11 Mart 2010 Perşembe

12. BİRLİK VE BERABERLİK! AMA NEREDE?- 2


OSMAN TÜRKOĞUZ
İzmir; 29 Kasım 2009


BİRLİK VE BERABERLİK! AMA NEREDE?- 2,

Efendim; Büyük Türk Büyüklerinin yaşamlarına ve yıllar boyu, bıkmadan ve dahi usanmadan ve ANAYASAMIZI DA yok farz ederek, vermiş oldukları beyanatlarından,sosyal yelpazedeki, sıra dışı, yerlerini gayetle de net bir şekilde biliyorum.Yalınız; son günlerde, krizden midir, yoksa keriz yerine konulmamızdan mıdır, nedir; aklım karıştı.

Kendilerine danışmaya karar verdim!
Önce, Tanrı kelamı gibi kabul ettiğim Anayasamızın âmir hükümlerini vermek istiyorum:

*Cumhurbaşkanı Seçimi.
“Madde 102. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır.”550Milletvekilinin2/3’ü=367 Milletvekili eder.
Bu bir?
* Anayasa Mahkemesinin kararları.
“Madde 153- (Son fıkra) Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”

Bir de Cumhurbaşkanı and içmesini okuyalım:
C. Ant içmesi.
“Madde 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet meclisi önünde aşağıdaki şekilde ant içer:
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanma ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Sorular: 1-Sayın Recep Tayyip Erdoğan: Anayasa Mahkememiz. Cumhurbaşkanının 2/3=367 Milletvekilinin oyu ile seçilmesi kararına, yazılı ve dahi sözlü basın huzurunda: ”Bu yüz karası karar !” Diyerek, karara ve O yüce Mahkememize hakaret ettiniz.
Bizler, Basit Türk Vatandaşları olarak, Anayasamızın mı, SİZİN pervasız söyleminizin mi arkasında ”BİRLİK ve BERABERLİKLE!” Duralım? Yoksa!
Soru: 2-Sayın Abdullah Gül; ”Dağlara ve taşlara NE MUTLU TÜRKÜM!” Basitliğini yazdılar!” Sözünüzü yalanlamanıza karşın; beyanat verdiğiniz İngiliz: ” Evet, bu sözü aynen söylemiş olduğu kayıtlanmıştır!” Dedi.

Cumhurbaşkanı andınızda ortada olduğuna göre; bizler, basit ve çağımıza ve dahi ATATÜRK’ÜMÜZE bağlı Türk vatandaşları olarak; hangi Sayın Abdullah Gül’ün arkasında”
BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE DURALIM!

Soru: 3-Hatay Davamızı baltalamak maksadıyla ve dış kışkırtmalar üzerine çıkan Dersim İsyanında ŞEHİT DÜŞEN ASKERLERİMİZİ hiç sayarak başlatılan bölme girişiminde; yasalarımıza göre, TBMM’İNİN kararı ile TUNCELİ VİLAYETİ adını alan bir vatan parçasına, İÇTİĞİNİZ ANDA ve Milletvekili yeminine karşın, Dersim demenizi hangi yetkiye dayandırmış olduğunuzu da anlamış değilim! Bendeniz; Mareşal Gazi Mustafa Kemal’in bir eri olarak, TUNCELİ VİLAYETİMİZİN arkasında duranlarla BİRLİK VE BERABERLİK içindeyim.

C. Danıştay
“Madde 155- Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli dâvalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.”
Sayın Recep Tayyip Erdoğan: 27 Kasım akşamı sözlü basından ve 28 Sabahı da yazılı basından öğrendiğimize göre; YÖK ‘ÜN katsayı uygulamasını kaldıran kararının yürütmesini durdurması üzerine; Sayın RTE: ”Aldığı bu kararın, Danıştay’ın kendi içinde ne denli çelişkili olduğunu gösterdiğini,” söyleyerek: “BU KARAR, TAMAMEN İDEOLJİK BİR KARARDIR!” Demiştir!

Bendeniz, her aklı başındaki Sade Türk vatandaşı gibi; ANAYASAMIZIN 155’İNCİ maddesine ve yargı kararlarına uyulmak emrine bağlı olanlarla BİRLİK VE DAHİ BERABERLİK içersindeyim.

Hakkını arayanları da, hukuku çiğneyenler olarak kabul etmeyenlerle birlik ve beraberlik içersindeyim.

Gerisi de beni hiç mi hiç ilgilendirmemektedir.

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi