1 Mart 2012 Perşembe

609/TABANI GEÇ KIZAN YİĞİT!

                                                                                 
OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir;01 Mart 2012.

                   TABANI GEÇ KIZAN YİĞİT!

         Sanki her kötü durumdan bendeniz sorumluymuşum gibi,”Nolcak şimdi?”,Sen bu işlere ne deyon?”Gibilerden sorulara muhatap olmaktayım. Dün de böyle bir soru ile karşılaştığımda, ne desem beğenmeyeceğini, ille de kafasının içindeki yanıtı arayacağını bildiğim birisine bir olayı anlattım:
         Zamanın birinde; çok zengin bir devletlû, yükleri paha biçilmez derecede kıymetli mallarla dolu dört yüz develik bir kervan düzenleyerek kervanın güvenliğini de çok yaman, gözleri kanlı eli palalı bir yiğide vermiş. Az gitmişler,uz gitmişler,devletin kaba kuvvet olduğu bir vadiye girerek mola vermişler.Tam bu sırada Kırk Harami gelerek kervanı soymuş ve kırk Harami de ol gözleri kanlı Yiğidin ırzına geçmiş.Son Harami işini bitirdiğinde,tumanını toplayan ol Yiğit,yerleri vü asumanı titreten bir nara atarak tüm haramileri öldürmüş.Mallarına kavuşan devletlû ,ol Yiğidi huzuruna çağırarak:
         “Bu Yiğitliği önceden yapsaydın da, ne kervanımız soyulsaydı ne de senin ırzına geçilmiş olsaydı olmaz mıydı?”Dediğinde, Ol Yiğidimiz:”
         “Devletlu Efendim; Kırk kişi benim ırzıma geçmeden benim yiğitlik damarım kabarmıyor!”Demiş.Kervan sahibi,ol Yiğide bir kese altın fırlatarak:
         “Al bu keseyi de defol git.39 Harami benim kervanımı soysalar, mallarım gittiğiyle sen de düzüldüğünle kalırsın!”Diyesiymiş! Dediğimde, bana soru soran Âdem bön ve bön yüzüme bakarak:”Ne ilgisi var bu öykünün?”Dedi.
         “Bensize bir olayı anlattımdı!
         “Bu olayın günümüzle ne ilgisi ola ki?”Dediklerin de:
         “Vallahi ben de bilmeyrum!”Dedim!
    

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi