5 Eylül 2011 Pazartesi

432-ATATÜRK'E DİL UZATAN HAİNLERİMİZE.

                                                                                                                                                           
                        ATATÜRK’E DİL UZATMAK İHANETTİR!
                        OSMAN TÜRKOĞUZ
                        osmanturkoguz@hotmail.com
                        Çeşmealtı;04 Eylül 2011.
Bazı özel televizyon kanallarından Mustafa Kemal Atatürk’e,yalan ve iftiralarla bezeli kin kusan hainlerimize.

Belçika’dan Gelen Yılbaşı Tebriki:

“ATATÜRK’Ü TÜRK MİLLETİNE TANRI VERDİ. ATATÜRK TE,                       TÜRK MİLLETİNE HER ŞEYİ VERDİ.”TURQUİE, TU DOİS ATATURK A DİEU ET LE RESTE ATATÜRK!”Daniel Doumon.
           “Kahramanı olduğu kadar, Gafili de, Haini de çok milletiz!”Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal, Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s.555.
           “Atatürk gibi akıllı!”Norveç Atasözü.
“Konu: "Visionary"
 
“Türkiye'ye ayak basmamış ABD'li Psikiyatr Profesörü
Arnold LUDWIG, "in one of the most
comprehensive and insightful studies of political leadership ever
undertaken", KING of the MOUNTAIN
adlı kitabında,

20’inci Yüzyılda tüm dünyada ülke yönetmiş, Abdülhamid'den
Kaddafi'ye, Mao'dan Roosevelt'e, De Gaulle'den Nehru'ya,
Churchill'den Hitler'e, Mussolini'den Mandela'ya,
Stalin'den Nasır'a
ve Arafat'a, 2000 (iki bin) kadar lider hakkındaki 18 yıllık
araştırmasının sonucunda,
377
adet belli başlı devlet adamı / lider tesbit etmiş ve onlara 200
kadar değişik kıstasa göre, 1'den 31'e kadar puan vermiş.

PGS
(Political Greatness Scale) olarak tanımladığı bu sıralamada
örneğin; en çok Roosevelt ve Mao 30’ar puan almışken, Nehru 25,
Churchill 22, Golda Meir 12, Fidel Castro 23, Lenin 28,
Khomeini 23,
Kennedy 15 puan almışlar.

Bir lider ;
31 puanla ve "Visionary" sıfatıyla,
20’inci yüzyılın gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı / lideri
unvanına hakkıyla layık görülmüş.
O da, Mustafa Kemal ATATÜRK!

Ne yazık ki, ne basınımız, ne halkımız ve
özellikle yeni nesiller bu önemli gerçeğin farkında bile değiller.


(King of the Mountain, The nature of
political leadership, by, Arnold M. LUDWIG, University Press of
Kentucky, 2002.- Amazon.com).Saygılarım,Özellikle Sayın Arzu Özok Han’ıma               
       
 Bir İsveçli Atatürk hayranı,Mustafa Kemal’i iyice araştırmak üzere Türkiye’ye gelir.O’NUN kafasında Atatürk Devriminin Mustafa Kemal’in önderliğinde bir ekip tarafından başarıldığı kanısı vardır.Hayretle görür ki,arkadaşlarına rağmen Atatürk Devrimi Mustafa kemal tarafından tek başına başarılmıştır.Tarım Bakanlığımıza gider,büyük bir şaşkınlık içersindedir.Öyle ya,peygamberlerin ve diğer devrimcilerin bile yardımcıları varken,bu nasıl olmuştur?Ve büyük bir itirafta bulunur:
“Atatürk’e saygı duyuyordum, şimdi ibadet edercesine hayranlık duyarak ülkeme dönüyorum!”Der.
        Bahriye Eski nazırı ve Başbakanlarımızdan Deniz Kurmay Albayı Hüseyin Rauf Orbay: O—Mustafa Kemal—herşeyi bize rağmen başardı. Biz olmasaydık yine de ve daha iyi başarırdı!”Demiştir.
            Rahmetli Mustafa İsmet İnönü’nün iktidardan düşmesi, dünya’da şaşkınlık yaratmıştır. Jozef Stalin’in: ”İsmet İnönü’nün kafasında kuyrukları birbirine değmeden, yedi tilki dolaşır;” dediği, gazetelerimize bile yansımıştı.
En anlamlı mektubu, W.Churchill göndermiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşı düşmanlarına ayıp olacak ama iş bu mektubu iş bu yazıma ekleyeceğim:
“AZİZ GENERALİM,”
         “Her ne kadar benim Türkiye politika ilişkilerine karışmazlığım doğru olmayabilirse de, Türkiye’nin mukadderatına riyaset ettiğiniz uzun devrenin kapanmış olduğunu, şahsen büyük teessür duyarak öğrenmiş bulunuyorum. Bana öyle geliyor ki, tarih, general olarak kazandığınız zaferlerden başka, İkinci Dünya savaşının vahim tehlikeleri içinde nasıl sıyırıp geçirdiğinizi ve aynı zamanda Mustafa kemal tarafından sert mücadelelerle kurulmuş olan hürriyetçi ve ilerici hükümet şeklini nasıl koruduğunuzu kaydedecektir. Dostça ve zevkli olan mülakatımızı daima hatırlarım ve politika sahnesinden şimdiki çekilmenizde, size en iyi, dileklerimi yollarım.”                                                          
Pek samimiyetle sizin
Winston S. Churchill.
       İsmet İnönü’nün kavgası; aklın hurafe ve safsata ile vatanseverliğin ihanetle, namus ve şerefin, yalan, dolan ve talanla, ulusal çıkarların, bireysel ve uluslar arası çıkarlarla, gerçek dindarlığın ve gerçek Tanrı sevgisinin soytarılıklarla kavgasıdır. Akın kara ile ilmin ve inancın şekille aldatma ile kavgasıdır.
Zonguldak il merkezinde bulunan, şaha kalkmış at üzerindeki Atatürk’ün ve İnönü’nün heykelleri, beni çok heyecanlandırır. İnönü’nün heykelinin kaidesindeki yazı da, beni hep düşündürmüştür:
“BİR ÜLKEDE NAMUSLULAR, EN AZ NAMUSSUZLAR KADAR CESUR OLMAZLARSA, O ÜLKEDE KURTULUŞ UMUDU YOKTUR!”
Herkesin kurtarıcı beklediği ülkemizde; bir büyük Romalının şu sözü aklımdan hiç çıkmaz:
“BAŞKALARI TARAFINDAN KURTARILMAYI, YALINIZ KÖLELER BEKLER!
“Atatürk, günümüzün en büyük lideridir. Her tarafı düşmanla çevrili, yıkık bir imparatorluktan,   yepyeni bir cumhuriyet yarattı. En önemlisi; sınırlarında hiçbir düşman ülke bırakmadı,  dost devletlerle çevrili bir Türkiye bıraktı.”
Mustafa Kemal’in ölümü üzerine Javaharlal Nehru’nun, tutuklu bulunduğu ceza evinden, Kızı İndire Gandi’ye yazdığı mektup.
“Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur!”Gazi Mustafa Kemal
“Benim milletimden istediğim yegâne şey; başının üstüne çıkardığı insanların kanındaki ve ruhundaki cevheri araştırmaktan bir an olsun vazgeçmesinler.”Gazi Mustafa kemal.
              Gazi Mustafa Kemal, İngilizleri yener, İngilizlerle dost olur. Fransızları yener, Fransızlarla dost olur. Yunanlıları yener, Yunanlılarla dost olur. “Ebedi dostluk ve ebedi düşmanlık yoktur. Ebedi çıkar vardır.” Bu kural,  evrensel politika kuralıdır.
            Yunanistan Başbakanı Elefteriyos Venizelos, Yunanlıları İzmir’e çıkartan politikacıdır. Giritli bir avukat olan bu politikacı, Ankara’ya geldiğinde, Ankara Garında, Başbakan İsmet Paşa tarafından karşılanmıştır.
Bu, Türk düşmanı olarak bilinen politikacının, Nobel Ödül Komitesi’ne yazdığı bir mektup Sayın Özgen Acar tarafından bulunarak, 20.Mayıs.1981 tarihinde, Milliyet gazetesinde yayımlanmıştır. Sözü, E. Venizelos’a bırakıyorum: 
            “ Hak ve din kavramlarının karıştırıldığı, teokratik bir rejim altında çökmekte olan bir imparatorluğun yerini ulusal, çağdaş, canlılık ve hayat dolu bir devlet almıştır. Büyük reformcu Mustafa Kemal Paşa’nın itici gücüyle sultanların mutlakıyet rejimi kaldırılmış ve devlet açıkça LAİK olmuştur. Ulus, tümüyle haklı olarak, tutkulu bir biçimde,  uygar ulusların öncüleri arasında yer almak üzere gelişmeye doğru atılımda bulunmuştur.
               Ayrıca, barışın güçlendirmesi hareketi, belirgin bir biçimde etnik, modern Türk Devleti’ne bugünkü görünümünü sağlayan iç reformları ile birlikte yürütülmüştür. Gerçekten, etnik ve siyasal sınırlarından açıkça memnun Türkiye, komşularıyla tüm toprak sorunlarını çözümlemiş ve böylece Yakın doğuda barışın temel direği olmuştur. Düşmanlık içinde geçen uzun yüzyıllar boyunca, Türkiye ile kanlı savaşları sürdürmüş biz Yunanlılar, eski Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini alan bu ülkedeki köklü değişikliğin etkilerini ilk olarak duyabilme fırsatını elde ettik. Küçük Asya felâketinin hemen ertesinde, savaştan bir ulus devlet olarak çıkan ve yeniden sağlığına kavuşmuş Türkiye ile anlaşma olanağını görerek, ona elimizi uzattık ve o’da bunu içtenlikle kabul etti ve sıktı. Barış isteğini besledikleri takdirde, en tehlikeli anlaşmazlıkların ayırdığı halklar arasında anlaşma olanağı için bir örnek oluşturacak bu yakınlaşmadan, iki ülke için olduğu kadar, Yakındoğu’da barış düzeninin korunması İçinde yalınızca olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. İşte, barış sorununa bu değerli katkıyı sağlayan kişi, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa’dır.
            Yakındoğu’da barış yolunun da yeniçağ açan yunan-Türk anlaşmasının imzalandığı dönemde, 1930 yılındaki Yunan Hükümeti’nin Başkanı sıfatı ile şimdi Nobel Barış Ödülü Komitesinin seçkin üyeleri önünde, Mustafa Kemal Paşa’nın adaylığını, bu onur ödülüne layık olarak önermekten şeref duymaktayım. En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Sayın Başkan.”
                                                                                              09. Eylül. 1934 E.Venizelos.
            Her inanç grubundaki insanlarımızı gözlemlediğimde; bilenlerin bildiklerinin tersini yaptıklarını görürüm.
Yaşar Kemal’in, 1954 yılında, Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan bir yazı dizisini hala hatırlarım: ”Yanan Ormanlarda Elli Gün”. Sayın Yaşar Kemal ile yanan ormanlık alanları gezen bir köylümüz, orman ve ormansızlık üzerine söylenmiş en güzel sözleri anlatmış. Sayın Yaşar Kemal, bu köylümüzün, orman yakmaktan beş sene hapiste yattığını sonradan öğrenmiş.
Aydınlarımızın, yöneticilerimizin, yazarlarımızın ve politikacılarımızın çoğu, ATATÜRK’ÜN yaptıklarını ve söylediklerini çok iyi bilmelerine karşın apayrı yollar tutmalarının nedenini anlamış değilim.
ATATÜRK, ”hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.” der. O: ”Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” der.
Ne yazık ki, ATATÜRKÇÜ geçinenlerin çoğunda, bu özellikleri görmek mümkün değildir.
            Günümüzde; Batı’ya ve ABD ‘YE yaranma eğilimleri Sivas Kongresindeki MANDACILIK TUTKUSUNUN BİR DEVAMI MIDIR?
Bendeniz, bu konuya akıl erdirmiş değilim?
            06 Mart 1922; Mareşal Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuşmaktadır:
            “Efendiler
             Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve uygarlaşmasına karşılık, Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlana durmuştur: Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi. Hâlbuki hangi istiklâl vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih, böyle bir hâdiseyi kaydetmemiştir.”
            Dış İşleri Bakanı Ali Babacan Bey, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde; ” Türkiye’de sadece Gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunlukta dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor.”Diyerek, kendi hükümetini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini, yabancılara şikâyet etmiştir.
Ali Babacan Bey, Türkiye Cumhuriyeti’nin haklarını savunacağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliğine girmesi için büyük mücadeleler vereceği insanlara, Türkiye’yi kötülemekle nereye varmak istemektedir?
Türk Ulusu, siyasi inanç farklılıklarına bakmaksızın, bunun hesabını AKP. İktidarına sormalıdır
            Lahey Adalet Divanında, Türkiye Cumhuriyeti’nin hakkını savunan Mahmut Esat Bozkurt’un kemiklerini sızlatmaya kimsenin hakkı olmadığı gibi, Ali Bey’in de hiçbir hakkı yoktur.
             Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nin,  Irak’a girme konusu konuşulurken; Ali Babacan Bey ve Dış İşleri Bakanı Ziya Bey, gece yarısı ABD. Dış İşleri Bakanı Colin Powel’in evinin kapısını çalarlar.
Sayın Colin Powel Beyefendi, evinde istirahattadır. Belki gecelik kıyafeti iledir. Bizimkileri içeriye buyur eder. Diplomasi tarihinde böylesine bir olay görülmemiştir. Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin sınırımızdan Irak’a girmesi için, (26.000.000.000) Dolar geçiş ücreti istediklerini basınımızdan öğrendik.
Sayın Colin Powel, ABD’NİN Maliye Bakanı değildir. Maliye Bakanı olsa ne yazar. ABD’lerinde; bakanlar Başkanın sekreteridirler. Başkan ne buyurursa onu yapmakla mükelleftirler!”
            Mareşal Gazi Mustafa Kemal:”Arkadaşlarımın her birisi birer kahramandır. Havsalaları yeni fikirleri almadığından yollarını ayırmışlardır!” Demişti. Erzurum’da askerlikten ayrıldıktan sonra; İstanbul hükümetince tutuklanması için 15’inci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşaya tevkif emri verildiğinde neler olmuştu a satılık kalemler: Bir süvari takımı ile, Mustafa Kemal’in bulunduğu yere gelen Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal’in karşısına dikilerek;
            “Ben ve kolordum emrinize amadeyiz Paşam. Siz bizim yine Aziz komutanımızsınız!”Demiştir. Tutuklanacak bir sivili komutanı kabul etmek neyi gösterir a Satılmış kalemler ve vicdanlar!
            Yakup Şevki Paşa Mustafa Kemal’in hocası ve ordumuzun en kıdemli generali iken, Garp Cephesi komutanı Mustafa İsmet Paşa’nın ve öğrencisi Mustafa Kemal’in emrine neden ve ne diyerek girmiştir a satılmış vicdanlar!
           
 

4 yorum:

Adsız dedi ki...

Thanks for every other informative blog.
Where else may I get that kind of info written in such an ideal way?

I have a mission that I'm just now working on, and I've been on the look
out for such information.

Feel free to visit my web-site; cellulite treatment cream

Adsız dedi ki...

S Voice has been advertised to do certain things Siri
couldn't, like launch a camera app or a voice recording app, however I don't think I was able to get much out of S
Voice. Irrespective of class and standard, this most significant communication
tool is now important for all as we need food, water, shelter etc.

Here's why:Insulting advertising - I don't just mean the old ads
that slam Apple fans (everyone bashes on
Apple fans these days).

Feel free to surf to my web-site: samsung galaxy s3

Adsız dedi ki...

EczemaDo you suffer from Acne Killer? If you have been affected by acne killer?
If you don't, the cost per session is about one thousand dollars and perhaps more depending on where you live. Use moisturizing lotions and creams because they can make it less obvious, better looking. We see this product primarily focused towards the core market and we see the WBC's arriving but they don't really care who wins; they loved all the games.

Also visit my page :: the acne killer

Adsız dedi ki...

Tea tree oil is at least worth a try. Workout - Training too quickly after delivery might perform more destruction than excellent.
Hearing on Drug Is PlannedIf the F. Use cleansers that are intended
for How To Get Rid Of Acne treatment today. A gentle home microdermabrasion kit will work wonders for How To Get Rid Of Acne if it causes any allergy.
Adult-onset How To Get Rid Of Acne is a lack of hygiene,
constipation and diarrhea.

İzleyiciler

Blog Arşivi