6 Şubat 2011 Pazar

279-ARAP YÖNETİMLERİNİN YÜZLERİ.

OSMAN TÜRKOĞUZ

osmanturkoguz@hotmail.com

İzmir;07 Şubat 2011.

ARAP YÖNETİMİNİN YÜZLERİ.

Günümüz Arap yönetimlerini gerçek yüzleri ne ise geçmiş yönetimlerinin yüzleri de aynıdır.

Tunus’ta Habib Burgiba’yı deviren Muhabere Korgenerali ZEYNEL BİDİN BİNAli, 23 sene içinde Habib Burgiba’yı çok aratmıştı. 1956 yılında bağımsız olan Tunus; Habib Burgiba’nın son yıllarında, iktidarına egemen olan bir kadın geçmiş dönemlere rahmet okutmuştu.

06 Ekim 1981’de; Müslüman Kardeşler adına Mısır ordusundan bir subayın Enver Sedat’ı öldürmesi üzerine Mısır yönetiminin başına geçmiş olan Hava Mareşali Hüsnü Mübarek te, Amerika’nın desteğiyle kendisini ve çevresini korumaya almıştı. Senelerce önceydi, Mısır’a giden Türk sermaye çevrelerinden bir kadınımıza, Mısırlı bir Kimya Mühendisi Hanım:

“Sonunda siz de bizim vaziyetimize düştünüz. Yobazlar bizde egemenliklerini sağlayarak ülkemize çağ dışılığı getirdiler. İki hayvan geri, geri yürüyemez: birisi Kaplumbağa diğeri de Yobazdır. Tehlike sezdiklerinde pusarak kabuklarına çekilirler, tehlikenin geçtiğini gördüklerinde de ilerler. Şimdi, sizde pusmuş vaziyetteler.” Demişti.

Tunus’ta ve Mısır’daki gösteriler, ileriye doğru ülkeyi götürmek için değildir. Bir çağrı üzerine aç ve gayrı memnun ahalinin sokaklara dökülmesidir. Her iki taraftaki yağma olayları bu görüşü doğrulamaktadır.

Saddam Hüseyin devrildiğinde de Irak baştanbaşa soyulmuştu. Irak Merkez Bankası ve Ulusal Müzesi de soyulanlar arasındaydı. Ümmetçilik eğitimin sonuçlarıdır tüm bunlar. Bu sistemle eğitilmiş olan İslam toplumlarında bir ulusal hareket beklenemez.

Emekli Jandarma Tümgeneralimiz Kıbrıs kahramanlarımızdandır. O’NUN gururla anlattığı bir olay vardır. Omorfo şehrini O^NUN Jandarma Komando Taburu kurtarmıştı. Tüm bankalar, tüm süper Marketler ve tüm mücevherci dükkânları açık olduğu halde, ne bir bilezik, ne de ortadaki paralara el süren olmamış; yalınız bir Jandarma komando askerimiz, bir marketten iki paket sigara almış. Bu ULUS OLMA BİLİNCİNİN BİR SONUCUDUR! Orada görevlendirilen Askerlerimiz Türk Ulusu adına bir eylem yapmakta olduklarının bilinciyle yetiştirilmişlerdi.

Suudi Arabistan’da bir somun ekmek çalanın eli cırp kesilmektedir. Suudi yöneticilerinin kepazelikleri, petrol paraları ile yapmış oldukları hovardalıkları, Müslümanlık adına tüm insanlarımızın kanını dondurmaktadır.

Saddam Hüseyin’in Küveyti işgali sırasında Arabistan’a kaçan Son Küveyt emiri, 47’inci sefer olmak üzere, 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile evlenmişti.

Iraklı askerlerin, Irak’ı işgal eden Amerikan askerlerinin önlerinde secdeye kapanmış olduklarını televizyonlardan izleyerek öleyazmıştık. Bu masalları uzatmak istemiyorum. Abbasi Arap Halifesi Bağdat’ta iken Küfe şehrinde bir KARAMİTA Tarikatı ayaklanması çıkmıştı. Karamitaların kendilerine göre Müslümanlık anlayışları vardı: “Cennet bu dünyadır. Gerçek cennet zevk içinde yaşamaktır. İkinci esas ise, bu gayeye varmak için ihtilalcı olmak ve canını esirgememek lâzımdır.”Öğretilerinin özeti bu şekildedir.

Karamitacılar, geniş bir hazırlıktan sonra; bir gece Küfe şehrine saldırarak, çok zenginleşmiş olan bu şehri yağma ettiler, zenginlerin tüm mal varlıklarına el koydular ve aile bireylerini de esir aldılar. Şehirde kan gövdeyi götürdü. Sonunda Abbasi Halifesi(Elmutazıt Billâh”,‘in Küfe’ye gönderdiği ordu isyancıları yenerek, isyanın liderini Ebülfevaris yakalayarak Halifenin huzuruna çıkarıldı. Halife ile aralarında şöyle bir konuşma geçti:

Halife:”Siz, ilâhi ruhun vücutlarınıza hulûl ettiğine inanıyormuşsunuz. Bu doğru mu?”

Ebülfevaris:”Bu soruya cevap vermenin sana ne faydası olur? Sana ait olan şey ne ise onu sor!” dediğinde, Halife:

“ Bana ait şey ne imiş?” dediğinde hiddetlenen Asi Lideri:

“Nemi?Cemiyeti beşeriyedeki bu adaletsizlik nedir?Bütün müesseselerin esası çürüktür.Siz sarayınızda rahat yaşayınız,halk ise açlıktan ve sefaletten ölsün,bu mu adalet,bu mu halifelik..İşte senin vazifen bu cemiyetin sefaletini kaldırmaktır.Biz,haklarımızı almak için ayaklandık.Bunun için kan döküyoruz!” Diye bağırdığında, Halife de:

“Alınız bu Herifi derhal idam ediniz!” Fermanını heman vermiştir. Enver Behnan Şapolyo,”Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi”,s.410.

Arap âleminde değişmiş olan nedir? Saltanat, açlık ve sefalet aynı değil midir? Korkuya kapılan Liderler can korkusunda değildirler. Çünkü altlarında içleri para dolu uçakları ve kendilerini koruyacak köpekleri de var.Soylarının fakir halkı sömüremeyeceği korkusudur ortalığı

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi