kelimesiyle ayırt edilen sözler hep milli olarak geçerdi.
Milliyet:A.İ.Bir kavim ve cinsiyetten olanlar.
Milliyun: A.İ.Milliyetçiler,milliyet prensibi taraftarları.
Tabutunun üstüne nebati yazılı bir bez örttürerek,Türk bayrağına nefretini sergilemiş olan Sahtekârlıktan hükümlü Necmettin Erbakan ve hempaları "Milli görüşü"zavallılara Türk Ulusuna ait görüş olarak yutturmuştu.Burada önemli olan Din sahibi olmak olmuyor mu?Soylarını inkâr edenlerin bir dinleri ve mezhepleri olsa da onlar soysuz olarak anılmazlar mı?Türk Ulusu hangi dine mensup olursa olsun soyuna sahip olmuştur.
Bu bilim adamımızın! Din ile Milliyet kavramlarından da haberi olmadığı anlaşılmıştır.Din;inanca dayalı,kişinin iradesiyle,şiddet ve baskı ile her an değiştirilebilen bir “Toplum Düzeni Kuralıdır!”Toplum düzeni kurallarını toplumlar koymuş ve zaman değiştikçe içeriklerini de değiştirmiştir.Kültürleri aşan toplum düzeni kuralları da,din gibi,hukuk,moda vedavranış kuraları gibi uygarlığın ortak kullanımı olmuştur.
Milliyet ise, Kana ve soya dayalı maddi ve moral değerleri olan bir kimlik olayıdır.Ben;Ali Oğlu Yörük Kızı Alime Kadından doğma Osman Zeki Türkoğuz olarak hep Türk’üm, Türkçülüğüm ve Türklüğüm benim imanımdır.
İslam dininde Milliyetçilik küfür sayılmasına karşı Kureyşlilik ve Araplık habire övülmüştür. Ümmetçilik esastır. Bendeniz,Müslüman bir aileye mensup olmama karşın hiç ümmet olmadım.Bir Türk bireyi olarak Allah’ıma sonsuz inancım ve dahi saygım vardır.Hz.muhamme' te bile arap asabiyeti--Kana dayalılık--vardır:"Ben Arabım!""Ben konuştuğum ve cennetteki dilin de arap dili olması nedeniyle tüm müslümanlar Arapça öğrenmelidir!""Dünyadaki tüm müslümanları kureyşli müslümanlar yöneteceği gibi,tüm kâfirleri de Kureyşli kâfirler yönetecektir!"Hadis.
Ben,24 Oğuz boyu mensupları gibi,Türkoğlu Türküm!Türkçe konuşulmayan yerde de benim işim yoktur.
“Dilde başlayan çözülmenin ulusal çözülmeyle sonuçlanacağını “da bilmekteyim. Büyük İnsan ve Büyük Bilim Kadınımız Profesör Dr. Muazzez İlmiye Çığ’ın”Sümerli Lüdingirra’nın Anıları” eserini tüm hainlerimizin ve Türkçe düşmanlarımızın okumalarını öneririm. Bütün canlılar kendi dilleri ile şakırken vatan hainlerimiz ana dillerinin dışında şakımaktadırlar.Öteki âlemde,nerede Türkçe konuşulur,nerede Türkçe Türküler söylenirse ben oradayım anadilimin konuşulduğu yer benim cennetimdir.
“Savaşta ölmek, kişiyi şehit yapmaz.Şehidi şehit yapan inancı ve ölüş sebebidir!”Bu İlim Adamımızın! Cılk Yumurtalarından birisi daha! Büyük Döneklerimizden Necip fazıl Kısakürek te böylesine haince bir söz etmişti:”Bu memleket 500 senedir şehit vermemiştir.Şehit olmak için din için savaşta ölmek lâzımdır!”Demişti.Ebu Süfyan Komutasında,Şamdan Mekke’ye gelmekte olan deve kervanını soymak uğruna ölenler şehit! Vatanı ve milleti için ölenler de Niyazi mi oluyor!”Eşkıya karşısı,düşman karşısıdır!”Vatan Haini bölücülerle çarpışarak ölenlerimiz şehit sayılmıyor mu?Ulusal Kurtuluş Savaşında ve Şeyh Sait isyanında ve Dersim ihanetinde ölenlerimiz ne oluyor?Bu toplum tüm bu ihanetleri nasıl taşıyor?Hayret. Büyük Türk Şairi Nazım Hikmet’in Şehitlerimiz için yazmış olduğu alttaki şiiri ihanet içindeki aymazlarımızın , döneklerimizin , Arap uşaklarımızın ve Türklük düşmanlarımızın cibilliyetsiz suratlarına çarpıyorum:
“Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri,
Mezardan çıkmanın vaktidir!
Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri,
Sakarya'da, İnönü'nde, Afyon'dakiler
Dumlupınar'dakiler de elbet
Ve de Aydın'da, Antep'te vurulup düşenler,
Siz toprak altında ulu köklerimizsiniz,
Yatarsınız al kanlar içinde.
Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri,
Siz toprak altında derin uykudayken
Düşmanı çağırdılar, satıldık, uyanın!
Biz toprak üstünde derin uykulardayız,
kalkıp uyandırın bizi!
Uyandırın bizi!
Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri,
Mezardan çıkmanın vaktidir!”Vatan hainlerimizin suratlarına tükürmenin de tam vaktidir!
Kadının cihadı kocasına itaat etmektir!”Özlü Sözler!”Pırr.Dırr.R.F.
Bendeniz evlendiğim gün; eşimi kiralık evimizin odalarında gezdirerek iki yeri göstererek şöyle demiştim:
“Sizi,eş olarak kendime seçtim.Köle olarak almadım.Şu iki yer dışında benimle,zamanın gözeterek, münakaşa ve kavga edebilirsiniz.Siz bir Mustafa Kemal Kızısınız. Ben, bir Yörük Genciyim. Bizim köyde her erkek tek eşlidir. Tanrımızı tanık göstererek dört eş masalına da sakın inanma.Buğdayın ve bulgurun çöpü iki parmakla ayıklanır!”Mutlak itaat kölelere özgü bir davranış isteğidir.”Taaddüt’ü Zevcat/Taaddüd’ü Ezvaç/ Ne Mümkün? Bu yazımı da ileteceğim.Çok kadınla evlenmek masalına inanırsak Tanrımızın da doğa altı olduğuna inanmış oluruz.Tüm canlıların dişi ve erkekleri eşit sayıdadır.Koyunları,keçileri,tavukları ve inekleri bir erkek cinsine kurban etmek insanların eseridir.Allah’ımızı ve Dinimizi kullanınız bakalım!
 
 
 
 
 

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi